måndag 25 maj 2015

Stefan Löfven och Alliansen är demokratins dödgrävare.Olle Ljungbeck:
Stefan Löfven, Du har för länge sedan överskridit den gräns för ditt handlande som är moraliskt försvarbar. Du måste avgå.

Av en statsminister förväntar man sig att han skall ha den moraliska resning som gör att medborgarna kan respektera hans handlande. Du har för länge sedan överskridit den gränsen, varför vi i dag bara kan känna avsky för dig.

Du har på alla sätt försökt inbilla oss att Du är demokrat och humanist. Inget av detta stämmer, sett till dina handlingar. Men Du söker också få oss att tro att det parti - Sverigedemokraterna (SD) - som mer än något annat värnar Sverige och svenska folkets rättigheter skulle vara sämre än ditt eget parti - Socialdemokraterna. Det är ju faktiskt tvärtom. Din korta tid vid makten har hittills präglats av lögner och svek mot svenska folket. Jag kan inte - trots mina 83 år - minnas någon svensk statsminister som så grovt brutit mot de värderingar som enligt grundlagen skall styra en statsministers handlande.

Du fick vid ditt tillträde ett uppdrag av FN.s generalsekreterare att arbeta för kvinnors och mäns jämställdhet i världen. Som Du hittills har agerat, eller rättare sagt inte agerat, kan man i motsats till vad Du själv försöker få oss att tro att Du i stället för humanism hyser värderingar som är dess motsats. Ja, faktiskt sådana som Du orättmätigt beskyller SD för.
I Sverige har vi tagit emot många invandrare varav en stor del är att betrakta som islamister. Deras värderingar är i hög grad synonyma med nazistiska sådana.

Dessa skapar nu med din tillåtelse parallellsamhällen där svenska värderingar har ersatts med sådana som är synonyma med nazism. Dessa islamister utsätter nu de i dessa samhällen  som inte vill underordna sig islamisternas värderingar för ett enormt förtryck med ditt goda minne! Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar Du själv har eftersom Du tillåter detta?

I dessa samhällen, som Du tillåter få växa fram vid sidan av det svenska samhället, tvingas kvinnor och flickor till ett liv som helt strider mot vad FN-chefen gav dig i uppgift att bekämpa.

Du accepterar nu också att politiker tillhörande den politiska konstellation, som bildar underlag för din regering,  i stället för bestraffning avser ge återvändande "Jihadister" arbete, bostad, hälsovård och ekonomiskt stöd. Detta är ju inget annat än ett klart brott mot vad som sägs i brottsbalkens 3 kap 11 paragraf om det är känt att de begått brott.

Men det är också en skymf mot inte minst de ca 90.000 svenska skötsamma ungdomar, som i dag saknar såväl arbete, bostad trots att Du lovade att om de valde dig till statsminister så skulle de få arbete efter högst 90 dagar.

Aldrig tidigare har svenska kvinnor utsatts för våldtäkter i sådan omfattning som skett och sker sedan massinvandringen tog sin början. Du varken nämner detta eller förslår åtgärder för att förhindra det. Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar Du i grunden omfattar?

Man behöver inte gå så långt som till extremerna inom islam - islamisterna - för att upptäcka ett djupt förtryck av invandrarkvinnor. Detta är naturligt förekommande  i den islamiska kulturen/religionen och sker så gott som dagligen. Din egen minister Mehmet Kaplan åser detta utan att ingripa när han besöker moskèn. Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar DU har?
Det våld av olika slag som utövas av invandrarna mot svenska medborgare har aldrig haft en sådan omfattning som nu. Alltifrån mord, grovt fysiskt våld, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. Men Du sänder aldrig de drabbade en tanke eller kommer med förslag om åtgärder mot detta. Förstår Du att vi funderar varifrån Du hämtar dina värderingar?

Jag har under ca ett års tid förgäves försökt få myndigheterna att söka upp och bestraffa de som könsstympat invandrarflickor i Sverige. Efter att i omgångar kontaktat Riksåklagaren, åklagarkamrar, polis, kommunala myndigheter, skolan etc har jag nu fått beskedet att man inte vill röra i detta för då riskerar man problem från de grupper som kulturellt och religiöst förespråkar denna skändning av kvinnor. Detta problem måste självklart ligga inom ramen för det uppdrag Du fick av FN-chefen. Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar som styr ditt handlande?

I våra daghem, förskolor, grundskolor och gymnasier utsätts våra svenska barn för våld, sexuella handlingar och mobbing av invandrarpojkar, som inte fått klart för sig vad som gäller i Sverige i samvaro mellan kvinnor/flickor, män/pojkar därför att ni inget gör för att stävja detta. Kan Du förstå att vi funderar vad för värderingar Du är bärare av?

Fortfarande låter Du vidskepelse och primitiva religiösa och kulturbetingade seder styra invandrarflickors liv utan att ingripa. Inte ens i simhallen får de fungera som svenska flickor. Att tillåta islamister driva friskolor (koranskolor) är också ett hån mot det uppdrag Du fick av FN-chefen. Kan Du förstå att vi funderar från vilken ism Du fått dina värderingar?

Du riskerar tusentals svenska medborgares hälsa genom att okontrollerat utan hälsoundersökning låta invandrare komma in i landet. Vi börjar nu se resultatet av detta. TBC, svåra magsjukdomar etc etc börjar nu bli mer och mer vanligt bland nedsmittade svenskar. Vad har Du för försvar att komma med när Du möter en svensk förälder som kanske fått sitt barns hälsa förstört för lång tid? Vad säger Du förresten till alla de svenska föräldrar, vars barn får sin skolgång förstörd därför att de måste acceptera en undervisningssituation där kanske mer än 50 procent av eleverna är analfabeter?

Förstår Du att vi funderar över vilka värderingar Du har? Du har ju ljugit  för oss i flertalet frågor. Kanske ljuger Du också för oss vad gäller dina faktiska värderingar. Dina handlingar tvingar oss att tro att dina värderingar inte hör hemma i vårt land. 

Jag trodde att dina lögner någon gång skulle ta slut. Men när jag i dag läste följande på text - tv förstår jag att så aldrig blir fallet.

Så här stod det. "Regeringens mål att Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 blir svårt att nå. När vi satte upp målet visste vi inte hur många som skulle fly till Sverige. Ett problem är att de jobbsökande ökar lika mycket som jobben. Ett annat problem är att de arbetssökande inte har kompetens för de jobb som finns". 

Förstår Du att vi efter att ha läst detta inte tror eller kommer att tro ett enda ord av vad Du säger. Allt detta visste Du om när Du lovade det. I annat fall skulle Du varit okunnig om vad hela svenska folket kände till. Förstår Du nu att det är helt nödvändigt att ifrågasätta såväl din moral som dina värderingar.

Vore jag Du så skulle jag varje gång Du använder invektiv mot Sverigedemokraterna färgas röd i ansiktet över att kunna  så totalt bortse från det moraliska träsk Du själv befinner dig i.

Jag vill sluta med följande. Jag inte bara tror utan jag  har så gott som varje dag av dina handlingar fått bekräftat att Du inte är demokrat. Du är så gott som aldrig ärlig och sann. Men jag börjar mer och mer ana att de värderingar Du utan bevis, orätt anklagar Sverigedemokraterna för, istället själv är bärare av.

Att de knappast kan vara de vi grundlagsfäst och de som en majoritet av svenska folket anser vara grundläggande är jag nu närmast säker på. Detta innebär att Du står i motsats till folkets värderingar och därför borde begripa att Du inte har någon framtid som Sveriges statsminister.

Vad jag förstått hittills så förstår Du Stefan Löfven inte hur grovt omoraliskt Du beter dig. Detta är självklart allvarligt. Men det innebär också att vi måste arbeta såväl politiskt som opinionsmässigt för att Du snarast skall lämna ditt uppdrag.

Olle Ljungbeck, Gävle

Sverige skulle behöva en politisk revolution


 Olof Hedengren, civilekonom (DHS), jur kand., fd bankir

Vi är många som under de senaste åren pekat på politikernas skygglappar och medias förvandling från att vara en objektiv nyhetsförmedlare till att tillhandahålla politiskt vinklad rapportering eller brist på rapportering.
Flera initierade bedömare anser att Sverige blivit ett ”terroristnäste”. Inom poliskåren råder rädsla och man väntar endast på när attacken/attackerna skall komma. Polisen vädjar om mer resurser men våra politiker tonar ned, lyssnar inte eller talar om naiva initiativ att ”ta om hand och återanpassa” svenska medborgare som kommer tillbaks från terrorverksamhet i Mellanöstern. En polischef påpekar att polisen inte ens har tillräckligt med fordon för att effektivt möta den ordinarie, icke terroranknutna, brottsligheten./.../

Symbolfrågor förstoras medan man sticker huvudet i sanden när det gäller de för landet helt avgörande frågorna. Vi närmar oss samma infantila nivå som Ludvig XVI:s drottning gav uttryck för när de fattiga i Paris inte ens hade råd att köpa bröd; Hon har, sannolikt felaktigt men ändå, tillskrivits orden; ”Låt dem äta kakor/brioche”! Hon och hennes likaledes svagsinte man hamnade på schavotten sedan revolutionen brutit ut. Sverige skulle behöva en politisk revolution, ett reningsbad, en moralisk upprustning! Det här kommer annars att gå åt helvete. Hela inlägget

Nästa år är vi 10 miljoner – IS-krigare inkluderade

En glädjekalkyl över det framtida Sverige? Eller?
Kolla in ansiktet på bilden. Kolla in det noga, alltså väldigt noga. Hon heter Ewa Larsson och sitter som vikarierande socialborgarråd i Stockholms stadsfullmäktige. Parti: Miljöpartiet. Så ser en riktig godhetsknarkare ut. Så ser en 24 karats folkförrädare och pestspridare ut. Så ser det svenska politiska vansinnet ut.
En rejält uppretad Maria Ludvigsson skriver:
"Dokumentet andas en aningslöshet som måste skrämma även den mest luttrade. De IS-krigare det handlar om omnämns exempelvis genomgående ”personer som deltagit i strid” eller ”kommer hem från strider utomlands”. Åtgärderna delas in i främjande, förebyggande, anhörigstöd och efterperspektiv, och i varje del föreslås samordning, samverkan, främjande samt kommunala satsningar som hjälp med bostad, jobb och bidrag."

Detta är så  "Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism" och kan väl ses som en fläkt av det som Mona Sahlin ska kräkas ur sig i slutet av året. Fast då handlar det om NATIONELLA strategier. Checka gärna in hemsidan där tre centimeters bokstäver upplyser oss om att: INGEN FÖDS TILL EXTREMIST.

10 miljoner "svenskar". Vi ska trängas mer, slåss om bidrag mer, slåss om bostäder mer, OCH stryka mördare över håret mer.

Kärringjävlar med drypande moderskänslor och navelsträngen som en sjal runt halsen, borde aldrig sättas i beslutande ställning. Jag tycker inte det. De borde förses med dödskallemärkning istället och byta jobb till något mycket mer jordnära. Som att ta hand om jobbarkompisarnas barn längst ner i korridoren. Osagt

