fredag 21 november 2014

Maktelitens redskap. Välutbildade nyanlända!. Könsstympning och EU-migranterMassinvandringsguru ny polischef. Vem har utsett honom!?

 
 
Den politiska adeln tar för sig – fulmedias nya stjärna

 

  Makteliten samlas i ett nytt Bilderberg-möte
Nästa helg träffas några av världens mäktigaste företagsledare och politiker på årets Bilderbergmöte. Politikerna har valts ut av en sluten kommitté globala näringslivstungviktare som även varit formellt involverade i EU:s framtidsplaner fram till år 2030. Samtidigt är en av bankvärldens mest hårdföra chefer som länge setts som en kommande ledare i nätverken på väg att tappa intern status.”Läs Oikonomia


The Mad House

Tänk dig ett land där regeringen kan döma dig till upp till fyra års fängelse för "uttrycka missaktning"  privat för minoritetsgrupper.

Där regeringen inte ens låter dig äga en enkel pistol såvida du inte kan övertyga polismyndigheterna och förvaltningsdomstolarna att du behöver den för ett godtagbart ändamål, vilket är nästan omöjligt.
….
... Ett land där den genomsnittliga arbetande svensken ger nästan två tredjedelar av sin inkomst till staten. Detta är inte Nordkorea, Kuba eller Kina - det här är Sverige, ett land som ibland får beröm av människor utan större insikt i hur samhället här verkligen är. Läs
 Hur välutbildade är flyktingarna eller de nyanlända som heter i Sverige?
 ”Häromdagen fick jag en "dejavu”" - upplevelse av något välbekant, som man plötsligt känner igen. Jag fick det när jag läste om de många "välutbildade" asylsökande som kommer till Danmark, och vars förmågor under inga omständigheter får slöas bort på grund av dålig integration. Det är "integrationsexperter" som pekar på att asylsökande är välutbildade. "Till skillnad från tidigare flyktingar", heter det till och med.

Men tyvärr backas påståenden inte upp av statistiken. Men om flyktingarna nu verkligen är så väl utbildade, borde det inte vara självklart att de återvänder till sitt land när förhållandena tillåter, i stället för att integreras? Men exakt här kommer mitt ”dejavu” in i bilden. Jag har ju upplevt detta tidigare. Även på 1980-talet var de alla välutbildade. Och på 1990-talet, var de alla välutbildade.  ……Läs Politik
Mer av Pia Kjaersgaard:

Olle Ljungbeck - Anmälan.

Justitieministern, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen samt Riksåklagaren (RÅ).

Till den eller de av angivna myndigheter som har att övervaka att lagarna efterlevs.

Tidigt i somras avslöjades att ca 200 invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats. Könsstympning är ett brott som i Sverige faller under allmänt åtal. Myndighet som får kännedom om eventuella brott skall polisanmäla sådana.

Trots detta har ingen myndighet i de båda orterna gjort någon polisanmälan. Såväl skolmyndigheterna, polisen, åklagare etc kan inte ha undgått information!

Könsstympningen kan ha skett i hemlandet innan flickorna kom till Sverige. Alternativt kan den ha skett i Sverige eller att föräldrarna efter att de bosatt sig i Sverige tagit med flickorna till hemlandet och där utfört stympningen.

Det går sålunda inte att avfärda krav på utredning genom att hänvisa till att stympningen inte är ett brott i hemlandet. Därför måste en utredning ske.

Det är därför ytterst förvånande att ingen myndighet gjort någon anmälan.
Jag har själv genom anmälan till RÅ (två ggr) till slut fått åklagarkamrarna i resp städer att ta sig an fallen. Anledningen till att jag tvingades anmäla saken till RÅ två gånger berodde på att åklagarkammaren i Kalmar förnekade att man fått någon anmälan?
….
Jag vill inte dölja att jag genom att följa saken  inte kunnat undgå misstanken att myndigheterna har för avsikt att undanhålla allmänheten de brutala handlingarna av vissa speciella skäl.
Jag kräver därför att myndigheterna på respektive orter hörs om varför de inte gjort någon anmälan.
Sannolikt är det också flickor på andra orter som utsatts för samma stympning och varför görs då inte en grundlig utredning?Exponerat

 Anmälan om nämndbeslut


TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ

Malmö 20-11-2014

Anmälan gäller beslut tagna i Sociala resursnämnden och Sociala resursförvaltningen i Malmö 19-11-2014 angående hjälp till s.k EU-migranter som befinner sig i Malmö.

Enligt socialtjänstlagen får en kommun bara ge akut hjälp till EU-medborgare som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd.

Sociala resursnämnden har på sitt sammanträde den 19-11-2014 dock tagit ett beslut att Stadsmissionen får ta över Träffpunkt Värnans lokaler vid Nobeltorget  för att där  driva en verksamhet där man erbjuder EU-migranterna möjligheter att få frukost,klädbyten och dusch och tvättmöjligheter.

När nu Malmö kommun erbjuder en lokal till dessa EU-migranter så är det enligt min mening inte längre frågan om en akut hjälpinsats utan om en permanent sådan och då strider detta beslut mot socialtjänstlagen enligt min mening.

Därför så önskar jag att Förvaltningsrätten upphäver Sociala resursnämndens beslut.

Sociala resursrätten har från sida utsett en samordnare för EU-medborgarfrågor  som regelbundet kommer att vara på Träffpunkt Värnan.

Detta är enligt min mening också en permanent insats man här beslutar om och därför strider även detta mot socialtjänstlagen om att endast akuta insatser får ges.

Jag önskar således att även detta beslut upphävs av Förvaltningsrätten./Sandor Herold,
Silverviksgatan 9
213 74 Malmö

Genusvetare Socialdemokraternas nya spinndoktorer


Trojkan Kerstin Alnebratt, Talla Alkurdi och Katrin Stjernfeldt Jammeh leder den grupp som ska analysera varför Socialdemokraterna inte nådde 35% i valet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar