måndag 5 januari 2015

Carl Bildt om den farliga världen. Könsstympning. Moskebränder m.m.
Carl Bildt är en trojansk häst! En nyttig idiot!


Löftena skola svika...


Årets ”definitiva” besked 1: ”Det är så här, att vi kommer inte sitta och regera på någon annans budget. Det kommer vi inte att göra.” Stefan Löfven 10/11
Årets ”definitiva” besked 2: ”Jag kommer inte att sitta kvar om Alliansens budget vinner. Det vore rent korkat att göra annat”. Stefan Löfven 2/12
Årets ”definitiva” besked 3: ”Den 29 december kommer jag att utlysa ett extra val. Det ska hållas den 22 mars nästa år.” Stefan Löfven 3/12
Pegida i Sverige
 ”3 000 likes på knappa åtta dagar talar sitt tydliga språk.
− Det bevisar att rörelsen verkligen behövs, säger Malmöbon Henrik Rönnquist, på vars initiativ islamkritiska Pegida nu också finns i Norden.
Det var två själar och samma tanke som ligger bakom det faktum att den från början tyska rörelsen Patriotiska européer mot islamisering av Väst, Pegida, nu också har sett dagens ljus i Sverige, Norge och Danmark.” Hela artikeln
”Makten och rädslan
Vi kunde före nyår läsa hur påven Franciskus i en encyklika manade världens katoliker att agera mot klimatförändringarna. Fråga er, vilka klimatförändringar? Hans grundlösa maning blixtbelyser, varför vi år efter år tvingas leva med rädsla för katastrofala klimatförändringar och andra domedagsprognoser.

Utan rädsla kan inte makthavare utöva sin makt över oss. Ärkeskurken i serien Stålmannen, Lex Luthor levde efter devisen Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet! Närmare sanningen om maktens innersta väsen kan man nog inte komma. Vi är ständigt manipulerade av härskare som likt påven försöker växa med utnyttjande av vår rädsla. Islamiska Staten är ett aktuellt typexempel.
Trygga fria människor med en optimistisk framtidsbild är svåra att kuva, därför har härskare i alla tider försökt frammana otrygga och skrämmande bilder av omgivningen och framtiden. För att kunna utöva sin makt över oss eftersträvar de alltid maximal rädsla och otrygghet.

…Kyrkan och våra politiska härskare är i skriande behov av en ny synd. Så vad gör de? I en desperat manöver för att försvara sin makt och sina privilegier, sätter de en giftstämpel på livets mest välsignade centrala beståndsdel. De har valt ut koldioxiden från förbränning och vår utandning. Den enda påvisade effekten av den högre halt av koldioxid som frigjorts, är att vi fått ett lite varmare klimat och att den ökar den livgivande växtligheten, stimulerar den biologiska mångfalden och mättar fler munnar. Vad har påven och biskoparna emot det, måntro?

Kyrkans makthavare har lierat sig med den elitistiska gröna ondska som anser att vi människor är för många och att våra liv är det stora hotet mot livet på jorden.

…Fråga er varje gång ni hör ett miljölarm, till vem det kan ge makt och rikedom?
Fråga er vem som tjänar på att skrämma med naturlig mat? Fråga vem som tjänar på att skrämma er med det livsviktiga kolesterolet i era blodflöden?
Fråga er vem som tjänar på att återskapa det kalla krigets motsättningar? Vem var det som provocerade fram krisen i Ukraina? Vem tjänar på att återskapa vår rädsla för ryssen?
Follow the money!
Fundera på, hur mycket av era resurser ni lägger på olika saker beroende på något ni är rädda för? Fundera även på hur stor del av våra skattepengar som förslösas p.g.a. vår rädsla för inbillade klimatförändringar, framprovocerade motsättningar och andra påhittade faror?
Fråga er vilka som ligger bakom er rädsla? Där hittar ni ert livs ondskefulla Lex Luthor och han är ofta den ni minst anar.” Antropocene

Den tyska importerade ärkebiskopen Antje Jackélens obesvarade frågor


Från: Olle Ljungbeck
Till: Riksåklagaren (RÅ), Justitieministern, Justitieombudsmannen, Barnombudsmannen, medierna.

Kvinnlig könsstympning.
 Tidigt sommaren 2014 kom uppgifter om att hundratals invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats. Några veckor efter att detta blivit känt kontaktade jag de båda åklagarkamrarna i respektive städer för att förhöra mig om dessa tagit initiativ till utredningar i frågan, eftersom kvinnlig könsstympning är ett grovt brott i Sverige.
Beskedet jag fick var att ingen anmälan gjorts och åklagarkamrarna därför ej kunde agera. Det hör till saken att båda lokaltidningarna hade skrivit om händelserna med stora rubriker.

Jag vände mig därför till Riksåklagaren eftersom det åligger myndigheter om de får vetskap om brott, skall anmäla dessa till polimyndighet. Händelserna borde ju varit kända hos såväl skola, skolmyndigheter, kommunen etc.

Efter min anmälan till RÅ meddelade denne mig att RÅ uppdragit åt de båda åklagarkamrarna att ta tag i frågan. När jag några veckor senare förhörde mig om man påbörjat någon utredning blev svaret att man ej gjort detta. Man förnekade också de skrivelser jag sänt dem.

Jag tog därför ånyo kontakt med RÅ som återigen uppdrog åt de båda kamrarna att vidtaga åtgärder. Om detta fick jag meddelande av RÅ.

Kvinnlig könsstympning är inte straffbar i de länder flickorna kommer ifrån. Det är de däremot i Sverige. En skärpning i strafflagen har tillkommit som innebär att personer som är bosatta i Sverige men tar med sig barnet till hemlandet och där utför stympningen ändå utför en olaglig handling och skall bestraffas för denna.

Eftersom vi i dagarna fick veta att så många som 40000 kvinnor/flickor i Sverige kan vara könsstympade är det angeläget att de som utfört brotten och faller under den svenska strafflagen bestraffas.

Om inte detta sker kommer många föräldrar att tro att svenska myndigheter ser mellan fingrarna på dessa brott och därför kommer än fler flickor att utsättas för dessa fruktansvärda "ingrepp" som leder till livslånga lidanden.

Ansvariga myndigheter påstås nu nöja sig med att ge stympningen en egen diagnos.
Någon brottsutredning verkar inte komma i fråga. Om inte detta sker kommer sannolikt ytterligare tusentals flickor att gå samma öde till mötes. Därför begär jag att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar och gör grundliga utredningar som klargör om brott skett som faller under den svenska strafflagen och eventuella brottslingar lagförs.

Jag vädjar också till alla medborgare, kvinnorganisationer etc att inte låta dessa brott bli ouppklarade. Min främsta bevekelsegrund att driva detta är att inte fler flickor skall drabbas och därmed få ett förstört liv.
Olle Ljungbeck, Gävle 

Manifestation för moskeer fyllde torget

Malmö 4-1-2015

Till Håkan Jacobsson, Skånska Dagbladet
Från: Sandor Herold

I din artikel om manifestationen så har du satt rubriken "Manifestation för moskeer fyllde torget".

Du skriver i artikeln att det var ca 250-300 personer som deltog i detta. Hur kan du skriva att dessa fyllde torget? Hade det varit frågan om 10 000 så hade jag förstått rubriken men ca 300 personer på Stortorget fyller inte ens en bråkdel av torget.

Man kan bara konstatera att manifestationen med det lilla antalet måste ha varit en total flopp för de medverkande och det blir inte bättre av att ni journalister medvetet,även sydsvenskans,inte skriver med verkligheten överensstämmande artiklar. Sandor Herold, Malmö, (Skd)
 
 
Muslimer, kristna och judar förenades mot moskéttentat (Sydsvenskan)
Den 2 januari hade man på ett antal platser s.k manifestationer för moskeer.Troligtvis så blev det en stor besvikelse för alla moskevänner för deltagarantalet blev säkerligen lång ifrån vad man hade räknat med.
På Mynttorget i Stockholm så var det endast ca 1000 personer som deltog. I Malmö på Stortorget var deltagarantalet bara ca 250-300 enligt Skånska Dagbladet. Trots detta låga antal så hade Skånskan följande rubrik i sin nätbilaga: "Manifestation för moskeer fyllde torget." 

Upplysningsvis så brukar det under Malmöfestivalen då någon populär artist uppträder samlas ca 15 000 personer på detta torg så att påstå att moskevännerna fyllde torget är minst sagt en sanning med modifikation.
Sydsvenskan skriver i en av sina artiklar att det var många som deltog men hur många skriver man naturligtvis inte. Sin vana trogen att inte publicera sanningen när den är obekväm så publicerar man också fotografier från manifestationen där läsaren ej kan bedöma hur många som deltog för inget foto visar en helhetsbild.

Med anledning av detta så borde sydsvenskans slogan "Sydsvenskan-för att du bryr dig" bytas ut till "Sydsvenskan-när du inte bryr dig om sanningen". Malmös finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt-Jamme (s) var naturligtvis på plats och i Skånskan tyckte hon att det var bra att det var så många som kom .Hade hon nu för en gångs skull tagit med sin man så hade det ju varit en mer i varje fall men han lyste även denna gång med sin frånvaro och man kan ju bara spekulera i varför.
Inte en enda gång har mannen funnits vid sin äkta hälfts sida vid några officiella sammanhang och jag tycker att en politisk företrädare på den nivå som hon befinner sig på och som är emot rasism och för alla människors lika värde bla bla bla, borde inte hemlighålla att hon är gift med en färgad man.

I skånskan så uttalar sig Iamir Muric,imam i Eslövsmosken, att han har en dröm om att det Sverige han flydde till skall förbli samma Sverige i all evighet. Till honom så vill jag bara säga att det Sverige försvann den dagen den religion du företräder fick fotfäste i landet och det Sverige kommer aldrig tillbaka så länge den finns kvar i landet.

Denna våldsreligions utbredning i landet och i hela Västeuropa kommer att föra med sig att vi kommer att få ta del av samma yttringar som vi dagligen får bevis på från länder där islam är den härskande religionen,d v s där inslag av självmordsbombningar, halsavskärningar, summariska massavrättningar, kvinnoförtryck, sharialagar mm mm råder. Så Iamir Muric, jag betackar mig både för dig och din s.k religion och till alla de deltagare i dessa moskemanifestationer som inte var muslimer vill jag bara säga:
NI BORDE SKÄMMAS!!
Jag är inte på något sätt religiös men ett citat från bibeln passar bra in här, nämligen : Herre, förlåten dem ty de veta icke vad de göra!

I den ena artikeln från Sydsvenskan så uttalar sig en företrädare för en av moskeerna i staden att attentaten de har haft har kommit från personer som företräder en annan syn inom islam. Jaha,det var ju intressant att få veta för då kanske det inte är sverigedemokrater med fascistisk och islamofobisk läggning som har utfört alla hemskheter utan helt enkelt muslimer själva.

Jaha, alla ni lättlurade och naiva icke muslimer som deltog i manifestationerna, hur ställer ni er till detta?
Nästa gång ni ställer upp på dylika spektakel så tycker jag att ni skall ställa er frågan vad det är för Sverige ni vill ha och framför allt vad är det för Sverige ni lämnar över till era barn och barnbarn. Jag vill i varje fall inte att Sverige skall bli ännu ett land där kaos, våld, terror och ständiga konflikter kommer att råda i islams namn eller någon annan religions heller. Sandor Herold, Malmö Ingen ökad säkerhet runt moskeerna
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar