tisdag 16 juni 2015

Olle Ljungbeck: Öppet brev till regerings- och riksdagsledamöterna.Till Regerings- och Riksdagsledamöterna med en särskild uppmaning riktad till ministrar och riksdagsledamöter som bekänner sig till Islam.
 Under de senaste veckorna har förtryckta invandrarkvinnor i framförallt förorterna till våra större städer förtvivlat vädjat om hjälp från det förtryck de lever under. Förtryckarna är islamister och bekännare av islam. En del kallar dem skäggprydda barbarer.

Jag kräver nu att Sveriges regering och riksdag kraftfullt agerar mot nämnda förtryckare och antidemokrater. Det råder ingen tvekan om att de som står för detta förtryck har samma värdegrund som nazister och fascister. Självklart är de i Sveriges regering och riksdag, som inte tydligt markerar sin avsky mot och agerar reellt mot förtycket av  bland annat invandrarkvinnor, lierade med dessa islamister. Därför hör de inte hemma i en svensk regering och riksdag.

Jag kräver att Mehmet Kaplan och Aida Hadzialic liksom övriga bekännare av islam i Sveriges riksdag, tydligt tar ställning mot de fundamentalistiska "skäggmännens" förtryck. Om inte detta sker, kommer vi fortsättningsvis att betrakta er som lierade med demokratins dödgrävare. Om Sverige skall förbli en  demokrati och de värderingar vi grundlagsfäst fortfarande skall vara rättesnöret för människor att samleva efter är det nödvändigt att få bort er från politiken. Ni är med er tystnad fullt jämförbara med Quislingar och är därför ett hot mot de svenska medborgarnas frihet.

Åtgärder från min sida och krav på regerings- och riksdagspolitiker.

1.Jag kommer nu att skriva till FN-chefen om hur Stefan Löfven sviker det uppdrag han fått - att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män. Som exempel tar jag bl a att han tillåter  islamisterna att obehindrat kränka invandrarkvinnor i parallellsamhällena i förorterna till ett flertal av Sveriges städer.

Med sin passivitet står han inte för någon högre moral än förtryckarna. Jag kommer givetvis att kräva att Stefan Löfven  entledigas från den uppgift han så tydligt och cyniskt sviker.

2. Jag kräver att Riksdagen tydligt fördömer de skändningar av kvinnor inte bara i våra förorter utan även på andra platser där skäggprydda islamistiska fundamentalister utövar sitt skräckvälde mot framförallt kvinnor/flickor men också mot övriga invandrare, som vill integrera sig i det svenska samhället. Riksdagen skall också snarast lägga fram konkreta åtgärder för att stävja dessa kränkningar och förbrytelser mot rätten till ett eget liv. De bekännare till Islam, som bryter mot de grundlagsfästa värderingarna skall självklart tvingas lämna Sverige.

3.  Jag kräver av Mehmet Kaplan, Aida Hadzialic och evenuella riksdagsledamöter, som bekänner sig till Islam att agera öppet och tydligt till de kränkta och förtryckta invandrarkvinnornas stöd och hjälp.Jag kräver också att ni skall göra tydliga markeringar mot kvinnoförtrycket i moskeer. Gör ni inte detta visar ni tydligt att ni tagit parti för extremisterna inom islam, som är motståndare till demokrati och de demokratiska värden vi lagstiftat om. Men också att ni förvägrar kvinnor att styra över sitt eget liv. Självklart skall inte Sveriges medborgare representeras av sådana personer som ni i regering och riksdag. De partier som medverkat till detta är också ovärdiga att företräda oss.

För Sveriges medborgare vill jag också klargöra att de partier där nämnda personer är medlemmar eller innehar politiska uppdrag inte längre kan betraktas som demokratiska och att en demokrat inte längre kan vara medlem eller lägga sin röst på ett sådant parti.

4.  I dagarna skall riksdagen rösta om de "Röd-Grönas" budget. Enligt Decemberöverenskommelsen kommer Allianspartierna att låta de "Röd-Grönas" budget gå igenom trots att de tillsammans med Sverigedemokraterna inte bara kan fälla budgeten utan också regeringen. Detta innebär att Alliansen har avsvurit sig demokratin och anammat ett auktoritärt statsskick där en minoritet styr landet helt i strid mot de demokratiska principerna. Agerar man som ovan har de borgerliga väljare som fortsättningsvis stöder Alliansen sagt ja till diktatur och nej till demokrati. Allianspartierna är därmed inte längre ett demokratiskt alternativ.

Till dig läsare av det här vill jag fråga? Hur länge accepterar Du att sjuklöverpartierna försöker lura dig att tro att de står för demokrati, humanism etc. Varje dag kan Du ju själv konstatera att deras påstående är lögner. Med massinvandringen har tryggheten försvunnit i Sverige.

