fredag 15 maj 2015

Sverige filial till Saudiarabien. Ljungbeck om de verkliga antisemiterna. Hemvändande jihadister i Stockholm.Olle Ljungbeck skriver en replik på en artikel i Gefle Dagblad ”Sverige måste ha en strategi mot nassarna".

Men läs först utdrag ur nedanstående artikel ur Dagens Samhälle och Stockholms stads planer för återvändande jihadister.
Vad och vilka ska svenska folket vara rädda för och ha en strategi emot? Sjuklöverpartiets samtliga riksdagsmän och svenska journalister, menar jag.

Så vill Saudiarabien omvända Sverige till den islamiska läran
Sedan 1970-talet har Saudiarabien aktivt spridit sin islamtolkning, wahhabism eller salafism, i hela världen. Det är den mest bokstavstrogna varianten och påverkar många unga muslimer, som betraktar samhället som en plats att islamisera, skriver socialantropologen Aje Carlbom. 

.. Den saudiska missionen organiseras av Muslim World League (MWL), en av världens största NGO:s med 30-talet kontor på fem kontinenter. Huvuduppgift för MWL är att sponsra spridningen av islam i världen. Den senaste svenska koranöversättningen, Koranens budskap, finansierades delvis med hjälp av saudiskt kapital.

I Sverige har uttrycket ”våldsbejakande radikalisering” fått ett stort genomslag. Den islamistiska delen av begreppet syftar på de salafister som utvecklats i militant riktning och förvandlas till jihadister. Som politisk rörelse är salafismen uppdelad i grupper som förespråkar våld och sådana som är motståndare till det. 

Våldsbejakande ungdomar är givetvis ett integrationsproblem för det demokratiska samhället. Men även den icke-militanta salafismen är ett problem för unga muslimers möjligheter till delaktighet i samhället. Dessa lever i ett mentalt getto där man undviker kontakt med personer som inte delar den egna gruppens synsätt. Separation från majoritetens samhälle är ett positivt värde för ungdomar i rörelsen.

.. En viktig del av det arbetet är att sprida en positivt värdeladdad bild av religionen. En mängd akademiker, journalister, islamister, politiker och aktivister är inblandade i den här ideologiska verksamheten. Många utan veta om det.

Globaliseringen har inneburit att islamism blivit en del av den politiska verkligheten i den sekulära nationalstaten. Internationella och nationella organisationer konkurrerar om att skaffa sig inflytande genom att sprida sina idéer hos såväl icke-muslimer som hos muslimer. 

Förvånande nog är det ett område som i stort sett saknar journalistisk bevakning. Det är hög tid att ändra på det om vi vill förstå de sociala och politiska processer som pågår hos salafistiska och andra islamistiskt inspirerade svenska ungdomar.
AJE CARLBOM Docent i socialantropologi och lärare i religionsfrågor vid Malmö Högskola Läs hela artikeln i Dagens Samhälle

Så här ska Stockholms stad bemöta våldsbejakande extremism.

”Tisdagen den 19 maj klubbas Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism av Socialnämnden.
Strategin är inte okontroversiell, då den dels betonar ett påstått behov av socialt stöd till hemvändande jihadister, och dels då den gör gällande att det är viktigt att stödja vad som kan sägas vara den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet för att stävja radikaliseringen. Hela artikeln här

"Sverige måste ha en strategi mot nassarna
Replik till Jens Runnberg,
Gefle Dagblad den 14/5.

Jag håller med dig om ovanstående. Men Sverige måste inte bara detta, utan än mer angeläget är att ha en strategi mot all extremism. Och i dag är inte nazismen det stora problem som det en gång varit. "Svenskarnas parti" som är ett nazistparti lades nyligen ner eftersom det fick så få sympatisörer i senaste valet. Säpo har också förklarat att det
i dag finns på sin höjd högst 300 organiserade nazister.

När vi talar om nazism kommer vi naturligt in på den kanske värsta av extremism nämligen antisemitismen. Med andra ord det oförklarliga hotet mot judar. Den kanske mest integrerade och väletablerade "invandrargruppen" i vårt land.

Hur ofta hittar Du t ex en "jude " i straffregistret?

Men det oroväckande i dag är att trots att nazisterna tryckts tillbaka så ökar antisemitismen.

I dag är det en helt annan och betydligt större grupp som står för antisemitism och våld mot judar - nämligen islamister.

Omfattningen av antisemitismen inte minst i Malmö och övriga storstäder har i dag en sådan omfattning att många judar lämnar Sverige för det ständiga hot de utsätts för sedan den muslimska invandringen började få massinvandringskaraktär.

Så när Runnberg riktar  kritik mot nazisterna är inte detta fel. Men det är det klassiska sättet att sila mygg och svälja kameler när man inte vågar beskriva verkligeten sanningsenligt som den är.

Det utmärkande för dagens medier och journalister är förljugenheten när det gäller att skildra och beskriva avarter som antisemitism, grovt våld som mord, rån, våldtäkter etc oavsett etnisk bakgrund eller organisatorisk, religiös och kulturell tillhörighet. I denna ensidiga syn är de en spegelbild av "journalistiken" i det forna DDR och f d Sovjetunionen. Eller varför inte Nazityskland där de värsta extremisterna av naturliga skäl aldrig kritiserades. 

Vi har med andra ord aldrig tidigare haft en så falsk, räddhågad och sanningsförnekande press och public service
som i dag./Olle Ljungbeck, Gävle

Läs mer om de farliga nazisterna  Borlänge -KRÖNIKA: Bra att Ludvika får en strategi mot nassarna

Radikalisering i Kalmar med omnejd

 "I en av grannkommunerna skakades personalen på en skola när först två mindre barn vägrade rita svenska flaggan och en diskussion bröt ut i klassrummet om hur alla kristna skulle dödas. Säpo kontaktades och skolpsykologen rådde att överösa barnen med kärlek."Hela inlägget här

1 kommentar:

  1. Det här blogginlägget visar med all tydlighet på att vi behöver en folkrörelse för svenskhet och patriotism.

    En folkrörelse är mycket bredare än ett parti och spänner över partigränserna, så oavsett om man röstar på vänsterpartiet eller på Sverigedemokraterna ska man se vårt fosterland och vår kultur som nummer ett.

    I så fall skulle vi aldrig någonsin gå fel.

    SvaraRadera