onsdag 7 januari 2015

Sveriges ledande politiker ryggradlösa, okunniga och odemokratiska
Fr. Snaphanen:
Kommer det grus i maskineriet för Juntan?
När jag kallar dem "juntan" beror det på att det ungefär är vad Anders Isaksson kallar dem i Den politiska Adeln, de 20.000 människor som sitter vid makten, gifter in sig i varandras familjer, ger goda arbetstillfällen åt varandra och barnen och i övrigt inte ger ett dugg för demokratin. Vad som övergripande händer dessa år är att nu blandar människorna sig i. Anledningen är Internet.


Internet är i färd med att demokratisera  Sverige. Det är inget skämt, det kan vem som helst som har försökt att skriva i en svenska tidning intyga. För 15 år sedan var ressen väktare vid grinden. Den kommer fortfarande att vara så, men nu är det meningslöst och impotent. För varje dag som går förlorar rödgröna svenska journalister inflytande, och vilken  oändlig lycka. Dessa idéer är inte nya eller bara mina egna, se vad Roland Huntford skrev .


 …2015 blir ytterst dramatisk i Sverige. Blir det våldsamheter  är det de svenska politikernas skuld. Det är de 80.000 årliga våldsbrotten också. Det blir ingen arbetsro som krävs för 2018 eller 2022. Balladen har knappt börjat för de två oerfarna ledarna Kinberg Batra och Löfven. Efter många års hårdhänta förtryck är protestpotentialen enorm. Den 10 januari håller moderaterna Extra partistämma


Den moderate kommunalpolitikern Jörgen Dimenäs:

Ledningen för M bör lämna sina platser
Vi är många från kommunalt håll som träget arbetar för att moderat politik ska få genomslag. Det visar sig också tydligt att vi i kommunpolitiken får stå till svars i valen inför allmänheten för det som förs fram av moderata rikspolitiker, både för det som uppfattas som bra politik och det som utgör dess motsats.

Det är patetiskt när Tobias Tobé som talesman i radion meddelar att alla som tolkat 27:e decemberdebaklet på detta sätt har missförstått alltsammans. Vi är ganska många! Vem är det egentligen som inte alls förstår vanliga medborgares signaler?
Flera riksdagsledamöter från Moderaterna har också stämt in i hyllningskören av det kloka decemberbeslutet. Det är riksdagsledamöter som vart fjärde år gärna visar upp sig i våra kommuner för att öka sina personliga röstetal, samtidigt som vi kommunvalda enträget försöker visa väljarna vikten av en välskött moderat ekonomi där kvaliteten i skolor och äldreomsorg står i främsta rummet. Detta inlägg är förvisso ingen hyllningskör till socialisterna på vänstersidan, det alternativet skulle göra skadan än värre. Det är istället ett gränssättande mot den ryggradslöshet som ledningarna inom borgerligheten visat.

I Moderaternas fall så bör dessa främsta företrädare för detta eftervalshaveri ställa sina platser till förfogande. Detta till förmån för de moderater som är invalda i nuvarande parlament och som aktivt kan bidra till att förnya de nya moderaterna.
Flera av oss i kommunpolitiken vill inte stå till svars för en rikspolitik som våra väljare har svårt att känna igen.” Snaphanen och hela artikeln och flera andra på SvD

Kan det vara verkligen vara så, Merit Wager?
”Jag har talat med folk i regeringskansliet, partipolitiker av olika slag och riksdagsledamöter som fegt och mot löfte att inte avslöjas, sagt att de nog vet och förstår att asyleriet inte fungerar och att den enorma inströmningen av utomeuropeiska invandrare (alla som kommer är absolut inte i behov av skydd, inte ens alla som bevilja PUT är det…) kan komma att innebära ett sammanbrott av många samhällstjänster och traditionella värderingar och den livsstil som varit den svenska. Men de säger att de inte kan göra något för de får absolut inte ”gynna SD”. Hellre då missgynna folket och landet…
”Fast det säger de inte och inser kanske inte ens till fullo att de gör, hemska tanke. Trots att riksdagsledamöter, som de själva alltid påpekar, är ”folkvalda” så har de inga problem med att gå emot folket och i stället lyda sina partiledare. Hellre säljer de ut landet och folket och bidrar till att skapa ett totalt kaos när det väller in (och ja: ordet ”väller” är korrekt i sammanhanget, fråga Migrationsverket hur det ser ut!) än att de ”gynnar SD”.

Jag sov på detta citat hela natten.

Det har funnits många fantasifulla förslag till varför riksdagen driver Sverige i botten. Ja, jag tror att detta kan vara det bästa som sägs, om vad som pågått i många år och på ett mer tillspetsat sätt.
 
Detta förklarar naturligtvis inte varför partiledare inte ingriper i en nödsituation, som närmar sig ekonomiskt, socialt och logistiskt, men det förklarar resten:

Riskdagen är dysfunktionell och fylls med folk som inte vågar säga sin ärliga åsikt om vad som är viktigt för landet. Sveriges ledning är låst, oinformerad eller bådadera. En kris eskalerar snarare än minskar. Alla kan se det, ingen gör något.
Situationen med en riksdag, som är handlingsförlamad är briljant beskrivet av Anne-Marie Pålsson, en ögonöppnare:
 Några kommentarer: Läs dem alla

Robin Shadowes
Reinfeldt kommer givetvis vara med på partimötet och bakom lyckta dörrar kommer han att skrika åt sina partikamrater att nu skall ni banne mig göra som jag säger annars åker ni ut på röven ur partiet och att ni aldrig mer kommer få ett jobb i detta landet. In i Fas3 med er bara. Eller så lyder ni mig.

Angela
“Denne lammende fejhed”. En totalitär demokrati kallar en del det för. Att Sverige är totalitärt är det knappast någon tvekan om men om det fortfarande är en demokrati tål att diskuteras.
Krister Thelin tar upp ett bra exempel. Medveten taktik för att slippa fatta obekväma beslut som går emot makten.

Sverige – en totalitär demokrati?
Utdrag:
“I Världen Idag (som tillsammans med DSM hör till de få tidningar/ tidskrifter i vårt land som törs vara politiskt inkorrekta) hade en stor artikel den 25/7 2003 med ett sammandrag av intervjun med förre chefredaktören på DN, Hans Bergström, tycks vara inne på samma linje som jag. I en intervju i tidskriften DSM (Debatt, Sanningssökande, Mediakritik), nr 3/03, säger Hans Bergström, “Sverige har blivit en enpartistat, och ingen reagerar”, och menar att det skett en utveckling som håller på att urholka demokratin i vårt land. Han säger vidare:


Det gäller inte minst inom rättsväsendet. Dels genom utnämningspolitiken, dels genom lyhördhet. Vi kan se en urholkning av det civila samhället. Lyhördheten tränger undan civilkuraget, som blivit en allt knappare resurs. Vi kan se hur det sätts allt snävare gränser för vad som uppfattas som legitima åsikter för att kunna vara en respekterad deltagare i debatten i det svenska samhället.

Bergström menar att det finns beröringspunkter mellan Sverige och det forna Sovjetunionen.

Det finns två beröringspunkter med sovjetsystemet. Det ena är att det finns en nomenklatura. Vissa människor accepteras, andra accepteras inte. Och ju längre socialdemokraterna sitter vid makten får detta genomslag genom det sätt på vilket man använder sig av utnämningsmakten. Det andra är den mentalitet som breder ut sig.

Hans Bergström är också mycket oroad över försämringen av många viktiga samhällsfunktioner och förvånas av “bristen på medborgerlig vrede” inför vissa förändringar…”Snaphanen och Merit Wager


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar