onsdag 17 juni 2015

Ljungbeck om svenska folkes destruktiva, moraliskt förkrympta politiker.

 Man kan lura en del av folket hela tiden.
Man kan också lura hela folket en kort tid.
Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.

Olle Ljungbeck:


Den totala förnedringen.

Det går inte att förnedra demokratin och väljarna djupare än vad som skedde den 16 juni 2015 när Alliansen efter att ha spelat teater för folket lade ned sin röst till förmån för de "Röd-grönas" budget.

När "Sjuklöverpartierna" enades om den s k decemberöverenskommelsen den 7 december 2014 var detta ett brott mot grundlagen som överträffar allt sedan införandet av demokratin. Med överenskommelsen upphävdes parlamentarismen - demokratins hörnpelare.

Men det som utspelades i riksdagen när Alliansen spelade teater genom ett låtsat känslomässigt utspel till förmån för sin egen budget och därefter inte röstar för denna utan i stället lägger ner sina röster till förmån för de "Röd-grönas" budget, vittnar om ett förakt för demokratin, som är avskyvärt i sin cynism och råhet och saknar sitt motstycke i en demokrati värd namnet. 

Genomförandet av budgetdiskussionen var ett fruktansvärt hån mot medborgarna eftersom Alliansen trots att man från början beslutat lägga sig för de "Rödgröna" gav sken av att man tänkte driva igenom den. Människor som handlar så fruktansvärt vidrigt har varken heder eller moral.

De individer som i dag den 16 juni så grovt kränkt demokratin och medborgarna kan omöjligen vara "själsligt" friska. Kom därför ihåg medborgare. Efter detta kan Du förvänta vilka avskyvärdiga handlingar som helst från dessa individer. Med dagens överenskommelse har Du inte längre någon frihet eftersom din röst inget betyder även om den ingår i den politiska gruppering som har majoritet. Med andra ord är diktaturen ett faktum eftersom majoriteten överlämnat den utan ditt godkännande till minoriteten. 

I detta ögonblick (jag är 83 år) framträder minnet av nazismens och fascismen råhet då dessa var i sin linda men bestämda på att erövra makten och införa diktatur.

Efter det som nu hänt är det omöjligt att känna något som helst förtroende för regeringen och riksdagen inklusive de sju allianspartierna.

När man trots denna trolöshet mot de värden vi håller främst - demokratin och de vi grundlagsfäst -  dagligen får ta del av förnedrande uttalanden mot Sverigedemokraterna är det omöjligt att känna annat än ett djupt förakt för de människor som främst ser till riksdagslönen och en väl tilltagen pension men sviker sitt ansvar mot medborgarna och landet.

För mig kommer de människor som deltagit i detta taskspel för alltid att kommas ihåg som "samma andas barn" som de individer som startade raseringen av demokratin i Europa och därmed beredde marken för dem som kom där efter och införde diktatur i ett flertal länder.

Jag kommer på alla sätt att bekämpa dessa moraliskt förkrympta individer och alltid se dem som extremisternas själsfränder. De kan aldrig förlåtas. De skall i framtidens historieböcker komma  att få samma eftermäle som quislingar och folkförrädare.

Nu måste alla som tror på och vill hävda demokratin och ett Sverige utan diktatur lägga sin röst på Sverigedemokraterna.
Olle Ljungbeck, Gävle

Fr. Snaphanen:


”Ett dygn I Sverige
 Även om jag inte har haft tid att skriva eller läsa något annat än huvudrubrikerna sedan jag lämnade Köpenhamn på fredagen, har jag sett detta, som den oinvigde kanske tror är en lögn. Det är bara lite värre än vanligt. Sedan jag lämnade Köpenhamn, har åtminstone sju svenskar dött våldsamt. …Min känsla säger att det är knappt ett mord i Sverige under dagen men Brå hävdar bara 90 per år. Jag försökte gå till botten i skillnaden i Det er sværtat dø i Sverige man skulle kunna tro att det hade ett visst intresse för kommande, våldsam död.

Detta är vad danskarna röstar för på torsdag. Med "den blå" kommer det att gå lite långsammare än med "den röda", men målet är detsamma: blod, kaos och fattigdom, och danskarna kan föras som lamm till slakt av politiserade TV-journalister. Jag ser dem men bryr mig inte. ”Sjunne.com

På väg mot en katastrof

Allt som oftast får vi höra att Sverige är ett av världens rikaste länder. Särskilt gäller detta när vi pratar om invandring. Då har vi råd eftersom "det finns ingen prislapp på solidaritet". Så hur är det med prislappen när det handlar om andra grupper? Gamla, handikappade, psykiskt funktionshindrade och vanlig hederlig samhällsservice som att posten når sin adressat inom rimlig tid, att snö blir bortskottad eller att bussarna går tillräckligt ofta och i tid?


Det vi just nu ser är den skyhöga belåning som hushållen har tvingats till p g a den skriande bostadsbristen. Ändå står minst en halv miljon invånare utan bostad, de unga kan inte starta upp sina liv eftersom de inte får någon bostad utan bor kvar hos föräldrarna. Enda lösningen är om föräldrarna köper en bostad till barnen; med lånade pengar.

Att låta SD avgöra vilket budgetförslag som ska klubbas igenom är det minsta Riksdagen kan göra för demokratin. Detta kommer att innebära att Alliansen röstar för sin egen budget istället för att lägga ner sina röster. Om man gör det sistnämnda varför har man då ansträngt sig för att ta fram en egen skuggbudget? Det är ju befängt.

Anna Kindberg Batra är nästan en lika destruktiv politiker som Fredrik Reinfeldt, fast hon är inte lika slipad. Dessutom är hon som person den mest tacksamma på många år att karikatyrisera. Och visst, karikatyrtecknarna har bråda dagar.”Osagt


En magnet för världens fattiga

…I asylinvandringens spår däremot frodas lögnerna. När SVT demonstrerar invandringens oerhörda vinst för Sverige kallar man det för "kompetensregn".

"Aldrig tidigare har så många välutbildade flytt till Sverige. In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer. Antalet godkända civilingenjörer från utlandet har mer än fördubblats på bara ett år.""Foreign-language immigrants in Sweden are much less proficient in literacy than the average for this group. The difference in literacy proficiency between foreign-language immigrants and native-born Swedes is very large: at 59 points, the difference is the largest observed among all participating countries. "


Där har vi så kompetensregnet. Integration finns knappt på kartan och kan inte uppnås i Sverige p g a massimporten av analfabeter och lågutbildade som aldrig bekymrar sig speciellt mycket om att läsa och skriva; speciellt skriva och läsa svenska. Det finns massor av människor (mest kvinnor) som inte kan svenska trots att de har bott 20 år i landet. Och vad värre är: De BEHÖVER inte lära sig. Bidragen strömmar in ändå. Detta gör Sverige extremt attraktivt för de invandrare som inget annat land vill släppa in. Det liknar ett nationellt självmord.
"Strömmar"? År 2013 bestod strömmen av 401 st godkända experter såsom läkare, civilingenjörer och ekonomer. Under 2014 var de 920 st., d v s drygt dubbelt så många. Om man sätter detta i proportion med den sammantagna invandringen till Sverige på c:a 100.000/år så förstår även den med ringa färdigheter i matematik att SVT ljuger så att näsorna trasslar in sig i varandra. Det är inte bara ohederligt, det är en medveten desinformation om det verkliga läget.


Bloggaren tror inte på floskler och på dem som så passionerat uttalar dem. Det är människor som har behov av att fylla på sig själva. Likt ett barn som saknar kontakt med vuxenvärldens omsorger, så vill man demonstrera hur värdefull man är. I Sverige tycks de växa lavinartat. Det är intressant ur det perspektivet att de allra flesta växer upp och uppfostras på dagis och fritis. Ett sådant system göder narcissism och egennytta och döljer det faktum att man också har ett ansvar.

Skönmålningen av den svenska invandringen är i grunden ett demokratiskt problem då man inte längre duckar för att framföra renodlade lögner. Media agerar vakthundar åt den politiska makten samtidigt som man har en osund egen agenda för att påverka makthavarna till allt stolligare beslut.


..Stora delar av den svenska befolkningen har slutat att bry sig om maktens kullerbyttor. Man vill hellre se Let's dance än nyheterna och man klickar hellre igång lättuggade färdiglistor på Spotify än läser en tidning. Så även jag."OsagtHär kan ni läsa om ljugandet om de välutbildade som flyr till Sverige.

”Utländska läkare blir oftare underkända”

Läkare med utländsk utbildning har idag svårare att klara kraven för att kunna godkännas som läkare i Sverige. Vi är oroade över försämringen av den medicinska kompetensnivån och har förslag på åtgärder, skriver företrädare för AT-nämnden.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill därför skapa ett ”snabbspår” för dem in på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av att bland annat radioprogrammet Kaliber nyligen uppmärksammat några tragiska exempel på vad bristande medicinsk kompetens och fortbildning kan leda till, behöver denna förenklade bild nyanseras.”SvD och Svt
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar