måndag 20 april 2015

Sverige styrs av en degenererad elit utan ansvar för sitt land och sitt folk.”Svenska medier har aldrig insett att deras uppgift är att hålla ögon på staten och på makten.
 De tror att deras uppgift är att hålla koll på folket.” 


Fr. Snaphanen:

Sverige, landet utan ledare

Lars Bern, teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör, räknar upp några av de faktorer som med rekordfart gör Sverige till ett land i tredje världen framför våra ögon, förutom islam, men det är illa nog även utan.
Sverige var ett land som för 40 år sedan behärskade allt, som Tyskland…Svenskarna betraktade danskarna som "Skandinaviens italienare". Nu kan Sverige vara Skandinaviens Bagdad, kanske man ska säga "Mosul". Nu kan polisen varken förhindra eller lösa mord…. Allting flyter. Sverige återgår till nolläge - kaos.

Sverige är nu ett land utan mer synligt ledarskap, men där vissa bombastiska pappskallar till politiker talar ett programmerat språk mot journalister som inte vågar utmana dem. Prova att  höra denna inställsamma, servila intervju med den nya moderatledaren. Det är den första fullständigt degenererade eliten, så tog de befolkningen med i fallet innan den hann protestera.

Det är generationen, som inte vill vara auktoriteter, inte vara ansvariga, inte vara vuxna. Lyssna till statsministern eller moderatledarens uttalanden: "Vi tar ansvar". Ho, ho, jag säger bara det. Under dem har 30 generationers hårt arbete smulats sönder. Det är också historien om kvinnorna som tog makten och slösade bort allt, och landet som igår delade ut Leninpriset till Mikael Wiehe, en person som personifierar landetsmiserabla figurer” (fritt översatt miseré).

Se också kommentarerna på Tvåstegsbomben inom migrationspolitiken. Det är kunniga människor, som svenska medier trycker ut i bloggosfären. Medierna är den mest reaktionära kraften i Sverige. Det är 1968-vänstern, som besegrar sig själv till döds här, "till döds" är inte bildligt tänkt. Snaphanen

Alla personer i Sverige som är räknekunniga är idag överens om att invandringen till landet ganska snart når den punkt där myndigheterna inte har någonstans att placera alla som kommer. Än mindre kommer man att klara integrationen i samhället. Det finns faktiskt några räknekunniga kvar trots den usla skolan. Jag börjar dock på allvar undra om räknekunnandet är tillräckligt inom den politiska yrkesklassen med tanke på deras ofta klena utbildning. Massinvandringen är en tidsinställd bomb som snart briserar i ansiktet på ansvariga politiker och det svenska folket […]
Dessvärre innehåller dagens politik ytterligare ett fenomen som på sikt kan bli väl så problematiskt. En oproportionerligt stor andel av de som invandrar är män, vilket i år medför att för första gången kommer landet att få fler manliga än kvinnliga innevånare. Orsaken till detta är att per 100.000 invandrade så är det ca. 15.000 fler som är män. När det gäller det som kallas ensamkommande barn, så rör det sig idag ofta om ca. 80% unga män. Skillnaden i ålder och könsfördelning är stor om man jämför med t.ex. flyktingströmmen under världskriget. Tvåstegsbomben inom migrationspolitiken

Här är några kommentarer men läs alla ca 42 st.:

Lennart Bengtsson:
Det är svårt att hitta en period i den svenska historien med en regering som verkar mer hjälplös och oförmögen att göra något åt landets tveklöst mest allvarliga problem. Man får söka sig tillbaka till Gustav IV Adolf och hans dokumenterade otillräcklighet. Honom hade man dock ändå möjligheten att avsätta. Det som gör det ännu värre är att regeringspartierna förefaller dela denna oförmåga med de flesta av landets oppositionspartier. I dagens intervju med vänsterledaren fick vi t ex höra att klimatet var landets viktigaste problem och där regeringen gjort alldeles för litet! Och detta i ett land som assimilerar mer koldioxid i den svenska skogen än det relativt lilla som släpps ut från i huvudsak biltrafiken. Det vore bättre om han kunde ha ett ord med sina gelikar i det kinesiska kommunistpartiet där utsläppen även per persona vida överträffar de svenska bruttoutsläppen!

Om inget snart görs kommer förmodligen Sveriges grannländer börja överväga visumtvång för att inte också de skall dränkas i floder av våld och socialt förfall som är en följd av en invandringsvolym och en slapphet som helt förlorat kontakt med verkligheten. Utländska turister som läser om allt våld kommer snart att dra sig för att komma hit. Snart blir det bara romer som kommer att sitta utanför NK och inga förmögna turister som går genom dörrarna. Om det fanns en gnutta av förnuft skulle man givetvis prioritera invandring från länder med välutbildade individer (som Kanada och Australien) vilka kunde bidraga till att förbättra bristen på kunniga experter i stället för människor utan rimlig utbildning och med föga eller ringa möjligheter att lyckas i ett land som Sverige där enkla arbetsuppgifter inte längre finns eller längre behövs. De kommer att tvingas leva i ett gettoartat utanförskap utan arbetsmöjligheter där de snart kommer att känna sig olyckligare än de gjorde i sitt hemland med risk för kriminalitet eller religiös fanatism. Man kan knappast föreställa sig något mera galet och man börjar förstå att partifolket är livrädda för ett nyval. 

….Peter L:
 Det krävs politiskt fingertoppskänsla, mod och en stor portion suicidal mentalitet för att nu gå ut och framföra sanningen om den politik som förts sedan Bengt Westerbergs dagar.
Ingen svensk politiker idag har dessa egenskaper, alla väntar på att situationen skall lösa sig själv.
Någon yttre händelse som kan ge alibi för en ändring av politiken, tills det sker har politiken gått i baklås.
Det är skrämmande att se hur otroligt fel det kan bli i samhället när politiker och media tillsammans driver en agenda, svensk intelligentia har inte tagit sitt ansvar och på ett tidigt stadium informerat om konsekvenserna av den förda politiken.
Det är för mig omöjligt att begripa hur intelligenta, bildade människor med integritet och förnuft kunnat åse den gigantiska förändring Sverige genomgår utan att ha väckt debatt om detta i ett mycket tidigt stadium.
Några försökte genom Luciabeslutet kontrollera invandringen, Bengt W. öppnade dock återigen, med Carl B.s tillåtelse, dammluckorna för invandringen.
Dessa har sedan dess stått vidöppna.
När inte flyktinginvandringen räckte till för politikernas godhetsiver började man muta folk i Syrien och Somalia med all inclusive för att attrahera större mängder människor.

Lars:
De primära orsakerna till dagens invandringspolitik är inte de uppgivna skälen- solidaritet, humanitet - utan skälet är att man vill knäcka välfärdsmodellen.
Tillräckligt många kommer inte kunna försörja sig då sysselsättninggraden hos invandrare är ca 60% i relation till ca 80% för infödda svenskar.
Krävs massor av bidrag.
Lägg därtill olika typer av kulturella motsättningar ex vis syn på kvinnors rättigheter m.m.
Enkel matte typ åk 7.
Visst kan politikerna räkna.
Syftet med invandringen är att knäcka sosse välfärden för att övergå till nattväktarstaten.

Läs:


Ladda ner och läs


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar