söndag 24 maj 2015

Är EU och USA ett hot mot världsfreden?Wesley Clark är en amerikansk pensionerad fyrstjärnig general som var militärbefälhavare för USA europeiska Command från 1997 till 2000. Han var den som ledde Natos bombkampanj mot Jugoslavien (numera Serbien) och den senare delen av Kosovokriget.
Sagt av Wesley Clark i Democracy Now 2007:
Vi kommer att ta sju länder inom fem år och börjar med Irak och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och avsluta med Iran. (- We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.) Läs mer här och här
Olle Ljungbeck:
En vansinnig och ödesdiger politik.

Påståendet att Ryssland med vissa avbrott (kommunisttiden, "Kalla kriget") alltsedan Peter den Store velat närma sig den europeiska kulturkretsen går att verifiera. Den krigshets som nu förs av svenska riksdagspolitiker och medier mot Ryssland från Sveriges, EU.s, Natos sida, med USA som pådrivande, är och kan bli mer ödesdiger än "Kalla kriget".

Den förda politiken är varken i Sveriges, Europas eller Rysslands intressen. I stället är det USA, som alltmer ser sin storhetstid som industristat och världens främsta stormakt på väg att falla samman, som försöker hindra ett närmande mellan Europa och Ryssland.

Självklart skall vi fortsätta att ha goda förbindelser med USA. Men det som har framtiden för sig för såväl Sverige och Europa är ett utökat samarbete på alla områden med Ryssland.

Ett utvidgat samarbete med USA vad gäller utrikes- och militärpolitk kan bara skada Sverige och EU.

Spåren förskräcker. Går det överhuvudtaget att peka ut något land eller område där Sverige efter önskemål från USA gått samman med Nato, USA etc för att lösa konflikter - där dessa inte har resulterat i ännu värre problem och våld.

Libyen är ett lysande exempel. Visserligen en diktatur men en välfärdsstat där medborgarna rent välfärdsmässigt med råge överträffade kanske t o m samtliga stater inom EU. Detta land  har nu "befriats" till en medeltida nivå med total laglöshet och ett antal fraktioner som strider mot varandra. Situationen för människorna där är nu kanske värre än i nästan något annat land i området.

USA.s ingripande i Afghanistan, Irak, Libyen etc  har egentligen skapat Talibanerna, Al Qaida och IS. Det kan förklaras med att de extremister som utgjorde kärnan hos och stödde diktatorerna i de nämnda länderna bildat stommen i dagens terrororganisationer.

Så länge diktatorerna härskade stödde de dessa. Diktatorerna lät dem inte agera fritt. Skulle någon gjort uppror mot diktatorerna likviderades de omgående. Detta var givetvis inget önskeförhållande för medborgarna i dessa länder. Men det rådde stabilitet. För den skull får vi inte glömma att det fanns grupper som av diktatorerna utsattes för fruktansvärda grymheter. Men sannolikheten för att våldet skulle kunnat minimerats genom bojkotter, och diplomatiska aktioner är stor och borde därför prioriterats. Under alla förhållanden skulle det sannolikt förhindrat den  fruktansvärda våldsvåg som nu drar över nämnda områden.

Invånarna i dessa områden har fått betala ett fruktansvärt pris för en vansinnig politik stödd av Sveriges regeringar och riksdag.

Det allt intimare samarbetet med Nato, USA kan inte på något vis gagna Sverige och världsfreden. I stället för att, trots två världskrig, ha varit den lugnaste delen av världen så är nu Östersjöområdet på väg att bli en konfliktzon med ständiga intermezzon. Knappast någonsin tidigare har det förts en så ensidig och krigshetsande propaganda i våra medier som i dag. Ryssland beskylls för snart sagt all slags krigsförberedande verksamhet. I verkligheten finns varken bevis eller skäl för dessa.

De kritiklösa USA-hyllarna får sprida vilka lögner och overifierade påståenden som helst. Allt detta syftar till en enda sak. Nämligen att Sverige skall gå med i Nato och samarbeta operativt med USA.s krigsmakt.

Den jättelika krigsövning som nu pågår i stora delar av Norrland med deltagande av inte bara EU-stater utan också med enorma insatser av USA borde utan vidare kunna betraktas som en fientlig handling av Ryssland. Den visar emellertid att Sveriges neutralitet och alliansfria hållning är något som regeringen skrupelfritt söker lura i medborgarna. Det är inte heller omöjligt att USA använder s k utarmat uran i sina stridsspetsar som gör marken där dessa tagit mark blir livsfarlig att beträda. 

Sverige har aldrig tidigare varit ute på så farliga utrikespolitiskavägar som nu. Det främsta medlet till fredliga förhållanden med Ryssland är ett samarbete på alla områden. Detta ligger helt i linje med Rysslands intressen.

Det är en skam att regerings- och riksdagspolitiker liksom medier så gott som dagligen beskyller Ryssland för helt obekräftade och obevisade kränkningar av svenskt territorium. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att man söker konflikt för att skrämma Sveriges folk in i Nato. Men då förstår man inte att detta är ett livsfarligt spel.

Jag ställer mig i dag frågan. "Är Sverige på väg att göra samma misstag vad gäller Rysslandspolitiken som man gjort när det gällt att följa USA i alla dess vansinniga ockupationer och ingripande i de nämnda länderna. Har medier och politiker överhuvudtaget tänkt på att de genom sin dåraktiga politik, ovederhäftiga och lögnaktiga påståenden är på väg att skapa en situation av ständiga konflikter, som i stället för att vara en av världens fredligaste områden, kan göra östersjöområdet till en ständig oroshärd där framtida krig inte kan uteslutas. 

Går vi mot  en framtid som inte bara stannar vid verbala konflikter utan regelrätta krigshandlingar? Tar de verkligen sitt ansvar för Sverige genom en sådan ogenomtänkt och primitiv politik? Olof Palme hade klart svarat nej på detta.

Är ett utrikespolitiskt- och militärt samarbete med USA värt att Sveriges medborgare dras in i ett krig med Ryssland? Det verkar som om de riksdagsledamöter som urskiljningslöst hetsar mot Ryssland anser detta. Alternativt är de för obegåvade att se riskerna och då är de även av detta skäl en fara för Sverige./Olle Ljungbeck, Gävle

Ensamkommande barnjihadister

En av Islamiska statens största värvare har identifierats i Sverige. Billé Ilias Mohamed misstänks ha satt igång en rekryteringsbas i norra Stockholm.”

Enligt Aftonbladet ska den 30-årige värvaren tagit med sig minst 14 unga män och kvinnor till Syrien för att strida för Islamiska staten.Hela inlägget

EU:s folkmordpolitik dödar balterna
 ”Att drömma om att EU-medlemskap skulle leda till välfärd kommer att leda till folkutplåning i Baltikum. På precis samma sätt som Ukraina hade tjänat på att hålla sig kvar vid Ryssland så ser vi idag att balterna utplånas av EU om de inte frivilligt byter ut sitt folk mot barbarer från Mellanöstern och Afrika.

Det som händer i Sverige är menat att hända i alla EUs medlemsländer – ett folkutbyte. I perspektiv kanske det blir lättare att inse vilket samarbete som är framgångsrikt och demokratiskt och vilket som är en dödsdömd diktatur.”Läs hela artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar