lördag 20 december 2014

Svenska politiker brister i respekt mot grundlagenOlle Ljungbeck:

Politikernas förakt och respektlöshet mot grundlagen (Regeringsformen) är författningsvidrig och därmed också ett hån mot medborgarna.


 


Politikernas hantering av regeringskrisen rör sig mer om partitaktik än om respekt för grundlagen.
Självklart handlade också talmannen partitaktiskt genom att inte pröva ett nytt regeringsalternativ med samtliga möjliga partier.

Ur moralisk synpunkt är Löfvens kvarsittande i regeringsställning, trots hans uttalande om att aldrig administrera en annan budget än den egna - förkastligt. Det gör att hans trovärdighet för alltid gått förlorad.

Eftersom inte talmannen tog ansvar borde Alliansen med Sverigedemokraternas hjälp fällt regeringen. Därefter hade talmannen tvingats sondera möjligheterna att bilda en ny regering. Detta  får inte antas varit omöjligt.

Om det däremot inte lyckats skulle nyval utlysts.
Den situation som nu uppstått innebär självklart negativa konsekvenser för vårt land på många områden. Därför får det anses mycket ansvarslöst att politikerna i första hand handlar partitaktiskt och inte med landets bästa för ögonen.

Ur demokratisk synpunkt får det ett löjets skimmer att sittande regering för oppositionens politik genom att administrera dess budget. Dagens situation kan därför inte jämföras med tidigare minoritetsregeringar som utgick från den egna budgeten men kompromissade med oppositionen och därför fick igenom mycket av den egna politiken. I sådana fall följde man parlamentarismens princip att regeringen regerade med stöd av en majoritet. 

Skrämmande är också att dagens statsvetarprofessorer med flera är så politiserade att de inte hävdar grundlagen och statskicket utan i första hand omsorgen om den egna karriären genom att liera sig med olika partiintressen. Detta framgår inte minst av hur angelägna de är att berätta vilket parti de tillhör. Deras agerande kan knappast kallas strikt vetenskapligt.

Tyvärr är det inte första gången man åsidosätter grundlagens regler. Tiden efter EU-inträdet har inneburit ett stort antal grundlagsbrott. Bland annat har man flera gånger ändrat grundlagen utan att först informera medborgarna i val innan första beslut har fattats. Att så skall ske finns angivet både i grundlagen och i förarbetena.

EX.
1.  När Riksbanken 1998 gjordes överstatlig och man därvid prioriterade inflationsmålet före sysselselsättningsmålet kom det som en total överraskning för medborgarna.

2.  Ännu större överraskning blev det 2002 när man ändrade regeringsformen för att kunna överföra mer makt till EU utan att behöva "fråga" medborgarna. Till och med Lagrådet förklarade att beslutet stred mot grundlagen.

     Framstående jurister kallade det till och med en statskupp.

3.  Godkännandet av Lissabonfördraget skulle givetvis blivit föremål för  folkomröstning om politikerna respekterat demokratin.

4.  Härefter har ett flertal grundlagsförändringar skett utan medborgarnas vetskap. Detta är inget annat än ett hån mot lydelsen i Grundlagens portalparagraf, "All offentlig makt utgår från folket".

Svenska politiker har alltid varit motståndare till en författningsdomstol. Av ovanstående framgår varför. Frågan är emellertid om Sverige utan författningsdomstol kan fortsätta att vara en demokrati. Ett land kan aldrig vara eller bli en rättsstat där de som bryter mot lagen är sina egna domare.

Till medierna skulle jag vilja framföra att de i stället för nyutexaminerade unga "statsvetare", som mer pratar känslor och värderingar, byter ut dessa mot erfarna forskare som sakligt uttrycker och informerar medborgarna om vad grundlagen faktiskt menar.

Olle Ljungbeck, Gävle 


På EU granskning kan man läsa mer om hur odemokratiskt det gick till då Lissabonfördraget röstades igenom. Här är några rubriker men sök på grundlag så hittar man mer om hur det gick till då Lissabonfördraget röstades fram.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar