lördag 29 november 2014

Har Tredje världskriget börjat - ny bok?För några veckor sedan såg jag nedanstående artikel på danska och har nu översatt den så gott det går.

Snaphanen : Mogens Camre, Lars Hedegaard och Ole Hasselbalch har gett ut en bok med titeln Det var et yndigt land, i vilken de blåser till kamp mot islamisk invandring i Europa

                  Mogens Camre, Ole Hasselbalch och Lars Hedegaard:

DER VAR ET YNDIGT LAND
(Det var ett härligt land)

Bokens tema:  Tredje världskriget har börjat


Påståendet bestrids, naturligtvis, som överdrivet och hysteriskt av alla som tänker politiskt korrekt eller inte tänker alls.

Krigens blodiga faser sker ännu inte så väsentligt i Europa. Och kriget har andra former än de två världskrigen. Detta ändrar inte det faktum att vi hotas av lika grundläggande förändringar dessa krig kunde ha lett till om de hade fått en annan utgång.

Danmark är känt som ett av de bästa samhällena att leva i. Men detta är det sista ”larmet” om det inte skall sluta i mångkulturellt kaos. Massiva mörklägganden, förvrängningar och lögner rörande invandring från krafter som inte vet vad de talar om, eller som har ett intresse av att förstöra det fria demokratiska Danmark, skuggar, dock synfältet.

Det Var Et Yndigt Land sammanfattar vad vi vet om den utveckling som en ansvarslös invandringspolitik har skapat. Vidare tas vissa ämnen upp inom ett antal nyckelområden: Vad är Islam, vad är yttrandefrihet, vad är " internationella konventioner, "vad är" främlingsfientlighet och rasism ", etc.

Dessutom erbjuder bokens tre författare sin syn på orsakerna till vad som hände och vad som nu måste göras.

De söker kortfattat att belysa verkligheten, sammanhang och konsekvenser och ställer frågorna: Hur var det möjligt? Vem är ansvarig? Vad ska vi göra?

Europa och Afrika står inför en massiv islamistisk frammarsch, vilkens natur västvärlden underskattar.

Sedan inledningen av kriget mot Saddam Hussein 2003, har väst, med  USA i spetsen, trott möjligheten att föra moderata krafter till makten, först i Mellanöstern, sedan i Afghanistan och Nordafrika. Det har misslyckats varje gång, och den islamiska världens inre sekteristiska maktkamp har gradvis fört den islamiska civilisationen tillbaka till ett avlägset förflutet barbari. Med stöd av en explosiv befolkningsökning i kombination med en mycket låg produktikon och därmed fattigdom är befolkningsgrupperna stora i Mellanöstern och Nordafrika och med dem har den islamiska civilisationen trängt in i Europa, liksom den sprider sig i det Afrika. Med detta följer ständiga krav på försörjning och rättigheter, men i huvudsak följer hot och terrorism samt parallella samhällen, som undergräver den europeiska ekonomin, rättsstatsprincipen och den kulturella värdegrunden. Vi hotas redan regelbundet av terroristattacker, och om några år kommer vi att uppleva ett inbördeskrig, om det inte lyckas att stoppainvasionen och kontrollerar  den islamiska befolkningsexplosionen i sina egna länder.

Många politiker och media i väst vägrar att förstå och möta detta. De fabulerar om moderata krafters möjligheter, en "arabisk vår" och en framgångsrik integration av muslimer i väst. Så kallade anständiga människor har uppfattningen att den västerländska samhällsmodellen är överlägsen, varför den helt enkelt inte kan hotas. Få västerländska ledare och mediapersoner förstår hur muslimer tänker. De tror att den islamiska fundamentalismen kommer att försvinna i en humanistisk välfärdsstat, bara vi är tillräckligt trevliga och sympatiska. Därför betraktas muslimer som offer och får rättigheter som den tongivande delen av muslimerna bara utnyttjar för att underminera västerländska samhällen. Där byggs moskéer i våra städer, där de muslimska parallellsamhällena kontrolleras och som ställer ständiga  krav på förändringar i våra lagar och normer. Och muslimer blir fler och fler medan européerna betalar - och blir färre.

Väst kan inte göra den islamiska civilisationen återhållsam, och västvärlden kan inte lösa de grundläggande problemen som denna civilisation har skapat i sitt hemland. Danmark kan också endast i en mycket liten utsträckning integrera invandrare från den muslimska världen. Invandringen påför därför Danmark bestående skador: Vi har fått och får fortsatt växande befolkning som inte kan klara av villkoren i ett högt utvecklat samhälle. Resultatet är enorma mängder av utbildning, sysselsättning, ekonomi, rättssäkerhet, etc.

Dessa fakta undertrycks i den politiska debatten. Folket får inte lov att känna till verkligheten. Vilka intressen tror politikerna att de företräder? Har de tänkt på vilka konsekvenserna blir för  den danska befolkningen som ska ersättas med främlingar, till stor del negativt sinnade människor som vill ha ett annat samhälle? Varför är majoriteten av politiker inte mot invandring från icke-västliga länder i befolkningen ?

Ett svar är att problemet redan nu är så stora att politikerna är maktlösa att lösa det, och inte heller kan erkänna att de själva har skapat den. Därför är den enda "efter oss syndafloden" tillbaka, alltså att ge upp inför trycket från FN, EU och Europarådet m.fl. som fantiserar om en mångkulturell värld. Den uppgivenheten skapar också fred med den inhemska vänsterouttalade önskan att ha mer socialt utstötta, som kan säkerställa vänsterns politiska framtid. Och det stöder uppfattningen att vi har större prestige bland de pladdrande klasserna i det "internationella samfundet", som sitter i sina elfenbenstorn och rör ihop vad de säger till varandra, med de verkliga, hårda förhållanden i världen.

Det andra svaret ligger i påståendet att det finns absolut inget hot. 30 eller 60 miljoner muslimer i Europa spelar egentligen ingen roll så länge de inte bor i Gentofte och Lyngby-Tarbaek. Att offentliga skolor förstörs? Det spelar ingen roll när ditt barn är placerad i privatskola. Och grönsakshandlare ner huvudgatan är ack så smarta och han har öppet nästan dygnet runt. Att verkligheten i gettot är en annan än vi kan stå ut med att höra, spelar ingen roll - vi kan bara kalla gettona något annat.” Den Danske Förening och Snaphanen


För Sverige kan ingenting gå fel eller…!

 Med nedanstående kvinnor och med Lisa Bjurwald som håller i det hela.För egen del är det lätt att hålla sig för skratt. 

  


 
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar