måndag 4 maj 2015

Stockholm - kåkstad 2020. Historiska byggnader beslagtas, Kyrkor bör rivas och sommarstugor upplåtas .Från Fjollträsk till kåkstad – Stockholm 2020


Den svenska politiska eliten har planer på att bygga en ny stad , som finansieras helt av svenska skattebetalare , för att rymma den massiva vågen av inkommande invandrare . Denna radikala plan föreslår också att man tar i beslag sommarstugor och omvandlar gamla historiska byggnader och kyrkor för att underlätta ankomsten av nya invandrare. Samtidigt rasar Sveriges välfärdssystem. Läs mer

Stefan Löfven har också uttalat att det finns ingen gräns för massinvandringen. Nytt s-förslag att nyanlända invandrare skall få gräddfil till nya jobb.

Här är några fjollor bland alla fjollor inom det politiska etablissemanget
 Fr. Snaphanen:
Mario Vargas Llosa – Hädelsens makt - I översättning av Stig Carlsson
Nobelpristagare 2010 - Så här sig Peter Englund ”Den peruanske författaren får priset "för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag".

 ”Ayaan Hirsi Ali fortsätter sin kampanj mot den fanatism och inskränkthet, som förnedrar vår tid och fyller den med lik. Hon är övertygad om att förnuftet och upplysningen till slut kommer att segra.

Det är knappast mindre än ett under att Ayaan Hirsi Ali, en av vår tids hjältinnor, fortfarande lever. 
  …Ayaan Hirsi Ali är ett levande bevis på att det inte spelar någon roll, hur sträng indoktrinering eller förtryck, som än utövas mot en mänsklig varelse; en rebellisk och frihetsälskande själ är alltid i stånd att spränga bojorna, som tvingas på henne.

I sin senaste bok, Heretic. Why Islam Needs a Reformation Now, (på svenska: Reformera islam) kritiserar hon med sedvanlig uppriktighet regeringarna i Väst för att de inte tar avstånd från den politiska korrektheten. De envisas med att påstå, att al- Quidas och Islamska Statens terrorism är främmande för religionen islam, att det är en förvanskning av dess budskap och principer. Något som i grunden är falskt, hävdar hon. 

I sin bok konstaterar hon tvärtom, att ursprunget till våldet som de här organisationerna praktiserar har sina rötter i den egna religionen. Det enda effektiva sättet att bekämpa våldet, är genom en radikal reform av de aspekter där den muslimska tron inte är förenlig med moderniteten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Den här omvandlingen, som Hirsi Ali jämför med Luthers reformation och Voltaires kritik i betydelse, skulle bestå av att förändra fem begrepp, som enligt hennes bedömning håller kvar islam i 600-talet.

1.Övertygelsen att Koranen uttrycker Guds oföränderliga ord och att hans talesman, Muhammed, är ofelbar.
2. Islam prioriterar det kommande livet mera än det nuvarande.
3. Tron att sharia utgör ett lagligt system som bör styra det andliga och materiella livet i samhället.
4. Den genomsnittlige muslimens förpliktelse att kräva det rätta och förbjuda det som han anser felaktigt.
5. Idén om jihad och det heliga kriget.


….Två gånger har jag haft tillfälle att höra henne tala. Första gången i Holland, andra gången flera år senare i Washington. 

Vid båda tillfällena hörde jag henne utveckla sina teorier med en intellektuell vederhäftighet av ovanligt slag och samtidigt med en mjukhet och elegans, som gjorde hennes budskap ännu mera övertygande. Bägge gångerna tänkte jag samma sak:
Vilken enastående kvinna, uppvuxen i Saudí-Arabien och Kenya, i stånd att bryta med upplysningsfientlighet och barbari, som de försökte att tvinga på henne; som med sådan övertygelse och sådan eld försvarar frihetens kultur. Västerlandets bästa bidrag till mänskligheten. Hon försvarar den inför auditorier av håglösa och tvivlande västerlänningar, som är okunniga om hur privilegierade de är, och vilken skatt de äger. Och det måste alltså vara Ayaan Hirsi Ali,som, efter att först själv ha gått igenom helvetet, kommer för att påminna om det..Snaphanen

Mario Vargas Llosa från Nobeltalet i december 2010 - utdrag
 - ”Man ska inte förväxla den lomhörda nationalismen och dess motvilja mot ”den andre”, som alltid har varit ett frö till våld, med patriotismen som är en sund och generös tillgivenhet för det land där man såg dagens ljus, där ens förfäder levde och ens första drömmar tog form, ett välbekant landskap av platser, anhöriga och händelser som blir till hållpunkter för minnet och sköldar mot ensamheten.

Fosterlandet är inte flaggorna eller nationalsångerna, inte hyllningstalen för de utvalda hjältarna, utan en handfull miljöer och människor som befolkar våra minnen och färgar dem med melankoli och en varm känsla av att var vi än är, finns det ändå ett hem dit vi kan återvända."
Hela Nobeltalet och Får svenskarna känna samhörighet med sitt land

Ur Ensamhetens tankar – Verner von Heidenstam

Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar, var jag går
—men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna, där barn jag lekt.

Putin kommer att underkasta sig den moraliska stormakten

"Om inte Putin omedelbart slutar kan han glömma att få ta del av våra genusutredningar, värdegrundsdokument, likabehandlingsplaner, HBTQ-certifieringar och allt annat angeläget som vi ägnar oss åt här i Sverige."Läs mer Sveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.

Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag,skolan, rättsväsendet, massmedia,kommuner, landsting och alla myndigheter. Läs mer


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar