torsdag 27 november 2014

Sverige var bättre förr. Ljungbeck saknar skäl för hatet mot Ryssland. Kvinnors maktSverige var bättre förr

 

I totalt 16 meningar anmärkte den okända författaren på ett Sverige i förfall. Den delvis mycket rasistiska lappen sattes sedan upp på matvarubutikens dörr – nu har den polisanmälts.– Det känns förstås fördjävligt eftersom vi inte har en aning om varför den satts upp, säger butiksägaren Christer Meuller…..Enligt Christer Meuller har lappen nu även polisanmälts. – Vi får bara hoppas att det inte händer igen.Och visst är han lite konfunderad över att ingen så mycket som nämnt den delvis rasistiska skrivelsen. Butiksägare rasar mot den rasistiska lappen

Olle Ljungbeck: Var finns de sakliga skälen att hata eller känna oro för Ryssland?

Det hat, ja krigshets, som nu riktas mot Ryssland kan jag på sakliga grunder inte förstå.
Ryssland har aldrig varit initiativtagare till krig mot Sverige. Däremot har Sverige sedan mer än för tusen år tillbaka härjat i området som i dag är Ryssland.

Mellan 800-1000-talet plundrade och härjade svenska vikingar stora delar av Europeiska Ryssland. Mellan 1285 och en bit in på 1300-talet anföll och inträngde den svenske marsken Torgils Knutsson Ryssland. Han tog sig längst in i Finska viken, där han landsteg och försökte stänga ute ryssarna från Östersjön. Svenskarna hade för avsikt att skapa befästningar (och byggde även sådana) för att för framtiden kunna utkräva tull av den sjöfart och handel som var nödvändig för Ryssland. Tiden därefter har alla krig initierats av svenska kungar.

Trots detta förenade sig Ryssland med Sverige i 1813 års krig mot Napoleon.
Jämför man Ryssland och USA med varandra efter andra världskriget så har USA stått för de
ojämförligt största övergreppen mot andra stater. Den som saknar kunskap kan ju bland annat studera Sydamerikas historia. Flertalet länder har där utsatts för övergrepp från USA. Panama t ex fick inte själva bestämma över sin egen kanal.

De övergrepp USA utfört mot såväl IRAK, Libyen med flera strider helt mot folkrätten. (Det går inte att försvara övervåldet med att dessa stater var diktaturer.)  Det finns ett antal minst lika komprometterade stater men dessa saknar oljekällor varför de inte är intressanta för USA. Mot bakgrunden av det våld och det kaos som följt efter USA.s övergrepp så borde USA givetvis ställas inför krigsförbrytardomstolen. I båda länderna hade kvinnorna en mycket bättre ställning än i övriga arabstater. Libyen var en välfärdsstat.

Nu råder total laglöshet och ekonomin är slagen i spillror.
Jag försvarar inte Rysslands annektering av Krim och inblandningen i Ukraina. Men jag kan inte heller försvara Sveriges, Natos, USA.s stöd till den Ukrainska "regering" som tog över då landets president flytt. Den var synnerligen komprometterad med starka  inslag av nazistisk ideologi och minst av allt demokratisk.

Här hade jag åtminstone förväntat mig att Sverige skulle valt den diplomatiska vägen och inte den krigshetsande som med Wallström som utrikesminister alltmer verkar att accelerera.

Ryssland behöver Europa och Europa behöver Ryssland. Konflikten med Ryssland är konstruerad och skapad av andra skäl än att Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige och övriga Östersjöländer.

Det är bara att ta en titt på kartan så ser man hur Nato utvidgat sin sfär mot Ryssland efter andra världskriget.
Det är inte av rädsla för att Ryssland skall utvidga sitt område västerut som i dag styr krigshetsen.

USA är på väg att förlora sin maktposition såväl ekonomiskt som militärstrategiskt och gör därför allt för att förhindra att så sker.
Man är otroligt rädd för ett närmande mellan Ryssland och Europa vilket borde vara naturligt och skulle stärka båda parter inte bara ekonomiskt utan på alla områden. Detta vill inte USA till något pris. Det tragiska är att Sverige och EU har köpt USA.s strategi som enbart går ut på att rädda USA inte Europa.

Jag fasar för en svensk och finsk Natoanslutning som i förlängningen kommer att leda till en Natobas i Östersjön, kanske på Gotland. Ingen kan väl hävda annat än att områdena kring Östersjön har varit en av de lugnaste områden i världen efter andra världskriget. Det är bara att jämföra andra likartade områden som präglas av ständiga konflikter och stridshandlingar. Ingen tror väl att en ökad militarisering skulle öka tryggheten. 

Det vi måste arbeta för är att Ryssland inlemmas i den Europiska familjen. En sådan urveckling skulle stärka båda parter och förhindra en stagnation i Europa. 

Till slut. Jag accepterar inte att Margot Wallström för mina och andra rysslandsvänners talan genom att påstå att vi är rädda för Ryssland. Då är vi mer rädda för de konflikter USA ständigt skapar och kommer att skapa om de ges baser i Östersjön. En anslutning till Nato kommer att innebära att Sverige ständigt blir inblandad i konflikter skapade av USA.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

…”Till sist blev Margot Wallström utrikesminister. Hon beskrivs allmänt i Bryssel som en nolla av alla som kom i kontakt med henne. Hennes egentliga kvalifikation är att hon har lyckats bli 60 år gammal.”
…”Den nuvarande regeringen visar vad Sverige har blivit: ett land i djupt förfall. Det återspeglar också den större rörelse som är i full gång, att de ursprungliga svenskarna kommer förlora politisk makt i Sverige under detta århundrade. Som jag sa, det kommer inte att pågå i fyra år. Det kommer att bli massor av underhållning från den. Oavsett om du vill kalla det fars eller tragedi, det är en smaksak.”Kvinnor är förtryckta. Män har makt. Enligt den feministiska evangelietexten är kvinnor en svag och utsatt grupp, underordnad männen genom en så kallad könsmaktsordning - ett svenskt ord som inte har någon motsvarighet i något annat land. Könsmaktsordningen är det religiösa credo som utgör kärnan i den radikalfeministiska liturgin. En av trossatserna är att männen har (hela) makten.


Problemet är att det inte sant. I dag är män i ökande grad förlorare – samtidigt som kvinnor lever sundare och längre, klarar skolan bättre, har bättre betyg, större verbal förmåga, utgör 60 procent av dem som studerar vid högskola och sitter på allt fler höga positioner i arbetslivet, där de utgör häften av antalet förvärvsarbetande (48 procent) i Sverige.  Kvinnor har makt. De har dessutom en arsenal av egna subtila maktmedel som män inte förfogar över på samma sätt.

Är mannen på väg mot evolutionens sophög?
Den manliga arketypen, självklar under tusentals är, är under attack. Om man vill hårdra tendenser i utvecklingen tycks mannen vara på väg att förpassas till evolutionens sophög som en antikverad och obehövlig rest i dinosaurieklassen. Genom evolutionen har han byggt sin existens på fysisk styrka och förmåga att utföra tungt kroppsarbete, skapa god levnadsstandard och försörja sin familj. Men hans kroppsstyrka behövs inte längre i ett automatiserat samhälle där mer och mer av arbetet utförs via spakar och datorer, och hjärnceller är viktigare än muskler. Vår allt mer kunskapsdrivna och globaliserade ekonomi och arbetsmarknad gynnar i första hand kvinnor.

“Följden är att kvinnorna mycket väl kan passera männen när det gäller inkomster och social position” skrev den kanadensiska antropologen Helen Fisher  redan 1999 i boken “The First Sex – theNatural Talents of Women and How They are Changing the World”.  Femton år senare är hennes prognos på väg att besannas.”(Lång artikel - forts. följer i morgon) Margot Wallström:
Sverige får en helfeministisk utrikespolitik – “Vi kommer utgå från att motverka könsmaktsordningen i världen”


Läs:


Tillsammans kan vi rädda björnarna
Läs om hur vedervärdig männniskor i Pakistan behandlar dessa djur och tycker det  är ett nöje 

1 kommentar:

 1. En markant könsorättvisa är att det ska finnas särskilda kvinnoförbund i de politiska partierna, det finns ju inget motsvarande mansförbund.

  Vad kvinnorna vinner på det är ju att medan mannen talar i egenskap av egen person så kan varje kvinna drämma till med att "Vi i kvinnoförbundet anser...", och därmed får de ett slagträ mot varje man.

  Om man inte kan acceptera att vara medlem i ett parti på lika villkor så bör man inte vara med där heller. Det räcker med de kvinnor som blir med i ett parti av politiskt intresse och så får dessa kvinnor, liksom männen, svara för sin egen åsikt, men inte ens Sverigedemokraterna har insett det.

  SD lanserar "mjuka frågor" för kvinnor. Vad fan är mjuka frågor?

  All politik ska vara pragmatisk och då finns det inga särskilda mjuka frågor. Det enda som finns då är politiska frågor, och det gäller även familjefrågorna, hemmafru och lön till hemmafruar och liknande.

  Själv är jag man och förordar hemmafruar på minst halvtid och de ska få pensionsgrundad lön för detta nödvändiga arbete.

  Det gäller trots allt att garantera vårt folks fortlevnad!

  SvaraRadera