onsdag 25 februari 2015

Ljungbeck: Decemberöverenskommelsen och massinvandringen är landsförräderi.Olle Ljungbeck:
Angående min skrivelse till Riksrevisionsverket om att granska Migrationsverket. (Här kan du läsa Olle Ljungbecks skrivelse till Riksrevisionsverket)

Svar:
Beslut om att inleda en förstudie om asylboenden.
Riksrevisionsverket har fattat beslut om att inleda en förstudie om asylboenden. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska kostnadseffektiviteten i Migrationsverkets ordnande av boenden åt asylsökande. Även regeringens styrning och uppföljning samt regelverket undersöks. När förstudien är klar beslutar ansvarig riksrevisor om granskningsprojektet ska övergå till en huvudstudie.

Riksrevisor
Margareta Åberg

Olle Ljungbeck:
.........då kanske det är försent!

Dagens massinvandring och "Decemberöverenskommelsen"  är landsförräderi och helt i strid med Grundlagens (Regeringsformen) anda som bokstav. Ett stort problem är att bildningsnivån är så låg hos regerings- och riksdagsmöterna att de inte känner till vad grundlagen stadgar.

De som representerat Sveriges regering och riksdag sedan 2006 och för närvarande är de skyldiga till detta landsförräderi.

I dag läggs fokus i första hand på integration (inte på  massinvandringens konsekvenser).

På senare tid även på de invandrare som anslutit sig till IS och därmed är terrorister. Däremot ifrågasätts inte de värderingar flertalet "vanliga"invandrare från islamistiska stater bär med sig och som i många som i stor utsträckning sammanfaller med de jihadisterna har.

De människor som alltsedan 2006 fått asyl i vårt land representerar en kultur/religion med helt andra värderingar än vad vi Svenskar gör. Islam måste betraktas som ondskans religion och det allvarliga är att flertalet av de som kommer till Sverige är lojala med dessa avskyvärda värderingar. Det som gör det hela  än mer allvarligt är att regering och riksdag liksom medierna söker särskilja de "vanliga" Islambekännarna från IS.

Självklart finns det muslimer som tar avstånd från islams mest extrema värderingar men de är få.

De flesta sympatiserar i stället med Islams avståndstagande från demokrati, jämlikhet mellan könen etc. Med andra ord flertalet accepterar inte de grundläggande värderingar vi lagstiftat om och som en majoritet av de svenska medborgarna anser vara primära för ett sunt, tryggt och civiliserat samhälle. Denna skillnad i värderingar kan snart bli mycket ödesdiger om inte massinvandringen upphör.

I Sverige är varje person, som fyllt 18 år och är folkbokförd i Sverige sedan tre år, röstberättigad och valbar till såväl  kommun som landsting. Sverige består av många småkommuner som får ta emot oproportionerligt stort antal invandrare i förhållande till sitt invånarantal. Men även större kommuner som t ex Södertälje, Malmö etc  tar emot så många invandrare att majoritetsförhållandena  ganska snart drastiskt kan förändras så att invandrare blir i majoritet! På inte alltför lång sikt kan det komma ett innebära att ett flertal av våra kommuner styrs av människor med en helt annan syn på demokrati, jämlikhet, hedersvåld, flickors och pojkars lika rättigheter etc etc. Ja kanske till och med vill införa sharialagar.
(Skall vi låta Mehmet Kaplan bli sannspådd vad gäller hans uttalande om att om några år har vi en moskè i varje kommun)?

  När nu all fokus läggs på Jihadisterna som strider på Is sida (istället för att diskutera om de skall få terapi och arbete borde de arresteras omgående eller förbjudas att komma tillbaka till Sverige för att därmed förhindra kommande blodbad) är detta synnerligen allvarligt om vi inte också diskuterar den förändring vi riskerar av det svenska samhället om svenska medborgare hamnar i minoritet.

I stället döljer landsförrädarna medvetet för medborgarna att de människor som nu invandrar och vill införa sina värderingar kan bli i majoritet och därmed komma att kontrollera  många fullmäktigeförsamlingar. På så sätt förlorar de svenska medborgarna på grund av  förräderi möjligheten att forma samhället efter de ideér som våra förfäder kämpat för i hundratals år.

Med andra ord smyger landsförrädarna på oss ett samhälle med värderingar som vi avskyr och inte hör hemma i en civiliserad stat. De tar helt enkelt ifrån oss vår frihet till ett samhälle som kännetecknas av barbari och hör medeltiden till. Att detta kan bli verklighet är inte osannolikt om vi de närmaste 4 åren skall ta emot ytterligare femhundratusen (500.000) muslimer/islamister!

Vi ser redan hur svenskar, vuxna som ungdom behandlas som 2a klassens medborgare då invandrare får förtur både vad gäller arbete som bostad.

Vi måste bli tydligare i vår umgängeskrets om detta och förmå denna att liksom vi själva i ökad omfattning protestera. I många fall skulle säkert ett civilt motstånd med demonstrationer och ett kraftfullt avståndstagande från asylboenden kunna förhindra sådana etableringar.

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen är  medborgarna lojala. Bryter däremot regering och riksdag  samhällskontraktet  - och det är vad som nu skett - har de förlorat sin legitimitet och medborgarna har därmed rätt att revoltera på olika sätt för att försvara sin frihet och det samhälle grundlagen anger.

Den frustration hundratusentals människor känner i dag över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen bör leda till kraftfulla demonstrationer.

Vi måste gemensamt verka för detta men de som känner sig ha kraften och organisationsförmågan bör träda fram omgående att leda motståndet till seger precis så som skett tidigare i vår historia.

Ingen som vill vårt land och folks väl får tveka om sitt ansvar eller inte våga visa var han/hon står./ Olle Ljungbeck, Gävle

Bild från Facebook
 ”Socialdemokraternas ruttna historia:
Under valrörelsen 1994, lanserade finansminister, Anne Wibbel (FP), den dåvarande borgerliga regeringens Natalieplanen (döpt efter sitt barnbarn). Där föreslog man faktiskt en del vettiga nedskärningar och besparingar inom den tunga offentliga (ofantliga) sektorn. Socialdemokraternas svar till Natalieplanen, blev Perssonplanen. Här var planen istället att införa kraftiga skattehöjningar och de eventuella besparingar som skulle ske, skulle endast ske med syfte att rädda Statens fortsatta expansion, alltså inte för att rädda Sverige och svenska folkets ekonomi. 
 
Det var snart dags för Persson att ta över som Statsminister. Men innan dess, fanns det i alla fall en moderat, som lyckades syna Perssons bluff. Han hette Lars Tobisson (M). En av få riktiga konservativa moderater kvar i Riksdagen. Under den tidigare mandatperioden hade han skött kontakterna mellan Moderaterna och Ny Demokrati, något som så klart ogillades kraftigt av Folkpartiets Bengt Westerberg. Tobisson hade noggrant studerat hur Persson under Carlssons regering ställt till Sveriges ekonomi under året 1995. Under året fick Sosseregeringen konstant ändra sina prognoser, till allt dystrare siffror. Det var som om allt hade ställts till i ekonomin, för att förvärra situationen.” Det opåverkade sinnet

Åsiktspoliserna
Tre nya enheter inom polisen upprättas med uppdrag att ”förebygga brott som hotar det öppna samhället”. Bland annat ska man bekämpa ”internets träskmarker”, där det kan förekomma åsikter som strider mot ”alla människors lika värde”Läs mer

Från Parnassen:
”Vart tog folkhemmets skyddsrum vägen?
Kommentar Jan-Ola Gustafsson Skaffa och läs också den informativa boken ”Sverige – en synarkistisk modell” av framlidne författaren Tore Fredin. Boken beskriver det styrelsesystem som under namnet demokrati har dominerat Sverige under en mycket lång period. Synarkismen är en modell som påminner om korporativism (som t ex kännetecknade fascismen i Italien) och bygger på ett ”samregerande” mellan den politiska eliten, näringslivets tunga aktörer och bankväsendet. Läs och lär!
Kunskap är styrka! Lär också andra att lära! Hela artikeln


Här kan du ladda ner mer om Socialdemokraternas sanna naturInga kommentarer:

Skicka en kommentar