tisdag 13 januari 2015

Är massdemonstrationer verkningsfullt mot terrorism?
 Den nya Reinfeldt – Anna Kinberg Batra är positiv till Expo en extrem rörelse som finansieras med skattemedel.
Olle Ljungbeck:
Är massmanifestationer verkningsfullt mot terrorism och våldsbejakande extremism?

Är massmanifestationer verkningsfullt mot terrorism och våldsbejakande extremism? I dagarna har vi sett hundratusentals (i Paris påstås 1,5 milj ha samlats) människor samlas på olika platser i västvärlden för att uttrycka sin avsky mot terrorattentaten i Paris.

I medierna uttrycks också på olika sätt samma avsky. Vissa nyhetssajter skall varje dag under en vecka hålla en tyst minut för offren! Samtidigt betonar man vaktslåendet om yttrandefriheten.

Vilka är det som demonstrerar? Är det inte de redan "frälsta"? Får det i så fall någon betydelse för framtiden så att vi inte längre behöver leva i ständig oro? Är manifestationer inte bara ett sätt att inte vilja ta i de verkliga problemen? Nej givetvis är inte dessa lösningen. Det talas i detta sammanhang mycket om försvaret av yttrandefriheten. Men den
har man ju redan inskränkt framförallt i Sverige. I stället har de kritiska rösterna mot massinvandringen och Islam tystats. De som sakligt velat visa på de stora skillnaderna mellan kulturer i och utanför Europa har i stället kallats rasister och främlingsfientliga. 

Det främsta problemet - kulturskillnaderna och religionen i förening med analfabetism - har man helt ignorerat och talar i stället om hur positiv mångkulturen är.

Det talas aldrig om att huvuddelen av de människor som kommer från Afrika och delar av Asien aldrig kommit i kontakt med demokratin eftersom de stater de kommer ifrån alla är diktaturer. I flertalet av dessa stater är Islam statsreligion, som resulterat i lagstiftning och värderingar grundade på koranens mer än tusenåriga primitiva värderingar som inte hör hemma i en civiliserad stat. 

Människorna där matas med information som de på grund av analfabetismen inte kan pröva mot hur  medborgarna i t ex demokratiska stater i väst ser på samma frågor. De blir därför ett lättfångat byte för fundamentalistiska religionsfanatiker. I stort sett råder samma syn och värderingar som gällde  för tusen år sedan. I väst har vi lämnat dessa tack vare avskaffandet av analfabetismen och genom att stat och religion skiljts åt och vi i väst numera har sekulära statsbildningar.

Så länge förespråkarna för invandring från de muslimska och islamstyrda staterna inte vill se denna verklighet kommer terrorn att drabba oss än värre. Att Islam i förening med analfabetism är roten till det onda vi i dag ser råder det ingen tvekan om.

Vi får inte tro att vi kan leva i fred med de nya invandrarna om inte dessa tvingas välja mellan att anpassa sig till våra demokratiska och grundlagsfästa värderingar liksom de som majoriteten av svenska folket anser vara grundläggande för samlevnaden. Och detta måste givetvis gälla religioner som Islam inte minst. Om inte, skall de inte räkna med uppehållstillstånd eller medborgarskap i vårt land.

Att som nu acceptera islamisten Mehmet Kaplan i Sveriges regering är en kränkning av demokratin och grundlagen. Men den är också ett svek och en skymf mot alla de svenska män och kvinnor som under senaste århundradet kämpat för jämsställdhet mellan kvinnor och män. Denne man besöker varje vecka sin moskeè där ojämlikhet och brott mot grundlagen är regel. Detta gör han utan att lyfta ett finger för förändring. Att socialdemokrater som en gång kanske kämpat hårdast för dessa jämlikhetssträvanden tolererar en minister som vill föra oss tillbaka till medeltida förhållanden där kvinnor görs till andra klassens medborgare visar hur långt detta parti i dag står från partiets grundvärderingar. Ett parti som i sin regering accepterar denne islamist får inte kallas demokratisk. Jag kräver därför att alla som läser denna artikel sänder en protest till Löfven och kräver Islamisten Kaplans omedelbara avgång. Om inte detta sker skall socialdemokratin för all framtid betraktas som att det inte längre företräder kvinnors likaberättigande.

Det är bland annat denna låtgå filosofi där aldrig islamistiska eller kulturella värderingar och gärningar ifrågasätts som kommer att skapa konflikter i vårt samhälle av oanade dimensioner.

Hur skall det vara möjligt att skapa ett fredligt samhälle när värderingar som helt strider mot våra egna aldrig ifrågasätts? Så gott som alla  utom Sverigedemokraterna och några "fria"kritiker ser detta, men då blir de kallade rasister och främlingsfientliga.Det bör nu gå upp för varje självständigt tänkande och reflekterande människa att det sjuklöverpartierna och medierna söker inbilla medborgarna inte är sanning. De påstår nämligen att de i motsats till Sverigedemokraterna skulle vara demokratiska partier. Att detta absolut inte stämmer med verkligheten kan var och en själv komma fram till genom att studera fattade beslut i Sveriges riksdag som rör demokrati, grundlagen etc etc tiden efter 1995.

Decemberöverenskommelsen känner väl alla till. Flertalet demokratiska stater  anser att denna överenskommelse innebär slutet för Sverige som en demokrati. Sverigedemokraterna har hela tiden under sin tid som riksdagsparti agerat utifrån demokratiska spelregler och kan inte vid något tillfälle beslås med att inte ha hävdat demokratin och följt grundlagen.
Ett stopp för massinvandringen är nödvändigt om Sverige skall förbli ett bra land att leva i. Alla som deltagit i strider utomlands skall omgående mista rätten att vistas i vårt land./Olle Ljungbeck, Gävle

Expos styrelse
 
 Fr. Snaphanen:
Lars Hedegaard: Idioternas triumftåg
Politiker och journalister använder terrordåden i Paris för att ventilera sin okunskap om islam. Terrorangreppet i Paris bevisar än en gång att vi är i krig med islam. Inte med ”islamister”, ”våldsamma islamister” eller ”islamistiska fundamentalister”, som vi hörde hela dagen på diverse tv-kanaler i går. Vi är i krig med islam.

Det är inte ett krig vi har önskat oss, utan ett krig som tvingats på oss. För 1 400 år sedan förklarade en krigsherre och massmördare någonstans i Arabien krig mot envar som inte ville böja sig för hans rasande vanvett. Gör vi inte det ska vi dö. Det är kärnan i Underkastelsen – som på arabiska heter Islam…..LEDARE: Idioternas triumftåg

”Det fria ordet
Det islamistiska terrordådet i Paris har utlöst en flod av indignerade reaktioner från allmänheten och i Public Service och övriga MSM – med all rätt. Alla dessa etablerade medias journalister hävdar att det rör sig om en attack mot det fria ordet, vilket det är. Självklart känner de sig själva speciellt utpekade när framstående och modiga kollegor blir brutalt mördade. Journalisterna inom våra MSM vill gärna känna sig som frontsoldater i kampen för det fria ordet, men hur är det med det?

…DN skriver i dagens ledare Genom att undvika att gå rädslans, hatets och hämndens väg, och oförtrutet hävda rätten att säga och rita vad vi vill även om det retar de lättretade, förvägrar vi terroristerna allt som liknar seger. Ni på DN har ingen trovärdighet när ni skriver så, så länge som ni själva förvägrar det fria ordet att på en rad områden komma tilltals i era spalter. Ni går ofta själva rädslans, hatets och hämndens väg mot dem som inte följer er politiska korrekthet.

På det här sättet är det på en rad områden inom vår politiska debatt idag. DET FINNS INGET FRITT ORD LÄNGRE när det gäller frågor som vår mediala och politiska elit anser stå i konflikt med deras politiska ideologi – den politiskt korrekta värdegrunden! Ni är inte ett uns bättre än fanatiska islamister, men ni tycker givetvis att era åsikter är lite finare? Är inte det ganska fördomsfullt?

Låt attacken mot det fria ordet i Paris bli en väckarklocka som får oss att kritiskt granska alla vår tids undertryckande av DET FRIA ORDET! Läs hela artikeln härNågra rubriker:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar