onsdag 5 november 2014

Svenska folkets "lysande" politiker. Malmö vildingarnas stad och Sverige i upplösning


Lönsamt att förråda sitt land

”Fredrik Reinfeldt kan tjäna stora pengar genom att sitta kvar i riksdagen till nästa höst. Lämnar han redan i vår går han miste om 4,2 miljoner kronor. 
Exakt när förre statsministern Fredrik Reinfeldt lämnar riksdagen får stora konsekvenser för hans privatekonomi. Det visar en granskning som Di har gjort.” Dagens PSFr. Olle Ljungbeck; Regeringens och riksdagens förräderi mot svenska folket.
Aldrig tidigare har Sveriges regering och riksdag betett sig så skurkaktigt och odemokratiskt som sedan 2006 och fortfarande.Den massinvandring som nu sker utan att höra folket är på väg att förändra Sverige från ett välfärdsland till ett av Europas fattigaste. Medan Norge ligger högst på välfärdslistan har Sverige sjunkit till 7 plats och kommer att falla ännu mer. Men man har också gjort ett av världens laglydigaste till ett land där kriminella invandrarligor är på väg att ta över. Enligt senaste statistik har 55 områden tagits över av främst kriminella invandrargäng. 

Under sken av att massinvandringen grundas på humanitet mot  bl a folk i flertalet arabstater glömmer man det egna folket. Men denna humanism sträcker sig inte till politikernas och journalisternas egna kvarter. Dessa humanismens hjältar kan inte tänka sig att det flyttar in "negrer" och muslimer i deras kvarter. Nej, då skulle ju huspriserna rasa och deras barn skulle tvingas umgås med de invandrare som man nu i stället placerar ut i småbyarna ute på landet. Moderaten och kanske kommande partiledaren för M, Anna Kindberg Batra, fällde för något år sedan de "bevingade" orden att folk på landsbygden är dummare än de i Stockholm!
 Så är det givetvis inte. Men det kan bli så. Genom att placera merparten av invandrarna på landsbygden med konsekvensen att de svenska barnen där måste dela klass med upp till 50-70 procent invandrade analfabeter är det självklart att de svenska ungdomarna på landsbygden blir förlorare.  Lägg därtill brist på lärarresurser etc så ser framtiden allt annat än ljus ut för våra svenska barn. Politikernas och journalisternas barn däremot får gå i "rena" klasser och får därmed självklart betydligt bättre förutsättningar och chanser. Hennes uttalande blir därmed en självuppfyllande profetia. Hur länge till skall föräldrarna till de svenska barnen som numera behandlas som fosterbarn - tiga?

Politikernas sanktionerade brott mot svenska folket.
1. Otrygghet. Ingen kan längre känna sig säker och trygg till liv och lem.

2. Våldet i form av grovt våld som, Våldtäkter/gruppvåldtäkter. Tusentals svenska kvinnor har drabbats och denna typ av våld bara accelererar. Mord, Rån, Stölder i lägenheter. Även brott mot små barn har blivit vanliga. Användning av skjutvapen har blivit regel. Bara i Malmö har 47 skjutningar ägt rum senaste året, många med dödlig utgång.

En helt ny art av brott blir mer vanliga. Sextrakasserier av småflickor utförda av invandrarpojkar. Den som har kunskap om hur vår dagispersonal arbetar för jämlikhet mellan könen förstår nog att det inte handlar om svenska pojkar. Trots detta skriver FP.s Heliga Birgitta Olsson i svepande ordalag om gubbsjuka etc. Hon vet mycket väl att det i dessa fall varken rör sig om svenska män eller pojkar. Men som den politiskt korrekta politiker hon är, skulle aldrig någon kritik komma över hennes läppar oavsett vilka brott invandrare än utfört.

 Nästan vilka våldsförhärligande och demokratifientliga demonstrationer som helst får bedrivas av  invandrare, som har Islam som rättesnöre, utan att rättssamhället eller de rättsvårdande myndigheterna, liksom politiker och journalister höjer på ögonbrynen. En av dessa avskyvärda islamistiska sekter Hizb ut-Tahrir får nästan agera hur den vill utan att rättssystemet ingriper. Generellt sett är Islam en våldsrörelse och "troende" till denna religion kan aldrig integreras.

När däremot Sverigedemokraterna genomför demonstrationer, där uppropet för demokrati är huvudtemat, stoppas de inte bara av gatans parlament utan också av ordningsmakten.

Sveriges egen ungdom får finna sig i att gå arbetslösa. Någon bostad kan det aldrig bli tal om.

Lite om dagens Regering.

Denna framstår som den mest obildade och okunniga någonsin trots företrädarnas inkompetens.

Statsministern. Valspråk: hellre en kompromiss, även om den är dålig än ett bra resultat.
Denne man är skrämmande ordfattig. Ständigt upprepas samma ord så det blir pinsamt att höra honom. (Kan inte skylla på sin arbetarbakgrund eftersom alla under hans tid haft möjlighet att bilda sig).

Denne har som få andra under sin riksdagstid nästan alltid sagt fel saker. Nu har han som samtalspartner i immigrationsfrågor en miljöpartist som erkänt sig ha varit hård narkotikamissbrukare i många år? Hur länge kan man vara detta utan att hjärnan tar skada?

Denna person har innehaft internationella höga poster. Några bestående resultat har dock ej gått att finna. En person som genom massmediernas dåliga journalister utan några som helst unika egenskaper eller kompetens befordrats långt över sin inkompetensnivå. Har redan visat sin brist på diplomati genom att sälja sig till USA och Natolobbyisterna. 

Denne man har berättat att han 5 ggr om dagen - med en kompass i handen för att veta var Mecka ligger - lägger sig att be till Allah! Nog trodde jag att man för att bli minister i en svensk regering i första hand skulle grunda sina handlingar på förnuft och inte på  vidskepelse och fundamentalistiskt bokstavstroende. Men så är det tydligen inte.
Jag skäms på svenska folkets vägnar över att de som innehar vårt lands högsta ämbeten låter sig styras av medeltida värderingar etc. Men ännu mer föraktar jag dem som låter detta ske. Detta är en total nedvärdering av de sekulära och lysande begåvningar t ex under ministärerna Per Albin och Tage Erlander.

Samtidigt skymfar denne man våra lagar. Inte minst jämställdhetslagen genom att acceptera sin religions förnedring av kvinnor och genom sina besök i moskéer. Men detta tyder ju på inget annat än att det som i bästa mening kallas bildning saknas hos dem som har ansvar för att leda Sverige. De har inte höjt sig ur obildningens mörker.

 
Han kunde i sin egenskap av SSU ordförande inte avhålla sig från att använda andras medel för egen vinnings skull! 

 
Någon har kallat honom Tomhylsan! Ja, tom verkar han vara. Några egna synpunkter har han sällan. På grund av denna okunskap har han alltid valt att hålla med när någon argumenterar för att därmed inte röja sin okunskap.  En förväxt student som tror att han kan förbättra skolan genom att lova högre löner åt lärarna och därutöver bara prata strunt.

Hennes kunskap om miljön begränsar sig till att ständigt rapa upp ordet koldioxid. Trots att Sverige kommit längre än något annat land i minskade koldioxidutsläpp vill hon satsa miljarder utan att resultaten blir mätbara. Att t ex göra Sverige självförsörjande på baslivsmedel och då både göra landsbygden levande som att förbättra miljön har aldrig föresvävat henne.

Eftersom de senaste regeringarna gjort allt för att ta död på kulturen så tyckte väl Löfven att det är lika bra att låta den självdö. Och det gör den ju med Kuhnke som minister.

Ja, de övriga är det inte mycket att säga om. De kommer när regeringen fallit (vilket jag hoppas sker snart) gå in i glömskan.

Trots allt vill jag framhålla två av ministrarna. Det är Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan.

De två är de mest kompetenta och jag tycker det är olyckligt att de ställer upp i denna inkompetenta regering. Inte minst här visar Löfven att han står fast vid sitt valspråk. Självklart hade Baylan varit en bra mycket bättre utbildningsminister än Fridolin.