”Kulturmarxismens ansikten i svensk politik
Och överordnat allt annat det långsiktiga målet: en värld utan gränser och nationer. Några av kulturmarxismens ansikten i dagens politiska verklighet har namn som Birgitta Ohlsson (fp), Maria Ferm (mp), Christina Höj Larsen (v), Cecilia Wikström (fp), Soraya Post (Fi), Cecilia Malmström (fp), Mona Sahlin (s), Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Emma Henriksson (kd), Annie Lööf (c), Fredrick Federley (c), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp) och Ulla Andersson (v). Vårt behov av bildning
 Bara kärr- förlåt damer och Fredrik "Ursula" Federley
 som kanske inte vet var han hör hemma!I några punkter beskriver Karl-Olof Arnstberg precis det som pågår i Sverige idag. Bl.a. skriver han om att man ersätter vita män med ”de stackars förtryckta kvinnorna”. Hela detta inlägg som finn s i ett antal punkter på Mörkläggning måste läsas. Här är en punkt.

Min plan för att förstöra Sverige
”Jag skulle verka för att medborgarna blev mycket vaksamma på sina rättigheter och fokuserade på jämlikhet och rättvisa, i synnerhet mellan kvinnor och män. Jag skulle hävda att det var dags att förpassa det patriarkala samhället till historien. Med starka och självständiga kvinnors hjälp skulle jag se till att Sverige i samhällsbygget satsade på känslor istället för förstånd. Ambitionen skulle vara att göra Sverige gränslöst empatiskt. Eftersom medelålders män snarare litar till sitt intellekt än till sina känslor, gällde det att åstadkomma ett paradigmskifte. Kärntruppen i samhällets uppbyggnad och vidmakthållande måste tvingas bort från sina maktpositioner och vilka skulle kunna genomföra det om inte de orättvist hanterade och förtryckta kvinnorna? Det skulle därför vara nödvändigt med turbofeminism. Den skulle saluföras så hårt och effektivt att alla landets ledande politiker oavsett kön kallade sig för feminister. Jag skulle förklara att det för ett bättre och rättvisare samhälle var nödvändigt att de mer empatiska kvinnorna fick makten. Männen skulle tystas, alternativt skulle deras protester lämnas utan åtgärd. Jag skulle också införa kvotering i landets bolagsstyrelser. Bolaget som inte hade minst 40 procent kvinnor i styrelsen skulle försättas i konkurs.” Mörkläggning
 


Läs:

2 kommentarer:

  1. Det kan inte vara av godhet dessa globalistiska politiska individer agerar enligt NWO. Aven med de politiska individernas ultralaga intelligensniva sa forstar de att Sveriges svagaste lider kopiost pa grund av massinvandringen.SJALVGODHETEN har kidnappat de politiska individerna I Svenska politik och att leka Gud genom att valja ut 0.00001 procent av de minst fattiga som tjanar mer an 2 dollar om dagen tycker man sig gora en god garning.. Dessa lyxturister betalar I snitt 50.000 kr for resan till himmelriket Sverige. De ovriga ej utvalda av Sveriges politiska godhetsapostlar (ca 2.2 miljarder tjanar mindre an 2 dollar)) gor sig ej besvar att komma till landet med honung och manna. Att det ar USA genom Obama just fore det stoppade Syrienkriget overtalade Reinfeldt pa sitt Sverigebesok att vi skulle ta alla Syrianer var uppenbart. Lika uppenbart var det att Loven skulle bli statsminister till varje pris nar Wallenberg bjod ner nickedockan till Bilderbergarmotet.Aldrig har Sverige haft sa manga nyttiga idioter vid rodret som styr skeppet New World Order. (Banksystemet utelamnat...0 ranta ha ha ha.
    Grekland kommer att raddas med alla medel. Troligtvis med en ny konstillation med svaga utsugarlander I sydeuropa.Givetvis betalar vi.

    SvaraRadera
  2. Hur kan sådana landsförrädare ha jobb i ledande ställning i Sverige det är en aktuell fråga som alla borde ta ställning till och avsätta varenda en och ställa de till svars för sitt Sverige -och svenskfientliga sätt.

    SvaraRadera