onsdag 22 april 2015

Europas framtida öde - finns det en framtid?Fr. Snaphanen (i övers,. fr. danska):

Är Europa redan förlorat?
I Medelhavet, utspelas nu Jean Raspail´s fyrtioåriga gamla dystopi. Det är inte något "som för tillfället pressas hårt", som vissa amatörpolitiker som den gråtfärdiga Margrethe Auken ger uttryck för. Om hon hade hållit sig till att vara präst, hade hon gjort alla en stor tjänst. Det är overtyren till något mycket, mycket större. Medelhavet handlar om Europa kommer att överleva eller dö.


Kommer Europa överleva Mellanösterns religiösa galenskap och de exploderande afrikanska folkmassorna? Svaret är nästan att det vi inte vet ännu. Om man tittar på vad EU gör och hör vänsterpolitiker som jag refererade till i går, är svaret "nej". De kommer att förstöra (upplösa) Europa för efterkommande, som det romerska imperiet gick under.
Vi vet inte om Europa är förlorat, men vi närmar oss den dag då vi kan svara på frågan om Sverige är förverkat. Det är ganska ofattbart, men också psykologiskt fascinerande, att svenskarna efter 40 år fortfarande massivt röstar på partier som slösar bort sitt land och sin framtid  Stockholmsyndromet kunde knappast ha kallats något annat.

Lars Bern är bättre insatt i denna ödesfråga än de flesta politiker:

EU:s politiker står totalt handfallna inför anstormningen och vågar inte fatta nödvändiga beslut för att stoppa den flod av människor som EU:s länder inte har en chans att klara av. Mest handfallna är de svenska politikerna. Det är trivialt för den som är räknekunnig att räkna ut, att stabiliteten och den ekonomiska tryggheten inom EU kommer att haverera inom något decennium, om man inte lyckas hitta ett effektivt sätt att hantera flyktingströmmen.

Med tanke på den politiska beröringsskräck som EU:s politiska elit uppvisar kan vi inte räkna med några effektiva åtgärder innan det är för sent. Man har inte ens hittat ett fungerande sätt att assimilera de 50 miljoner i huvudsak invandrade muslimer som redan finns inom EU. Europas sekulära lagstiftning är på reträtt, för att politikerna inte längre vågar försvara lagar om tolerans, jämlikhet och jämställdhet. Vi ser dagligen exempel på hur man ger efter för krav på hänsyn till medeltida trosföreställningar och vidskepligheter.

Sannolikheten är väldigt stor att EU-fientliga politiska partier som kräver hårdhänta åtgärder för att stänga gränserna kommer att växa sig ännu starkare än de redan är. Troligen kommer vi det kommande decenniet att få se sådana partier ta över regeringsmakten i en rad länder. Är Europa redan förlorat? av Lars Bern, Snaphanen
Läs också:
Etnisk rensning av det brittiska folket

Storbritannien har fått nog

EU i moraliskt förfall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar