måndag 27 april 2015

Ljungbeck: Stefan Löfven ingen humanist. Löfven kallar folkmord för massövergrepp!Den falske humanisten.

Med stor säkerhet har vi i Sverige sedan demokratins införande inte varit så långt från reell demokrati som i dag. Inte heller har vi räknat från denna tid, haft en statsminister - Stefan Löfvèn - som moraliskt och reellt brutit så mot grundläggande demokratiska och moraliska värderingar.

Han startade sin bana som statsminister med att stapla den ena lögnen efter den andra på varandra på ett sätt, som närmast måste uppfattas som att han gjort lögnen till sitt främsta redskap och på fullt allvar anser att detta är legitimt.

Efter vad vi sett hitintills är jag säker på att han är beredd att förhandla om vad som är sanning eller lögn. För Löfven är det inte självklart att i en förhandling nå bästa resultat för medborgarna. Hans motiv är främst egoistiska och populistiska mot utlandet.

Han kompromissar gärna bort kärnfrågan för att få vara kvar vid regeringsmakten. För honom är sålunda en överenskommelse viktigare än det resultat han påstod sig eftersträva då han startade förhandlingen.

Men han har också på ett avslöjande sätt visat att hans "humanistiska patos" enbart är hyckleri och inte ärlig medkänsla. För att imponera såväl i Sverige som i utlandet är han beredd att skicka båtar och flyg till Medelhavet för att "rädda" flyktingar. Hur detta nu skall gå till? Med den godhetspsykos som Löfven och sjuklöverpartierna drabbats av är de beredda att totalt förstöra Sveriges ekonomi. Medan vården, skolan, sjukvården etc ropar efter resurser är dessa beredda att dränera den svenska ekonomin enbart för att framstå som de goda. Att detta drabbar svenska folket rör dem inte det minsta.

Han var själv drivande i frågan om att störta Libyens diktator Kadaffi. Ett land som visserligen levde under diktatur men trots detta var ett välfärdsland. Det är bara en tidsfråga innan strömmen av flyktingar också kommer därifrån. Trots att han i opposition krävde att Turkiets mord på armenier skulle klassas som folkmord viker han ifrån detta som statsminister! 

Han missar aldrig ett tillfälle att ta invandrare i försvar trots att svenska kvinnor, män och barn så gott som dagligen utsätts för hot, våld, rån, våldtäkter etc från dessa. Den godhetsbild han försöker skapa av sig själv gäller på intet vis de egna medborgarna. Trots att skjutandet och mördandet aldrig varit värre från inkommande individer får han aldrig för sig att nämna alla svenska offer massinvandringen har skapat och skapar bland svenskar. Inte ett ord om fördömanden av invandrares brottslighet hur grova de än är.

I hans föreställning om invandringens konsekvenser ser han det närmast som naturligt och legitimt att invandrare våldför sig på landets etniska befolkning. Han gör inte minsta insats för att hindra återkommande jihadister att våldföra sig på svenska medborgare. Uppgiften att lagstiftningsvägen oskadliggöra återkommande terrorister har han lämnat åt Morgan Johansson den kanske mest initiativlöse minister Sverige någonsin haft. Sker ett terrordåd måste ovillkorligen minst dessa båda inklusive Ygeman ställas inför rätta.

Men hans meritlista rörande brott mot landets befolkning slutar inte där.

Genom "Decemberöverenskommelsen" har han med hjälp av Alliansen lyckats för Sverige tillbaka till fördemokratisk tid. Denna överenskommelse som endast Sverigedemokraterna (SD) motsätter sig innebär att Sverige lämnat en av demokratins grundpelare - Parlamentarismen - men den innebär också ett avskaffande av den reella demokratin vilket gör det omöjligt för folket att påverka politiken och därmed är det ingen överdrift att påstå att Sverige numera är en diktatur eftersom folkets vilja helt åsidosatts trots grundlagens portalparagraf, "All offentlig makt utgår från folket".

Den som i dag helhjärtat och ärligt bekänner sig till demokratin kan inte rösta eller sympatisera med något av partierna inom Alliansen eller de Röd - Gröna. Vid kommande val finns endast ett parti att rösta på om man är demokrat - nämligen Sverigedemokraterna (SD).

Följande brott mot grundlagen och därmed demokratin är mer än tillräckliga för att klart kunna påvisa att Sverige inte längre är en demokrati. Samtliga dessa nedanstående beslut har fattats av riksdagen utan att följa grundlagens bestämmelser om ändringar av denna.

1.När Riksbanken gjordes överstatlig 1998.

2.Grundlagsstridig ändring av regeringsformen 2002 innebärande att Regering och Riksdag utan att höra folket kan överföra makt till EU.

3.Godkännandet av Lissabonfördraget 2006 utan godkännande av folket.

4. Grundlagsfästning 2010 att Sverige skall vara mångkulturellt.

5. Massinvandringen alltsedan 2006.

Det kanske allvarligaste som sker i dag är att Islam får driva propaganda om nedbrytning av den demokratiska staten. Vi ser dagligen hur bekännare till Islam tillåts trampa på alla de värderingar vi grundlagsfäst och de som av etniska svenskar betraktas som de mest grundläggande för ett gott samhälle. Dagens regering har tom tillsatt en islamistisk minister som tydligt bryter mot dessa värderingar.

Islam i Sverige måste betraktas som en minst lika ondskefull rörelse som nazismen och är därmed ett hot mot demokratin, mänskliga rättigheter etc. De som i dag inte ställer upp på våra grundlagsfästa värderingar har inte i Sverige att göra och skall utvisas. Detta är ett absolut krav om Sverige skall kunna utvecklas i för medborgarna positiv riktning.

Med andra ord. Dagens svenska regering är inte demokratisk. Och om man inte är demokratisk? Vad är man då? Vill vi verkligen ha en sådan. Men tyvärr gäller detta också Vänsterpartiet och Allianspartierna.
För våra barn och barnbarns skull måste vår strävan vara ett SD skall nå majoritet.

Vi måste verka för att SD når en numerär där de kan kräva en grundläggande återdemokratisering av Sverige. Detta måste börja med att vi inte bara ändrar grundlagen till vad som gällde tidigare utan också gör det möjligt för högst hundra tusen medborgare att kräva folkomröstning i för folkmajoriteten viktiga frågor.

Strävan bör också vara inrättandet av en konstitutionsdomstol som kan åtala statsråd som begår brott mot grundlagen eller medborgarna. Dagens konstitutionsutskott som enligt grundlagen skall ha som uppgift att granska statsråden får i dag närmast betraktas som ett hån mot medborgarna./Olle Ljungbeck, Gävle

-Löfven vägrar kalla 1915 folkmord

…Utrikesdepartementet har startat en översyn av hur vi ska beteckna den här typen av massövergrepp,
säger Löfven till TT.
 Bildresultat för armeniska folkmordet 1915

Före valet sade statsministern att det var hans bestämda uppfattning att regeringen har att rätta sig efter riksdagens beslut. Det uppfattades som ett löfte av såväl armenier som assyrier i Sverige.
Att vi skulle ta oss an det arbetet, ja, och utrikesdepartementet har påbörjat en sådan översyn, säger Stefan Löfven i dag.

Enligt utrikesminister Margot Wallström ska de "politiska aspekterna" ses över. Frågan är vad det är för aspekter som man inte kände till 2010.
 Bildresultat för regeringen wallström

När riksdagsbeslutet togs 2010 ställde dåvarande premiärminister Recep Tayyip Erdogan in ett Sverigebesök och Turkiet kallade hem sin ambassadör. Dåvarande utrikesminister Carl Bildt försökte lugna turkarna med att det inte var regeringens hållning, det vill säga inte Sveriges officiella linje. Tar nu den rödgröna regeringen upp frågan, så blir det det.”ÖC och Europaportalen

Utdrivningen av det armeniska folket i öknen - 2015-04-08 Ny bok om tysken Armin T. Wegner som blev ögonvittne till armeniska folkmordet och dokumenterade händelserna. 

 ”Den humanitära stormakten
Löfvenregeringen kompletterar Stormaktens "humanitet" med socialdemokratins begrepp "Solidaritet". Och detta inte minst med tanke på afrikaners invandring över dödens hav, på Medelhavet.

Den Humanitära stormakten är stolt nog att förevisa och polera sin gloria genom att bevilja asyl - nästan inga frågor alls - till alla som påstår sig vara från farliga delar av världen. Sverige med en befolkning på åtta miljoner tar nu emot fler än 100 000 flyktingar per år och det ökar med 20 % på årsbasis.

Den svenska skolans förfall kan till stor del förklaras med massinvandringen. Idag bekräftas detta indirekt då siffror visar att så många som 80 % av nyanlända elever som gick ut högstadiet förra våren inte haft godkänt i samtliga ämnen."Mxp

Folkmordet på armenierna
Carl Bildt i DN i mars 2010 efter att man beslutat att fastställa att det var ett folkmord på armenierna
”Jag döljer inte att jag är oroad för en situation där vi med detta öppnar för att fatta riksdagsbeslut om komplicerade historiska skeenden också I andra delar av världen och de konsekvenser detta kan få för våra möjligheter att fortsatt verka för fred och försoning.

Till detta skall också läggas en viss oro för att föra in gamla konflikter rätt in i vårt svenska samhälle. Jag oroas av tonläget mellan organisationer I Sverige som företräder olika nationaliteter som under årens lopp kommit till och blivit viktiga delar av vårt samhälle!” 


Vilka har fört in konflikter i det svenska samhället?. Knappast det svenska folket!


Putin: fundera på nynazismens och rysshatets följder
Rysslands president Vladimir Putin uppmanar att fundera på följderna av nynazism, radikal nationalism, antisemitism och rysshat, vilka florerar i en rad länder.
Putin höll tal på minnesceremonin över offer i Armeniska folkmordet i Jerevan.Sputnik

”Hur Sverige blev en mångkultur
År 1975 beslutade Sveriges riksdag att landet skulle bli en mångkultur. Detta ödesdigra beslut kom dock inte till stånd av en tillfällighet utan var resultatet av en handfull aktivisters ivriga strävan att omdana landet.

…Detta är en bok som tydliggör hur mångkultur blev ett oantastligt politiskt ideal i Sverige, vilka aktörer det var som drev på denna utveckling och varför de gjorde det. Sakta träder en bild fram som visar att det inte främst var svenskar som arbetade för att göra Sverige mångkulturellt. Snarare var det en liten grupp människor som av egoistiska och etnocentriska skäl ville förändra Sverige.

Hur Sverige blev en mångkultur är en klargörande bok. Den visar att det inte alltid varit självklart att Sverige ska vara ett multikulturellt land. Det var inte heller något som smög sig på och ?bara hände? utan något som planerades av människor som hade saker att vinna på förändringen.”Arminius

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar