tisdag 20 januari 2015

Olle Ljungbeck om Upplysningstidens ideal. Återvändare = IS-krigare är hjärntvättade”Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar.
 Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. 
En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan” Wikipedia


Utgivning 1751-1777, en av de första faktaböckerna som beskrev världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv
snarare än ett kristet.

Hög tid att stå upp för upplysningstidens ideal.

Människans rättighet och skyldighet är att spränga ramar, utvidga gränser och inte låta sig styras av auktoriteter. Att ge sig in på att kritisera religioner är fortfarande tabubelagt, men nödvändigt, för demokratins skull.

Det är i dag – även i vårt land – inte ovanligt – utan snarare allt mer förekommande, att ”andliga” ledare försvarar förtryck – inte minst mot kvinnor/flickor – med förklaringen att deras tusenåriga urkunder säger si eller så om hur du skall leva ditt liv, liksom att kvinnor är underordnade männen etc. Tyvärr finner vi i dag alltför ofta politiker och tidningsredaktioner på mörkermännens sida.

Mot dessa påståenden, måste vi, om vi är demokrater och motståndare till auktoritära rörelser, reagera kraftfullt. Jag är erbarmligt trött på att höra (kristna, muslimer, judar etc) hävda att så säger Bibeln, Koranen, Torahn etc och därför måste människorna leva och vara på ett visst sätt.

Ja även klä sig, äta och uppträda som dessa urkunder säger. Därför måste kvinnan underordna sig mannen och alltid vara honom till lags. Därför skall flickor enligt dessa fundamentalister inte få utvecklas som sina svenska medsystrar. Inte bada, gymnastisera, leka, skratta och dansa, deltaga i sexualundervisning etc med sina jämnåriga pojkvänner och därmed få ett självständigt, naturligt förhållningssätt till män. Även här sviker politiker och tidningsredaktioner upplysningstidens förkämpar.

De dogmatiska och fundamentalistiska krav som många av dessa religionssamfunds präster, imamer, rabbiner etc har på medborgarna är ju inget annat än ett kvardröjande inom ramar som fria och sunda människor sprängde för hundratals år sedan. Vi måste våga erkänna att i stater där den politiska och religiösa makten samordnats är det andliga förtrycket större än i sekulariserade och demokratiska stater, och religionen blir alltid en hämsko på den personliga utvecklingen. I sådana stater har kvinnorna en avsevärt sämre ställning än i den sekulariserade staten. Ja, hon är en andra klassens medborgare.

Vi måste göra klart för våra invandrares religiösa ledare att i ett demokratiskt samhälle väljer varje medborgare själv om den vill ansluta sig till någon religionsuppfattning eller ej. Vi får sålunda inte passivt åse hur religioner fortsätter att förtrycka människor som vandrar in i vårt land. Varje människa må ha en personlig tro, men den skall vara hennes och inte påtvingad genom hot och skrämsel. Men även här sviker politiker och tidningsredaktioner sin grundläggande uppgift.

De urkunder som religionernas andliga ledare åberopar som rättesnöre för människors sätt att leva, måste och skall ifrågasättas i ett demokratiskt samhälle. Religionsfrihet får inte innebära frihet från kritik och rättighet att förtrycka. Vi måste värna om att barn och ungdom trots religionen får en utveckling som inte hämmar dem utan gör dem till fria och självständiga medborgare – detta gäller inte minst flickor bl a i religiösa friskolor. I Sverige fortgår förtrycket mot invandrarkvinnor/flickor med politikernas och tidningsredaktionernas goda minne.

Religiösa friskolor bör givetvis förbjudas om vi fortfarande tror på upplysningstidens ideal. Det som i dag förekommer på religiösa friskolor är inget annat än barnmisshandel och hjärntvätt. De politiker som accepterar detta är medskyldiga till denna misshandel.

Att hålla fast vid tusenåriga urkunder begränsar individen och hämmar utvecklingen. Människans uppgift är att spränga ramar, bryta tabun och finna nya vägar. Annars stagnerar både samhället och vi som människor.

Med dagens tolerans mot religioner och primitiva kulturer fjärmar vi oss alltmer från upplysningstidens ideal./Olle Ljungbeck, Gävle

 
Sent: Sunday, January 18, 2015 8:20 PM
To: samtliga inom den politiskt korrekta och obildade journalistkåren samt

Subject: Ett Skånskt ljus i det mörklagda Sverige

Är chefredaktör Lars J Eriksson ensam i hela Centerrörelsen om att ha förståndet i behåll.!?

//Kenneth Sandberg
........

Målet var inte en satirtidskrift
Av Lars J Eriksson Skånskan

“Det blev den franska satirtidskriften Charlie Hebdo och dess medarbetare som utsattes för det fruktansvärda attentatet av militanta islamister. Men även om Charlie Hebdo inte publicerat en enda teckning av Mohammed så hade det inte stoppat ett attentat, det hade bara förflyttats mot något annat mål, kanske en skola, en tunnelbanestation eller ett varuhus. Motiven bakom såväl detta som andra attentat är på att de militanta islamisterna anser sig vara i krig med västvärlden.

Frågan om yttrandefrihetens gränser blir därför både bisarr och ovidkommande. Om vi hukar och börjar idka självcensur stoppar det inte islamisters terroristdåd, eller vad de själva snarare ser som krigshandlingar än terror. Lika bisarrt är det att hävda att våldsdåden inte har med islam att göra.

Våldsdåden i Paris visar än en gång att vi i västvärlden inte kan skapa fred och försoning i den muslimska världen genom militär inblandning. De vi hamnat i krig med är ingen liten religiös sekt utan en gren av islam som har miljoner anhängare och i dag dessutom en omfattande militär organisation, främst via IS men också talibanrörelsen i Afghanistan och Pakistan.

I denna situation väljer vi i Sverige att trappa upp vår militära inblandning i den muslimska världens konflikter. Svenska militärer skall skickas till Irak för att utbilda kurdiska militärer. Dessutom skall svensk trupp skickas till Mali, den inblandning som var ett av motiven för attentaten i Paris. Därmed förvandlas Sverige och svenskar till legitima måltavlor för terrorattentat. I mina ögon är det en fullständigt katastrofal politik. Vi har bara elände att vänta av denna svenska politiska hållning”. Skånskan

Attacken hyllas av jihadister
Svenska jihadister hyllar attentaten mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. SVT

Sverige en misslyckad stat
Medan Europa bävar för nya terrorattacker står dess politiska etablissemang inför ett val: Ska de äntligen börja lyssna till sina medborgares ökande farhågor för den muslimska massinvandringen och spridningen av politisk islam, eller kommer de att sätta hälarna i backen och försöka bevara decenniers felslagna mångkulturella politik? Gatestone
............

 Väljarföraktet gynnade SD

Av Lars J Eriksson

Det som blev röstvinnare för SD var att övriga partier i hög grad började ägna sig åt ljugande i både stort och smått. Försöken att hävda att dagens höga invandringssiffror inte skulle ha några negativa effekter på välfärdsstatens överlevnadsförmåga är förstås ren bluff. Med invandringsströmmar som närmar sig 100.000 nivån och följer på den omfattande invandring vi har haft sedan början på 1990-talet kommer vi aldrig att kunna återskapa den svenska välfärdsmodellen.Skånskan ...........

4.703 islamistiska terrordåd under de senaste 10 åren.
Av terrordåd i USA och Europa ligger islamistisk terror bakom 97 % av fallen enligt uppgift från Chicago University.

Och ändå ljuger muslimer och etablissemanget helt fräckt att terrorn inte har något med islam att göra!
Massmorden har bara en enda koppling: islam

Om 25 år ser Europas karta ut så här om inte muslimska folkvandringen stoppas helt och massutvisning sker:Sent: Monday, January 19, 2015 10:48 PM
To: samtliga inom den politiskt korrekta och obildade journalistkåren samt
Subject: Ärligt om "svenska" IS-krigare

Av Kassem Hamadé
 

“Jag är vid gränsen till Syrien. Snart är jag inne.
Det beskedet fick jag häromdagen när jag sökte en svensk IS-jihadist. Han är en av ett tiotal svenska IS-krigare som återvände till Sverige efter drygt 17 månader i Syrien i början av sommaren. En och annan behövde sjukvård för sina skador från kriget. Andra ville hälsa på sina familjer.

Länge har svenska politiker, Säkerhetspolisen (Säpo) och polis diskuterat och uttryckt önskemål om att hindra eller försvåra svenska jihadisters resor till Syrien och Irak. Det verkar inte gå så bra. Det räcker inte med att Mona Sahlin besöker moskén och försöker "tala dem till rätta". Man förenklar dilemmat när staten pumpar in bidrag till religiösa samfund i hopp om att de ska "upplysa" svenska jihadister och få dem att inte åka till Syrien.

Om det inte bildas en expertisgrupp bestående av ex-jihadister, psykologer, poliser som arbetat i krigsdrabbade länder och terrorforskare kommer vi att fortsätta läsa om nya svenska dödsfall i Syrien och Irak. Om man vill undvika ett nytt Charlie Hebdo, fast i Sverige, måste en sådan expertisgrupp bildas omgående, och riksdagen lagstifta mot jihadresor. Denna tuffa utmaning kommer religiösa samfund aldrig att klara av”.Expressen
........
 Ovan en från Expressens sida sällsynt ärlig analys av problem som skapats genom Sveriges i praktiken oreglerade massinvandringspolitik. Alldeles säkert är Kassem Hamadés befaranden om eskalering och fatala konsekvenser av till Sverige “hem”-vändande IS-krigare/jihadister långt ifrån överdrivna.
 Dock finns det all anledning att ifrågasätta hans konklusioner och de förslag till åtgärder han föreslår. Icke minst med anledning av följande:
1.Inga resurser/insatser i världen av det som föreslås, ens i kombination med andra redan nu enormt kostnadskrävande “integrationsåtgärder”, har realistiska möjligheter att avstyra den tillväxt av terrorister i Sverige som den förda massinvandringspolitiken kontinuerligt och i ökad omfattning spär på.
2.Istället bör Sverige definitivt förhindra varenda “svensk” IS-krigare/jihadist att återvända till Sverige.
3.Det finns heller ingen anledning för Sverige att överhuvudtaget, vare sig genom asylmottagning eller militärt engagemang, ta ansvar för det helvete som folkgrupperna i de krigshärjade och flyktingproducerande länderna åsamkar varandra. Istället bör vi inrätta ett i princip totalstopp för vidare “asylinvandring”, samtidigt som de folkgrupper som redan finns här repatrieras respektive förmås återvandra för att själva ta ansvar för sina respektive hemländers uppbyggnad och framtid./Kenneth Sandberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar