onsdag 3 december 2014

Olle Ljungbeck: Leve demokratin och parlamentarismenDagens citat:
"Vi ska inte ge skinnskallarna en millimeter, hur fina kostymer de än har köpt." Tobbes

"Karin Pettersson på Aftonbladet:
Jag vet inte om ni har märkt det, men det är jul ganska snart.
I dag lämnar Sverigedemokraterna besked om de tänker bli svensk politiks rättshaverister genom att tillsammans med Alliansen rösta ner regeringens ­budget." Tobbes Medieblogg
.......
 Kenneth Sandberg:
”Karin Petterssons framträdande i SVT´s bevakning av SD-konferensen (se 39 min in i sändningen) ger anledning att ifrågasätta hur hon överhuvudtaget kan tro på ett liv efter jul, för egen del.!? Svenska folkets ståndpunkter gällande invandringspolitiken förefaller ju vara helt omöjligt för Aftonbladets reporter att leva med.” SVTdirektrapportering om budgeten

Demokratin och Parlamentarismen har segrat.
I Sverige talar politiker ofta om hur bra demokratin fungerar i Sverige. Tyvärr är detta en skönmålning. Demokratin i Sverige i dag är endast formell, inte reell. Det är ingen överdrift att påstå att den är i förfall. Ansvaret för detta faller helt och hållet på de politiker som suttit i regering och riksdag de senaste 30 åren.

Demokrati och Parlamentarism är förutsättningar för varandra. Med parlamentarism förstås att ingen regering kan fungera utan att den har en majoritet av riksdagen med sig när den skall fatta beslut. Genom Sverigedemokraternas (SD)ställningstagande i dag kan inte minoritetsregeringen Löfven regera och måste då söka nya allierade, eller återföra budgeten till utskottet alternativt avgå och utlysa nyval. Diktatur är ett starkt ord. Men faktum är att vi lärt oss att om en minoritet styr över en majoritet så är det diktatur. Hur skall vi då tolka Socialdemokraterna, när de använder sig av ett flertal invektiv för att svartmåla SD när dessa enbart tillämpar demokratins spelregler?   

När SD hotat och nu beslutat att fälla regeringens budget genom att rösta på Alliansens budget haglar skymforden över partiet och dess riksdagsledamöter. Man beklagar sig över att SD i så fall bryter mot praxis. Som om detta skulle vara något främmande för 7-klöverpartierna! Så sent som förra året åsidosatte de Röd-Gröna en sådan praxis genom att gå in och ändra i Alliansens budget sedan man släppt igenom den!

Men värre än detta är grundlagsbrottet 2002 då man gjorde ändringar i Regeringsformen vilka stred mot reglerna för grundlagsändring. Detta har vi den högsta instansen för granskning av våra lagar - Lagrådets - ord på.

Häromdagen råkade jag få se att man ånyo ändrat i en av våra grundlagar - Regeringsformen – helt i strid med praxis för ändring av grundlag. Ett brott som rimligen bör betraktas som grovt.

Ändringarna har redan trätt i kraft. Detta innebär att beslutet togs redan förra riksdagen. Reglerna för ändring av grundlag innebär att ändring får ske först efter två på varandra följande riksdagar med val emellan.

Men det har också funnits en praxis innebärande att medborgarna skall informeras inför valet till riksdagen om att sådant beslut kommer att fattas. Trots mitt stora intresse för samhällsfrågor har ändringen helt gått mig förbi! Denna praxis har inte följts sedan 1980-talet. Nu 82 år vet jag att tidigare riksdagar alltid följde denna praxis. Att så skall ske finns även angett i förarbetena till Regeringsformen.

Ett annat grovt brott mot denna praxis skedde när Riksbanken gjordes överstatlig. Ändringen innebar att man gjorde Riksbanken överstatlig men också prioriterade inflationsmålet före sysselsättningsmålet. Det påstås att detta har kostat 300 tusen arbetstillfällen! Ändringen var okänd för folkflertalet till dess beslut fattats!

När Göran Persson tog 250 miljarder från ATP-fonden gnällde pensionärsorganisationerna mindre än när SD genom dagens beslut klargjort att man kommer att rösta på Alliansens budget.

I dag borde alla svenska medborgare som tror på demokratin och parlamentarismen tacka SD för att vår riksdag och regering har börjat att fungera i enlighet med våra grundlagar.

Föraktet för demokratin gör sig inte minst synligt när 7-klöverpartierna vägrar låta medborgarna rösta om volymen på invandringen. Detta trots att denna inte bara ekonomiskt redan orsakat enorma problem utan kanske också är på väg att rasera Sverige som välfärdsstat!

Slutligen: Den mogna människan  och ledaren skyller inte sina egna tillkortakommande på andra. Den mogna människan tar ansvar för sina handlingar och agerar därefter.

När Stefan Löfven uttalade följande kan inte hans påstående ses på annat sätt än att han riktar kritiken mot sig själv. - "Har man inga högre ambitioner i politiken än att få bort ett parti ur regeringen kan man ifrågasätta seriositeten med ett sådant parti". Byt bort ordet regeringen mot riksdagen så inser läsarna här att denna bristande seriositet har Löfven och de övriga sex partierna ägnat sig åt hela hösten.

Leve Demokratin och parlamentarismen.
Olle Ljungbeck, Gävle 

Läs:
Omkring år 2007  kommenterade Göran Persson detta. ”Det kommer inte vara populärt om 20 år, när de som blir pensionärer ser vad vi har gjort”…
Göran Perssons och Anitra Steens residens
 
 Anitra Steen – Göran Perssons fru:
 ”Hon slutade som vd vid Systembolaget i maj 2009 och får i pension 1,2 miljoner per år, dvs. 100.000 kronor i månaden. Hon tycker inte att det är något ”märkligt” med hennes beslut att ta pension vid 60 år. Men hon har aviserat ledningen i god tid så att tillfälle skulle ges att hitta en efterträdare. Anitra Steen tillträdde som vid vid Systembolaget 1999.

Inte illa, efter tio års anställning, med den pensionen. De som arbetat hårt sedan de var unga och nu är pensionärer har nog svårt att hålla sig för skratt!! Det är de svenska skattebetalarna som står för notan.” Den politiska nomenklaturan

 

1 kommentar:

  1. En praxis som också behöver tas upp är att när man avser att i grunden förändra landet så ska det till folkomröstning, men en folkomröstning om massinvandringen har aldrig ägt rum.

    Det här nyvalet kan tack vara Sverigedemokraterna fungera som en folkomröstning.

    SvaraRadera