onsdag 8 april 2015

Sverige - en nations självmord.Fr. Snaphanen
Emigrera!
Vad informerade personer skriver på nätet, står inte i deras ointressanta tidningar:

Mötte en jurist på tåget på väg hem från sitt arbete i tingsrätten. Frågade honom då om man kan se några trender i tingsrättens arbete. Ungefär sig likt, på samma nivå svarade han politiskt korrekt. Då berättade jag att jag i höstas läste en polisrapport om att det fanns 55 områden i Sverige som polisen helst inte ville gå in i, stenkastning mm. Det var då som ett sesam öppna dig och jag fick då en helt annan version av honom.

Han var för Sveriges framtid en stor pessimist, han var glad att han hade livet bakom sig, jobbade nu lite extra som pensionär. Han berättade om det ökande problemet med gängbildningar i hans stad. När de skyldiga tas in till förhör tiger de bara eftersom vi inte kan tvinga dem att tala och ingen vill vittna emot dem, berättade han, så man kommer ingen vart med dessa. Han rekommenderade unga att exempelvis flytta till Australien för i Sverige med dess politiker som inte vill förstå landets bästa finns det ingen bra framtid.” 

Politikerna har gått med röven före i ett stort antal frågor de senaste 25 åren. Tiggarsituationen är endast en av dessa frågor. Man brukar säga att folket får de politiker de förtjänar. Jag tycker faktiskt vi förtjänar bättre. Svenskarna är generellt ett hårt arbetande folk som i decennier levererat in skatter som försnillats av våra politiker. Jag tror att vi kommer att få lida länge av -68 vänsterns fantasier. Det är nämligen deras visioner som håller på att köra det här landet i diket totalt.”

 En vecka räcker väl för att "syltryggarna" i riksdag och departement skall hinna sätta sig i   säkerhet, har de nog räknat ut”

” Bara det inte är Almedalsveckan...
 Civilingenjör Bo Adolfsson”

Fr. Snaphanen:

”De nya neandertalarna”
 Iakttagelser om Sverige och situationen som landet befinner sig i har hittills avfärdats som "alarmistiska" och flyttar längre och längre in mot den intellektuella mitten kan en noggrann observatör konstatera. Man skulle också kunna säga att mardrömmen närmar sig verkligheten mer och mer. Vi ser en nations självmord, men det har tagit årtionden bara att tro våra egna ögon. Den svenska kulturen kommer att försvinna, kanske svenska folket försvinner. Tillbaka till att bli ett landsbygdsområde, som fortfarande kallas Sverige, men kanske inte ens det, och kanske det alltid har varit den outtalade avsikten. Lennart Bengtsson skriver hos Lars Bern, för i den svenska pressen, kan det inte stå. …Snaphanen

Sannolikt har inte dagens politiker förstått vad som håller på att hända utan föreställer sig att alla nykomlingar så småningom skall assimileras i den svenska kulturen och bli en del av denna som ett slags mini-USA. Detta kommer knappast att hända. I själva verket kan vi förvänta oss att de nya invandrarna har med sig sin kultur som gradvis kommer att ersätta den svenska kulturen. Detta kan komma att ske på en tidsskala på 100-200 år. 

Idag bevittnar vi sannolikt en analog transformation i Sverige där landets befolkning och kultur ändras i rasande takt. Redan om 25 år räknar man med att hälften av landets befolkning är utlandsfödda eller med föräldrar som utlandsfödda. Redan vid slutet av seklet kommer den svenska urbefolkningen att vara i minoritet för att sannolikt gradvis upplösas under de kommande århundradena. [..]

Inte minst islam är en synnerligen livskraftig kultur genom den starka kopplingen mellan religion och politik och kommer därför med säkerhet gradvis att ersätta det som vi upplever som traditionellt svenskt. Moskéer kommer att ersätta våra kyrkor, och ramadan och andra muslimska fester kommer att ersätta jul och påskfirandet. I sin iver och sin naivitet driver de flesta svenska politiker på denna utveckling i stället för att bromsa den, vilket övriga länder i Europa har börjat göra, ty där tycks man ha förstått vad som håller på att hända, dock icke så i det officiella Sverige där begreppet nation för den medialt dominanta postnormala kulturfilosofien är förhatligt och förknippat med rasism och fascism. Av dessa skäl skall det helst inte finnas en svensk nation.

Nu kan man kanske hävda att vad vi ser är lika oundvikligt som det öde som drabbade neandertalarna eftersom en liten folkspillra på en promille av jordens befolkning i längden inte kan bevara sin egenart, med det är ändå uppseendeväckande att man avsiktligt påskyndar detta sitt kulturella självmord utan att för detta ha inhämtat sina medborgares stöd.

 Några kommentarer på inlägget men läs alla

….Svenska män är numera så feminiserade att de inte ens förmår att utföra sin historiska biologiska uppgift, den att värna reviret, vilket visas bl.a. av att den svenska krigsmakten numera är ett skämt.

Ett alternativ till den pågående förändringen av Sverige, med en politikerkår som har en tidshorisont som är något större än noll, är att ryssen tar över och det kommer med tiden framstå som alltmer attraktivt. Så varför inte lägga ner försvaret redan nu”.

”Många verkar tro att den invandring som sker till Sverige är en naturlig invandring. Det är den inte. Den är politisk och det innebär även att den sker med hjälp av våld eller hot om våld.

Skulle vi se på invandringen ur ett rent libertarianskt perspektiv skulle invandringen till Sverige vara ytterst liten. Det beror på att en invandrare skulle behöva ta fullt ansvar för sin försörjning, bostad och behöva accepteras av grannarna.

Vad som råder idag i Sverige är precis tvärtom. En helt artificiell invandring. Det kan aldrig för något gott med sig.”
"ledande i samhället inte velat förstå"... Reinfeldt sa att allt av intresse kom utifrån och Mona Sahlin visste inte mer om svensk kultur än "Små grodorna". Jag tror att för de allra flesta politikerna säger namn som Celsius, Solander, Berzelius, Arrhenius, Swedenborg, Thorild, Heidenstam ingenting. I synnerhet inte för dem som mer eller mindre kvoterats in i politiska sammanhang på grund av etnicitet. Det är förringande idag att vara politiker och därför kommer politiken att bli allt sämre. Liksom Sverige.” Lennart Bengtsson hos Lars Bern.

Fr. Snaphanen
”Jag har två månader kvar i Sverige innan jag återvänder hem till USA. Ärligt talat, jag börjar känna mig att killen i en dålig film som lyckas få sitt plan från marken två sekunder innan banan rasar ner i avgrunden.

Enkelt uttryckt, vad Sverige gör just nu saknar motstycke i historien. De amerikanska infödingarna hade inget val. Inte heller de australiska aboriginerna. Vissa kommunistiska diktaturer har försökt med tvångsförflyttningsprogram och sociala ingenjörssystem (Tibet, "Russification" av de slaviska kulturerna etc.) Men aldrig tidigare har ett folk frivilligt beslutat att ställa upp på att bli en minoritet i sitt eget land inom några generationer . Jag hoppas verkligen Sverige kommer till sina sinnen. Men personligen har jag inte för avsikt att stanna kvar och bevittna det med egna ögon.” Sweden taxing itself into oblivion

Kommentar på inlägget Svenska folket byts ut:
”Utifrån min horisont ser jag inget som tyder på att det går att skapa en massrörelse i landet för att sätta dagens Svenskar och kommande generationer Svenskars ve och väl i främsta rummet. Detta blir inte möjligt att göra om inte invandringen stryps till näst intill noll och detta med omedelbar verkan. För detta krävs det folk med ryggrad och jag ser inte många av dessa. Det är bara att se till det senaste valresultatet det säger nästan allt. Jag arbetar på ett företag där vi är ca 100 anställda och jag ser i princip ingen som har det som krävs för att ansluta sig till en sådan massrörelse. Man har helt enkelt nog med sig själv sina familjer och vänner. Jag är övertygad om att flertalet Svenskar går och hoppas på att skulle det bli riktigt illa finns det nog någon annan gör det som man själv är för ynklig och rädd för att uträtta.

Vi får ibland kritik för att vi nervärderar Svenska folket i våra kommentarer men jag kan inte hur mycket jag än försöker hylla ett folk som i 40 år minst måste har sett och förstått vad som händer i varje fall i sin egen närhet. Ser man inte hör man inte och förstår man inte vad som händer i landet är man bortom ALL räddning.”Läs hela inlägget här Pat Condell om Sverige

6 kommentarer:

 1. Jag för egen del har inga och kommer heller inte att få några planer på att emigrera till något mindre galet land än Sverige. Mina far och morföräldrar min far och mor och ett antal generationer före dem är födda här därför tänker jag att stanna kvar här i mitt land fram till min död vad som än händer med vårt kära fädernes och fosterland Sverige. Jag gör vad som står i min makt för närvarande för att hedra vad mina förfäder fick utstå av hårt arbete till låga löner så att generationer efter dem skulle få det aningen bättre liv än de fick. Flertalet nu levande Svenskar visar med sitt sätt att leva och agera inte som man borde tacksamhet utan tvärtom nästintill ett hån mot de generationer som har byggt upp vårt land från ren misär till en välfärdstat åt oss. Denna välfärdstat har det visat sig att flertalet av oss inte är kapabla att förvalta utan vi håller istället på att rasera den i expressfart.. Det ser ut som att våra förfäders blod, svett och tårar har varit förgäves. Jag anser att det är rent ut sagt för jävligt att vi det Svenska folket har accepterat att det blivit så här.

  SvaraRadera
 2. Ja det är sorgligt hur mesiga svenskarna har blivit. Läs detta:

  svd.se/nyheter/inrikes/skadestand-for-krav-pa-handhalsning_4468867.svd

  Att ta seden dit man kommer gäller inte för våra krävande invandrare.
  Jag blir så trött på det mesiga svenska folket som inte säger stopp - nu räcker det.
  Vi ska INTE anpassa oss efter dem utan tvärtom.
  Heima

  SvaraRadera
 3. Och då undrar jag varför vi som vill stoppa idiotin omgående står ensamma ingen enda vill hjälpa till jag tror inte ett enda ögonblick på att ni två skulle gör det det 'är bara prat.
  Det är alltid andra som ska göra saker och ting men tillsammans så kan vi varför inte göra det nu då? Nu har ni chansen att visa vad ni går för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Varit med på torgmöten - sprungit runt i fastigheter och delat ut flygblad i många år.

   Har skrivit inlägg i tidningar som vägrar publicera mina synpunkter. Nu orkar jag inte längre. Jag måste acceptera att Sverige är dömt till undergång.
   Heima

   Radera
  2. Förslag på åtgärder som ger synliga resultat tack.

   Radera
  3. Sluta upp med all INVANDRING av personer som inte har tillräckliga skäl att stanna i Sverige.
   Så gör de flesta länder men Sverige tar emot -( i sin dumhet och förmätna godhet) - flest invandrare i Europa.
   Heima

   Radera