fredag 3 april 2015

Ljungbeck: Till Riksåklagaren om brott mot jämställdhetslagarna. Regeringen dolde alla skattehöjningar

Olle Ljungbeck: Till Riksåklagaren (RÅ).

Prövning om brott föreligger mot lagarna om jämställdhet mellan könen.

Sverige har lag- och grundlagsfäst jämställdhet mellan kvinnor och män. Trots detta förekommer det ständigt brott mot dessa lagar.

Regelmässigt sker detta i kulturer/religioner som invandrare bekänner sig till eller ingår i.
Det är därför viktigt att beivra denna brottslighet, om invandrarkvinnor/flickor inte fortsättningsvis även i Sverige skall kränkas på det sätt som de utsattes för i sina hemländer.

Därför är det angeläget att invandrade män som bland annat rekryteras till ministerposter, väljs till riksdagsledamöter eller rekryteras till befattningar inom den offentliga sektorn följer och lever upp till av riksdagen beslutade lagar och regler om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Så är tyvärr inte fallet. Rent generellt lever flertalet invandrarkvinnor idag under samma mansförtryck som de gjorde i sina hemländer. Detta är tydligt vitsordat av bland annat en invandrad kvinna som Nalin Pekgul och före detta ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Hon har gång på gång tagit upp och redovisat hur förtryckta invandrarkvinnor är i städernas förorter som Tensta etc etc. Men hon har också påpekat att det håller på att växa upp parallellsamhällen där kvinnorna helt underordnas männen och tvingas leva under ofrihet och svåra psykiska och fysiska förhållanden.

I dag finns såväl ministrar som riksdagsledamöter med invandrarbakgrund som inte lever upp till lagstiftad jämlikhet utan snarare främjar ojämlikhet mellan könen.

Sålunda verkar och deltager bostadsminister Mehmet Kaplan regelmässigt i sammanhang kopplade till Moskeernas verksamhetsområden. I dessa och i religiösa aktiviteter intar kvinnor/flickor en helt underordnad roll som måste betraktas som synnerligen ojämställd och förnedrande. 

 Det är att märka att i Moskeerna sker inte enbart religionsutövning utan också verksamhet av mer allmän och "världslig" natur. Som exempel kan nämnas att kvinnor har särskild ingång i Moskeerna och inte heller får vistas i samma lokal som männen, etc etc.

Mehmet Kaplan kan inte frikopplas från skyldigheten att verka för och följa lagfästa värderingar om kvinnor och män. Särskilt inte med hänsyn till att han som minister måste handla i enlighet med såväl grundlagen som övriga lagar och regler om kvinnors och mäns jämställdhet. En "etnisk" svensk minister som "översåge" och nonchalerade svensk lagstiftning, som Mehmet Kaplan gör skulle aldrig kunnat bli svensk minister eller riksdagsledamot. Han skulle tvingats avgå omedelbart efter att hans brott mot lagarna blivit känt.

Om detta får fortsätta som hittills ger det signaler om att eftersom en minister så tydligt kan bryta mot lagarna kan de svenska lagarna nonchaleras och vi får en ännu mer försämrad ställning för invandrarkvinnor/flickor.

Något stöd från de svenska medierna kan dagens invandrarkvinnor inte räkna med eftersom medier och journalister ensidigt inom detta område endast tar upp brott begångna av etniska svenskar och inte begångna av invandrarmän.

Ett exempel är bl a hur myndigheterna vägrar att beivra de kvinnliga könsstympningar på invandrarkvinnor som skett i Sverige.

Eftersom den "tredje statsmakten" numera har ett idealiserat förhållande till invandring och invandrare och därför aldrig kommer sig för att uppmärksamma missförhållanden, som kan hänföras till invandrargrupper, vilar ett betydligt större ansvar i dag på de rättsvårdande myndigheterna.

Den som i dag förmår sig till att granska hur en stor del av invandrarkvinnorna/flickorna förtrycks i sin kultur/religionskrets skulle inse att skillnaderna av förtryck i Sverige är närmast försumbara i förhållande till hur de hade det i sina hemländer. 
Endast starka intellektuella invandrarkvinnor orkar bryta sig ur förtrycket, som får ske med mediernas och de politiskt korrekta politikernas och journalisternas goda minne.

Sammantaget är det jag här begär att Riksåklagaren skall pröva om brott föreligger, en kränkning av demokratin, ett hån mot Sveriges medborgare och mot de nu döda som kämpat för kvinnors och mäns jämställdhet och de värderingar som markerar att vi lämnat det primitiva och oupplysta samhället.

Ifall regering, riksdag och rättvårdande myndigheter fortsättningsvis accepterar denna skillnad i överensstämmelse mellan vad vi lagstiftat om och vad som tillåtes i praktiska livet är Sverige på väg bort som civiliserad och utvecklad stat.

De partier som stöder denna divergens är hycklare, som omgående bör diskvalificeras som påstådda företrädare för mänskliga rättigheter./Olle Ljungbeck, Gävle
  
Fr. Snaphanen:
Den rödgröna regeringens 36 nya skatter – har du hört talas om alla ?
- Höjd skatt på avfallsdeponi
– Skatt på handelsgödsel
– Skatt på avfallsförbränning
– Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)
– Höjd skatt på öl och vin med 9 % (infördes vid årsskiftet)
– Höjd skatt på sprit med 1 % (infördes vid årsskiftet)
– Höjd skatt på cigaretter med 6 % (infördes vid årsskiftet)
– Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter
Höjd skatt på snus med 12 % (infördes vid årssiftet)
– Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt
– Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt
– Höjd skatt för banker
– Höjd skatt för småföretagare (3.12)

Skattesmäll – nej tack!, Regeringen mörkade skattehöjningen


 Dansk politiker: Sverige får inte kallas demokrati3 kommentarer:

 1. Denna flock superidioter har väljarna inom 87procentarna valt att företräda dem. Dit tillhör INTE jag.. Det säger en hel del om hur det står till med förståndet hos den svenska valmanskåren. Man får inte framföra bil/ motocyckel om man inte har genomgått utbildning för detta och avlagt prov för att innehar körkort, man får ej heller inköpa eller använda kemiska bekämpningsmedel utan utbildning och fått certifikat, man får inte använda motorsåg utan utbildning etc etc man får inte inneha vapen utan vapenlicens. Det är mycket man inte får i detta land om man inte har rätt utbildning och har papper på detta men att inneha regeringsmakten och sitta i riksdagen kan ALLA medborgare i landet och det kräver INGEN som helst utbildning. Är det konstigt då att det ser ut som det gör i landet? Väljarna är i stort helt okunniga om vad politik är och vad som kan ske med landet och folket om fel politiker får för stor makt. Detta har visat sig de senaste 45-50 åren att de politiker och tjänstemän som har haft makten över medborgarnas skattepengar, styrt och stiftat lagar för landet och folket inte har haft särskilt mycket innanför pannbenet, utan det är just makten/ pengarna och att få sola sig i glansen som har varit den yttersta drivkraften. Hur det går för Landet och folket dvs skattebetalarna och kommande generationer skiter man högaktningsfullt i. De politiker som via sina beslut har och för Sverige allt närmre den oundvikliga avgrunden skall ställas inför Riksrätt och dömmas för Lands och Folkförräderi och förskingring av allmänna medel. Straffskalan är enbart dödstraff eller livstids straffarbete. Något annat är ytterliggare ett hån mot Svenska Folket och kommande generationer Svenskar.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med dig till hundra procent.
  Bra skrivit!

  SvaraRadera
 3. Uppgifter på bloggen "sockerbitar till kaffet" visar att invandringen för 2015 kommer att kosta oss skattebetalare 500 miljarder kronor. Någon som undrar varför 7Klövern varför måste mörka alla skatte och avgiftshöjningar? För 500 tusen miljoner extra hade VI Svenskar kunnat haft ett tämligen bekymmersfritt leverne och framtiden för våra ungar hade varit betydligt ljusare. Alla 7Klöverns företrädare är tjyvar av värsta sort och har därför förverkat rätten att ha hand om skattebertalarnas pengar. Domen är att hänga kräken i lyktstolparna som varning och allmän beskådan.

  SvaraRadera