måndag 2 mars 2015

Decemberöverenskommelsen - studie i ondskaDen ondskefulla naiviteten i all sin glansFr. Snaphanen:
Sveriges intellektuella utanförskap
Jag har skrivit att jag betraktar Sverige som en teaterdemokrati och yttrandefrihet som pseudo. Det är inte bara prat utan observationer som gjorts under 40 år. Knappast i någon annan västdemokrati hålls de bästa hjärnorna utanför den offentliga debatten eftersom de har åsikter som inte delas av en liten maktelit och deras censorer och lakejjournalister. Det sker några undantag, men det är medias alibin för mångsidighet. Därför finns det nästan ingenting av intresse i svenska medier, utan det är ute i bloggosfären och diskussionsforum som det hettar till. Det är väl därför utan tvivel som grannländernas politiker och journalister inte har upptäckt, vilken pseudodemokrati Sverige är.

Två av de högutbildade, som hålls utanför är  Lars Bern och Karl Olof Arnstberg. Det finns andra, också de som har emigrerat eller gått in i inre exil. De två är så bra att de skulle vara självskrivna essäister i Weekendavisen om de var danskar. Det är därför ett privilegium att uppmärksamma dem.
 

”Blir den tysta statskuppen slutet  för folkstyret?


Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adelsklassen, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.:

På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat. De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets. Antropocene

Samhällsdemens:
Folkhemmet tillhör redan gårdagen och vi har numera en maktelit som inte bara målat in sig själva i ett hörn genom sin invandringspolitik (såväl till höger som till vänster) utan hellre än att ta sitt förnuft kör samhället i sank.
Det myndighetssverige som hölls i strama tyglar av bland annat folkrörelserna har idag ingen motkraft. Det finns inga folkrörelser utom kanske idrottsrörelsen. Vi som, anonymt eller under egna namn, för fram relevant kritik mot invandringspolitiken och har ett mycket gott underlag för våra undergångsprognoser, vi får inget gehör. Sverige har ingen mobiliserbar intelligentia. Det finns heller inget folk som låter sig mobiliseras till försvar för det svenska välfärdssamhället.” Snaphanen och Mörkläggning

Så här skall det tydligen vara, eller kan det se annorlunda ut...? 


”Mannen som gav korruptionen ett ansikte, som inte var Carl Bildts 
 Carl Bildt uttalade härom dagen att Sverige skulle framstå som opålitligt om Sverige sade upp avtalet med Saudi-Arabien. Det uttalandet är krypterat och vad bättre är: det är ängsligt också. Vad Carl Bildt egentligen säger, är att om Sverige säger upp avtalet med Saudi-Arabien så kommer de mutkolvar som har fått rundligt betalt för att fixa till avtalet att framstå som opålitliga. Det har troligen gått till så, att när Saudierna velat köpa mord- och terrorinstrument från Sverige har de fått veta av ”de våra” att frågan är MYCKET KONTROVERSIELL i Sverige…men, vi kanske kan fixa det om vi får….. osv. En mutkolv som därefter inte kan leverera den betalade tjänsten kan nog snabbt betecknas som…ja, vadå? Som tomhylsa kanske? Det är ju branschjargong.

…En annan bestickare och mutkolv har valsat runt i media den senaste tiden. Det är den stora direktören, Röda Finansbaronen kallad, sprungen ur den nationalsocialdemokratiska mobben, som visat sig trivas mycket bättre med sällskap från konkurrerande banker och försäkringsbolag i deras jetplan, på deras jakter, på deras …gud vet vad ett sådant gränslöst pack kan ha hållit på med. Om Folksam och Swedbank hade varit friska företag som tjänat sina ägare och kunder skulle han naturligtvis ha fått sparken på stående fot när det avslöjades vad han har hållit på med. Och då vet vi förmodligen inte ens hälften än..
.. - When the shit hits the fan, Anders. When the shit hits the fan! Läs hela artikeln

Lilla boken om dumma politiker. Boken visar att politiker inte bara är idioter " de är roliga idioter! 

Göran Persson

 Bildresultat för Göran Persson
”Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss.”

"Inga tiotals miljarder
LÅT STÅ!!
Invandringen kostar inga tiotals miljarder om år! Det är en MYT!


Precis så sade han, Klassens ordningsman, f.d. integrationsminister Erik Ullenhag (fp). Den roskindade unge neoliberalen som med det förra förbrytarbandet till regering drev främmande makts agenda i Sverige. 
…..Som lite grädde på toppen av de tomma finansladorna tänkte jag addera Migrationsverkets utgifter för kontant dagersättning till illegala och legala asylsökande samt boendekostnader för 2014:

Utbetalad kontant dagersättning 2014: 974 313 726 SEK
Boendekostnader 2014: 2 313 467 578 SEK
Summa: 3 287 781 304

Tre miljarder tvåhundraåttiosju miljoner sjuhundraåttioettusen trehundrafyra kronor.” Hela artikeln

I det mångkulturella drömsamhället Sverige!
Skolvåldet ökar och hoten blir fler

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar