måndag 3 november 2014

Kvinnlig könsstympning. Hizb ut-Tahrir. Wachtmeister: Erkänn Sverige och svenska folkets rätt till åsikts-och yttrandefrihetKvinnlig könsstympning!
Tidigt i vår avslöjades att ca 200 invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats. Kvinnlig könsstympning är ju ett allvarligt brott enligt svensk lag. Myndigheter etc som får vetskap om brott är skyldiga att anmäla detta. Men trots att skolmyndigheter, polis, politiker m.fl.kände till brottet gjordes ingen anmälan!

Den 28 juni gjorde jag därför själv en anmälan till Riksåklagare (RÅ) . En vecka efter min skrivelse till RÅ fick jag ett mail från denne att han efter min anmälan uppdragit åt de båda åklagarkamrarna i Kalmar respektive Norrköping att ta sig an fallen som han benämnt brott i sin skrivelse till dessa. Eftersom inget hände tog jag kontakt med de båda kamrarna för att höra hur ärendena avancerat. Första gången fick jag beskedet att man ej tagit sig an ärendena. Jag upprepade min skrivelse om handling. För en dryg vecka sedan fick jag en skrivelse från åklagaren i Kalmar att någon anmälan aldrig inkommit!

Då skrev jag ånyo till RÅ om vad åklagaren i Kalmar anfört.

Från RÅ sändes då citerade skrivelse till åklagaren i Kalmar av vilken jag fick kopia.

"Anmälan om brott"
"Den 21 juli 2014 överlämnades en anmälan om brott till Åklagarkammaren i Kalmar för handläggning, se bil 1. Den 17 oktober 2014 överlämnades ånyo handlingar till kammaren, se bilaga 2.

Olle Ljungbeck har nu den 28 oktober 2014 inkommit hit med en skrivelse och bifogat ett beslut från Åklagarkammaren i Kalmar om att någon anmälan aldrig har överlämnats dit, se
bilaga 3 och 4.

Handlingarna överlämnas därför på nytt till er för handläggning.

Inget hindrar att ni överlämnar ärendet till annan åklagarkammare/riksenhet eller annan myndighet.

På riksåklagarens vägnar
Ann-Marie Green

För kännedom till
Anmälaren
Åklagarkammaren i Norrköping".

Jag kan inte förstå myndigheternas, polisens, åklagarnas agerande än att handlingarna skall mörkläggas. Någon som läser detta kan kanske kolla om handlingarna diarieförts vilket alla myndigheter har skyldighet att göra.

Samtidigt måste man ställa frågan, Om 200 flickor könsstympats bara på dessa två orter hur många finns det då på andra platser som genomgått det samma? Jag är inte ute efter att till varje pris sätta dit föräldrarna. Men om inte vårt rättssystem agerar kan det av de anhöriga uppfattas som att de svenska myndigheterna tar lätt på saken och så fortsätter tragedin.
Troligen har flertalet flickor könsstympats innan man kom till Sverige. Men flera kan ha könsstympats sedan man kom hit. Andra kan man efter hitkomsten ha tagit med till hemlandet och utfört stympningarna där.

Detta har inte det ringaste (vilket många troligen vill stämpla det som) med rasism att göra utan avser att inte fler flickor skall drabbas av detta livslånga helvete.

Finns det någon som kan tipsa mig om det i detta land finns någon journalist som vill gräva i detta? De politiskt korrekta journalisterna anser att detta är rasism och låter det därför fortsätta som förut. Olle Ljungbeck, Gävle Läs tidigare inlägg om bl.a. könsstympning av Olle Ljungbeck
 
Hizb ut-Tahrir drömmer om ett globalt kalifat och förespråkar amputation av tjuvar

"Den som döms för stöld, han får handen avhuggen offentligt".

Till: ”Eliten”!
Kopia: Olle Lönnaeus
Från Kenneth Sandberg

Hizb ut-Tahrir – som vill avskaffa demokratin och återupprätta kalifatet, införa sharialagar där tjuvar får sina händer avhuggna och män och kvinnor kan dömas till stening – har länge haft ett starkt fäste i Danmark. Nu expanderar rörelsen också i Sverige.

Självfallet är vår ambition att växa på alla platser där det finns muslimer, säger partiets skandinaviske talesman Junes Kock. Jag vet att några av oss bor i Malmö.
................
Nog borde väl Olle Lönnaeus, liksom hans mångkultur- och massinvandringsförespråkande meningsfränder, vara nöjda med ovanstående framtidsscenario.!?
//Kenneth Sandberg

Wallströms diplomatspråk förhindrar inte folkmord
”Snälla bomba oss”, bad den kvinnan som hålls fången av Islamiska staten i Irak till sina släktingar på telefon. Under en förmiddag hade hon våldtagits 30-talet gånger. Hon kan inte gå på toaletten längre. Hon vill dö nu, och hennes önskan är att bombplan kan skickas för att göra slut på lidandet där hon och många andra kvinnor hålls som slavar åt jihad-krigarna. Hennes vittnesmål har registrerats av Compassion4Kurdistan, en webbsida som dokumenterar brott mot mänskligheten utförda av Islamiska Staten.

Det pågår ett folkmord i Irak och Syrien. Det vågar jag säga med säkerhet. FN börjar försiktigt närma sig samma åsikt genom att säga och skriva att ”det kan tolkas som folkmord”. Hundratusentals människor har tvingats på flykt från sina hem på grund av sin tro och/eller etnicitet. ”Konvertera till Islam och betala skatt – eller dö”, är vad de har att välja mellan.”SvD

 I SvD skriver Ulf Gudmundsson angående Wallströms upprepande av att 134 länder redan har erkänt "Palestina":

"Vi ska vara tacksamma att vi inte ingår i den grupp stater som har erkänt Palestina tidigare. Den består nästan till hälften av medlemsstater i Arabförbundet och Islamiska konferensorganisationen – stater som enbart undantagsvis erkänner staten Israel. Det andra stora blocket utgörs av kommuniststater samt forna kommuniststater. De europeiska länder som erkänner Palestina är huvudsakligen tidigare Sovjetsatelliter, som fattade sina beslut under diktatur."

”Till sist blev Margot Wallström utrikesminister. Hon beskrivs allmänt i Bryssel som en nolla av alla som kom i kontakt med henne. Hennes egentliga kvalifikation är att hon har lyckats bli 60 år gammal.” Läs Behöver Sverige Margot Wallström och Ny regering många lik i lasten

”Världens horor
Hon påbörjar sitt uppdrag genom att skjuta från höften. Rakt in i en krigszon. Vad vet egentligen Margot Wallström om Mellanöstern när hon pratar om 1967 års gränser och att ett av de stora problemen i området är "ojämlikhet"?

Valet att erkänna det s k Palestina i startblocken på regeringen Löfven, riskerar att underminera omvärldens syn på Sverige som seriös samarbetspartner och lagspelare i den Europeiska Unionen och i de känsliga förbindelserna med USA. Och inte bara det; ur handelssynpunkt så är det vanskligt att kliva av tåget för att flirta med terrorister och diktaturer. Det är terrorister som styr Gaza och på Västbanken har en tvivelaktig regering bildats som just nu bygger upp en samlingsregering med Hamas, terroriststämplat av EU, där Sverige är medlem. 

Det finns inte ett korn av stabilitet i området. Det råder brist på allt. Mest råder det brist på demokrati och de där "mänskliga rättigheterna" som annars upprepas i det oändliga av den svenska makteliten som en nödvändighet för ett lands legitimitet som rättsstat.
…...Tydligare kan man inte se det. Sveriges flirtande och uppfläkta inför gårdagens och nutidens hot mot den fria världen. Det är minst sagt smickrande. I detta sammanhang kan man med fog säga att man skäms över att vara svensk.
De svenska makthavarna har i 100 år varit världens horor. Säljer sig för att få fördelar och i det här fallet, säkerhet. Och man får aldrig glömma Sveriges agerande under WW2 när man horade med Hitler, samtidigt som man spelade under täcket med NATO för att få beskydd.” Osagt och Alla människors lika värde

Ian Wachtmeister: ”Dags att erkänna Sverige” 

 ”Vår nya märkliga regering har funnit för gott att erkänna Palestina. För att visa sin modiga röst i världen får man tro…och för att tillmötesgå muslimska intressen. Det stormar i vattenglaset.


Det skedda aktualiserar frågan om att erkänna Sverige!! Att tillerkänna det svenska folket åsikts- och yttrandefrihet. Att respektera svensk kultur och svenska traditioner. Att lyssna till svenskarnas mycket kritiska inställning till den vårdslösa försvars- invandrings- och integrationspolitik som bedrivits av samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Att ge svenskarna rätt att styra sitt eget land.

För detta krävs ett allmänt politiskt uppvaknande. Så, alla ni som är skyldiga, nu är det dags att be folket om ursäkt för er upprepade arrogans och er vägran att lyssna på ert lands befolkning! Inse att det land, som främst förtjänar ert erkännande, heter Sverige!”/Ian Wachtmeister,
2 kommentarer:

 1. Olle Ljungbeck, Gävle är duktig. Alla som uppehåller sig i Sverige ska följa den svenska lagen och inget annat, och i det här fallet är den ett skydd mot övergrepp, så vilka vill inte följa en lag som skyddar mot övergrepp?

  Jo, förövare! Men våra värsta förövare sitter i Sveriges riksdag.

  Det är bra, och tecken på kurage det som Ljungbeck gör, hoppas andra följer efter.

  SvaraRadera
 2. Sveriges mediajudar lobbar nästan samtliga för pojkars könstympning!
  Muslimer är inte lika hårdnackade i denna frågan.
  Studerar man Amerikanska omskärarlobbyn då förstår man dess Israeliska bas.
  Vi måste våga kritisera den könstympande toppen om bottenskiktet av omskurna ska lyssna!

  SvaraRadera