onsdag 26 november 2014

Våra rättfärdiga politiker. SkDs chefredaktör om SD. Ett folks underkastelse

De rättfärdiga

Olle Ljungbeck

Nu haglar invektiven mot Sverigedemokraterna som beskylls för att inte ta ansvar om de fäller regeringens budget. Den största skymfen mot väljarna står väl i så falla Alliansen för. De lägger fram en budget som de inte vill ska gå igenom! Vad kallas sådant om inte bedrägeri.

Den främste anklagaren är Mikael Damberg. En av dessa broilers i den sannolikt uslaste regering Sverige haft sen början på nittonhundratalet. Han har aldrig utfört ett ärligt arbete, men däremot varit en ihärdig konspiratör inom partiet. Och denna regering vill han skall räddas! Det vore i så fall en skymf mot svenska folket.


Dessa rättfärdighetens företrädare och deras partier har en historia kantad av svek, grundlagsbrott, frångående av praxis etc.

Sossarna frångick ju en sådan praxis (som de nu underkänner SD att göra) när de gick in och ändrade i Alliansens budget. Så trots sin ungdom är minnet uselt hos Damberg m fl.

Här kan nämnas fler.

Inför EU-valet lovades svenska folket av bl a socialdemokraterna att få behålla ett antal specifikt svenska "Frågor". Men därav blev intet. När valet var över och JA-sidan segrade (på grund av lögnerna) sveks alla löften.

1998 lämnade jag socialdemokratin när denna i strid med grundlagen gjorde Riksbanken överstatlig och prioriterade inflationsmålet framför sysselsättningsmålet. Beslutet togs under mandattiden utan att någon information dessförinnan givits medborgarna. Beslutet har minst kostat 300 tusen arbetslösa.

2002 ändrade man Regeringsformen (en av våra grundlagar) helt i strid mot vad som gäller grundlagsändring. Ändringen gjordes för att kunna överföra mer makt till EU utan att behöva folkets medgivande. Ett klart grundlagsbrott enligt den högsta myndigheten för granskning om lagarna följs - Lagrådet.  Framstående jurister har t o m förklarat det vara en statskupp.

Så gott som dagligen våldtas svenska kvinnor av invandrare. Dagligen utsätts svenska medborgare för grovt våld såsom mord, rån, inbrott etc av invandrare. Sveriges regering som har skyldighet att värna tryggheten för svenska medborgare struntar i detta, utan kalkylerar kallt med att detta måste få ske i "humanitetens" tjänst.

I dag för Sverige en utrikespolitik framförallt riktad mot Ryssland som är helt oansvarig. Ja man kan klart kalla det för krigshets. Ingen förändring har skett mot när Carl Bildt gick i USA.s och Natos ledband. Margot Wallström försöker till och med överträffa honom i denna förtalskampanj. För att förstärka det osanna påståendet att Ryssland hotar Sverige, manipulerar man medborgarna med ubåtskränkningar som aldrig förekommit. För mig är hatet mot Ryssland oförståeligt. Ryssland har aldrig varit initiativtagare till krig mot Sverige. I stället är det svenska vikingar med början på 800-1000-talet som härjade i Ryssland. På 1290-talet förde Torgils Knutsson krig där. Han var längst in i Finska viken för att stänga ute ryssarna. Därefter har en rad svenska kungar varit initiativtagare till de ryska krigen. Att en person med Wallströms intellektuella nivå fått ansvaret för Sveriges utrikepolitik är en skam.

Till slut. När Damberg var ordförande för SSU beslöt man vid den sista kongressen han satt ordförande att denna skulle vara alkoholfri.

Trots detta låste några "i gänget" in sig på kvällen och satt och söp. Någon bör fråga Damberg vad han gjorde? Jag vet det. Men den oförvitlige man han är kommer han säkert att ge ett rakt och sanningsenligt svar.

Om SD fäller regeringen så är det inget annat än nödvändig renhållning som inte får vänta för länge om det inte skall börja lukta illa.

Olle Ljungbeck, 80591 Gävle
  
SkD Lars J Eriksson - Väljarföraktet gynnade SD

 

Direkt efter valet 2010 drog jag slutsatsen att Sverigedemokraterna i valet 2014 skulle bli ett 12-procentsparti. Nu blev det så med råge, 12,9 procent. Om jag skall göra en gissning i dag lutar jag åt att partiet hamnar kring 18 procent i nästa val.
Sverigedemokraterna gynnas inte bara av att invandringsfrågan finns högt upp på dagordningen i människors vardagliga samtal. Partiet kom också att gynnas av att SD: motståndarna i så hög grad inbillade sig att retoriken mot partiet skulle kunna föras med rätt floskulösa antirasistargument och därmed i praktiken blev en diskussion i tomma intet på en intellektuellt pinsam nivå." (SKD)

Kenneth Sandberg har gjort ett inlägg om SkD:s chefredaktör ”Lyckad förlossning”. Ulf Bergström,Svensk men boende i Frankrike sedan många år skickade nedanstående inlägg till SkD som jag fått lov att publicera.
Läs hela KS inlägg här

Sent: Sunday, November 23, 2014 7:21 PM
Subject: Väljarföraktet gynnade SD


Hej Lars Joel,

Jag vill tacka Dig för en mycket intressant och välbalanserad artikel och vill tillägga att jag till fullo delar Din uppfattning. Den svenska politiskt korrekta eliten har en dold agenda som innebär den största sociala revolutionen i Sveriges historia och som inte har fått debatteras eller ifrågasättas. Det mångkulturella samhället har förkastats av både Merkel och Cameron och innebär ofelbart ett segregerat samhälle.

Man talar vitt och brett om "flyktingar" när mindre än 5% av invandrarna är bona fide flyktingar enligt UNHCR's normer. Man talar också om att Sverige är ett rikt land som har råd med denna massinvandring men nämner inte det faktum att Sverige är ett av EU's mest skuldsatta länder om man lägger den privata skuldsättningen till den offentliga. 

Den svenska invandringspolitiken finansieras till stor del av svenskarnas sparmedel, bl.a genom konfiskering av pensionsfonderna. Svenskarnas skuldkvot (skulden som andel av disponibel inkomst) är 180% och ökar med ca 5% per år och som Göran Persson sa i en intervju i DN den 26/6 2013 " Vi har socialiserat sparandet och privatiserat skuldsättningen".

Man skulle aldrig kunna göra liknande ingrepp i något annat demokratiskt land, eller som Herman Lindqvist säger: "Glöm inte att svenskarna är extremt fega", eller för att tala med nobelpristagaren Konrad Lorenz "La domestication d'un peuple", ett folks underkastelse.

Hälsningar
Ulf Bergstrom  

 Många lik i lasten i den nya regeringen

…”Till sist blev Margot Wallström utrikesminister. Hon beskrivs allmänt i Bryssel som en nolla av alla som kom i kontakt med henne. Hennes egentliga kvalifikation är att hon har lyckats bli 60 år gammal.”
…”Den nuvarande regeringen visar vad Sverige har blivit: ett land i djupt förfall. Det återspeglar också den större rörelse som är i full gång, att de ursprungliga svenskarna kommer förlora politisk makt i Sverige under detta århundrade. Som jag sa, det kommer inte att pågå i fyra år. Det kommer att bli massor av underhållning från den. Oavsett om du vill kalla det fars eller tragedi, det är en smaksak.” Läs mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar