torsdag 12 februari 2015

Ljungbeck: Stöd svensk vårdpersonal. Jämställdhet mellan könen. KönsstympningOlle Ljungbeck:
Sveriges medborgare stöd Vårdpersonalen.

Väljarköparen Gustav Fridolin med flera har bestämt att tre miljarder skall från och med 2016 satsas på lärarkollektivet. Jag har inget emot att lärare får högre lön. Men det finns en grupp som är långt nödvändigare att höja lönerna för. Detta är sjuksköterskor, undersköterskor och övrig vårdpersonal. Utifrån helt saklig lönepolitisk grund finns ingen grupp i samhället som kan hävda att de skall gå före nämnda grupper. Sjuksköterskor, undersköterskor, övrig vårdpersonal har den ojämförligt mest krävande uppgiften av alla yrkesgrupper. De har alla ett hårt psykiskt och fysiskt arbete. De har obekväma tider. De är hårt pressade av patienternas olika psykiska och fysiska tillstånd. De är dessutom utsatta för hälsorisker som ingen annan grupp i samhället. Det är helt oförskämt av regeringen att föreslå lönehöjningar för lärarkåren i ett läge där så gott som samtliga arbetande inom vårdyrken riskerar sin hälsa för att ge dig och mig en god vård.

Svenska medborgare visa er solidaritet mot vårdpersonalen på all tänkbara sätt. De och inga andra skall prioriteras./Olle Ljungbeck, Gävle

Till Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, samtliga politiska kvinnoförbund samt de personer som står upp för oreserverat stöd åt jämlikhet mellan könen.


 Nyligen utsåg FN.s generalsekreterare Sveriges statsminister Stefan Löfven till "Inpact World Champion Leader".

Med andra ord skall Stefan Löfven på uppdrag av FN verka för jämlikhet mellan könen i hela världen. Det måste sålunda vara en person som har en lidelse och äkta engagemang för denna den kanske mest viktiga frågan i vår tid.

Frågan man då måste ställa sig är om Stefan Löfven är rätt person för denna uppgift både med hänsyn till sin personlighet och det engagemang han visat hittills i denna fråga?

Svaret måste bli ett tydligt nej.

Några exempel på detta.

Några dagar efter "utnämningen" kondolerade han en av världens värsta torterare och kvinnomisshandlare, den nyligen avlidne kungen av Saudiarabien. Hans agerande kan och får inte försvaras med att "detta krävde diplomatin".

I Sverige framkom det för knappt ett år sedan att ca 200 invandrarflickor i Norrköping och Kalmar könsstympats (senare har uppgifter framkommit om att så många som 40000 invandrarkvinnor kan vara könsstympade). Ingen kunde undgå att uppmärksamma detta. Trots detta hände inget från rättsväsendets sida. Jag tog därför själv kontakt med åklagarkamrarna i de båda städerna för att höra hur de tagit sig an frågan. Fick då beskedet att eftersom ingen anmälan gjorts hade man inte agerat. Efter flera påstötningar från min sida kontaktade jag riksåklagaren som vid två tillfällen uppmanadekamrarna att ta sig an saken. Trots detta har inget hänt. Min drivfjäder har hela tiden varit att få klarhet i om könsstympningar skett i Sverige efter som det här är ett grovt brott, och i så fall få fällande domar på förövarna. Bevekelsegrunden för mig är främst  preventiv för att inte fler flickor skall utsättas för denna omänskliga behandling. Fällande domar borde då för framtiden verka avskräckande.

Jag har nu antydningsvis fått information om att myndigheterna ålagts att inte agera för att inte skapa konflikter!

Högsta ansvar för att frågan utreds måste givetvis åvila regeringen. Eftersom denna inte tagit något initiativ bär Stefan Löfven det övergripande ansvaret att så ej skett.

Nyligen inbjöd demokratiministern  till ett möte med muslimska/islamiska organisationer. I första hand var det religiösa ledare som inte på något vis delar eller ställer sig lojala till de av riksdagen bl a lagstiftade värderingar avseende kvinnor och män. Det var sålunda i huvudsak personer som arbetar emot de värderingar Stefan Löfven fått EU.s uppgift att driva. 
Deltagarna från departementet betonade trots detta inte lagstiftningen utan förhöll sig ytterligt passiva trots att de inte kunde undgå att se klyftan mellan svenska värderingar och deltagarnas.

Det får också anses såväl oförsvarligt som omdömeslöst att inte bjuda in de intellektuella invandrarkvinnor som kämpar en ojämn kamp för sina landsmanninnors frigörelse. Nämnas kan att medan islamska organisationer erhåller betydande skattemedel är dessa kvinnors organisationer uteslutna från sådana medel.

Det kan inte vara någon hemlighet för Stefan Löfven och övriga regeringen vilken ojämlikhet som råder i muslimska organisationer. Hur moskéerna har särskilda ingångar och platser för kvinnor etc etc.

Trots att ca 70000 invandrarungdomar går i ständig oro för att bli bortgifta gör regeringen nästan ingenting mot detta. De muslimska friskolorna får i stort sett betraktas som koranskolor där "pedagogiken" för flickor går ut på att ta ifrån dem självförtroendet och göra dem till andra klassens medborgare. Fortfarande kan föräldrar och muslimska organisationer genomdriva ändringar i skolplaner som innebär att invandrarflickor inte får samma undervisning som svenska flickor.

Situationen för invandrarkvinnor/flickor är i stort sett inte annorlunda än den var i deras hemland. Samma förtyck och otrygghet och långt ifrån vad den svenska lagen anger om jämlikhet mellan könen.

Jag förutsätter nu att ni om era organisationer är bärare av de idéer namnen ger uttryck för tar er an denna fråga.

Jag har själv upprepade gånger propagerat för att FN utser en undergeneralsekreterare som får FN.s godkännande för att kunna åtala stater som inte följer de idéer som jag antar ligger till grund för Löfvens uppdrag. Detta bör inte vara konstigare än den befintliga domstolen mot krigsbrott.

Stefan Löfven bör omgående entledigas från sitt uppdrag och en ny person som är inspirerad av uppgiften att ge kvinnor ett réellt människovärde./Olle Ljungbeck, Gävle
1 kommentar:

  1. När det gäller kvinnors rättigheter i tredje världen gäller inte "Allas lika värde", som ju har blivit religion i Väst.

    Att ta en svensk politiker som förspråkare för kvinnors rättigheter är inget annat än ett hån mot världens förtryckta kvinnor. Den där nollan Löfven kan ju inte ens sopa rent framför egen dörr och kräva att svensk lagstiftning också ska gälla för invandrare och alla som vistas i landet.

    I övrigt har inte Sverige någon anledning att yttra sig om vad som sker i tredje världen eftersom man inte kan exportera vare sig revolution eller förändrat tänkande. Utvecklingen är folkets egen sak - och i FN har inte svenska politiker någonting att göra eftersom de är folkförrädare!

    SvaraRadera