måndag 19 januari 2015

Organisera oss mot massinvandringen. IS-jihadister ska ses som förövare och inte offer. Örebro kommun anställer dem.

Olle Ljungbeck:
Nu måste vi organisera oss mot massinvandringen.

Nu måste vi organisera oss mot massinvandringen. Skall Sverige i framtiden vara ett fredligt och tryggt land att bo i måste massinvandringen stoppas. Skall Sverige i framtiden -  som det var före tvåtusen - fortsätta att vara ett välfärdsland måste vi sätta stopp för massinvandringen. Den tysta majoriteten måste vakna och organisera sig.

Sverige är nu ett land som inte längre liknar det som fanns före tvåtusen. Våldet i form av mord, rån, våldtäkter etc har eskalerat. Invandrarna är överrepresenterade i detta våld. Förorter håller på att tas över av extrema grupper där Islams värderingar tvingas på invånarna. Parallellsamhällen/klansamhällen växer nu fram i storstädernas förorter men också i många mindre städer. I dessa tar de mest militanta islamisterna över och tvingar inte bara invandrare utan också svenska medborgare att leva efter deras normer. Många människor är så rädda att de flyr orter där de bott i hela sitt liv och inte skulle flytta där ifrån om förhållandena var som tidigare.

Gamla, unga och vuxna på orter med stor invandring känner en ständig otrygghet. Våldet mellan rivaliserande brottsliga invandrargrupper har fått till följd att också oskyldiga medborgare utsätts för fara. Risken för dessa att bli utsatta för dödande kulor och våld är stor.

Moskèerna är ofta samlingspunkter för de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom Islam. Trots detta erhåller de skattemedel för sin verksamhet! Sådant stöd får däremot inte de invandrarkvinnor som kämpar mot dessa extremer för att frigöra invandrarkvinnor från förtryck av sina egna. En troende muslim Malin Pekgul har själv varnat för följderna av att inte islamisterna hejdas.

De islamistiska skolorna, såväl förskolor som grundskolor är i själva verket koranskolor där den svenska läroplanen endast är en täckmantel för religiöst förtryck och indoktrinering. De människor som undervisar saknar i stor utsträckning vad vi kallar bildning. Deras enda "kunskap" är att de läst Koranen men för övrigt saknar de någon som helst kunskap. Det är en skam (med hänsyn till allt tal om humanism från PK-elitens sida) hur vi offrar invandrarbarnen på feghetens altare.

Förra året kom 22000 barn mellan 7 och 15 år hit. De måste omedelbart hänvisas plats i skolor. Vilka konsekvenser får detta för svenska skolungdomar såväl ur lärandesynpunkt som trivsel- och trygghetsmässigt? Den som tror att Sveriges skall lyfta sig ur skolkrisen måste tro på under.

Islam är ingen fredlig religion utan ondskans och maktfullkomlighetens ideologi. Vi kommer aldrig att kunna leva i fredliga förhållanden med denna. Därför är det synnerligen angeläget att den inte får något som helst stöd från samhället.

PK-eliten talar ständigt om behovet av arbetskraft. Samtidigt flyttar industriarbetena till utlandet. Mer än 160 tusen sådana har försvunnit sedan år tvåtusen. De områden som det i dag finns efterfrågan på arbetskraft är i första hand inom vård skola omsorg. Men inte ens där platsar många invandrare eftersom flertalet är analfabeter. Lägger vi därtill att motivationen att ta ett arbete är ytterst låg. Enligt Koranen skall ju inte kvinnorna arbeta utom hemmet!

Regeringens handlingsförlamning vad gäller att agera mot de som för en tid lämnat Sverige för att strida med världens värsta terrorister är oförsvarlig. I stället för att ställa dem inför rätta när de kommit tillbaks, vill man ge dem terapi och arbete! Mer än etthundratusen av våra egna ungdomar är i dag utan arbete och bostad! 

Det är ingen överdrift att påstå att i dag sker massinvandringen under helt okontrollerade former. Regeringen har överhuvudtaget ingen koll på hur många som kommer in, ifall man kommer att klara asylboendet utan också hur de som får stanna skall integreras?

Med andra ord en helt oansvarig och samvetslös "låt gå" politik mot i första hand de egna medborgarna men givetvis också mot de invandrare som är seriösa.

