torsdag 28 maj 2015

Islamiseringen av Sverige fortskrider - moské byggs i Fyllinge, HalmstadFrån en god vän har jag fått följande:

”Smygislamiseringen av Sverige fortsätter och kommer allt närmare, även mindre orter och städer. Nu är det Halmstads tur!

Halmstad – Fyllinge får ny moské
Vi har i dagens Hallandspost den 28 maj 2015 fått veta att muslimerna i Halmstad nu söker bygglov för att få resa en moské på det grönområde som ligger nedanför bostadsområdet Fyllinge!

 Det centerpartistiska kommunalrådet Henrik Oretorp uttalar att han; 

 "... tycker att det är naturligt att det byggs en moské ifall Halmstad växer och det blir fler muslimer i kommunen."

 Växer gör Halmstad och det enbart på grund av den stora invandringen och det är i huvudsak människor med islam som övertygelse. Man måste därför fråga sig vad detta kommunalråd och hans centerparti ser som så berikande av att det blir fler muslimer i kommunen? Räcker det inte med den mångkultur vi redan har och som för varje vecka bara ökar och ökar och tillika mängden av ensamkommande flyktingbarn? 

Moskén beräknas stå klar om ca två år och det påstås att den kommer finansieras av församlingens egna medlemmar. Att Saudiarabien inte kommer ha med finansieringen att göra är ett annat påstående och att det inte kommer byggas någon kupol eller minareter. Placeringen av denna byggnad kommer däremot att fördärva utsikten av en av de få fina grönområden vi har kvar inom Halmstads centrala delar.

 Dessutom är denna plats, en för Sverige och svenskarna av mycket stort historiskt värde! För precis här nedanför på gränsen mellan Fylleån och Fyllinge, just på detta grönområde där man nu tänker bygga en moské, blev den 17 augusti 2010 uppförd en minnesplats med stor påkostad informationstavla, med bra sittplatser på en rustik parksoffa, med fin utsikt över området men också med fin utsikt in över centrala delarna av Halmstad. Man passade också på att anlägga en gångstig som underhålls varje år av parkförvaltningen. Man har också rest två vita flaggstänger, en med en svensk och en med dansk flagga. 

Denna plats är alltså en påtaglig symbol för oss svenskar om slaget mot danskarna den 17 augusti 1676 vilket sedan ledde till att kung Karl XI och svenskarna vann slaget vid Lund i november samma år. Det var då som Skåne, Halland och Blekinge blev svenskt. Platsen är alltså en historiskt viktig palts för att hedra svenska insatser av det Sverige vi har idag.

Denna plats besöks ofta av både skolungdomar från Halmstad med omgivning och nu igår den 27/5, även av en stor grupp yrkesofficerare och hemvärnsmän från Hallands Regemente, I 16, FO 31. Man höll dessutom ett föredrag om slaget vi Fyllebro.

Nu ska det alltså byggas en moské på denna plats, som för Sverige var platsen för ett viktigt slag. Det är därför en skam och ett vidrigt svek mot Sverige och vår svenska historia. Det kommer förmodligen inom en inte allt för avlägsen framtid resultera i att muslimerna inte vill ha något sådant "ogudaktigt" minnesmärke i närheten av sin moské, utan man kommer vandalisera och riva ner det, precis som IS nu håller på att radera ut och spränga bort kulturminnesmärken i Irak och Syrien. Vi svenskar kan bara vänta ock se om vi inte ser till att stoppa detta vansinne som sker med vårt land.

Så vem som helst med ett uns av känsla för Sverige kan förstå att den plats som nu våra kommunala politiker - till förrädare - tänker upplåta till byggplats av ännu en moské i det här landet, är ytterligare en kränkning av allt som vi svenskar genom historien både fått offra och med våra liv försvara.

Jag är nog inte ensam om att ha fått en kännbar klump av sorg i bröstet? Allt oftare bekräftas för oss svenskar de bokstavstrogna och radikala muslimernas hot mot oss, om att Sverige kommer bli det första land inom EU som kommer kontrolleras av islam med sharia som enda lagar.

Vi kan förmodligen inte stoppa moskébyggandet eftersom vi har ju har grundlagsskyddad religionsfrihet. Men vi kan ifrågasätta platsen som valts och varför man inte kunde valt en plats längre utanför centrala Halmstad, för de flesta är ju idag bilburna och om man tittar på placeringen av våra kyrkor så ligger de flesta långt ute på landsbygden. Det skulle också moskéerna kunna göra. Varför då förlägga dem mitt emellan två stora bostadsområden i den centrala delen av en stad?
 Sedan måste man också fråga sig vilken gren av islam som det gäller? Är det shia, sunni, whabiter eller andra grenar av islam? Ska de också få bygga sina moskéer, för sunni och shia kan ju inte hålla sams och kan ju inte tänka sig att befolka på fredagarna samma moské. 

Det är ju klart som korvspad att våra "eminenta" politiker inte tänkt igenom vad de nu kommer att utsätta kommuninnevånarna för? Det störande är den känslan man har av en bottenlös brist i kunskap om islam, både som religion och samhällspolitiskt styrredskap, som våra beslutsfattare besitter. Också att de är totalt ovilliga att ta till sig några som helst intryck eller någon saklig information från de som kan mera. 

Med tungt hjärta hälsar jag till alla Sverigevänner - för hela fridens namn VAKNA UPP NÅGON GÅNG!!”

Citat 1:
Håkan Forsberg:

Om det gör så att det kommer fler människor till Sverige, så ser inte jag något problem med det."

Håkan Forsberg, tillförordnad generaldirektör Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, kommenterar de 90 miljoner kronor som just avsatts för att hjälpa rumänska och bulgariska romer in i det svenska samhället. Man måste vara tämligen världsfrånvänd för att inte se något problem med att uppmuntra till den typen av migration.

Citat 2:
Håkan Forsberg utvecklar sina förhoppningar:
- Den här fonden ska ju försöka hjälpa dem att hitta runt i det svenska samhället för att få stöd på olika sätt som finns redan här, och tillgång till skola kanske om man har barn, få sjukvård och hälsovård om man behöver det. Kanske få kontakt med andra samhällsinstitutioner också.
........

Vårt testamente till barn och barnbarn
Till: Håkan Forsberg
Mot bakgrund av din roll i det svenska samhället och dina konklusioner ovan, vore det en underlåtelsesynd från min sida att inte fortsatt delge dig några glimtar från verkligheten utanför din godhetsbubbla.

//Kenneth Sandberg
........
Sent: Monday, May 25, 2015 8:56 PM
Subject: SV: [BULK] Fw: Vårt testamente till barn o barnbarn...

Hej Kenneth,
Jag ber dig att ta bort mig från din sändlista.

Hälsningar,
Håkan Forsberg
-----

Håkan Forsberg, Ph. D.
Tf. generaldirektör/Director General
Svenska ESF-rådet/Swedish ESF-Council
Besöksadress/Visiting address: Rosterigränd 12, 3 tr
PO Box 47 141,SE- 100 74  STOCKHOLM
Phone/mobile: +46 8 579 171 31 www.esf.se

Dags att bojkotta IKEA!
Svenskhatande rollbesättare i IKEAs uppdrag
Ur Nya Tider vecka 22 2015:
“Vi tycker inte det ser bra ut med ett blont barn”
- Inga barn med blont utseende när IKEA gör reklamfilm.


 Annonsutformare Malin Myrén (dramasupport@gmail.com) använder sin makt som rollbesättare för att propagera mångkultur.http://www.malinmyren.com/
4 kommentarer:

 1. "90 miljoner kronor som just avsatts för att hjälpa rumänska och bulgariska romer in i det svenska samhället. "
  Dom skall inte "hjälpas in i det svenska samhället", dom skall åka hem och pengarna som blir över bör läggas på att göra livet lite drägligare för hemlösa svenskar!

  SvaraRadera
 2. Man kan som i andra sammanhang och länder säga,det finns många att göra upp räkningen med,men det kommer islamisterna göra med förrädarnas barn och barnbarn.

  SvaraRadera
 3. Sverige ska inte ha några moskéer de som är i behov av moskéer kan åka hem till sina hemländer där har ni det ni behöver för era åtagande.
  När det gäller tiggare från Rumänien och Bulgarien ska de åka hem till sina hemländer de ska inte stanna här i Sverige.
  Deras hemländer är medlemmar i EU och pengar finns för deras del i deras hemländer.
  De 90 miljoner som avsatts till tiggarna skall gå till hemlösa etniska svenskar.
  Tänk med sunt förnuft någon gång!

  SvaraRadera