lördag 2 maj 2015

Olle Ljungbeck om politiken som förs, Stefan Löfvens ljugande på 1:a maj, alla löftesbrott och avdemokratiseringen bl.a.Tankar kring det oförståeliga.


Politiken.

Avdemokratiseringen, massinvandringen, skolan, kulturskymningen, ohederligheten och löftesbrotten.

Att Sverige drabbats av ett politiskt förfall är obestridligt. Jämfört med tiden för ca 25 år sedan är den intellektuella- och  bildningsnivån liksom sanningslidelsen hos våra regerings- och riksdagsledamöter i katastrofalt avtagande. Detta oroade sig redan Tage Erlander  för i sina memoarer. Men även Olof Palme redovisade samma farhågor. Och allt talar i dag för att det är så. Bakgrunden till detta har troligen sin grund i nedanstående. 

Under perioden från ca tjugotalet till slutet av femtiotalet var möjligheten till högre studier och därmed framgång i arbetslivet för framförallt arbetarbarn men  också i viss mån för barn till föräldrar som sympatiserade med de andra partierna ytterligt begränsade. I dessa grupper fanns en betydande del av den svenska begåvningsreserven vars enda möjlighet att slå sig fram i samhället för att i någon mån få utlopp för begåvning och utveckling av denna, var att söka sig till politiken. Därför ger en jämförelse mellan den tidens regerings- och riksdagsledamöter  en skrämmande bild av dagens politiker.

Skillnaderna är enorma både vad gäller intellekt, begåvning (personlighetsvariabler) som bildning i dess rätta betydelse.

Varför går då inte begåvningsreserven i dag till politiken, frågar kanske någon. Den gör det inte, därför att möjligheterna att förverkliga sig i enlighet med intellekt, begåvning och intressen är så mycket större i dag i andra delar av samhället att man väljer bort politiken.

De som därför blir kvar är helt klart mindre begåvade och engagerade. De söker i första hand en möjlighet till försörjning och framtida pension. Något verkligt urvalsförfarande som till företag förekommer inte utan rekryteringen grundas på släkt- och kontaktskap.

I dagens första maj-tal såg vi tydligt bristen på ledarskap innebärande bl a att konkreta förslag på samhällsproblemen helt saknades. Politikerna har också förlorat förmågan att tala med och till folket. Den som lyssnade i går kunde inte skilja politikern från byråkraten. Ett praktexempel på detta var inte minst LO-ordföranden.

 Bildresultat för karl petter thorwaldsson
Stefan Löfven framstod ännu tydligare än tidigare som  en "de tomma löftenas och lögnernas politiker". Han hade före sitt tal i Sundsvall basunerat ut att han skulle informera om satsningar för de 85 tusen arbetslösa unga.
 

Tillkännagivandet blev en antiklimax. I stället för handfasta jobb tillsätts (av hur många tidigare?) en utredning under namnet "Nationell samling" med en nationell samordnare! Den skall skaffa bättre statistik om gruppen (som om inte sådan finns i mängd redan?). Uppsökande och förebyggande verksamhet för att bl a förhindra avhopp från skolan.

Förslaget saknar någon som helst verklighetsförankring och kommer att innebära högst marginella förändringar för de 85.000 tusen ungdomar som lovades jobb efter högst 90 dagar av denne  man när han tillträdde som statsminister och som gjort lögnen till sitt viktigaste politiska redskap.

 Bildresultat för Löftena skola svika

Medierna (dagspress och public service).1)

I dagspressens barndom var troligen information, familjenyheter, annonser  det centrala. Först i slutet av1800-talet fick vi medier som först och främst såg som sin uppgift att solidarisera sig med folket och uppfattade därför också som kanske sin väsentligaste uppgift att övervaka makten och ta strid mot denna när så krävdes ur demokratisk synpunkt. Inget samhällsorgan skulle vara förskonat denna granskning. Men framförallt regering och riksdag liksom myndigheter och rättssystem skulle bevakas och kritiseras. Dåtidens redaktörer tog då sin uppgift på sådant allvar att de var beredda att gå i fängelse för yttrande- och åsiktsfriheten. I dag firar dagspressen varje år dessa grundlagsfästa friheter men har för egen del dödförklarat dem. Genom dåtida journalisters modiga inställning myntades epitetet "Den tredje statsmakten". 

Om förfallet inom politiken varit enormt så har förfallet inom den "tredje statsmakten inte varit mindre". Det är i dag ingen överdrift att påstå att denna bildat symbios med makten (regering och riksdag). Men det som gör det hela obegripligt är den totala likriktning som råder inom mediavärlden. Inte minst vad gäller dagens massinvandring. Ibland annat denna fråga ser det ut som om samtliga tidningsredaktioner utsatts för en hjärntvätt som inte ens Orwell och Huxley kunnat förklara med dess 100-procentiga resultat.

Kännetecknande för medierna tidigare var ju just dessa uppstickare bland redaktörer och journalister som vågade gå före och tala om för folket att Kejsaren faktiskt inte har några kläder. Var finns i dag dessa modiga kvinnor och män? Är det som med politiken? Begåvningsreserven går inte längre till tidningsredaktionerna. Lönen är viktigare än hedern.

Skolan. 

I Sverige lär, lågt räknat finnas 230.000 arbetslösa invandrare med "utbildning" lägre än grundskola. Nu föreligger förslag om att dessa skall åläggas skolplikt och sålunda tas om hand av skolsystemet. Redan i dag har vi en överbelastning inom grundskolan som självklart inte kommer att höja nivån utan tvärtom sänka den för svenska skolbarn. Det saknas  redan i dag mellan 6- 10.000 lärare. 

Trots att statistiken visar att vi har minst dessa 230.000 arbetslösa utan utbildning, hjärntvättas vi med att invandringen är en vinst? Tyvärr får vi ingen förklaring till hur dessa "vinster" genereras?

Kulturskymningen.

Sverige är på väg att inte längre vara en välfärdstat. Som kulturnation är vi på väg mot skymningslandet. Det är ingen hemlighet att majoriteten av de som i dag söker asyl i Sverige är analfabeter. Analfabetism innebär självklart obildning men också vidskepelse och religiös fundamentalism. Det borde vara varje politikers skyldighet att verka för höjande av bildningsnivån inte minst bland de inkommande analfabeterna. Likväl samlar regeringen ("kulturministern") de mest fundamentalistiska och obildade självutnämnda religiösa ledarna till samtal. Dessa har ofta som enda "kunskap" och "bildning" Koranen som inte höjer bildningsnivån utan endast sänker den. Det vi i västerländsk mening kallar bildning saknas helt. Musik, konst, litteratur, målning etc är i stället förbjudet inom Islam med få undantag. Det är också dessa obildade vidskepliga människor som får förtroendet att driva religiösa friskolor!

 
Kan det vara så att dagens politiker på grund av egen obildning inte märker skillnaden mellan verklig bildning och vidskepelse? I annat fall borde ju stödet gå till de intellektuella invandrarkvinnor som utan stöd från samhället för en förtvivlad kamp för att frigöra sina medsystrar från fundamentalisternas förtryck.

Löftesbrotten och den medvetna förljugenheten.

Ingen tidigare statsminister har som Stefan Löfven ljugit så för svenska folket. Trots detta överser medierna med detta. Lögnerna är nu så grova och så många att hade vi medier som stod på folkets och demokratins sida skulle de inte ge sig förrän han lämnat regeringsmakten. Men detta skall vi kanske inte förvänta oss av dem som framförallt när det gäller invandringsproblematiken på alla sätt själva döljer sanningen.

Den journalist som i dag vågade tänka egna tankar skulle genast se att skillnaden mellan dagens svenska journalistik och på sin tid Sovjets och DDR.s är obefintlig. Den sanne journalisten skall vara trolös mot allt utom sanningen.

Eftersom sådana journalister numera saknas i vårt land, närmar vi oss mer och mer det sjuka samhället. Detta kännetecknas av korruption, vänskapskorruption, döljande och undangömmande av samhällsproblem som måste upp i ljuset för att kunna repareras eller oskadliggöras.

En hemsk tanke.

Jag har alltid varit en vän av och stark förespråkare för våra dagis och förskolor. På senare tid när jag mer och mer börjat fundera över den kompakta likriktningen inte minst hos journalister och politiker har mina tankar gått till dessa institutioner. Det kan väl inte vara så att dessa som jag hela tiden enbart sett som något mycket positivt för fostran av våra barn kanske ändå inte har den rätta pedagogiken. Tänk om den i stället innebär att man gör barnen okritiska och konflikträdda? Tänk om detta är orsaken till dagens likriktning och rädsla för att gå mot vinden!

Dagens politiker och journalister har ju i flertalet fall fått sin värdegrund från dessa institutioner. I det fallet skiljer de sig helt från tidigare politiker och företrädare för medierna, som en gång hävdade åsikts- och yttrandefriheten utan att snegla åt vilka konsekvenserna kunde bli för en rakryggad hållning.

Ett friskt samhälle förutsätter friska och sunda journalister och politiker, som värnar åsikts- och yttrandefriheten. I dag sker inte detta. Därför är det svenska samhället sjukt och kommer så att förbli tills vi får ett tillfrisknande inom bland annat journalistkåren. Personer som är trolösa mot allt utom sanningen./Olle Ljungbeck, Gävle

Här är ett inlägg för ett antal år sedan på journalisten Kurt Lundgrens blogg Östra Ölands Fria Horisont.

1)”Svenska journalister är ett samhällsproblem

Den danske bloggaren Snaphanen, som kritiskt granskar den svenska mångkulturpolitiken, ser svenska journalister som ett samhällsproblem. Jag håller med honom. Med det perspektiv jag har, genom läsning av både inhemska och utländska bloggar och daglig konsumtion av många svenska och utländsk media, framstår journalistkollektivet i Sverige som särskilt uselt. Favoriseringen, likriktningen, förutsägbarheten och propagandan har dimensioner som jag föreställer mig fanns i forna Östtyskland. Det är speciellt märkbart vid hanteringen av vissa ämnen som invandringspolitiken, Israel, president Bush, kriget mot terrorismen, brottsligheten, Danmark och feminismen för att nämna några. Feministerna behandlas fortfarande med silkesvantar trots att de i den politiska korrekthetens namn i ett decennium prisgav tiotusentals unga invandrarflickor åt hederskulturen.

Lyssna t.ex. på Täppas Fogelberg i Ring P1 så förstår ni vad som menas med journalisten som ett samhällsproblem.
 Bildresultat för Täppas
Värst är alltså de statskontrollerade TV- och radiokanalerna, då dessa dessutom har mage att i annonskampanjer framställa sig som ?Fri?! Fria att göra vad då? Jo, att i åratal ensidigt kritisera det som inte faller dem på läppen samtidigt som man okritiskt köper det som enligt journalistskollektivet är politiskt korrekt.

Den svenske 'journalisten' är den födde anpasslingen, feg och fisförnäm, och vet inte vad fair play är. Behandlas något som inte är politiskt korrekt (PK), finns inga hämningar. 'Reporter' Lars Hermansson får exemplifiera. Den 20 september gjorde han ett program i P1:s Kulturradion Reporter om just politisk korrekthet, där Sverige och Danmark jämfördes. Förment objektivt men upplagt så att han skulle få möjlighet att runda av med att kalla Dansk Folkepartis ledare, Pia Kjaersgaard, för 'dansk svinehund'. Lättköpt, precis vad flocken och PK-hannen Guillou förväntar sig. Men det är inte journalistik.!”Östra Ölands Fria Horisont
………

Det lär vara den franske författaren Honoré de Balzac som myntade utttrycket ”Andens horor” om journalister”. 

 

7 kommentarer:

 1. Merparten av Svenska folket har genom val röstat fram det skarpaste i politikerväg som går att finna inom landet SD:s företrädare INTE inräknat. Antingen gapflabbar man när man ser alla nollor på rad eller i klump eller så nästan gråter man och tänker arma Sverige. Vad har landets medborgare gjort för ont för att straffas med dessa fobbikar till politiker.. Det finns inte någon på dessa bilder här ovan som skulle ha minsrta inflytande på något i Sverige., När man ser bilden på kulturministern tror man att hon sålt smöret och tappat pengarna. Förståndet kan hon absolut inte ha tappat för hon har inget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja nästa gång blir väl den sk Kulturministern vår nya Statsminister.
   Vi vill ju inte i Sverige vara sämre än USA utan att också ha en statsminister av samma folkslag.

   Radera
 2. Men jag skriver det igen varför röstade majoriteten av svenskarna på 7-klöverpartierna när de redan visste vad alliansen hade för politik och därmed så med lite IQ kunde man räkna ut att Löfven med bihang skulle föra exakt samma politik som Reinfeldt.
  Det är ert fel att Sverige kommer att falla ner i en djup ravin och aldrig mer komma upp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir inte särskilt svårt att plocka ut vilka väljare som förråder landet. Står det 100 personer i en grupp är 85 av dessa, väljare som saknar den kunskap som man rimligtvis bör ha för att få lov att deltaga i val och därmed påverka vårt och landets ve och väl. Det skulle vara ett krav att väljare skall gå en kurs som efter avlagt prov ger vederbörande en licens som ger dem rätten att deltaga i val. Man måste ha lämnat barnaåren bakom sig och vara torr bakom öronen. Det sistnämda kommer att gallra bort stora delar av valmanskåren.

   Radera
 3. Jag håller med - de flesta svenskar har inte förstått vart vi är på väg med dessa politikerdårar

  Lövfen är t.o.m. VÄRRE än stolpskottet Mona Sahlin.
  Tyvärr verkar de flesta av mina landsmän totalt ointresserade av vad som sker i vårt kära fosterland. Tyvärr verkar Jimmie Åkesson inte ha den mentala styrkan som en sådan person MÅSTE ha.
  Varför har vi inte någon som familjen Le Pen i Frankrike har ??

  http://avpixlat.info/2015/04/30/lofven-ingen-grans-for-massinvandringen/

  Heima

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta var tydligen dumt av mig att skriva.

   Idag på TV fick jag veta att Marine slängt
   ut sin pappa ur partiet. Jag uppfattade det som att de ha olika syn ang. judar.
   Även i de bästa familjer.............!
   Heima

   Radera
 4. Kan inte låta bli att tipsa om denna SANNING!

  https://janmilld.wordpress.com/somalier/

  SvaraRadera