Jag uppmanar de som läser detta att stödja Sverigedemokraterna men också på annat sätt verka för en opinion mot invandringen. (Du som tvekar tänk på att inget parti har ett program som Du helt delar. För mig är massinvandringen den  absolut högst prioriterade frågan och då finns inget annat val än Sverigedemokraterna).

Nödvändigheten av att skapa medborgargarden synes nu oundvikligt. Men detta innebär ju ändå inte att svenska folket kan känna trygghet i sin vardag.

Här ett exempel på hur kortsynt den förda invandringspolitiken är om avsikten är att verkligen rädda liv.

För en tid sedan gick en av våra mest seriösa humanitära hjälporganisationer ut med en vädjan. Uppropet handlade om att bli fadder åt barn. För 100 SEK/mån kunde Du rädda ett barns liv. I Sverige är kostnaderna för ett "ensamkommande" flyktingbarn 3000 SEK/dygn.

Om vi nu relaterar detta till kostnaderna för de barn hjälporganisationen avser så skulle 30 barn kunna räddas i en månad för samma kostnad. För en månadskostnad för ett "ensamkommande" skulle 900 barn kunna räddas undan svältdöden och på ett år 10800 i stället för en.

I fjol tog vi emot 4000 ungdomar=en årskostnad på 4.38 miljarder SEK. Om man för dessa "ensamkommande" sänkte årskostnaderna med 50% skulle 21900000 barnliv räddas!

Dagens politik och då framförallt massinvandringspolitiken tyder obestridligen på att dagens politiker saknar förmåga att regera landet. Men också viljan saknas. Hur skall man i annat fall kunna tolka alliansens agerande. Man gick till val för - som deras väljare trodde - att ta över regeringsmakten. När de väl nått denna möjlighet lämnar de walk over till motståndarna!

Visserligen får dessa administrera Alliansens budget under ett kvarts år. Därefter är det fritt fram för de "rödgröna" att driva sin politik.

Finns det någon medborgare i det här landet som fortfarande tänker gå och rösta, i kommande val, som vill lägga sin röst på något av dessa partier.

I dag finns det bara ett parti som dels respekterar grundlagen (garantin för demokrati) och är berett att driva de målsättningar de lovade sina väljare. Så trots demoniseringen av Sverigedemokraterna är de det enda parti som står för vad de lovat. Som ett led i kampen för Sverige och de svenska medborgarna bör därför ingen skämmas eller rädas för att stödja SD. Var och en som gör detta kan göra det utifrån förvissningen att efterkommande kommer att tacka dem.

Ute i kommunerna kan detta innebära att ge stöd åt SD i deras strävan att förhindra att fler asylsökande och ensamkommande  får boende där. Men framförallt våga visa att nu måste det bli slut på en massinvandringspolitik som skapar ständiga konflikter (även väpnade) men också återskapar fattigdomssamhället vilket vi sannolikt inte kan ta oss ur.

OBS. EU har låtit varje land göra en opinionsundersökning om inställningen till invandring. Ca 75 procent av svenskarna skall enligt denna vara positiva till såväl europeisk som annan invandring. Den som läst frågeställningarna kan inte annat förstå än att undersökningen var tillrättalagd för ett positivt svar just kring 75 procent.

Därför, sänk inte blicken i en diskussion med företrädare för massinvandringspolitiken. Du är realisten och sanningssägaren. De är de handlingsförlamade och förrädarna mot sitt eget folk./Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Förövaren ska inte behandlas som offer
De som förtjänar stöd, solidaritet och inte minst upprättelse är inte hemkomna jihadister utan de som föll offer för eller har överlevt jihadisternas dödsmarsch i Irak och Syrien.
Devin Rexvid

 
…Att erbjuda kurativa insatser till jihadister som stridit för en av samtidens mest brutala islamistgrupper och individer som själva med stor sannolikhet begått bestialiska handlingar mot oskyldiga människor, kan vara en provocerande politisk åtgärd. Förslaget är provocerande då de ”traumatiserade jihadisterna” inte är överlevande från sådana naturkatastrofer som Estonia eller tsunamin 2004. Snarare tvärtom, de har utsatt barn, kvinnor och män för trauma, förnedrat, våldtagit, förslavat, handlad med, korsfäst, halshuggit och massakrerat dem.”Läs hela artikeln i SvD

Av HANNE TOLG  (översatt i hast från danskan)

IS-jihadister som kommunarbetare
Det är inte tillräckligt med  terapi, dialog och hemkomst för svenska  ihadister, nu skall de också få kommunjobb i Örebro kommun. Begreppet "kommunalarbetare” kommer att få nytt innehåll, samtidigt som det snart förbrukade och stigmatiserade ordet syrienfarare” och "främmande fighter".

IS-krigare som återvänder till Örebro ska erbjudas hjälp av psykolog. Det har kommunledningen bestämt. Återvändarna förmodas ha traumatiska upplevelser bakom sig och det är här kommunen vill hjälpa till.

– Vi har diskuterat hur vi ska arbeta för att de här killarna som har kommit tillbaka inte åker igen, och att de bör få hjälp att bearbeta de traumatiska upplevelser som de har varit med om, säger kommunalrådet Rasmus Persson (C) till SVT:s “Tvärsnytt”.

Man vill också erbjuda exkrigarna jobb i kommunen. Satsningen ska motverka utanförskap, som Örebropolitikerna anser är en grund för att delta i striderna i Irak och Syrien

Jobberbjudandet skall förhindra utanförskap!
I Sverige är det trångt på  jobbmarknaden,  där ungdomar betalas för att flytta till Norge för att hitta jobb, så skall jihadisterna alltså få jobben i kommunen. De måste prioriteras för att undgå att de känner sig utanför.  

Ingenting är gott nog för deras nya landsmän. Res till Syrien, mörda, våldta och tortera och kom hem till ett garanterat kommunjobb. Vad för slags kommunjobb dessa jihadister skall få nämns inte men kommunen hjälper säkert till med ett standard CV där jihadisternas meriter kan beskrivas som passande yrkeserfarenhet.

Det är nästan omöjligt att föreställa sig tankegången bakom detta men terrorexperten Magnus Ranstorp, forskare vid Försvarshögskolan och ansvarig för EU:s arbete i frågan, tycker att Örebro gör rätt.

– De som är kritiska är helt ute och cyklar, säger han till Expressen och fortsätter:

– De vet inte hur förebyggande arbete fungerar. Det här handlar om att ge de här personerna en struktur. Få dem tillbaka i normaliteten, i stället för att de rekryterar och radikaliserar andra ungdomar. Ett förebyggande arbete så att de inte återfaller i sin våldsbejakande verksamhet. Om man inte har ett förebyggande arbete, det är då det kan bli katastrofala följder.

Andra är kritiska…… Vivalla ligger i Örebro. Folk är på väg bort i rädsla och vågar inte ens julpynta på grund av IS-sympatiska öron.

Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, är kritisk till Örebro kommuns sätt att använda kommunala pengar.
– Tanken går till de gamla “värstingresorna” och liknande kommunala program. Problemet är att det skapar omvända incitament. Frågan som kommunen borde ställa sig är: Om man har råd att skapa sådana här jobb, varför måste människor åka till Syrien för att få dem? Och eventuellt komma tillbaka med allvarliga krigsförbrytelser i bagaget? I stället för att satsa på ungdomar som inte har tagit det här steget, utan kämpar på hemma, säger han.

Terroristena bör inte belönas av kommunen, menar Santesson, som till skillnad från initiativtagarna fortfarande har en fungerande hjärna. ”Snaphanen, Document och Expressen

Läs: Problemet med terror utfört av islamister

Här har vi ”Wallströmskan” en av landsförrädarna.


 


2 kommentarer:

 1. Visst var det före år två tusen som vi hade det bättre, mycket före...

  Redan 1975 bestämde sig den kriminella 7-klövern för en kartellbildning för massinvandring till Sverige, även om Sverige skulle förstöras.

  Motiveringen då var att det kan komma ryska flyktingar, som man hoppades förstöra Sverige. Så blev det inte, så därför bestämde man sig för att importera folk från muhammedanländerna istället, för då blir förstörelsen så mycket större.

  Förrädarna tog riksdagens utredningstjänst till hjälp för att se hur många odågor det krävs att importera för att landet skulle förfalla. Forskarna satte en gräns för hur många Sverige orkade ta emot och förrädarna bestämde då att överskrida den gränsen medhästlängder.

  Alltså har man gjort en noggrann konsekvensanalys av massinvandringen, och resultatet kan du läsa i boken Planerna För Sveriges undergång, som du gratis kan ladda ner här:

  http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf

  SvaraRadera