måndag 22 juni 2015

"Regn" av utbildade flyktingar. Radikal imam predikar i Gävlemoské. Säpochefen varnarApropå Danmarks val
 Om de bara kunde göra som i Sverige – avskaffa demokratin…

De danska folket har röstat fel, nu måste Sverige sätta in stora resurser i form av värdegrund, genus, multikulturalism, identitetspolitik osv, så vi kan rädda vårt grannland från verkligheten...
För några dagar sedan kunde vi i Aktuellt, Svensk statstelevison höra att det fullständigt ”regnar” kompetenta människor från Syrien till Sverige, bl.a. läkare . 

Detta fick jag från en god vän
”En nära bekant till mig skulle gå till vårdcentralen för att genomgå en hälsokontroll. När hon kom dit blev hon mottagen av en vikarierande invandrarläkare istället för den ordinarie husläkaren som hon normalt brukade konsultera. Men denne nya läkare verkade ha uppenbara svårigheter att klara svenskan.

Undersökningen gjordes och min vän fick också berätta om sig själv, sitt liv sina mat- och dryckesvanor samt andra medicinska och fysiska problem. Efter att ha fått lämna alla behövliga prover och undersökningen var klar gick min vän hem.
En tid senare kallades min vän tillbaka till vårdcentralen och det var då den ordinarie husläkaren som kallad. Skälet var att denne läkare hade läst journalutskriften från den tidigare gjorda hälsoundersökningen och ville upplysa min vän att genast sluta dricka så mycket vin! I journalen hade den vikarierande läkaren skrivit att min vän drack två hela flaskor vin om dagen!

Vi vän opponerade sig omedelbart till sin husläkare och sa att detta var helt fel! Vad hon berättat för den utländska läkaren var att hon ibland dricker två glas vin om dagen, inte två flaskor!! Husläkaren förstod att det skett ett ”misstag”, en språkförbistring av den andra vikarierande läkaren, men förklarade att han inte hade tillåtelse att ändra i det som stod i journalen. Det fick bara den läkaren göra som gjort anteckningen i journalen.

Alltså rådde husläkaren min vän att kontakta den vikarierande läkaren och få denna att ändra på uppgifterna om ”två flaskor vin per dag” till ”ibland två glas vin om dagen”. Men detta visade sig var väldigt svårt. Den utländska läkaren var försvunnen och gick inte att finna! 

Därför kommer det att för all framtid stå i min väns läkarjournal att hon dricker två flaskor vin per dag, vilket måste vara rent hälsofarligt och dessutom kan uppgifterna negativt påverka bedömningen av min väns framtid i andra sammanhang. Det kusliga är att denna helt felaktiga uppgift om hennes påstått stora alkoholintag kommer förfölja henne livet ut – förutsatt att hon inte lyckas få tag i den försvunna invandrarläkaren, som inte hade tillräckliga kunskaper i svenska och inte förstått vad min vän berättat om sig själv och sina rätt så normala dryckesvanor.”
Berättat av besviken och frusterad vän för Bo de Silva

Olle Ljungbeck:
Öppet brev till Gävle Kommun.

Återigen har ledningen för Gävles islamiska center bjudit in en företrädare för den mest radikala islamismen att tala i moskén - imamen Said Rageah. Att han är en av de verkliga mörkmännen går lätt att få verifierat genom att gå in på Google. 


Hans åsikter står helt i strid med de värderingar vi grundlagsfäst och som majoriteten av svenska folket anser vara grundläggande för vårt samhälle. Hans kvinnosyn är fruktansvärd liksom hans syn på dem som inte delar hans åsikter om islam. Han förordar t ex avrättning av de som har annan religion eller vill lämna islam.

Han förordar också att muslimska barn så mycket som möjligt skall undanhållas kontakt med de svenska. (Ett klart nej till integration). När företrädare för Gävles islamiska center trots detta urskuldar och försvarar honom kan detta inte tolkas på annat sätt än att de delar hans åsikter.

Detta är inte en engångshändelse vad Gävles islamiska center beträffar. De visar med denna senaste inbjudan sin totala nonchalans för Sveriges och svenska folkets lagstiftade värderingar. Men också att de inte vill integrera sig i det svenska samhället.

Trots dessa avståndstaganden från våra värderingar och ett  tydligt visat förakt för dem, tillåter Gävle Kommun Islamiskt center i Gävle (moskèn) att driva en muslim friskola. Det är ett brott mot såväl skolstadgan som mot grundlagens anda och bokstav.

Men kommunen visar också sitt förakt mot de svenska medborgarna genom att tillåta friskolan. Ingen tror väl på fullt allvar att de barn som går i denna får en undervisning som underlättar eller verkar för integration och anammande av de värderingar vi lagfäst.

Jag kan inte se det som annat än en iskall cynism där man tillåter vilka som helst avsteg från grundläggande svenska värderingar för att därigenom kunna vinna medlemmar till partiet.

Det är i så fall att spela ett brottsligt högt spel. Dels därför att det riskerar att omintetgöra en integration som gör att barnen i vuxen ålder på ett naturligt sätt inlemmas i det svenska samhället. Men också ett fruktansvärt brott mot barnen genom att man undanhåller deras möjlighet till integration utan i stället grundlägger ett utanförskap.

Den radikalisering av ungdomar som leder till "Jihadism" etc borde vara skäl nog för att säga nej till etablerande av muslimska friskolor.

Egoismen hos sjuklöverpartierna är skrämmande. Endast partiet och makten är deras ledstjärna exempelvis  Decemberöverenskommelsen mm). De värden som våra förfäder slog vakt om sedan ca hundra år tillbaka trampar dagens obildade, obegåvade politiker dagligen på enbart för egen vinnings skull. Men som alltid när skurkaktigheten gått för långt, kommer det en vändning. Den kan komma fortare än de anar. Olle Ljungbeck, Gävle

En bild säger mer än ord - Mehmet Kaplan tredje fr. vänster i männens rad

 Islam i Sverige
Säpochefen Anders Thornberg avslöjade att rekryteringen av svenska ungdomar till våldsbejakande islamism hotar att bli dem övermäktig.Gatestone


Få kristna flyktingar från Syrien till USA
Assad skyddade kristna minoriteter som nu har utsatts för brutala attacker från ISIS och al-Nusra. Men bara 4,9 procent av de 922 syrier som hittills kommit till USA som flyktingar har varit kristna.

Syrien är hem till ett av världens äldsta kristna samfund. Det var i Antiokia, Syrien, där Jesu Kristi efterföljare först kallades "kristna", men deras kyrkor har förstörts och deras familjer decimerats av ISIS och al-Nusra-terrorister. Många har sett familjemedlemmar som halshuggits eller skjutits framför deras ögon.

”Syrien representerar den enskilt största samlingen av islamiska terrorister i historien ", skrev McCaul i sitt brev 11 juni att Obama. WWW.nd

Svensson tror på det som alla andra Svenssons tror på.
Utdrag från inlägget:
”Intervju al-Assad i september 2013
CBS: Jag frågade Er en gång vad ni fruktar mest och ni sa slutet på Syrien som en sekulär stat. Är slutet redan här?

President al-Assad: Enligt vad vi har sett nyligen i det område som terroristerna kontrollerar, där de förbjuder människor från att gå till skolan, förbjuder unga män från att raka sitt skägg, och kvinnor måste täckas från topp till tå, och låt oss säga det i korthet de bor talibanstil i Afghanistan, helt i samma stil. Med tiden, ja, vi kan vara oroliga, eftersom den sekulära staten ska spegla ett sekulärt samhälle, och det sekulära samhället, med tiden, om man inte blir av med dessa terrorister och dessa extremister och Wahabistil, kommer det naturligtvis att  påverka  åtminstone den nya och kommande generationer. Så, vi kan inte säga att vi inte har det, vi är fortfarande sekulära i Syrien, men med tiden kommer denna sekularism urholkas.” Hela artikeln

Läs:


2 kommentarer:

  1. Kontakta IVO och begär journalförstöring.

    SvaraRadera
  2. Trevlig fortsatt sommar,bra kämpatag från dig Olle Ljungbeck som var controller? vid Lantmäteriet i Gävle.

    SvaraRadera