Tusentals etniska svenskar har utsatts för grova brott såsom mord, grovt våld, våldtäkter/gruppvåldtäkter till ett antal som aldrig tidigare förekommit. Man tillåter islamister styra invandrarkvinnors/flickors liv. Man har redan i parallellsamhällena infört sharialagar. Kriminaliteten har aldrig varit så hög i Sverige någonsin. Fredliga svenska medborgare riskerar dagligen att träffas av en förlupen kula från något kriminellt invandrargäng. Politiker som kan åse denna förvandling av Sverige utan att agera står värdemässigt på samma grund som nazister, fascister, jihadister etc.

Därvid skiljer de sig tydligt från Sverigedemokraterna som hävdar de svenska medborgarnas rätt att bestämma utvecklingen i Sverige. Med andra ord - trots sjuklöverpartiernas lögner - är Sverigedemokraterna det enda parti som värnar demokratin och de värderingar vi sedan decennier grundlagsfäst.

Vill Du inte att allt det som dina far- och morföräldrar byggt upp - inom kort tid raseras  - måste Du lägga din röst på Sverigedemokraterna. Sjuklöverpartierna är ett hot mot dig, dina barn och barnbarn och mot välfärdssamhället. Sverigedemokraterna försvarar ensamt detta.

Olle Ljungbeck, Gävle

PS. Strax innan jag skall posta detta mailet nås jag av budskapet att den socialdemokratiska ordföranden för Folkets hus i Rinkeby - Kerstin Aggefors - gjort gemensam sak med de svartskäggiga fundamentalisterna och kvinnoförtryckarna genom att vägra Mona Walters att hålla föredrag om demokrati och religionsfrihet. Tydligare än så kan inte motståndet mot åsikts- och yttrandefriheten från sjuklöverpartierna åskådliggöras. Hur kan någon tro att dessa partier arbetar för svenska folkets bästa! Av ren självbevarelsedrift finns bara ett alternativ i svensk politik - Sverigedemokraterna. DS 
    
Läs:
Nyfascism kontra nyrasism
”Här på Avpixlat har vi vid åtskilliga tillfällen uppmärksammat vad vi kallar nyrasismen, en rörelse som deklarerar sig som antirasistisk men som i själva verket har tagit över rasismens retorik och tankefigurer och bara bytt plats på hudfärgerna. Ett färskt exempel är hur den redan i sig tveksamma antirasistiska satsning i Göteborgs universitets regi som regeringen initierat nu kritiseras inifrån därför att för många som deltar i projektet är vita.” Avpixlat
Ett nytt epitet har fötts och det är tacksamt. Nyrasism är ett mycket bra ord att använda för den bruna kommunismen som frodas bland Sveriges förrädarpack.

Men först ska vi påminna oss de första fascistiska hälsningarna som skulle indoktrineras in hos folk, och det första var kommunisternas knutna hand följt av nazisternas öppna men pekande hand...

Du är rasist, skriker förrädaren och hötter med pekfingret. Har ni märkt det? Har ni också märkt att hötta med pekfingret idag är nyrasisternas sätt att haila på? Ni hittar den i videon i blogginlägget Folkmord i kärlekens namn på den här bloggen. Den videon illustrerar just nyrasismen och den hälsning som är det nya tecknet på folkmordsdiktatur.

… Numera duger varken den knutna handen eller den kända Hitlerhälsningen. Istället ska det vara att peka finger åt det som man starkt fördömer, nämligen demokrati och folkstyre. Så den nyrasistiska hälsningen numera ska vara pekfingret i alla lägen.
 När sedan pekfingret är etablerat som det man ska tycka om så gäller det sedan att med hjälp av detta pekfinger lansera nyrasismen genom att fördöma alla som inte är nyrasister och folkmördare, man ska helt enkelt fördöma dem som vill ha arvsrätten till sitt eget land, och dagens fascistiska ledare använder detta nyrasistiska finger i alla lägen, särskilt när det gäller att fördöma dem som vill försvara vårt land. Hela artikeln

2 kommentarer:

  1. Jag skrev mycket om hedersrelaterat våld och förtrycket inom islam. Blev hatad offentligt efter en viktig artikel om könsstympning. Muslimska kvinnor som påstår sig arbeta mot hedersförtryck har ingen respekt för svenska kvinnor och svensk lagstiftning, de ser bara sig själva som alltid, offer för allt och alla. Skydda Sverige istället, där är lösningen, vi får aldrig muslimer att ställa sig på vår sida, har erfarenhet sedan länge.

    Men jag håller ändå på dig, Olle! Kämpa på! Tack för ditt ständiga arbete! /V

    SvaraRadera