måndag 30 mars 2015

Ljungbeck: Är de svenska politikerna tillräkneliga?Är de tillräkneliga?
I september förra året gick medborgarna till val med förhoppningen att de partier de röstade på också skulle bilda regering, ensamma eller i koalition med andra. Men ett stort antal väljare blev grundlurade av sina egna partier.

De som lurade sina väljare och bröt mot demokratins och parlamentarismens regler var Allianspartierna. (Självklart är regeringspartierna medskyldiga, men de kunde inte gjort det utan Allianspartiernas stöd).

Trots att de fått stöd av Sverigedemokraterna (SD) vägrade Allianspartierna att bilda regering och överlät regeringsmakten till en minoritetskoalition.

Ja inte bara detta. De lovade dessutom minoritetsregeringen att denna skulle få genomföra sin politik obehindrat under mandatperioden utan att oppositionen (Allianspartierna) skulle göra ändringar till förmån för vad deras egna väljare gått till val på.

För att säkra minoritetsregeringens politik träffade man dessutom den så kallade "Decemberöverenskommelsen", som upphävde parlamentarismen (parlamentarismens princip enligt vilken en regering skall ha riksdagens majoritet bakom sig för att kunnaregera, upphävdes sålunda i strid mot konstitution och grundlag).

Parlamentarismen har tills att "Decemberöverenskommelsen" träffades varit så gott som helig för politikerna.

Överenskommelsen är sålunda inte enbart ett brott mot demokratin utan också ett hån och förakt mot Alliansens väljare, som aldrig kunnat tro att de skulle luras på ett så skändligt sätt, som blev följden av "Decemberöverenskommelsen".

Jag vet inte om vi hade fått en bättre eller sämre regering om oppositionen störtat regeringen. Men man hade däremot följt grundlagen (som är vår viktigaste lag) och inte lurat väljarna. Det var också möjligt att få till stånd ett nyval, men även detta avstod man ifrån!

En sak har emellertid tydliggjorts med accepterandet av dagens regering. I denna finns flera personer som intellektuellt, moraliskt och personlighetsmässigt inte håller måttet att företräda medborgarna.

Såväl Löfvens som Wallströms agerande visar tydligt att de inte uppfyller de nödvändigaste kriterierna som krävs för de uppgifter de har att utföra. Ingen av dessa båda har de intellektuella, moraliska eller begåvningsmässiga förutsättningarna och därför är katastrofen aldrig långt borta när de agerar.

Den kanske allvarligaste personlighetsbristen vad gäller Löfven är förutom svag begåvning hans totala förakt för sanningen. Löften är enligt hans synsätt något man tar till för att lura väljarna. De behöver inte hållas enligt hans "moral".  Svagt begåvade människor är oftast också mycket prestigebundna och ändrar sig inte trots att de ser stupet framför sig som till exempel dagens massinvandring. 

Om Löfvens begåvning är usel så överträffar dock Margot Wallström honom med råge.

Hennes sätt att uttrycka sig är många gånger så naivt och självförhärligande att man häpnar.

T ex: "De tycker jag är modig". "Jag har handlat professionellt".

Skrämmande är hennes uttalande om Islam.

"Vi kan reda ut missförståndet att vi förolämpat världsreligionen Islam".

Hon sätter därmed likhetstecken mellan världsreligion och en god sådan! Verkligheten är ju att denna religion i de arabiska diktaturerna ligger till grund för flertalet brott mot de mänskliga rättigheterna.

Sharialagen är grunden för "rättsordningen" i bl a Saudiarabien. Den stadgar halshuggning, stening, avhuggning av händer, prygel etc etc för olika slag av brott. Men också för homosexualitet, "otrohet", "hädande" etc etc. Det är inte bara medeltida utan tusenåriga bestraffningsformer hämtade ur Islams "heliga" skrift Koranen under namn av Sharialagar.

 Det kan inte vara obekant för Margot Wallström att "rättskipning" men också kvinnors/flickors ställning i de flesta muslimska länder grundas på Islams skrifter som Koranen och Sharialagen. Hennes återtagande om att ha haft som syfte att förolämpa Islam får därför ses som ett ställningstagande under galgen. Skulle det inte vara så är det oförsvarligt.  

Denna religion påstår Wallström att man kan förolämpa!

Frågan om en person är tillräknelig hänger i hop med om denna person  är medveten om sina handlingar och konsekvenserna av dessa.

Det borde väl vid det här laget stå klart att varken dagens regering eller Allianspartierna utifrån DÖ- Decemberöverenskommelsen och hur de därefter agerat kan anses vara tillräkneliga.

Vill verkligen Allianspartiernas väljare fortsätta att rösta på personer som sakligt kan bevisas ha brutit mot såväl konstitutionen som sina väljares förväntan och krav?

Att en stor del av väljarna hade andra förväntningar framgår ju klart av opinionen ute i landet./Olle Ljungbeck, Gävle 

 Fr. Snaphanen: Aktiv bostadskonfiskation

…”Hur mycket mer behövs?
Politikerna tar rätten till bostad från sin egen befolkning. Människor tvingas skuldsätta sig med miljontals kronor för att få någonstans att bo. Vuxna barn kan inte flytta hemifrån. “Valet” står mellan att skuldsätta sig ännu mer och köpa bostadsrätter åt dem (om man kan) eller köpa tält åt dem (om man har skral kassa).

Vi plundras på miljarder som går rakt ner i kriminella invandrares fickor.. Hur mycket mer behövs för att svenska folket ska vakna upp och revoltera mot politiker som behandlar oss som avskräde? Observera ett betalande avskräde, för det är vi som tvingas finansiera vansinnet.. “Nu kommer det. Ducka” Läs mer Aktiv bostadskonfiskation och Vi och dom

Johan Westerholm:
“Kollapsen är här nu. 2015 kommer vara det år vi ser hur asyl- och migrationspolitiken kollapsar under trycket. Det enda jag egentligen undrar över är vad som händer först – ett större epidemiskt sjukdomsutbrott eller att någon faller offer för våld. Internt flyktingboendet eller genom en grannsamverkan som löpt amok.

Vi kommer inte kunna skaka fram 15 000 sängar med dräglig standard under tak inom den tid vi har på oss, inte heller hinner vi dimensionera vare sig arbetsmarknad, skol- och utbildningsplatser, vård eller polisväsende för det som kommer. Vi har inte tiden längre. Den har vi förbrukat.
Vi är framme vid stationen nu. Nu kommer det. Ducka.” Ledarsidorna

…Sveket mot svenskarna
Det är en plundring av våra gemensamma inkomster som sker just nu. Detta innebär naturligtvis att det är vi personligen som får stå för fiolerna. Lika mycket som man ömmar för asylanter och tiggare, lika lite bryr man sig i den övriga befolkningen; majoritetsbefolkningen som redan nu "går in i väggen" p g a för stor arbetsbelastning. Det är skamligt.

… Förutom att vi ska jobba fram till 67 och 70, så kommer vi att tjäna allt mindre på det. De stora utgiftsposterna; asylinvandringen och pensionsavgångarna, driver redan nu upp skatter och avgifter. Högkostnadsskyddet har fått en framflyttad gräns innan det är dags för frikort. Detsamma gäller för medicinerna. Som gammal konsumerar man mer av dessa tjänster och man borde ha rätt till en gräddfil där det blir billigare och mer lättillgängligt att ta sig till vårdinstanserna.

Istället skyller de styrande och dess 500 myndigheter på de gamla som blir allt fler och äldre. De som borde gå i pension vid 65 får med all önskad tydlighet veta att det är på grund av deras egen ökande ålder som man får en försämrad ekonomi. Man får skylla sig själv som inte har vett att dö i tid.

Den "humanitära stormakten" är ytterst selektiv i sitt sätt att vara human. Humanism används bara som term för tyck-synd-om-mentaliteten. D v s när den egna glorian får glänsa i full frihet. Gamla människor tillhör inte någon ömkansvärd grupp p g a att de har haft en förmåga att utveckla samhället och också gjort detta. Men de som bara ligger oss till last blir föremål för godhetens vapendragare.

… Enligt DÖ, Decemberöverenskommelsen, ska hela havet storma. Pensionerna ska vara ett av de områden samtliga sju partierna ska samarbeta omkring (det åttonde, SD, utestängs från allt politiskt inflytande). Med en sådan utgångspunkt kan de gamla hälsa hem. När makten blir huvudfrågan är alla förlorare.”Osagt

Om psykopater kan man läsa här. Något för svenska politiker och journalister kanske! Härskar genom att söndra sägs det bland annat.

söndag 29 mars 2015

Aktiv bostadskonfiskation. Vad blir straffen för politikerna och journalisterna? Nobelpristagare om IsisFram för fler miljonprojekt på SödermalmJulia Caesar – Aktiv bostadskonfiskation

”Drömmer du om en egen bostad? Har du stått i bostadskön i 15-20 år och tycker att det snart borde vara din tur?

 Är du pensionär och vill byta till en mindre lägenhet för att få lägre hyra? Eller är ni en trångbodd barnfamilj som behöver större?

Glöm det. Nästa offer som svenska folket tvingas till i den heliga massinvandringens namn är rätten till en bostad. Politikerna har till sin oerhörda överraskning upptäckt att det inte finns bostäder till de mer än 100 000 utlänningar som släpps in i Sverige varje år.” Hela artikeln


Läs sedan nedanstående två kommentarer på Olle Ljungbecks inlägg om Statsminister Löfven och hans brutna löften som är bra och som jag tar mig friheten att publicera.

Kommentar 1:
”Jag håller med Ljungbeck. Jag kommer också från arbetarklassen, och vi från arbetarklassen har ett perspektiv som gör oss pragmatiska - den så kallade klasståndpunkten.

Dock anser jag att förräderi är så oförlåtligt att vanliga lagar inte räcker för att straffa förrädare. 

När det gäller den sorts folkmordförräderi som ledande förrädare har ägnat sig åt kan inget mindre än dödsstraff vara det gällande.

Om det skulle vara livstids inlåsning ser man ju ingen skillnad på en vanlig mördare, som kanske har mördat av affekt, till skillnad från en infernalisk förrädare.

För att Sverige och dess folk ska kunna få upprättelse och att rätt signal sänds till våra efterkommande måste dödsstraff för den här sortens kriminalitet vara obligatorisk.

Man har mot folkets vilja förändrat landets struktur så att det blir svårt att leva i vårt fosterland. Dessutom har en folkutrensning av etniska svenskar, inte bara påbörjats, den har pågått i flera decennier.

Man har medvetet fördummat folket med lögner så att de inte ska inse eller ens bry sig om vad som händer i landet. 


Man har på alla sätt framställt sitt eget folk som så mindervärdigt att om de öppnar munnen så löper de risken av att svartlistas på arbetsförmedlingen och förlora alla sina livsbetingelser.

Förrädarna har förföljt och skärrat det folk som de har blivit satta att tjäna så att de inte längre reagerar som vuxna människor. Allt detta som ett led i den pågående folkutrotningen.

De rätta signalerna till folket måste därför ovillkorligen bli dödsstraff för alla förrädare som varit inblandade i denna skändliga hantering som gått ut på att utplåna sitt eget folk!”


Kommentar 2:
”Hade det varit lite stake i Svenska folket för 50 år sen hade landet och folket inte varit i det katastrofala läge som vi är idag. Svensken har och är en lättlurad varelse som än idag går på fagert tal och vackra ord som kommer från personer från den så kallade överheten.

Svensken saknar helt förmågan att analysera och dra egna slutsatser av vad politiker och etablissemanget snärjer in dem i. De har trott och tror blint på och tuggar och sväljer ALLT skit utan att blinka som de dagligen under årtionden har fått nerstoppat i sina halsar. 

Svensken har av bekvämlighet valt och väljer än minsta motståndets väg för att vara till lags och inte stöta sig med någon. 

Skulle det vara så att en riktigt stor landskris skulle få folket på andra tankar önskar jag av hela mitt hjärta att så kommer att ske snarast.”

Fr. Snaphanen:
Den hårda sanningen om invandrade våldtäktsförbrytare

Om det fanns något annat än politiskt korrekta feminister i Sverige, skulle de naturligtvis kräva sanningen på bordet om de 6620 anmälda våldtäkter i Sverige 2014 (underrapporterat är x 10) När de inte gör det, kan man ignorera dem.
Alla andra allvarliga brott som krävde 66.200 kvinnliga offer per år, skulle ses som en nationell katastrof, men just detta är för obehagligt att se i deras ögon eftersom det kolliderar med offergruppen nummer. 1:

Den invaderande tredjevärlden. Bättre att låta köttkvarnen mala på. De myndigheter och forskare som lägger en rökridå över är lika delaktiga i allvarliga brott såsom svenska politiker som möjliggjort det. I Finland ser invanddringen ut så här och den likna för övrigt Danmark och Norge.

Enligt den undersökning som Justitieministeriet lät göra 2012 hade var tredje person som dömdes för våldtäkt utländsk bakgrund. När det gällde våldtäkt hade enligt undersökningen 34 procent av de dömda förövarna utländsk bakgrund och i fallen som gällde grov våldtäkt hade 41 procent utländsk bakgrund.

Antalet våldtäktsbrott begångna av personer födda i Afrika som bor i Finland var 12 gånger högre än hos ursprungsbefolkningen (finländarna). Bland personer födda i Mellanöstern och Nordafrika var antalet begångna våldtäktsbrott ännu högre: hela 13 gånger högre än hos ursprungsbefolkningen (finländarna).

I invandrargrupperna finns betydande skillnader vad gäller alla brottstyper, men när det gäller våldtäkter är brottsnivån hos samtliga invandrargrupper högre än hos urbefolkningen. Finland. ”Den hårda sanningen omvåldtäkter”

Fr. Snaphanen:
V.S. Naipaul:  “ISIS är nu Det fjärde Riket”
Nobelpristagaren författaren V.S. Naipaul har varnat för att den islamiska staten är det mest potenta hotet mot världen sedan nazisterna.

I en slagkraftig artikel i Mail on Sunday brännmärker den hyllade  romanförfattaren den muslimska extremistorganisationen som Fjärde riket och  menar att det är jämförbart med Adolf Hitlers regim i sin fanatism och sitt barbari.

Den Trinidadfödde brittiske författaren, som kräver “militär förintelse”, säger att IS “går in för en målmedveten förintelse" och har en tro på sin egen "rasöverlägsenhet" och producerar propaganda som Goebbels skulle vara stolt över.

Sedan länge en kritiker av Islam som ett globalt hot, utmanar han också de som säger att extremisterna har ingenting att göra med den verkliga religionen islam, vilket tyder på att enkelheten i vissa tolkningar av tron har en stark vädjan till en minoritet.

Författaren till Ett hus åt Mr Biswas, som gav Naipaul Nobelpriset i litteratur år 2001, är känd för sina vassa uttalanden.


Han har liknat Tony Blair vid en pirat vars socialistiska revolution hade prackat på Storbritannien en "plebejisk kultur" och fann sig indragen i en tvist år 2001 genom att jämföra islam med kolonialism, och påstå att tron "har haft en förödande effekt" eftersom konvertiter måste förneka sitt arv .

……Isis är hängiven en samtida förintelse. Det har förbundit sig till mord på shiamuslimer, judar, kristna, kopter, Yazidis och alla som de kan, helt fantasifullt, anklaga för att vara en spioner. Det har utplånat civilbefolkning i hela regioner och städer. Isis kunde mycket trovärdigt överge etiketten kalifatet och kalla sig Fjärde riket.

..Precis som nazisterna är Isisfanatiker antisemiter, med en tro på sin egen ras överlägsenhet. De är antidemokratiska: den Islamiska Staten är en totalitär stat, absolut i sin auktoritet. Det finns till och med samma självupptagna kärlekssymbolik, presentation och propaganda; terror sprids till miljontals genom filmer och videor som skapats till professionella normer som Goebbels skulle ha varit stolt över.

…Så som man gjorde i Tredje Riket , kategoriserar Isis sina fiender som värdiga särskilda medel för avrättning, från halshuggning till korsfästelsen och döden genom bränning. Medan nazisterna låtsades vara väktare av civilisationen i den mån att de stal konstverk för att bevara dem och höll judiska musiker vid liv för att underhålla dem, förstör Isis allt som uppstår genom mänsklig ingivelse och skönhet. " Hela artikeln på engelska

Här är artikeln "You have to kill them"
 
 

fredag 27 mars 2015

Ljungbeck: Stefan Löfven - de svikna löftenas manStatsminister Stefan Löfven.
Jag har som Du arbetarbakgrund. Föddes i en statarlänga för 82 år sedan. Har därefter som Du, gjort den så kallade klassresan. Lämnade hemmet för förvärvsarbete knappt fyllda 15. Det som står klarast för mig vid detta uppbrott är min mors förmaning.

Min son, "Tänk på att alltid tala sanning och använd dig aldrig av lögnen för att vinna fördelar, annars blir Du aldrig en hedervärd människa".

Denna levnadsregel har jag försökt hålla. Jag vet inte om Du fick med dig någon sådan hemifrån? Din tid vid regeringsmakten visar emellertid klart och tydligt att sanningen för dig är ett okänt eller ointressant begrepp att leva efter.

Jag har på grund av min ålder upplevt alla statsministrar sedan trettiotalet, ingen missbrukade begreppet sanning så som Du på din korta tid gjort.

Du började med att Du aldrig skulle administrera en Alliansbudget. Detta löfte bröt Du.

Du skändade vår konstitution  med "Decemberöverenskommelsen".

Du lovade våra barn och barnbarn att de efter 90 dagar kunde vara säkra på ett arbete. Du svek lögnaktigt.

Du lovade att ta bort bortre gränsen vid sjukdom. Du svek.

Du lovade att rotavdraget skulle vara kvar oförändrat och därmed gynna verksamhet som kunde bland annat ge ungdomar jobb. 
 

Du svek. Etc etc.

Du har genom att knyta en islamist till din regering skändat kvinnorna, framförallt in-
vandrarkvinnor/flickor. Du lierar dig med  de islamistiska fundamentalisterna som gör allt för att invandrarkvinnor/flickor skall vara kvar i det slaveri som de levde under i sina hemländer.

Du tar med andra ord inte parti för de svaga. Det visar på din feghet.

Av ren prestige och feghet vågar Du inte begränsa massinvandringen. Hellre bostad och arbete åt invandrare än vårt eget lands invånare, vuxna, barn och barnbarn. Ca 400.000 svenska ungdomar som borde ha en egen bostad bor nu hemma hos föräldrarna!

Massor av unga vill inget hellre än att få starta som lärlingar för att därmed få ett yrke. Detta har Du omintetgjort för dem.

Svenska folket har aldrig tidigare levt under så otrygga förhållanden som nu på grund av invandringen.

Senast i dag tog jag del av statlig statistik som visade hur överrepresenterade invandrare är vad gäller mord, grovt våld, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter.

I dag är våldtäkter utförda mot svenska kvinnor av invandrarmän dagligen förekommande.

Du tillåter koranskolor där invandrarbarn hjärntvättas med ondskans ideologi.

Du hånar Olof Palmes minne när man vid frågan om Kina är en diktatur. Du kryper ihop och svarar att Du inte sätter epitet på andra länders statschefer.

Du representerar med din person avsaknad av moral och etik. Du är feg. Din enda drivkraft är makt inte välfärd och trygghet för vårt land.

Du är en person som kan förhandla om sanningen. De löften Du ger har Du aldrig för avsikt att hålla.

Genom dig har Sverige fått en statsminister som vad gäller moral och etik är en katastrof.

Ovanpå allt detta söker Du få oss att tro att Du är en bättre människa än Jimmie Åkesson. Det visar Du ju dagligen att Du inte är. 

Det står en stank av självgodhet och oförmåga till självkritik hos dig och dina likasinnade.

Att tillåta fortsatt invandring som förut, när vi som  under gårdagen fick se Uppdrag Gransknings åskådliggörande av massinvandringens totala kollaps visar på en närmast sjuklig verklighetsuppfattning och prestige.

Och att sedan också  påstå att ni står för humanism  etc etc visar ju bara på er enfald och oförmåga att tolka verkligheten.

Vet Du vad min dröm är. Jo att vi till slut får demokratiska partier och därmed ett återinförande av demokratin.

När den dagen kommer skall jag vara en av de första som kräver att Du och dina likar ställs inför domstol för ert landsförräderi såväl konstitutionellt som ansvariga för fysiskt och psykiskt våld mot medborgarna.

Lägsta straffsats skall då vara förlust av friheten. Därför att det är den ni är på väg att ta ifrån svenska folket.
Olle Ljungbeck, Gävle  

Julia Caesar – Ett politiskt mord del 1 och del 2
 Läs:
Det goda Sverige – import av raketbyggare och forskare