Det är självklart att det är djupt deprimerande att se hur förrädarna förstör landet som fram till EU-inträdet ansågs vara det som kommit längst i vad vi med ett gemensamt namn kan kalla en långt utvecklad civilisation. Kanske den främsta i världen. När vi nu ser hur primitivism, vidskepelse och raserandet av välfärdsamhället bara accelererar är det lätt att gripas av missmod. Då kan det kanske inge hopp att se på Sydamerika. Flertalet av diktatorerna och de som förrådde sitt land har trots att lång tid förflutet till sist fått sona sina brott. Någon preskriptionstid för de brottsliga gärningar jag här redovisat kan aldrig komma ifråga./Olle Ljungbeck, Gävle

Från Sandor Herold:
"Till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (s) och andra "ansvariga" politiker i det attraktiva  Malmö
 
Den rödgröna majoriteten i Malmö vill höja skatten med 30 öre. Detta förklarar Katrin Stjernfeldt-Jammeh med att man skall ha en skattenivå som stöder investeringar i ett helt Malmö och vi skall bygga ett attraktivt Malmö.
 … Numera kan Malmö knappast räknas för att vara en svensk stad och så gott som dagligen blir man påmind om att staden mer och mer kan liknas vid en mångkulturell sopstation, där vildar komna från de lägst stående kulturerna där alla konflikter och problem löses med våld dominerar gatubilden mer och mer.
… Jag har bott i Malmö sedan 1968 då jag kom hit som 16-åring och jag kan garantera att det var länge sedan denna stad var attraktiv för människor med normala värderingar enligt de normer som gäller för ett svenskt samhälle.”Läs hela artikeln på Petterssons

Fr. Snaphanen:
Ett land i upplösning
Den svenska polisen har upprättat en rapport som heter ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället.”  Den tar upp områden där brottsligheten har en stark negativ inverkan på lokalsamhället.  I folkmun kallas det ” no-go-zoner”, där polisen inte längre kan arbeta som polismyndighet.

I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden, där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 städer – från stor- städer till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta. Det stora kriminella genomslaget på lokalsamhället förefaller vara knutet till den sociala kontexten i områdena snarare än på en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokal- samhället.

Släktskap är en viktig del i hur kriminella gäng byggs upp. Är det klansamhällen som importerats till Skandinavien?
Aktörerna kan grovt delas i ett yngre och ett äldre skikt som till viss del knyts samman av släktskap. De yngre ingår vanligen i löst sammansatta kriminella nätverk centrerade kring ett fåtal tongivande personer. Deras brottslighet är mindre komplex och består ofta av narkotikaförsäljning till missbruksledet, stölder och inbrott i närområdet. De äldre är mer strukturerade och är involverade i mer organiserad brottslighet såsom avancerade stölder och organisering av narkotikatillförseln till områdena.

Polisen har stora problem med att arbeta i sådana områden. Angrepp är helt klart ett effektivt medel för att jaga bort lagens väktare. Vilken lag kommer ersätta den svenska? Hur länge kommer myndigheterna  att frånhända sig  kontrollen över områden i det egna landet? Hur ska polisen upprätthålla sin offentliga trovärdighet hos befolkningen annars?"Fr. Document
 och Snaphanen

Läs:
”Vilka är dumma
…….Det som den svenska journalistkåren inte kan hantera och därför vägrar att ta till sig är att vi har rätt empiri. Vi har, vilket för övrigt också är förklaringen till Sverigedemokraternas framgångar, verkligheten på vår sida. En gång till: Vi har verkligheten på vår sida. Det sorgliga är att det är en vetskap med ett alltför högt pris. När massinvandringen knäckt ryggraden på välfärdsstaten, då är det liksom inte läge för att korka upp champagnen.”Hela artikeln på Mörkläggning

Sverige på väg mot katastrof
Sverige– den havererade stormakten

3 kommentarer:

 1. Det finns personer som påstått att det måste bli mörkt innan ljuset kan återvända. Frågan är bara hur mörkt det måste bli innan det vänder? Risken är starkt överhängande att Svenska folket kommer att få vandra i evigt mörker om VI inte agerar kraftfullt och det snarast möjligt.

  SvaraRadera
 2. I relation till Sveriges befolkning på nästan 10 miljoner är det märkligt att så många
  tunga ministerposter uppbärs av invandrare!!!!!!!!!

  Dessutom en del muslimer. Vart är vi på väg?? Detta är skrämmande.!!
  Heima

  SvaraRadera