torsdag 18 december 2014

Viktigt att alla är svenskar. Varför då? Vi är ju hopplösa och rasistiska enligt rådande propagandaHej käre medborgare i Sverige!
Jag känner mig nödgad att skriva detta brev just till dig!
Vårt land Sverige har drabbats av total galenskap. Jag har därför tillsammans med några vänner skapat en liten grupp, 
som vi har gett det lilla anspråkslösa arbetsnamnet, 
RÄDDA SVERIGE FRÅN VANSINNET! Honesty4

Riksdagis eller Riksdag - Läs mer på Tänd ett ljus.


 DN , Den leende svenska nationalismen. Läs också Julia Caesar artikel om Niclas Orrenius på Snaphanen. 

 

 

Från dikten Åkallan och löfte – Verner von Heidenstam, som 1916 erhöll Nobelpriset i litteratur.


”Det är stoltare våga sitt tärningskast,
än tyna med slocknande låge.
Det är skönare lyss till en sträng, som brast,
än att aldrig spänna en båge.”

Så uttryckte sig Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna då han meddelade att Sverigedemokraterna skulle lägga sin röst på Alliansen. Självklart fick han kritik, vad kan man annat vänta av de obildade och politiskt korrekta journalister vi har. Man måste sätta in hela dikten i det historiska sammahang som då var. Det som Mattias Karlsson citerade är en del av dikten som ofta används i olika sammanhang.

Verner von Heidenstam utsattes också för mycket kritik av det ena eller andra slaget och så här skrev han:

”Mitt namn kan icke nämnas i ett sällskap, utan att man med fröjd hugger in från alla sidor. Det är sant, att man en tid for fram så med Strindberg, men det gällde hans "tendenser", icke hans mått av begåvning. Mig frånrövar man till och med talang. Skriver någon ett par erkännande saker, kallas det reklam och kotteridyrkan. Och det ropet skallar från både höger och vänster. Och snart visar sig en nådigt nedsablande motartikel. Sedan rövar man också heder och ära från min människa och förföljer mig och Olga ända in i vårt dagliga liv med de befängdaste lögner [...] Kritiserar jag, är det uppblåst högfärd eller avundsjuka, tiger jag, är det feghet. Jag har bildat en författarförening. Jag har skakat ur min ärm en stor daglig tidning till organ för andliga intressen.

Jag har allt sedan Strindberg begynte det landsflyktsliv, som sannolikt snart med nödvändighetens makt också blir min sista utväg, dominerat här hemma över den andliga kursen och djupare eller grundare inverkat just på de diktare och den diktarinna, som stått i främsta ledet. Vad jag har förutsagt, det har slagit in. Jag har icke plöjt med andras kalvar. Jag har beständigt talat inifrån och mina idéer ha oftast vunnit gehör. Mitt senaste arbete har gått i en upplaga, vartill endast Wexiö-drulle kan visa maken; men själv överhöljs jag med smädelser eller isfrusna buketter." Verner von Heidenstam Wikiquote

Malmö 17-12-2014

Folkrättsjurist ger Björn Söder rätt

Björn Söders uttalande splittrar samerna. Folkrättsjuristen Mattias Åhrén ger Sverigedemokraternas partisekreterare rätt. ”Det är viktigt att göra skillnad på samer och svenskar utifrån ett politiskt perspektiv”, säger han.
Men nu får Björn Söder uppbackning av den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén, som i sak håller med om att samer inte är svenskar.

– Nej, ur juridisk mening är det ganska självklart. Om du ska ha rättigheter som urfolk kan du inte vara en del av majoritetsbefolkningen, säger han. Petterssons
Citatkonst
Att vara svensk, betydde
inte det att vara del av något större än en själv,
att vara del av ett historiskt sammanhang,
som att respektera de döda,
dem som gått före och som gjort det möjligt för mig att ens existera?
Betydde det inte att se sig själv som en länk i en kedja av generationer,
en länk mellan det förflutna och framtiden,
en länk som inte klippt alla band till det förflutna
utan fått ärva en andlig rikedom som skulle förmedlas in i framtidens Sverige?
Men ack, jag har levt för länge;
i det nya mångkulturella Sverige finns inget som binder oss samman,
här gäller "var och en för sig själv" Bloggardag

Över anständighetens gräns
Till:

Från: Sandor Herold

Nu har väl tidningen gått över anständighetens gräns när man publicerar ett läsarbrev  där sverigedemokraten Björn Söder utmålas och kallas för att vara nazist.

För övrigt så kan man i så fall undra över på vilket sätt Rossana Dinamarcas ideologi skulle  vara mer rumsren?

Tydligen så är allt tillåtet i Sydsvenskan så länge det bara går ut på att smutskasta Sverigedemokraterna och deras väljare.

