måndag 30 mars 2015

Ljungbeck: Är de svenska politikerna tillräkneliga?Är de tillräkneliga?
I september förra året gick medborgarna till val med förhoppningen att de partier de röstade på också skulle bilda regering, ensamma eller i koalition med andra. Men ett stort antal väljare blev grundlurade av sina egna partier.

De som lurade sina väljare och bröt mot demokratins och parlamentarismens regler var Allianspartierna. (Självklart är regeringspartierna medskyldiga, men de kunde inte gjort det utan Allianspartiernas stöd).

Trots att de fått stöd av Sverigedemokraterna (SD) vägrade Allianspartierna att bilda regering och överlät regeringsmakten till en minoritetskoalition.

Ja inte bara detta. De lovade dessutom minoritetsregeringen att denna skulle få genomföra sin politik obehindrat under mandatperioden utan att oppositionen (Allianspartierna) skulle göra ändringar till förmån för vad deras egna väljare gått till val på.

För att säkra minoritetsregeringens politik träffade man dessutom den så kallade "Decemberöverenskommelsen", som upphävde parlamentarismen (parlamentarismens princip enligt vilken en regering skall ha riksdagens majoritet bakom sig för att kunnaregera, upphävdes sålunda i strid mot konstitution och grundlag).

Parlamentarismen har tills att "Decemberöverenskommelsen" träffades varit så gott som helig för politikerna.

Överenskommelsen är sålunda inte enbart ett brott mot demokratin utan också ett hån och förakt mot Alliansens väljare, som aldrig kunnat tro att de skulle luras på ett så skändligt sätt, som blev följden av "Decemberöverenskommelsen".

Jag vet inte om vi hade fått en bättre eller sämre regering om oppositionen störtat regeringen. Men man hade däremot följt grundlagen (som är vår viktigaste lag) och inte lurat väljarna. Det var också möjligt att få till stånd ett nyval, men även detta avstod man ifrån!

En sak har emellertid tydliggjorts med accepterandet av dagens regering. I denna finns flera personer som intellektuellt, moraliskt och personlighetsmässigt inte håller måttet att företräda medborgarna.

Såväl Löfvens som Wallströms agerande visar tydligt att de inte uppfyller de nödvändigaste kriterierna som krävs för de uppgifter de har att utföra. Ingen av dessa båda har de intellektuella, moraliska eller begåvningsmässiga förutsättningarna och därför är katastrofen aldrig långt borta när de agerar.

Den kanske allvarligaste personlighetsbristen vad gäller Löfven är förutom svag begåvning hans totala förakt för sanningen. Löften är enligt hans synsätt något man tar till för att lura väljarna. De behöver inte hållas enligt hans "moral".  Svagt begåvade människor är oftast också mycket prestigebundna och ändrar sig inte trots att de ser stupet framför sig som till exempel dagens massinvandring. 

Om Löfvens begåvning är usel så överträffar dock Margot Wallström honom med råge.

Hennes sätt att uttrycka sig är många gånger så naivt och självförhärligande att man häpnar.

T ex: "De tycker jag är modig". "Jag har handlat professionellt".

Skrämmande är hennes uttalande om Islam.

"Vi kan reda ut missförståndet att vi förolämpat världsreligionen Islam".

Hon sätter därmed likhetstecken mellan världsreligion och en god sådan! Verkligheten är ju att denna religion i de arabiska diktaturerna ligger till grund för flertalet brott mot de mänskliga rättigheterna.

Sharialagen är grunden för "rättsordningen" i bl a Saudiarabien. Den stadgar halshuggning, stening, avhuggning av händer, prygel etc etc för olika slag av brott. Men också för homosexualitet, "otrohet", "hädande" etc etc. Det är inte bara medeltida utan tusenåriga bestraffningsformer hämtade ur Islams "heliga" skrift Koranen under namn av Sharialagar.

 Det kan inte vara obekant för Margot Wallström att "rättskipning" men också kvinnors/flickors ställning i de flesta muslimska länder grundas på Islams skrifter som Koranen och Sharialagen. Hennes återtagande om att ha haft som syfte att förolämpa Islam får därför ses som ett ställningstagande under galgen. Skulle det inte vara så är det oförsvarligt.  

Denna religion påstår Wallström att man kan förolämpa!

Frågan om en person är tillräknelig hänger i hop med om denna person  är medveten om sina handlingar och konsekvenserna av dessa.

Det borde väl vid det här laget stå klart att varken dagens regering eller Allianspartierna utifrån DÖ- Decemberöverenskommelsen och hur de därefter agerat kan anses vara tillräkneliga.

Vill verkligen Allianspartiernas väljare fortsätta att rösta på personer som sakligt kan bevisas ha brutit mot såväl konstitutionen som sina väljares förväntan och krav?

Att en stor del av väljarna hade andra förväntningar framgår ju klart av opinionen ute i landet./Olle Ljungbeck, Gävle 

 Fr. Snaphanen: Aktiv bostadskonfiskation

…”Hur mycket mer behövs?
Politikerna tar rätten till bostad från sin egen befolkning. Människor tvingas skuldsätta sig med miljontals kronor för att få någonstans att bo. Vuxna barn kan inte flytta hemifrån. “Valet” står mellan att skuldsätta sig ännu mer och köpa bostadsrätter åt dem (om man kan) eller köpa tält åt dem (om man har skral kassa).

Vi plundras på miljarder som går rakt ner i kriminella invandrares fickor.. Hur mycket mer behövs för att svenska folket ska vakna upp och revoltera mot politiker som behandlar oss som avskräde? Observera ett betalande avskräde, för det är vi som tvingas finansiera vansinnet.. “Nu kommer det. Ducka” Läs mer Aktiv bostadskonfiskation och Vi och dom

Johan Westerholm:
“Kollapsen är här nu. 2015 kommer vara det år vi ser hur asyl- och migrationspolitiken kollapsar under trycket. Det enda jag egentligen undrar över är vad som händer först – ett större epidemiskt sjukdomsutbrott eller att någon faller offer för våld. Internt flyktingboendet eller genom en grannsamverkan som löpt amok.

Vi kommer inte kunna skaka fram 15 000 sängar med dräglig standard under tak inom den tid vi har på oss, inte heller hinner vi dimensionera vare sig arbetsmarknad, skol- och utbildningsplatser, vård eller polisväsende för det som kommer. Vi har inte tiden längre. Den har vi förbrukat.
Vi är framme vid stationen nu. Nu kommer det. Ducka.” Ledarsidorna

…Sveket mot svenskarna
Det är en plundring av våra gemensamma inkomster som sker just nu. Detta innebär naturligtvis att det är vi personligen som får stå för fiolerna. Lika mycket som man ömmar för asylanter och tiggare, lika lite bryr man sig i den övriga befolkningen; majoritetsbefolkningen som redan nu "går in i väggen" p g a för stor arbetsbelastning. Det är skamligt.

… Förutom att vi ska jobba fram till 67 och 70, så kommer vi att tjäna allt mindre på det. De stora utgiftsposterna; asylinvandringen och pensionsavgångarna, driver redan nu upp skatter och avgifter. Högkostnadsskyddet har fått en framflyttad gräns innan det är dags för frikort. Detsamma gäller för medicinerna. Som gammal konsumerar man mer av dessa tjänster och man borde ha rätt till en gräddfil där det blir billigare och mer lättillgängligt att ta sig till vårdinstanserna.

Istället skyller de styrande och dess 500 myndigheter på de gamla som blir allt fler och äldre. De som borde gå i pension vid 65 får med all önskad tydlighet veta att det är på grund av deras egen ökande ålder som man får en försämrad ekonomi. Man får skylla sig själv som inte har vett att dö i tid.

Den "humanitära stormakten" är ytterst selektiv i sitt sätt att vara human. Humanism används bara som term för tyck-synd-om-mentaliteten. D v s när den egna glorian får glänsa i full frihet. Gamla människor tillhör inte någon ömkansvärd grupp p g a att de har haft en förmåga att utveckla samhället och också gjort detta. Men de som bara ligger oss till last blir föremål för godhetens vapendragare.

… Enligt DÖ, Decemberöverenskommelsen, ska hela havet storma. Pensionerna ska vara ett av de områden samtliga sju partierna ska samarbeta omkring (det åttonde, SD, utestängs från allt politiskt inflytande). Med en sådan utgångspunkt kan de gamla hälsa hem. När makten blir huvudfrågan är alla förlorare.”Osagt

Om psykopater kan man läsa här. Något för svenska politiker och journalister kanske! Härskar genom att söndra sägs det bland annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar