onsdag 10 december 2014

Sjuklövern och demokrati. Svenskhatande journalist censurerades av SASOlle Ljungbeck:
Demokrati, Parlamentarism, Representativt system, Praxis etc.

Det politiska förfallet inte bara fortsätter utan accelererar. Alliansens och de "Röd-grönas" partipolitiska maktsträvanden överordnas grundlag, parlamentarism etc etc. Trots detta lägger de skulden på Sverigedemokraterna (SD).

Demokrati - Direkt demokrati respektive representativ sådan.
Den direkta demokratin kan genomföras i stora övergripande frågor som folkomröstning när det gäller  beslut som avser riket som helhet. Men också på kommunal- och landstingsnivå. I Schweiz är detta något vanligt förekommande på alla tre nivåerna. I Sverige däremot förekommer det ytterst sällan. Sannolikt för att svenska politiker inte helt sluter upp för demokratin.

Representativ demokrati innebär att folket väljer representanter som skall genomföra folkets vilja. Märk väl de skall genomföra folkviljan. Vi har aldrig överlämnat rätten att ta viktiga beslut över medborganas huvuden. Därav vår grundlags portalparagraf, "All offentlig makt utgår från folket".

I denna fråga har det efter 1980-talet skett ett "trendbrott"! Dessförinnan informerade alltid partierna väljarna om de stora övergripande frågorna inför valen. Ja det hände tom att en regering senarelade en stor och viktig fråga som kom upp under innevarande mandatperiod till kommande val för att folket därmed skulle få ange sin vilja. Härigenom fick väljarna mycket tydliga besked från partierna vad de kunde förvänta sig från det eller de partier som bildade regering. Som åttiotvå år fyllda känner jag väl till detta. Väljarna fick därmed klara besked om vad partierna stod för och kunde rösta därefter.

Efter 1980-talet har partierna däremot i många fall inte uppfyllt grundlagens och förarbetenas till denna krav på information i alla viktiga frågor. Många beslut har därför tagits av den tillträdda riksdagen utan att medborgarna haft kännedom eller en aning om dessa.

Några kan nämnas:

1.När Riksbanken gjordes överstatlig och inflationsmålet  överordnades sysselsättningsmålet. Det lär ha kostat ca 2-300 tusen arbetstillfällen.

2.  2002 när Grundlagen (Regeringsformen)ändrades för att riksdagen skulle kunna överföra makt till medborgarna utan att höra dessa. Därefter har flera Grundlagsändringar skett utan hörande av folket.

3.  Godkännandet av Lissabonfördraget (EU.s grundlag). Denna innebär såväl inskränkning i demokratin som av arbetares och löntagares rättigheter. Utan socialdemokraternas hjälp hade inte Alliansen fått igenom den. LO var en stark förespråkare för anslutning. Trots detta lägger socialdemokraterna hela skulden på Alliansen när problemen dyker upp. En av de starka förespråkarna var socialdemokraten Pärssinen som nu är ordf i arbetsmarknadsutskottet?
     Så vad ovanstående faktiskt innebär är att såväl Alliansen som Socialdemokraterna i många fall och fortfarande handlar helt i strid med vår Grundlag (Regeringsformen).
     Det som skett efter 1980-talet och fortfarande är att riksdagen (partierna) inte längre representerar folket (inte längre är folkets tjänare) utan blivit folkets herrar precis som före demokratins genomförande. Helt i strid med Grundlagens portalparagraf: "all offentlig  makt utgår från folket".


 4. Avskaffandet av den allmänna värnplikten.
   
Parlamentarism:
Denna innebär att en regering måste ha en majoritet av riksdagens ledamöter bakom sig för att kunna regera av egen kraft. Förhållandet i dag är det motsatta. När SD helt i enlighet med grundlagen stödde Alliansens budget tvingas Löfven administrera deras budget. Han hade innan omröstningen dyrt bedyrat att han aldrig skulle administrera en annan budget än den egna. Trots sitt uttalande gör han det ändå. Moraliskt går inte detta att för svara. Men Alliansen har också svikit sina väljare genom att inte yrka på förtroendeomröstning.

Om då SD  (helt enl grundlagen) stött Alliansen hade Löfven tvingats avgå. Såväl Alliansen som Socialdemokraterna har anklagat SD för att ha brutit praxis. Såtillvida har de rätt. Men praxis är underordnad Grundlagen så SD.s handlande stred inte mot denna.

Att situationen blivit som den är beror helt enkelt på att Alliansen och de "röd-gröna" inte är tillräckligt mogna för att reda ut den uppkomna situationen. Vi har tidigare haft många minoritetsregeringar som kunnat regera genom att man varit så begåvade att man klarat av att samarbeta med oppositionen. Denna begåvning besitter tydligen varken Alliansen eller de "röd-gröna". Därför visar man nu sin moraliska nivå genom att lägga skulden på SD.

Ett annat mycket enkelt sätt att komma ur dagens situation är att utlysa folkomröstning om nivån på invandringen. Men här visar Alliansen såväl som de "Röd-gröna" att de inte nått den mognadsgrad som Grundlagens Portalparagraf förutsätter - ett demokratiskt styrelseskick./Olle Ljungbeck, Gävle

Här är Per Svenssons text som fick SAS att dra in en hel upplaga av sin tidning. 

Man kan säga att hatet mot Sverige och svenska folket lindrigt sagt är påtagligt i texten. Varför bor han kvar i Sverige?

Journalisten Per Svensson censurerades – av SAS 

Jag är mest förvånad

 


"Det är lite skrämmande"

Kenneth Sandberg har som alltid skickat detta till ”den politiska eliten” och ”etablissemanget”

Sent: Tuesday, December 09, 2014 1:49 PM
To:   Subject: Fw: Brev

From: Anders Andersson [aams@spray.se]
Sent: 8/12/2014
To: per.svensson@sydsvenskan.se
Subject: SAS

Jag är inte förvånad att SAS dragit in hela julupplagan p g a din inlaga. Heder åt SAS. Din inlaga är vidrig. Du när ett hat som är ofattbart och det är den som kommer fram i din artikel. Vidrig så tillvida att du inte påtalar allt som övriga partier har i bagaget.

Ska man hårdgranska ett parti ska alla partier hårdgranskas. Du nämner inte med ett ord att Tage Erlander stod för koncentrationsläger i Sverige, Rasbiologiska Institutet grundades av Socialdemokrater, Den Ariska Rasen var ett uttryck som Socialdemokratiska ledare flitigt använde om oss svenskar, Baltutlämningen, Olof Palmes inblandning i kommunistiska stater, Birgitta Dahls vurmande för Kambodjas ledare och mycket, mycket mer.

Till detta finns även att läsa om Centerpartiet och de andra partierna gentemot invandrare. Uppenbarligen anser du att Sverigedemokraterna ska stå till svars för hur detta parti var i början. Varför gäller det i så fall inte för Socialdemokrater och andra partier som har en bakgrund med en vidrig människosyn - kan man undra?

Svenskar är vare sig främlingsfientliga eller rasister det borde du inse - men realister. Det kan väl inte ha undgått dig hur Sverige i dag ser ut? Vi har inte råd att bygga sjukhus, skolor, bostäder för att tillgodose det antal som kommer hit. Man har tagit 258 miljarder från AP-fonden - pengar som skulle betalas tillbaka - men aldrig kommer att göra det för det finns inga pengar till att återbetala detta. Vägarna i Sverige ser ut som de gjorde i forna Östtyskland.

Människor segregeras i ghetton. Varför bor ingen politiker eller andra som vurmar så enormt för mångfalden där? Varför tro man då att de människor som kommer hit vill bo där?

Det är för mycket nu - det måste bromsas för att alla som nu bor i Sverige ska ha det bra. Har du aldrig tänkt på så många invandrare som säger detsamma? Känner du inga invandrare? Det gör jag. Har du aldrig funderat över varför så många invandrare tillhör Sverigedemokraterna? Det är långsökt att tro att dessa skulle tillhöra ett rasistiskt parti.

Mina föräldrar tog hand om tre ungerska pojkar 1956 - frivilligt. Så gjorde man då och just därför anpassades dessa så bra till samhället. Sverige måste få tillfälle att hämta andan - den sanningen och det beslutet vågar inget annat parti tala om. Jag ser det så här. Så bra att Sverigedemokraterna finns och kan föra fram det som de andra partierna tänker men inte vågar säga.” Maria
........

Per Svensson – den skarpsynte!

 Per Svensson, en av alla svenskhatande journalister skrev så här:

”Lördag 10 juli 1999

Varför inte acceptera att bonden är ett slags konstnär?

Sverige behöver sina kulisser
Jag tvivlar på undersökningar som talar om ”det naturliga”. Naturligt ren. Naturligt god. Ett annat sådant ord är ”svensk”. Svensk färskpotatis. Svensk sommar. Orden förstärker och bekräftar varandra. En äkta svensk är naturlig. En naturlig svensk är äkta. En svensk är naturligt äkta. Det är farliga fantasier.

I pressen redovisades nyligen en enkätundersökning om svenska folkets förhållande till kroppsdofter. Om jag minns rätt uppgav de flesta av de tillfrågade att de tyckte bäst om ”naturliga” kroppslukter, till vilka av någon anledning också räknades doften av tvålskrubbad hud. Jag tvivlar på denna undersökning. Det säljs ju faktiskt deodoranter, bodylotions, parfymer, intimtvålar och rakvatten också i Sverige.

…Paradoxalt nog är få miljöer så artificiella som de ”typiskt svenska”. Ta Siljansbygden med sina timmerstugor. Till exempel, eller den stockholmska skärgården med sina punschverandor. Påhittade och omsorgs¬fullt deodorantade paradis med välansade bikinilinjer.

…Under en dryg veckas halvcirklande genom Sverige – Skåne, Bohuslän, Värmland, Dalarna, Bergslagen, Sörmland, Smålandskusten – har jag lagt märke till att fantasilösheten breder ut sig. Överallt vanpryds sommarängarna av ruggigt fula vita sopsäckar i plast. Det är så man hässjar hö numera. Antagligen har det något med lantbrukets produktivitet och lönsamhet att göra. Men problemet med jordbruket är väl inte att det producerar för lite smör och grädde, utan snarare det motsatta?!

Varför då inte i stället acceptera att en av jordbrukets viktigaste uppgifter är att producera väggbonader, sommaridyller, öppna landskap, gammaldags höhässjor – och ge bönderna betalt för att göra detta? Varför inte acceptera att bonden är ett slags konstnär och hans åkrar och ängar ett slags installationer.

Det finns en politisk poäng med bejakandet av Sverige som onatur, Sverige som konstutställning, Sverige som teater. Till en teaterföreställning är alla som är intresserade välkomna. Det är därför främlingsfobiker och nazister så envist håller fast vid en annan, mycket farlig fantasi: att det faktiskt finns något som är ”naturligt svenskt” och några som är ”äkta svenskar”.
 
Så långt kulturjournalisten Per Svensson. Hela Inlägget


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar