fredag 26 juni 2015

Ordens valörer. Sverige numera en enpartistat anser utlandssvensk krönikörOrdens dolda värderingar
Här skriver Daniel Boyacigolu om hur han känner sig utestängd från det svenska midsommarfirandet, att det enbart är två ggr som han har blivit inbjuden till en sådan tillställning. När svenskarna säger att de ska fira midsommar på landet har han undrat var det där "landet" ligger. Och att han under skoltiden led alla helvetets kval när fröken ville att barnen skulle berätta vad de gjort under midsommarhelgen.
"Jag vågar inte heller fråga folk vad dom ska hitta på, det kan framgå att jag inte har några planer. Man kan också drunkna i denna svenskhet även om man blir medbjuden, få andnöd och tänka på gammal kärlekssorg."

Artikeln dryper av självömkande och anklagelser mot Sverige som har mage att ha en tradition som inte är mångkulturell. "Drunkna i denna svenskhet"? Den underliggande betydelsen av detta uttryck är att svenskar inte har rätt att vara just svenskar eftersom andra inte är det. Skam går på torra land." Osagt

Läs hela denna artikel och fråga er sedan varför han stannar i det här landet då han är så kritisk.

Betraktelser, juni 2015 från en utlandssvensk
 Ordet Nation kommer från latinet ; nãtio (släkte) och är alltså en beteckning för ett folk med gemensam kultur, språk och historia. Ordet nationalstat däremot är en modern beteckning för ett geografiskt område inneslutet av politiska gränser, oftast artificiellt skapade genom krig och erövring. En nationalstat är m.a.o. inte en fullvärdig demokrati och för ett närmande till denna ideala statsform, vars ursprung man finner i Perikles Aten, får man söka sig till regioner som skolats till nationer i ordets rätta betydelse. Nationer finner man också i universitetslivets studentnationer med sin gemensamhet efter hembygd, eller i hembygdsföreningar. Denna tradition går tillbaka till de första universiteten i Bologna och Paris från 11-1200-talet.

Nationssamhörigheten lyfts fram och amalgameras genom epos (berättelser) i prosa, dikt och sång som hyllning till fäderneslandet, flaggan och nationaldagen. Dessa symboler är viktiga för ett folks samhörighetskänsla och trygghet, som ger en identitet och tillförsikt.      

Den svenska nationaldagen inföll för några dagar sedan, den 6e juni. Den hette tidigare « svenska flaggans dag » men upphöjdes under senare år till nationaldag, till åminnelse av Gustav Vasas val till dåvarande Svealands (d.v.s. mälarprovinserna ; Uppland, Västmanland och Södermanland) konung år 1523.

De nordiska korsflaggorna har ju sina ursprung från korsfarartiden under 11-1300-talet då kristendomens helgedom Jerusalem skulle befrias från muslimerna. Äldst av de nordiska korsflaggorna lär Skånelands gula kors på röd botten från 1100-talet vara, som fördaterar Dannebrogen från 1219. Nationsflaggorna har i sin tur sina ursprung i sjöfartsflaggorna (nationerna ligger ju stilla på marken medan fartygen förflyttar sig och därav behovet att kunna identifiera sig).

Migration, d.v.s.människor och djur som söker sig över gränserna för att skapa bättre livsvillkor är en naturlig och ofta berikande process för mänskligheten såväl som för djurriket. Detta gäller också för människor som emigrerar av ekonomiska eller politiska skäl undan svält och förtryck.

Folkvandringarna under 300-talet förändrade helt den demografiska strukturen i södra Europa som blev en smältdegel mellan olika kulturer ; kelter, romare, goter och morer.

Det mångkulturella samhället är ett segregerat och gettoiserat samhälle med växande samhällsklyftor och kriminalitet. Detta har man förstått ute i Europa och därför har denna samhällsform förkastats av alla regeringar. Cameron i U.K. har t.o.m. gått så långt som att förklara « my war against multiculturalism » och Merkel i Tyskland har varit mycket tydlig med att förkasta mångkulturalism som en möjlig samhällsbyggnadsväg. I Frankrike, Italien och Spanien är det den latinska kulturen som gäller och går vi österut så är frågan över huvud taget inte aktuell.

Redan vid unga år förundrades jag över den svenska kulturelitens fascination för samhällsomstörtande diktaturer som Mao's Kina och Pol Pot's Kampuchea. När berlinmuren raserades av folket som sökte och fann sin återförening fälldes många tårar av svenska politiker och kulturjournalister och stasiarkiven hemligstämplades.   

Sverige har de facto blivit en enpartistat. Inom de sju etablerade partierna råder konsensus, vilket stadfästes genom den s.k. decemberöverenskommelsen (DÖ) då folkrepresentationen fick vika för den politiskt korrekta doktrinen.

Ulf  F.Bergström, oberoende betraktare från en sydeuropeisk horisont

Soldatmamma reflekterar : 
7 kommentarer:

  1. Nu menade nog Cameron och Merkel de egna folken skulle upphöra att existera. "Mångkultur", det vill säga att de egna folken skulle få behålla sina egna sfärer, skulle upphöra att existera.

    SvaraRadera
  2. Jag kommer ihåg en midsommardag för några år sedan när det på kvällens TV-reportage nästan bara visades somalier som skulle medverka i vårt firande. Vi blev arga och tyckte inte att de skulle vara huvudfigurerna.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kommer också ihåg och hur förb.-ad jag blev.

      Radera
  3. Decemberöverenskommelsen DÖ borde dö snarast!!

    SvaraRadera
  4. Sverige ska tydligen inte längre sälja vapen till länder med brister i demokratin....då får man ju inte sälja vapen till den egna militären om man nu ska var konsekvent. Fast det tänkte nog politikerna bakom förslaget inte på...

    Benny

    SvaraRadera
    Svar
    1. Du har SÅ RÄTT Benny.
      Man blir helt förtvivlad över våra nuvarande politiker som är helt hjärndöda!!

      Radera
  5. "Invandrarnas brottslighet beror på svenskarnas rasism" säger dagbarnvårdaren tillika sosse.

    SvaraRadera