tisdag 3 februari 2015

Regeringsmöte med islamistiska organisationer. Olle Ljungbeck anklagar riksdagsledamöter från 2006, SD undantagna, för våldet i samhälletVisa mig var vi finner islams verkliga ansikte, John Kerry.EKP "Kallt som IS
I den svenska debatten används islamofobi som ett slaskbegrepp som inrymmer både kritik mot islam och muslimhat. Det används för att stämpla och tysta ned inte bara dem som enbart sprider hat mot muslimer utan även sådana som riktar legitim, saklig och sekulär kritik mot islam.
 Användarna av begreppet islamofobi, det vill säga islamister och västerländska islamofiler, alltså sådana som förskönar förtryckande islamiska traditioner, buntar felaktigt ihop islamkritiska forskare och debattörer med muslimhatande högerpopulister." Osagt

Regeringen höll dialogmöte med islamistiska organisationer
På måndagen hade den svenska regeringen bjudit in representanter för det ”muslimska samhället” i Sverige. De inbjudna islamisterna anses vara ”värdefulla aktörer” som genom sitt “engagemang som röstbärare och opinionsbildare bidrar till att stärka demokratin“. Avpixlat

Var det den hemska gruppvåldtäkten på Finlandsfärjan som skulle diskuteras och hur man skall behandla dessa ”svenskar”?
Det går inte att ljuga om vilka det var. Det finns vittnen.


 
Var det kanske aktuellt att ta upp att ISis smugglar terrorister till Sverige?

 

Var det kanske frågan om alla återvändare från Syrien som begått krigshandlingar?


Var det kanske så att man skulle diskutera de ”sovande celler” som finns i Sverige och som väntar på order att slå till?

 
Knappast. Här är inbjudan och deltagarlistan
 


 Ljungbeck:
Till regerings- och riksdagsledamöter från och med 2006 till och med dagens ledamöter.

Jag anklagar härmed rubricerade exklusive Sverigedemokratiska och nyvalda ledamöter som
ännu ej deltagit i beslut rörande asyl- och invandringsfrågor för de grova brott som utförts av invandrare.

Häromdagen fick vi i medierna höra hur åtta "svenska" män ( sades vara svenska, vilket de icke är av skäl som redovisas nedan) hade gjort sig skyldiga till gruppvåldtäkt på en kvinna under en resa på en finlandsfärja.

Individer från andra kulturer tar givetvis med sig kulturyttringar som är annorlunda än i landet de söker sig till. Detta borde ni begripa och vidtagit åtgärder för att förhindra brottslingar att ta sig hit. Som nu sker släpper ni in grova brottslingar med öppna ögon. Ett sådant "kulturfenomen" är gruppvåldtäkter bland annat Detta innebär inte att jag försöker förneka att svenska män gör sig skyldiga till våldtäkt (denna form av brott är bland det mest avskyvärda som förekommer för den kränkning men också psykiska och fysiska men brottet medför). Emellertid är gruppvåldtäkter något som sällan förekommit i Sverige men blivit vanligt med invandringen.

Våldtäkt måste vara något av det mest fruktansvärda en kvinna kan utsättas för.  En gruppvåldtäkt innebär därutöver att hon för all framtid fått sitt underliv förstört med livslångt lidande.Tillsammans med denna form av grovt brott har vi sedan massinvandringentog fart tvingats så gott som dagligen höra om accelererande grovt våld i form av mord, våld-
täkter/gruppvåldtäkter,rån, stöld etc utförda av invandrare. Skjutvapen används nu dagligen i invandrarkretsar och det är enbart tur att oskyldiga svenska medborgare ännu inte dödats av en förlupen kula. Otryggheten bl den inhemska svenska befolkningen har aldrig varit större.

Som vanligt försöker ni och medierna manipulera medborgarna och använder därför begreppet "svenska män" när det ganska snart klarlades att det var personer från ett afrikanskt land.

Jag tar mig därför samma rätt mot er. Svenska riksdagsledamöter/kvinnor/män är ansvariga för senaste gruppvåldtäkten på en färja. Men de är också ansvariga för alla de brott som invandrare utfört i Sverige sedan massinvandringen tog sin början. Detta är ni trots att ni på alla sätt söker dölja problemen kring invandring och hellre tar parti för de ledande inom islam som på alla sätt söker motarbeta lagstiftade värderingar. Ni är med andra ord medskyldiga och bör därför ställas till ansvar den dagen Sverige åter blir en demokrati och får en demokratisk regering och riksdag.

Nedan följer varför flertalet av de som invandrar och får asyl i Sverige inte är som vi.

De är inte som vi.

Dem är inte som vi. Nej, detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten  ser att en stor del av "invandrarna" inte är som vi. Det har dock inte med biologi att göra.

Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden:

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande och human rättsordning, gemensamma grundvärderingar, som skapar sammanhållning, fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner, bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor, agaförbud samt lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från "normala" normer när de inte skadar andra etc.

Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer.
Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, hindrar integrering men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc.

Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska "invandrare" kommer från i dag finner man att skillnaderna mot svenska förhållanden är enorma.

I dag kommer flertalet utomeuropeiska "invandrare" från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördes strider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse. Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. "Öga för öga, tand för tand principen".

Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från "vedertagen" norm.

Självklart präglar sådana samhällen individernas-värderingar och påverkar integrationen i det "nya" samhället. Dessa  värderingar lämnar de givetvis inte när de stigit över gränsen till länder med demokratiska och samhällssystem, som ur filosofisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade.

Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med "invandring" från sådana samhällen än från länder med utvecklade samhällssystem.

Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland "invandrare" från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är sysselsättningsgraden låg varför många "invandrare" aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord varit vana vid en 0700 till 1700 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat.

Skall en integration bli möjlig måste samhället ställa ovillkorliga krav på "invandrarna" inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiösa och kulturella hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration. Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid för  t ex religiös vidskepelse mot hygien- och klädregler inom tand- och sjukvårdens områden etc. DO.s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och "kulturella" förtryck skulle frigöra människorna men därmed också  gynna integration. DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden. Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De skall därför förbjudas.

I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett sekulariserat och mindre våldsinriktat samhälle.I dagarna har någon/några utfört ett oförsvarligt attentat mot en moské i Eskilstuna. Genast rycker ministrar och medier etc ut. Men när bombning och skjutning i utsatta områden så gott som dagligen förekommer i Malmö med flera städer tiger dessa som om det är att betrakta som helt naturliga händelser. Ett fredligare och bättre samhälle skulle gynnas av att dra in alla offentliga medel till religiösa organisationer. I stället kommer efter attentatet mot moskén kraven på ökade medel för dessa! Det är lätt att bevisa att där religioner har framskjutna positioner i samhället är också våldet som störst och integrationen sämst.

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mer våldsutsatt efter ankomsten av "invandrare" från de samhällen/stater jag ovan beskrivit. Vill vi få ned brottsligheten  och inordna "invandrarna" i samhället måste vi driva en mer sekulär politik, men också krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteteten av den "etniska" befolkningen i Sverige.

Den "låt gå politik" som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell och klansamhällen som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen regelrätta krigstillstånd mellan "etniska" svenskar och "invandrarna". 

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarligt hög. Insatserna för integration är i stort sett obefintliga. Kraven på att "invandrarna" skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av myndigheterna. I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/islam. Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja. De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor.

Den som i dag påstår att invandrarna är som vi ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom politikerna, medierna på alla sätt sviker dem och i stället med sin undfallenhet gynnar subversiva krafter.
Olle Ljungbeck, Gävle

IS-hotet i Knivsta
Flera lappar som hyllar terrororganisationen Islamiska staten och hotar att "krossa" alla "otrogna" har satts upp på olika håll i Knivsta. Polisen ser dock inte någon anledning till oro. ”FriaTider1 kommentar:

  1. Väl talat av Olle Ljungbeck min gamla controller på LMV

    SvaraRadera