fredag 6 mars 2015

Svineriet i Pildammsparken i Malmö. Parallellsamhällen blir fler

Vi skall fira och minnas vad romer bidragit med" -E Ullenhag

Var det detta Ullenhag syftande på när ha menade 
att zigenare byggde Sverige???
Till Martina Skrak, v, och Nils Karlsson, mp, och andra EU-migrantkramare i Malmö stadshus oberoende av 
partitillhörighet.
Martina "Skrakan" Skrak

 Från Sandor Herold:

Tydligen så har nu Miljöförvaltningen i Malmö ålagt Granen fastighetsutveckling AB som
äger den s k ödetomten vid Industrigatan i Malmö ett vitesbelopp på 50 000 kr om man inte inom
tre veckor städar upp sin tomt som sedan länge är ockuperad av s k EU-migranter.

Det gränslösa svineriet på tomten som EU-migranterna där har gjort är numera riksbekant för att inte säga
bekant i hela Europa.

Den som inte har sett med egna ögon vad dessa människor har ställt till med på tomten i form av sopor
i alla dess former  samt deras skjul som är omgiven av allsköns skräp kan inte i sin vildaste fantasi föreställa sig
hur man kan bete sig så. Som om detta inte vore nog så uträttar man också sina behov där och tomten kan
liknas vid en latrin. En latrin belägen i centrala delar av Sveriges tredje största stad.

Jag kom till Malmö 1968 vid 16 års ålder och under dessa år som jag  har bott här så har jag aldrig sett på

maken till det förfall som nu Malmö kan uppvisa inte bara i form av dessa EU-migranter utan i princip hela 
skalan av vad mänsklig primitivitet kan prestera såsom skjutning på öppen gata, mord, rån, misshandel,våldtäkter,
anlagda bränder, tiggeri, ficktjuveri, åldringsbrott, knivskärningar mm mm.
Allt detta har eskalerat sedan mitten av 80-talet då Malmö verkligen började sin resa mot att bli det 
mångkulturella Sveriges flaggskepp.

Sedan snart ca två år tillbaka så förärades Malmö det senaste inslaget av den av stadens politiker

så omhuldade mångkulturen. Då dök nämligen de första s k EU-migranterna upp i staden och alla vet ju
vilken folkgrupp dessa tillhör till i princip hundra procent och varifrån de kommer.

Dessa människor har inte bara ockuperat ödetomten vid Industrigatan utan även andra platser i staden
om än i mindre omfattning, där man har slagit upp sina kojor och tält och där det sedvanliga svineriet och 
latrinandet pågår per automatik.

Ett av de kända ställena, där svineriet äger rum, är Malmös största och vackraste park Pildammsparken,
där ett EU-migrantläger sedan länge finns. Detta läger försöker nu Malmös ynkligt fega och naiva politiker
 bli av med på det sättet att man tänker föra en diskussion med ockupanterna om att de på frivillig väg ska
lämna parken i utbyte mot att Malmö stad skall ställa ett s k härbärge till förfogande så fort man hittar 
lämpliga lokaler.

Som boende och som skattebetalare i denna kommun så tycker jag att det är direkt förnedrande och

beklämmande att människor på den primitiva nivå som dessa tycks befinna sig förvandlar våra parker till
campingplatser, eller skall vi kalla det för soptippar vilket ligger närmare sanningen, och där eldar, 
hugger ner träd och buskar och också uträttar sina behov. Med våra fega och ynkliga politikers tysta
godkännande.

Jag, som fast boende i Malmö, tvingas via en kommunallag till och med att plocka upp efter min hund, vilket

jag naturligtvis gör, men dessa ockupanter kan alltså helt utan risk utföra sina behov i våra parker. Och de
utan att de behöver plocka upp efter sig! Jag måste även i centrala delar av staden ha min hund kopplad 
medans det inte råder något som helst "koppeltvång"på EU-migranterna utan dessa kan sätta sig var som
helst och trakassera folk med sitt tiggande. Har ännu inte sett det med egna ögon men hörde idag på närradion
att de numera även springer omkring i bilköer och knackar på bilrutan på stillastående bilar och tigger. Min hund
 är också jäkel på att tigga så fort det kommer mat på bordet men jag tror inte att det hade setts med blida
ögon om han sprungit omkring och tiggt bland bilar på gatan.

Nu har jag naturligtvis en inre spärr som alla normalt funtade människor har men ibland så skulle man vilja
stänga av denna spärr och faktiskt gå och dra ner byxorna och uträtta sina behov på trappan till stadshuset
som en hyllning till de fega och menlösa politiker som sitter där uppe på högsta våningen och som tillåter
detta hända i sin stad.

De menlösaste och fegaste  i denna fråga  på högsta våningen tycks vara Martina Skrak, v och Nils Karlsson, mp.

Skrakan själv går till och med så långt att hon tydligen kräver att toaletter och rinnande vatten samt containrar 
installeras på ödetomten vid Industrigatan åt ockupanterna. Nu nöjer sig inte Skrakan med det inte, för om
ockupanterna körs bort så skall detta bara få göras om det finns en bättre plats att anvisa dem. Undrar för övrigt
hur många av dessa ockupanter Skrakan och Nils Karlsson har tagit emot i sina hem?

Jag skulle vilja föreslå att Skrakan och Nils Karlsson själva kunde bege sig ner till ödetomten och städa upp

skräpet och skiten efter sina skyddslingar. Det skulle vara en syn för Gudar att se Skrakan stå och mocka 
ockupanternas skit!

Skrakan och hennes polare i stadshuset har förlöjligat och förnedrat sig själva och  sin egen stad med dess
fasta befolkning så till den milda grad att det numera finns skämtvideos producerade som visar deras
tafatta och naiva hållning gentemot dessa s k EU-migranter. Europa garvar åt Malmö och mest garvar
säkert EU-migranterna själva!

Att ha en lagstiftning som i princip omöjliggör det att bli av med parasiterande EU-migranter från din egen 

ägandes tomt visar bara hur sjukt detta landet är och vilka sjuka politiker som styr.
Hur skall man annars benämna ett förfarande där man måste känna till ockupantens identitet för att med hjälp av kronofogden lämna över ett avhysningsbeslut som ingalunda behöver innebära att ockupanten ger sig av.

Hur sjuk är inte en lagstiftning där man kan utmäta ett vitesbelopp till markägaren om han inte städar undan efter ockupanterna inom en viss tid men han kan omöjligtvis bli av med dem?

Hur sjukt är inte ett samhälle där en av Malmös högsta polischefer i en tidningsartikel på fullt allvar förklarar 
att om ockupanterna har vistats en tid på någon annans tomt så har de besittningsrätt och då har de rätt att vara 
där och kan inte avhysas på annat sätt än genom kronofogden och att detta därmed inte är ett polisiärt ärende.

Är det konstigt att Sverige lockar hit allsköns slödder från när och fjärran när vi har sådana lagar och sådana
politiker? Är det konstigt att Sverige betraktas som Europas byfåne?

Nej du lilla Skrakan och ni andra där uppe, på ren svenska så är det en bulldozer som behövs och sen är det

bara att riva skiten och en spark i röven på de s k EU-migranterna så att de åker tillbaka dit därifrån de kom.

De är välkomna tillbaka när de uppför sig som civiliserade människor och kan stå för sin egen försörjning och
framför allt när de kan utföra sina behov i en toalett och inte i våra rabatter i våra parker!

För övrigt så är det i dagens Sydsvenska infört en helsidesannons om att cirkus Brazil Jack är i stan. Inte f-n b

Erik Karlsson.

Sandor Herold,Malmö


EU-migranternas läger vid Industrigatan-Nobelvägen i Malmö 

Så här såg det ut i juni 2014

 Industrigatan-Nobelvägen i Malmö innan romerna ockuperade marken LEDARE  * MARCUS SVENSSONmarcus.svensson@smp.se

  0470-77 06 03

Parallellsamhället är här – Smålandsposten
Inom de närmaste åren tar Sverige emot asylsökande i en omfattning som aldrig tidigare skett. Partierna är förunderligt oförberedda på konsekvenserna.

350 000 personer beräknas söka asyl i Sverige inom de närmsta åren.Mellan 1984 och 2014 har Sverige beviljat uppehållstillstånd för 1 867 953 personer. Av dessa faller 56 326 under FN:s konvention. Sverige har med andra ord gett skydd till långt fler asylsökande än vad flyktingkonventionen kräver. Samtidigt ger även EU:s asylsystem ett utökat skydd jämfört med FN:s krav. Men Sverige skiljer ut sig med en mycket hög beviljandegrad. Enligt en sammanställning gjord av Migrationsverket har närmare en halv miljon fått stanna av vad som benämns som flyktingskäl under denna period. Ungefär hälften av alla som fått uppehållstillstånd har fått det av humanitära skäl eller på grund av att de är anhöriga.

Inom de närmaste åren kommer Sverige ta emot asylsökande i en omfattning som aldrig tidigare skett: 350 000 personer beräknas söka asyl. Alla får inte stanna. Men räknar man med anhöriginvandring kan det handla om en befolkningsökning med över en halv miljon invånare.

Att våra system inte dimensionerade för att ta hand om så många människor återspeglas bland annat i Migrationsverkets äskande av medel. Under en femårsperiod behövs 157 miljarder kronor, vilket är en ökning med 18 miljarder kronor jämfört med tidigare beräkningar.

Effekterna för andra delar av det offentliga är svårare att beräkna. I kommunerna särskiljer man exempelvis inte nyanlända från andra. Kostnaderna kan därför inte följas upp eller redovisas på ett enkelt sätt. Klart är emellertid att trycket ökar på både skola och socialtjänst.

Integrationen har heller inte visat sig fungera särskilt väl.
Sverige är sämst av alla länder i OECD på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden hos utrikes födda är väsentligt lägre än för inrikes födda. Exakt hur förhållandet ser ut beror på hur man räknar. Vanligen presenteras siffror på 66 respektive 83 procent. Men som Dagens Nyheter visar kan statistik rent av vara missvisande. När SCB fokuserade på personer som kom till Sverige mellan 1997 och 1999 var resultatet att två av tre invandrare var i arbete efter tio år. Men för att räknas in som förvärvsarbetande krävdes att en person i genomsnitt arbetat en timme i veckan under november månad.
Det vi ser växa fram är ett parallellsamhälle som utmärks av hög brottslighet, skuldsättning, ökad otrygghet, en svart ekonomi och stora påfrestningar på välfärdssystemet
…Samma partier som drivit på för en liberalisering av migrationspolitiken är förunderligt oförberedda på integrationsområdet.”Hela artikelnInga kommentarer:

Skicka en kommentar