söndag 7 juni 2015

Ljungbeck: Ett våldtaget land och folkTobias Billström – Visa lite tacksamhet

Aftonbladets ledarskribent Somar al Naher skrev på fredagen en krönika om de välkomstceremonier som enligt tradition brukas hållas för nya svenska medborgare på nationaldagen.
Hon beskriver sin egen familjs kamp för att få stanna efter ankomsten 1989, och om ”helvetesprocessen och förnedringen som asylprocessen många gånger innebär”. DN

Har svenska folket bett henne komma hit? (bloggarens anm.)


Detta är berättelsen om ett litet land i utkanten av Europa.Landet har en lång historia och var från början uppdelat i småriken men för ungefär 700 år sedan blev det - om inte helt - så till större delen ett enat rike.Landet var till ytvidden ett av de största i sin världsdel, men till invånarantalet ett av de mindre. Landet ägde väldiga naturrikedomar, som förvaltades väl av ett folk som präglades av  arbetsamhet och vilja att utveckla det. Som många andra länder bodde flertalet av befolkningen på landet till för ca 100 år sedan. Huvudnäringarna var jord och skogsbruk. Men på ett mycket tidigt stadium blev landet ledande inom järntillverkning och längre fram också inom verkstadsindustrin. Det innebar utveckling av stora exportindustrier, som i sin tur ledde till fantastiska framsteg inom teknikens område.Trots detta var en stor del av befolkningen fattig med låg levnadsnivå. Men för ca 150 år sedan accelererade industriell och teknisk utveckling på ett flertal områden med uppfinningar, som blev världsledande. I förhållande till sin numerär framstod landet alltmer som befolkat av synnerligen arbetsamma, dugliga och driftiga människor. Med andra ord. Människor som ville göra rätt för sig och stod för hög moral.För drygt 100 år sedan klev folkliga rörelser fram, som ville höja människornas bildnings- och levnadsnivå samt demokratisera landet. Dessa rörelser kämpade länge i motvind. Men för drygt nittio år sedan införde landet demokrati vilket gav de breda lagren bland folket möjlighet att på ett helt annat sätt än tidigare påverka utvecklingen. Man ville helt enkelt skapa ett välfärdssamhälle - senare kallat folkhemmet, som snart kom att förundra en hel värld - för att fördela resurserna mer rättvist bland medborgarna. Kännetecknande för landets medborgare var inte minst deras arbetsamhet och viljan till fredlig samexistens med sina grannar. Men också trots politiska skiljelinjer en strävan att först se till landets och folkets bästa.De människor, som skapade det som sedan kom att kallas folkhemmet var - i motsats till vad som gäller idag - besjälade att forma ett samhälle där alla hade en rimlig levnadsnivå men också att alla bidrog till detta efter vars och ens förmåga. Man fäste också stor vikt vid de demokratiska värdena innebärande bl a att medborgarna skulle ha stort inflytande på samhällsutvecklingen. Därför betonades i Portalparagrafen till landets grundlag att,  "All offentlig makt  utgår från folket". Det innebar bl a att man före de politiska valen var noga med att redovisa de stora och viktiga frågor man tänkte fatta beslut om  ifall man erövrade regeringsmakten. Medborgarna visste därmed vilket parti som låg närmast deras egna värderingar i betydelsefulla frågor. Detta sker inte i dag utan först då valet är över redovisar regeringspartiet/erna sina stora frågor.Deras närmast auktoritära och fascistiska ideologi visar de genom att vägra medborgarna inflytande avseende massinvandringen, som är en ödesfråga för landet och befolkningen. Landet har alltsedan 1500-talet haft betydande invandring. Men invandringen har i stort sett - i motsats till dagens - skett från samma kulturkrets. Invandrarna har också tillhört samma religion med få undantag. Detta har inneburit snabb integration och uteblivna konflikter. Här skiljer sig invandringen under 2000-talet på ett skrämmande sätt från de tidigare. Dagens invandring innebär kraftigt ökad kriminalitet med mord, grovt våld och nästan dagligen förekommande våldtäkter på svenska kvinnor. Sverige har i motsats till tiden före massinvandringen närmast blivit laglöst, med därav följande otrygghet för medborgarna. De människor som styrde landet fram till slutet av 1970-talet representerade den så kallade begåvningsreserven, som trots sin goda intelligens inte kunnat förvärva högre utbildning eftersom de saknade ekonomiska möjligheter för detta. De kom därför att söka sig till politiken, som inte krävde sådan. I dag söker sig dessa begåvningar hellre till andra områden än politiken, eftersom flertalet ekonomiskt svaga genom skapandet av välfärdssamhället i dag kan skaffa sig högre utbildning. Därför bemannas dagens politiska institutioner - som regering, riksdag, kommunala och regionala fullmäktigeförsamlingar - i huvudsak av medelmåttor och personer i avsaknad av begåvning nog hög för att styra och leda ett land. Detta är sannolikt främsta orsaken till att massinvandringen ännu inte stoppats.Därför måste medborgarna inse att de i mycket högre grad än tidigare själva måste agera eftersom landet i dag styrs av dem som vill förstöra det, som tidigare generationer byggt upp. Att så kommer att bli fallet inom en inte alltför avlägsen framtid är ställt utom all tvivel.Den största möjligheten till en radikal förändring är då  att rösta på det enda partiet som vill värna landets traditionella värden och återskapa välfärd och trygghet - nämligen Sverigedemokraterna (SD). De människor som skapade folkhemmet älskade sitt land och folk och var därför besjälade av tanken att göra landet till ett välfärdsland, som andra folk kunde se upp till. (I dag har vi det omvända. Dagens politiker vill  i stället rasera folkhemmet).Detta kan vi redan konstatera genom krisande skola, sjukvård och omvårdnad och en enorm ökning av kriminaliteten.Den annalkande kollapsen för det välfärdssamhället söker dagens politiker hemlighålla och dölja genom att liera sig med medierna. De som i dag vill ge en verklighetsbild av konsekvenserna av massinvandringen är i stort sett utestängda från dessa.  
De främsta skillnaderna jämfört med tidigare invandring är förutom antalet, en icke europeisk kultur och religion. Det senare har visat sig vara katastrofalt.Framförallt kommer detta till uttryck i form av hög analfabetism och vidskepelse. Avsaknad av demokratiska värderingar som bland annat jämställdhet mellan könen. En religion som närmast får betraktas som ideologiskt jämförbar med nazism och liknande auktoritära och våldsinriktade rörelser. Förtrycket av kvinnor/flickor är utpräglat och hedersrelaterat våld, som leder till döden är numera vanligt förekommande.Aldrig tidigare har det i landet förekommit så mycket kriminalitet som tar sig utryck i grovt våld som mord, hedersmord, våldtäkter/gruppvåldtäkter. Inte någonsin tidigare har landets egna kvinnor utsatts för så mycket våld och våldtäkter som de senaste tio åren. Men även landets egna barn i förskole- och grundskolestadiet är utsatta för sexuella kränkningar av invandrarpojkar.Landets egna skolungdomar riskerar på grund av analfabetismen bland invandrarbarnen få sin skolutbildning förstörd. Självklart går det inte att av lärarna kräva en godtagbar undervisning om mer än femtio procent av eleverna är analfabeter och helt saknar disciplin för lärarna – framförallt de kvinnliga.Detta går lätt att visa genom befintlig statistik såväl vad gäller antal som kriminalitet, kostnader etc.Plan för framtiden om vi tar oss ur den kommande katastrofen.1.Endast kvotflyktingar.

2.Islam skall förklaras som en ideologi och inte religion för att därmed kunna neutraliseras genom lagstiftning. Men också kunna kritiseras utan risk för åtal. I lokaler som moskeer skall kvinnor och män behandlas lika oavsett vad lokalen används till.

3.Invandrare skall acceptera de grundläggande värderingar vi lagstiftat om som till exempel demokrati, jämlikhet mellan könen, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet. Om inte. Utvisning.

4.Brottslighet/kriminalitet som genererar fängelse skall ovillkorligen leda till utvisning.

5. Inga religiösa friskolor eller skolor ledda av invandrare. Detta främjar i hög grad integrationen.

6. Ingen särbehandling utifrån religiösa eller kulturella förhållanden. Samma behandling i institutioner som har statlig eller kommunal huvudman. Alla elever behandlas lika. Ingen särbehandling på grunde av kultur eller religion.

7. Ingen samundervisning med svenska skolbarn förrän rimlig språkkunskap uppnåtts.

8. Skapande av parallell/klansamhällen förbjuds. Därför ingen ovillkorlig rätt att bosätta sig var man själv vill. Kraftfulla ingripanden från rättssamhället om någon hindras från att

integrera sig i det nya samhället eller lämna den egna kulturkretsen/religionen. Exempel på avarter är förorterna i våra större städer.

9.Förbud mot symboler som befäster och förstärker kvinnoförtryck och att kvinnor inte är jämbördiga med män.I dag förmenas vi rätten till vårt eget land. Men inte nog härmed. De som styr landet tillåter invandrare att terrorisera och hota oss.De styrande låter invandrare, som först fått en fristad i vårt land, återvända hit när de mördat, torterat och begått grova våldsbrott. Men inte nog härmed. De fängslas inte utan i stället tas de om hand som om de vore hjältar.Ingen etnisk medborgare i detta land kan i dag känna trygghet till liv och lem vare sig för sig själv, anhöriga eller övriga.Du medborgare vill Du ha det så här? Skall Du inte visa dig som en värdig efterföljare till dem som skapade folkhemmet genom att ge demonstrativt och verbalt uttryck för att detta accepterar Du inte längre.När dina föregångare en gång erövrade makten åt folket och införde demokrati gjorde de det utan blodsutgjutelse. Låt oss tillsammans förenas och befria vårt land från förrädarnas förtryck.Olle Ljungbeck, 80591 Gävle.  


Från en person som följer bloggen fick jag följande:Nationaldagen – de nya svenskarnas dag

Idag på nationaldagen är det främst en fest för tiotusentals nya mörkhyade "svenskar" som fått medborgarskap. Politiker, journalister och politiskt korrekta svenska naivister gläds åt avskaffandet av det äktsvenska. Dessa naiva, kulturmarxistiska hönshjärnor har ingen känsla för det nordiska gemensamma undermedvetande som endast äkta svenskar delar och som innefattar moral, karaktär, livsstil och begåvning.Vi är nu ockuperade genom den folkvandring från Mellanöstern och Afrika som folkförrädarna i den nuvarande och tidigare regeringar öppnat dörrarna för. Förrädarna i riksdag och regering har satt det egna folket på undantag och månar främst om främlingar från Jordens alla hörn. Pensionärer, företagare och löntagare tvingas försörja invandrare som har en oönskad livsstil, karaktär och moral och som kommer att bli majoritet inom 25 år på grund av deras ansvarslösa barnavlande. Folkförrädarna har dömt oss svenskar till ekonomiskt förslavande och genetisk utrotning genom inblandning från olika kulturer främmande för oss.Om inte svenskarna visar mod och politiskt bekämpar folkförrädarna nu så är vi inte värda att överleva som folkslag. Varje äktsvensk har att välja mellan att bli en stolt, medveten nationalist eller vara en ynklig medlöpare till det pågående genetiska folkmordet.


5 kommentarer:

 1. Jonas Sjostet och hans polare hjalper hellre andra I nod fore sina narmaste Globalist som han ar.Han sager sakert att jag snackar skit for att Sverige ar ett rikt land och har rad med allt liksom Moderaterna???? Kan det bli enklare att forsta. Om man gar narmare in I varje amne sprutar flosklerna som ett vattenfall och dranker alla argument.. Forst nar medelklassen odlar potatis till brannvin som enda groda igen kanske den Globala idiotvanstern vaknar igen och hittar sig sjalva och sina misslyckanden I spritdimmorna.. De nyttiga idioterna I NWO Globalisternas spel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sjöstedt har ju ideal som den kommunistiska internationalen.alla skall vara lika,svensk värdegrund numera.Vänstern som hatar Kapitalet fattar inget,eller gör de det,och är samma förrädare till arbetande som Sovjetstyret.

   Radera
  2. Tack. Just det. Man sviker arbetare och de svaga I sitt eget land eller sina grannar. Tiderna forandras dock och nu hyllas nagot som kallas globalism och invandring med allas lika varde inom vanstern. Syftet med det later som det alltid gjort gott I de dummas oron (vanstern) men I detta fall liksom I alla krig utnyttjas pajaser som Jonas I sin paradvaning och sina miljoner sasom den storsta idioten nagonsin (vansterpack) och han smilar upp sig I media nar han tar ihjal sina kamrater. (Boljsevik)????

   Radera
 2. Vi ska inte behöva ta emot kvotflyktingar heller. Det är inte vårt ansvar att man krigar i muhammedanländerna, vi har ingenting med det att göra.

  Räcker det inte med att göra som SD vill, ta pengar och ge till UNHCR?

  Själv tycker jag att man inte ska förstatliga solidariteten. Den som vill kan få skänka pengar privat, men det här kan inte vara politikernas sak. Att ta emot kvotflyktingar är detsamma som att ta emot potentiella terrorister!

  SvaraRadera
 3. Nationaldagen för vem?
  Nationaldagen är endast för invandrare som invaderat Sverige utan asylskäl och som ska leva här på livstidsbidrag som etniska svenskar tvingas jobba ihop.
  Det är invandrare med oönskad livsstil,karaktär och moral.
  Etniska svenskar har regeringen satt på undantag och prioriterar invandrare från alla världens hörn.Det är ett pågående genetiskt folkmord som pågår i vårt land.
  Stoppa förrädarna nu!

  SvaraRadera