fredag 9 januari 2015

Svenska politikers och journalisters oerhörda hyckleri. Ljugandet som pågår dag ut och dag inÅret som gått:
Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), som trots bostadskrisen i Sverige tycks ha haft många ärenden utomlands sedan han blev statsråd, framförallt Turkiet. Förstklassig komfort i luften och på övernattningen. “Far och flyg!” skulle kunna bli MP:s nya giv. SvD

 Mehmet Kaplan tredje man sittande från vänster. Lägg märke till att kvinnorna får stå. Sök bland ansiktena så kanske ni finner Fredrik Reinfeldt!

Dold agenda - En fara för den svenska regeringen menar Nalin PekgulOlle Ljungbeck:
Yttrande- och åsiktsfrihetens dödgrävare spelar upp en ny fars.

Yttrande- och åsiktsfrihetens dödgrävare med sådana som Margot Wallström, Jan Helin, Aftonbladet, Thomas Mattsson, Expressen och flertalet övriga riks- och lokaltidningars chefredaktörer spelar nu upp en fars som är falskheten inkarnerad. Självklart är det riktigt att nu ännu intensivare och långsiktigt gissla och förlöjliga mörkmännens religioner och religionsföreträdare för att därmed till slut få dessa att inse att yttrande- och åsiktsfriheten alltid skall vara överordnad vidskepelse och auktoritära rörelser. Med andra ord skall det inte finnas något som är så heligt att det inte får förlöjligas. Då får ingen möda sparas att gissla religioner m fl,  deras "heligaste" ledare eller symboler. Inte heller skall vi falla undan för islamisternas nu alltmera högljudda rop på mer resurser för att skydda en religion som är antidemokratisk och vilar på en värdegrund som är helt främmande för vårt land och folk. 
 Självklart skall inte våld och förstörelse tolereras men därutöver skall inget skydd och ekonomisk ersättning beviljas från samhällets sida. Strävan skall vara att religionen är den enskildes sak och de religiösa samfunden därför hållas helt utanför inflytande i det offentliga samhället. Ett samhälle som inte inser detta är ett samhälle på tillbakagång.

Trots politikers och mediefolkets högljudda fördömanden av den senaste terrorn i Paris har jag svårt att tro annat än att det är en tillfällig omvändelse under galgen för att inte helt tappa ansiktet eller förlora all respekt.

Hur skall man i annat fall kunna tolka inskränkningen av åsikts-och yttrandefriheten som i motsats till våra grannländer ägt rum i Sverige sedan minst tio år tillbaka. Någon som helst saklig kritik har inte under dessa år fått riktas mot den massinvandring som skett och sker trots en enorm ökning av kriminella handlingar som mord, våldtäkter, grovt våld och rån etc från i huvudsak invandrare.

Inte heller har politiker och medier på minsta sätt sökt informera medborgarna om kostnader och vilka konsekvenser dessa får för landets svenska medborgare vad gäller välfärdsfrågor som vård, skola omsorg, arbete och bostad etc.

I motsats till vad som gäller den egna religionen - Kristendomen - får ingen kritik riktas mot Islam.

Själv fick jag i somras vara med om en ganska omild behandling på torget i Gävle (jag är 82 år) när jag, ensam med en skylt på vilken jag kritiserade massininvandringen, Islam, invandringsvåld etc, bryskt blev bortförd av två poliser, som också meddelade att de tog mitt plakat i beslag. I lokaltidningarna hann man basunera ut att man gripit en person som gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och hädelse.

Tre veckor senare fick jag skriftligt från åklagaren att jag ej gjort mig skyldig till lagbrott och att mitt agerande inte föll under allmänt åtal. Lokaltidningarna informerade givetvis inte sin läsekrets om att något lagbrott ej skett, så jag är troligen fortfarande en brottsling i läsarnas ögon. 

Den som är vaken och uppmärksam kan inte undgå konstaterandet att i stort sett alla åsikter hur sakliga och ärliga de än är inte får riktas mot massinvandringens konsekvenser eller mot de förhållanden som döljer sig i moskéeras "innandömen". Att det där råder förhållanden mellan man och kvinna, pojke och flicka som helt står i strid med av Sveriges riksdag lagstiftade värderingar som exempelvis jämlikhet mellan könen etc tas aldrig upp eller kritiseras av politiker eller medier. Inte heller ingriper vi till de invandrarbarns skydd som får sin utbildning i islamska friskolor vilka inget annat är än renodlade koranskolor, som hindrar såväl integration som relevant kunskapsinhämtning. Detta drabbar givetvis flickorna 
värst som enligt religionen skall stanna kvar i hemmet.

För mig och många fler upplevs det som en skandal att en person som Mehmet Kaplan utsetts till minister i en svensk regering. Denna person är islamist. Trots att han nu representerar den svenska regeringen medverkar och besöker han regelbundet moskèn där han bor. Aldrig ifrågasättande av hur förhållandena i moskèn strider mot alla de grundvärderingar Sveriges riksdag lagstiftat om. Detta är inte bara oförsvarligt utan innebär också att Sveriges  regering och riksdag inte längre företräder eller hävdar de demokratiska värderingarna ens i parlamentet.

Självklart innebär detta ett statusfall som gör att Sveriges medborgare inte längre kan respektera eller vara stolta över den institution som består av valda ombud. Detta kan oppositionen ändra på. De skulle därmed visa att grundlagen väger tyngre än en antidemokratisk och vidskeplig rörelses värderingar.

I kören av de som alltid okritiskt träder fram till försvar för islam hör ett flertal religions-"forskare" som Mattias Gardell och Jan Hjärpe. Dessa anför nästan aldrig någon som helst kritik mot värdegrunden inom islam. Trots att denna religion kanske av alla världsreligioner står längst bort i från vad vi benämner demokrati berör de nästan aldrig detta faktum. Jag kan inte förstå annat än att dessa personer i grunden sympatiserar med auktoritära samhällssystem där människorna i stort sett saknar mänskliga friheter. De är genom sin böjelse för sådana samhällssystem mindre intresserad av vilken religion det rör sig om. Huvudsaken är att den innehåller de kriterier som gynnar uppkomsten av en totalitär stat. Därför kritiserar de aldrig en religion som Islam.

Ett exempel på hur ensidigt och osakligt mediernas information är vad gäller attacker och vandalisering av kyrkor och moskeèr. Medan medierna aldrig missar ett tillfälle att högljutt förkunna när någon moskeè utsatts för någon form av vandalisering eller förstörelse. Det kan röra sig om allt från klotter till grövre former av förstörelse. Man är långt innan polisen fastslagit om händelsen  är en terrorhandling eller ren olyckshändelse snabb att gå ut i pressen med detta. Senast när något sådant hände uppgav medierna att man ute i världen blivit överraskad över den senaste terrorhändelsen då en moskeè utsatts för mordbrand. Det hjälpte då inte att polisen hävdade att det hela var en olyckshändelse och sålunda inte ett terroristbrott.

Att däremot svenska kyrkor under 2014 utsatts för ungefär en attack i veckan har däremot knappast nämnts. Trots att flertalet attentat mot kyrkorna varit mycket allvarligare.

Så här skulle man kunna fortsätta att redovisa hur snedvriden informationen beträffande konsekvenserna av massinvandringen är i dag.

Därför håller jag för troligt att när väl minnet av händelserna i Paris förbleknat återgår medierna till samma primitiva rädsla för att visa verkligheten bakom massinvandringen och vad denna för med sig.

Att man nu inte tar helt avstånd från de jihadister som deltar i terrorn i de arabiska länderna och vägrar dem att återvända till Sverige är inte bara en skam utan visar också att man tar större hänsyn till dessa, än de fruktansvärda terrorhandlingar som kan drabba det egna folket. Skulle detta emellertid hända vilket är högst troligt måste de ansvariga ställas till svars och då måste lägsta straff bli frihetsberövning./Olle Ljungbeck, Gävle

Läs Sandor Herolds brev till Föreningen Muslimer för fred och rättvisa här

Till:  journalisten Per Svensson på Sydsvenskan och övriga journalister på Sydsvenskan
Från: Sandor Herold
Malmö 7-1-2015
Rubriken på din artikel i dagens Sydsvenskan lyder "Varför tror sig Sverigedemokraterna ha rätt att ta demokratin som gisslan?"Den konserverade drömmen.

Jag tycker att du skriver en lika stor artikel angående attentatet och det muslimska illdådet i Paris som skedde idag.

Rubriken till den kunde vara "Varför tror sig muslimer ha rätt att döda människor och ta andra som gisslan?"

Efter det som hände i Paris idag, tycker du att det är konstigt att islamofobin ökar bland folk?

Gratulerar dig till att din sverigedemokratiskfobistiska artikel publicerades samma dag som attentatet i Paris skedde. Absolut rätt timing, Per!

För övrigt så tycker jag att du är en stor skit!

Sandor Herold, islamofob ända ut i tåspetsarna särskilt efter vad som hänt idag


Till: Pia Rehnquist, chefredaktör på Sydsvenska dagbladet och andra medarbetare på tidningen
Från: Sandor Herold
Malmö 8-1-2015

Pia Renquist  NI ÄR INTE SKULDFRIA!!!

Indirekt så är ni medskyldiga till illdådet som den "kärleksfulla och fredsälskande" islam igår begick i Paris där minst 12 personer fick sätta livet till.

Medskyldiga på det sättet att ni aktivt med er censurjournalistik i åratal förtigit och undanhållit sådana fakta som skulle ha avslöjat vilken härkomst gärningsmän har eftersom det inte samstämmer med er glorifierade mångkultur.

Medskyldiga på det sättet att ni konsekvent på era ledarsidor förlöjligar både med karikatyrer som skall härledas till nazismen och texter ett parti som på demokratiska grunder är Sveriges tredje största parti i Sveriges riksdag. Med detta så hånar ni och förlöjligar också 13% av dom som röstade i det senaste valet.

Medskyldiga på det sättet att ni konsekvent på insändarsidorna mycket sällan eller så gott som aldrig publicerar insändare som på något sätt kritiserar den införda invandringspolitiken.

Medskyldiga på det sättet att ni gång på gång publicerar invandrapolitiskt vänliga insändare och därtill förvägrar att publicera eventuella repliker mot dessa.

Medskyldiga på det sättet att ni på samma dag som illdådet i Paris hände publicerar en debattartikel skriven av en muslimsk organisation som kallar sig för Muslimer för fred och rättvisa. Deras benämning av sig själva att som en muslimsk organisation jobba för fred och rättvisa samma dag som ett av dom värsta illdåden i Europa äger rum är inget annat än ett hån och en otrolig respektlöshet mot allt vad demokrati heter.

Som om inte detta vore nog så publiceras exakt samma debattartikel av Muslimer för fred och rättvisa i er gratistidning City som ni tvingar era prenumeranter att ta emot genom att ni sänder den med instoppad i den ordinarie tidningen på torsdagar. Detta gör ni dagen efter att 12 människor har arkebuserats av islamister i Paris.

Har ni inte ett enda uns av moral och förstånd och respekt eller har era proislamiska förhärliganden helt tagit överhand?

Medskyldiga till dådet i Paris är ni alltså på det sättet att ni aktivt i både ord och handling har hjälpt till att bereda mark för denna våldsreligion att få allt mer fotfäste i landet.Kärlek och fred är helt omöjligt att sammankoppla med islam!

Hur många halsavskärningar, summariska avrättningar, steningar, könsstympningar och förtryck av kvinnor, självmordsbombare mm mm skall ni ha bevis på innan ni kan fatta detta?
Hur länge skall ni åberopa religionsfrihet så att denna farsot som sakta men säkert kommer att innebära hela västvärldens undergång skall få fortsätta bre ut sig?

Pia Rehnquist som på ledarsidan finns med på bild där hon försöker att anslå ett lidande utseende som jag inte tror på en sekund att den är äkta.

Nu kommer fördömande på löpande band av både politiker och journalister. Floskler som att våra tankar och känslor är med de anhöriga till offren och annat bla bla bla hoppar nu ur truten på dem som egentligen är ansvariga och indirekt är skyldiga till illdåden på det sätt att de i åratal har gullat och hyllat islams framgångar och kallat dem som har insett faran med denna farsot för att vara främlingsfientliga, fascister, nynazister, och islamofober.

Så Pia Rehnquist, du borde istället le! Det du och dina medarbetare har jobbat för,d v s islamiska framgångar har ju inträffat. Att sedan 12 personer har fått sätta livet till spelar väl ingen roll. Särskilt, för att citera en medarbetare på Sveriges radio som igår sade att de inte var oskyldiga för de hade ju ritat kariykatyrer av olika prominenser inom islam. Så de får väl skylla sig själva, eller hur Pia Rehnquist och ni andra på Sydsvenskan.

En sak är i varje fall säker, ni på Sydsvenskan behöver aldrig befara att ni får oväntat besök av jihadister för med ert långvariga rövslickeri av islam så har ni köpt er fria.

Den enda som eventuellt inte behöver ta till sig av ovanstående på Sydsvenskans redaktion är Mats Skogkär. Vilket han kan känna sig stolt över.

Ni andra hycklare skall bara känna en stor skam./Sandor Herold, Malmö

Jag fick telefon från brorsan
att det var illa ställt med morsan
och han tyckte att jag skulle skynda mig hem.
Jag tog planet i från Rio
samma morgon klockan tio
och var hemma kvällen efter kvart över fem.

När jag såg min gamla mamma
grät jag tårar och jag stamma',
hon försökte le och ville hålla min hand.
Doktorn sa att det hänt vid buss-stationen,
när hon hämtat folkpensionen
slogs hon ned av tvenne modiga män.
Att dom sen fick nå'ra dar i buren
lär inte bota skallfrakturen
och dom lär redan va' i farten igen.

Är det sant att knarktrafiken
har förgiftat politiken
och att statsråd och polis har tvätt i dess byk?
Och att härvan bara växer,
Mr Y och Mr X är
ej dom enda bovarna som borde ha stryk?

Att vår invandringsminister
har fått tips av antikrist här
och släpper in dom gangsters andra länder kör ut?
Att fascismen gror i våra parker
i takt med terror, våld och knark här
att säkerhet och trygghet börjar ta slut
Att ingen vill ta ansvar mer för knogen
man lägger ner, nu rostar plogen.
Så här var Sverige inte funtat förut!

Kära svenskar, vad blev av er?
Det finns justa jugoslaver
liksom greker och turkar här i vår handelsbod.
Men mitt i bidragskarusellen
står nu jättedamen Ellen,
Moder Svea och bligar dumt som en plundrad kommod.
Det som ligger dig i fatet
är allt världsförbättrar-pratet
mens dina egna ungar sprattlar i maffians nät.

Och dom knarkar, svinar ner och stjäl,
våra gamla sparkar dom ihjäl.
Vad i helvete, Moder Svea, har du ställt till?
De politiker som dig förådde,
och media-cyniker som sådde
kaos får dig att verka helt imbecill.
Rum-dumme-dum-dill, rum-dumme-dum-sill,
dom lurar dig så mycket dom vill.

Vem är flykting


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar