lördag 10 januari 2015

Rikspolischefen Dan Eliasson - en genomhederlig man eller......Skam, skam, skam Rikspolischefen.
 I kvällens rapport (9/1) uttalade sig Rikspolischefen Dan Eliasson om skyddsbehoven för såväl religiösa samfund, som yttrande- och pressfriheten. Den som lyssnade fick då höra den här ordningsföljden. Vi måste skydda religiösa byggnader, yttranadefrihet- och pressfrihet.

Jag anser det vara synnerligen anmärkningsvärt och en helt absurd ordningsföljd. Det kan för den oinvigde ses som en petitess, men är det inte. Trycket från islam är nu så stort på myndigheter att man faller undan för mängder av oacceptabla krav denna religion/ideologi ställer.

Självklart är det viktigare att värna yttrande- och pressfriheten. Givetvis skall inte våld få utövas i några sammanhang vilka institutioner, rörelser eller samfund det än gäller. Sådant skall självklart polisen på alla sätt förhindra och om de strider mot lagen - bestraffas.

Yttrandefrihet innebär även frihet till trosuppfattningar. Men vi skall alla komma ihåg att religion är en privatsak, varken större eller mindre värda än t ex fågelskådning och knyppling. Det är också en rättighet att betrakta religioner som fantasier, vidskepelse  eller vanföreställningar. 

Yttrande-och pressfriheten skall med andra ord vara överordnad all  religiös verksamhet.
Det är en skam att vi i dag inom Islam tolererar en mängd värderingar, som helt står i strid med våra lagfästa sådana som t ex jämställdhet mellan könen etc.

Det är hög tid att politiker, myndigheter av alla slag såsom även poliser lägger av med sin servila och fjäskande inställning mot Islam. I stället börja behandla dem likvärdigt med kristendomen och kräva avståndstagande från alla de värderingar som strider mot de vi lagstiftat om. Varför kräver inte Sveriges regering och riksdag att Islamska samfund skall behandla kvinnor och män lika? Varför kräver vi inte av Islam samma rättigheter för HBT - människor etc etc? Skall vi låta Islam bli en stat i staten?

Det är också på tiden att säga nej till alla de krav Islamister ställer. Den som  har modet och öppenheten att se verkligheten som den är kan inte undgå att se att Islam har värderingar som är oförenliga med ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Nödvändigare än något annat inte minst för att möjliggöra integration och förhindra framtida konflikter är att vi måste kräva att sympatisörer till Islam - likväl som vi andra - ställer upp på demokratins värderingar.

Det skall inte här stickas under stol med att svenska nazister under en lång period förföljt och trakasserat judar (som kanske är den mest fredliga och integrerade etniska gruppen i vårt samhälle). Men i dag är det inte dessa som i första hand utgör ett hot. Det är i istället grupper hemmahörande i Islam. Men detta talas det inte om!

Om vi inte av sympatisörer till Islam kräver samma inordning under demokratiska värden och anslutning till de grundläggande värderingar det svenska samhället står för bäddar vi ovillkorligen för konflikter och terrorism i framtiden. Därför bör inte minst alla skolor drivas utifrån ett sekulärt förhållningssätt.

De som i dag påstår att Islam inte på något sätt är involverad i terroristattacker världen över har självklart fel. Det senaste och många fler har ju veterligen skett efter att hot uttalats från grupper knutna till Islam, som anser att bl a karikatyrteckningar och avbildningar av Islams forna och nuvarande ledare är en kränkning och därför skall bestraffas. Den som motsäger detta talar inte sanning.

I Yttrandefriheten skall alltid ingå rätten att hyckla och förlöjliga all mänsklig verksamhet inkluderande religioner, ideologier och deras förgrundsgestalter./Olle Ljungbeck, Gävle


 

Till: Muslimer för fred och rättvisa
Från: Sandor Herold

Kan meddela er att omröstningen vad det gäller er debattartikel i Sydsvenskan den 7-1 slutade med att 26% håller med er och 74% håller inte med.

Ett resultat som med all önskvärd tydlighet visar att de flesta är trötta på muslimers krävande av allt. Så det där med att kommuner skulle betala eventuella
attentatsskador kan ni glömma.

Jag tror att det är bäst att Svenska muslimer för fred och rättvisa  ligger lågt med sina krav nu en lång tid framöver med tanke på det fredfulla och rättvisa illdådet som begicks i Paris.

Islamofobin, för att använda era egna ord har nog aldrig varit så hög som nu, och fortsätter ni med några fler fall av spridandet av era kärleksfulla budskap så kommer den att bli ännu högre./Sandor Herold,Malmö

Till:  Heidi Avellan, Per Svensson och övriga journalister på Asylsvenskan
Från: Sandor Herold
9 jan 2015 kl. 15:55 skrev "Sandor ..." <sandorherold@hotmail.com

"Du skriver i dagens tidning att man skall ära det fria ordet genom att använda det. Utnyttja yttrandefriheten." Sydsvenskan

Det är ju precis det ni förhindrar genom att ni i eran censurerade nyhetsförmedling undanhåller era läsare sanningen så fort sanningen visar sig inte överensstämma med eran glorifierade bild av det mångkulturella samhället.

Samt att ni konsekvent på era debatt och insändarsidor förvägrar eller ytterst sällan publicerar artiklar där skribenten på något sätt är positivt inställd till SD eller negativt inställd till vare sig islamiseringen av landet eller till rådande invandringspolitik.

Insändarsidans redaktör t ex verkar lida av någon manisk sjukdom som tvingar henne att så gott som dagligen publicera minst en negativ insändare av SD och som också visar sig på det sättet att hon lika maniskt förvägrar repliker på dessa insändare. Hennes sjukdom yttrar sig också på det viset att vissa personer helt är bojkottade på hennes sidor. Till dessa hör tydligen jag.

Jag tycker tidningen bör bekosta henne ett besök hos en psykolog för att komma till rätta med hennes maniska beteende som faktiskt börjar anta rent komiska former.

Hur som helst så överensstämmer i varje fall inte hennes arbetsmetoder med de rader du har skrivit. Men det kanske inte heller är meningen så dina fina fraser klingar troligtvis lika tomt somt tidigare och är väl bara till för utsmyckning.

Hur som helst så är den utsmyckningen extra osmaklig så här dagarna efter att ett antal personer som verkligen vågade använda det fria ordet fick sätta livet till, kallblodigt mördade av sympatisörer till en pervers s.k religion som ni hittills i varje fall aktivt hjälpt att vinna mark här i landet./Sandor Herold,Malmö
 
 Svar från Heidi Avellan nedan.
 
 From: heidi.avellan@sydsvenskan.se
To: sandorherold@hotmail.com
Subject: Re: det fria ordet
Date: Fri, 9 Jan 2015 15:12:34 +0000

Hej,
Jag kan svara för Opinion där jag är chefredaktör. Vi startade Med andra ord för att också andra åsikter ska få ta plats. 
Din kritik av insändarredaktören får du ta med hennes chef, chefredaktör Pia Rehnquist. Men det du skriver här är otäckt personangrepp, som faktiskt inte förtjänar något svar.

Din mycket märkliga – men helt förväntade – kritik av att vi skulle undanhålla läsarna sanningen får stå för dig. Rent nonsens. 

vänlig hälsning

--------------------------------------------
Heidi Avellan

politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen
Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad
+46-40-281236
+46-70-4222149
heidi.avellan@sydsvenskan.se
heidi.avellan@hd.se

1 kommentar:

  1. Dan Elisson är ett lysande exempel på att har man bara rätt kontakter och en tillräckligt stor och väloljad trut spelar det ingen roll vilket jobb man har inom offentlig förvaltning. Sättet att sköta dem skär som en röd tråd igenom dem alla. Det är bara att babbla på för svenna banan begriper ändå ingenting.

    SvaraRadera