Fortsätt så, Heid Avellan, för ni är partiets bästa valarbetare och ni är en garant för att partiet kommer att gå mot nya framgångar i det eventuella extravalet i mars.
 
Jag framför här mitt stora tack för det!

Sandor Herold, Sverigedemokrat och säkerligen enligt Sydsvenskan även nazist
 

Nazistutmålning
Hej

Vill göra dig uppmärksam på, om du nu inte vet om det redan, att du i Sydsvenska Dagbladet idag den 17-12 utmålas som nazist.

Visserligen i ett så kallat läsarbrev på sidan A5 men jag tycker ändå att tidningen har gått över alla anständigheters gränser.
Kanske något att anmäla!?

För övrigt så tycker jag att du skall använda talmansklubban till annat än att slå i bordet. T ex att slå den i Rossana Dinamarkas huvud nästa gång hon är uppe i talarstolen.
Med vänlig hälsning Sandor Herold,Malmö  

Icke-svenskt i riksdagen

Från Kenneth Sandberg till hela den svenska politiska tyckareliten, d.v.s. politiker och journalister

”Kritiken mot Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder, tillika andre vice talman, växer efter helgens uttalande om att judar och samer inte är svenskar. I dag nådde den riksdagens kammare. I sak har Björn Söder rätt  Läs hela artikeln

Vänsterpartisten Rossana Dinamarca markerade mot Söder genom att vägra säga "herr talman", vilket är brukligt. När Björn Söderpåpekade att man ska säga herr talman, svarade Dinamarca: Du är inte min talman.”(Sydsvenskan).........

 Huruvida judar och samer är svenskar eller inte, kan diskuteras i olika hänseenden.
Rosanna Dinamarca, import från Chile 
  Att däremot den olyckliga importen från Chile, Rosanna Dinamarca, inte är svensk, står utom allt tvivel..!

En stor eloge till äkt-svensken Björn Söder, som inte backar en tum för invandrare med ockupantbeteende!

 //Kenneth Sandberg


Sent: Tuesday, December 16, 2014 1:36 PM

Subject: Re: Icke-svenskt i Riksdagen

Bäste Stig,
Hur Björn Söders uttalande ska tolkas överlåter jag till honom själv att förklara. Beträffande samer är dessa ju å ena sidan enligt lagstiftningen en nationell minoritet, samtidigt som de sammanlevt med svenska folket i många århundraden och sannolikt av “gemene man” upplevs som svenskar. Visserligen inte helt konfliktfritt, men det är ju en annan “problematik”...
Inte heller kan Björn Söders “svenskhet” ifrågasättas på grund av att han är skåning. Det var ju trots allt inte Skåne som ockuperade Sverige, utan Sverige som erövrade Skåne. Från Danmark! En utveckling i historien som jag personligen kommit att beklaga under senare decennier i takt med den självutrotningspolitik som bedrivits via Sveriges riksdag.

 Min eloge till Björn Söder avser således främst den ståndaktighet han uppvisar i sitt motstånd mot den (mass-)invandringspolitik som öppnat portarna på vid gavel för ett stort antal folkgrupper – nationaliteter, etniciteter, religioner, kulturer, språk, etc - vilka med ökad intensitet uppvisar ett ockupantbeteende. Ett försvar av svenska folket och nationen Sverige från Björn Söders och SD´s sida som inte på något sätt ska förväxlas med rasism eller betecknas som odemokratiskt.

Trots alla försök av PK-etablissemanget att kamouflera svenska folkets åsikter i fråga om invandringspolitiken, så står det ju fullkomligt klart att en stor majoritet vill ha en restriktivare sådan.
 Och det är inte heller så väldigt många år sedan som VPK/Vänsterpartiet med demokrati avsåg “Folkflertalets vilja”, eller hur.!?
 Med vänlig hälsning från Skåne
//Kenneth Sandberg
......
Sent: Tuesday, December 16, 2014 8:50 AM

Subject: Re: Icke-svenskt i Riksdagen
Jag vet inte om en nysvensk som Björn Söder (Skåne blev ju inte en del av Sverige fullt ut förrän1719) ska uttala sig om samers(!) svenskhet. De var här lite före skåningarna som bekant. Och i SD:s värld är ju detta så viktigt.
Så möjligen är det starkaste skälet att Björn Söder borde avgå - att han är så nyanländ. Det är kanske därför han har så svårt för de svenska, grundläggande demokratiska och anti-rasistiska värderingarna?
Med vänlig hälsning- Stig Henriksson, Skickat från min iPhone
Läs:


 Fascism – storbankerna, storföretagen och staten samarbetar för att förslava människorna


Idag har gränserna suddats ut på närande och tärande, men den 22 mars ändrar vi på det!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar