tisdag 28 juli 2015

Den globala eliten vill förstöra människornaSverige
 …Rovfåglarna är nog de mest hänsynslösa som vi kan uppbringa i ett land så oändligt tillrättalagt att det är rebelliskt att man klarar av att tänka själv.

Det är tveksamheten i det sistnämnda som avslöjar svensken som oförmögen att bedöma rimligheten i det som våra 500 statliga myndigheter spottar ut var och varannan dag. Ett exempel är lagen som började praktiseras 1 april(!): Det är nu förbjudet att spola ner skit i sjöar och i Östersjön. Istället ska båtägarna samla in det egna träcket och försegla det i ett kärl för att sedan avyttra det i speciella tömningsstationer. Hallå, är det Dolda Kameran? Är det första april? Ja, d v s det är från detta datum som man kan komma att bli bötfälld p g a skitande i svenska vatten.

Motivet bakom lagen är att mänsklig skit ökar övergödningen speciellt i sjöarna. Att ko-, gris-, hönsskit kontinuerligt rinner ner i sjöarna är tydligen ett mindre problem liksom gödsel från åkrar och sädesfält. Men å andra sidan jobbar ju rikspolitikerna hårt på att döda lantbruken och landsbygd i allmänhet, otroligt nog med MP i centrum. Då skyller man på klimatförändringarna; en minst lika seg anka som övergödningen.

MP är ju det parti som är mest drivande när det gäller höjda bensinskatter och kanske framför allt; minska köttätandet, av klimatskäl. Tankeförmågan är inte längre än där nästippen slutar. Om jordbruken får en minskad efterfrågan på nötkött blir ju kossornas antal reducerad liksom bondens plånbok. Men å andra sidan ökar den svenska befolkningen med 100.000 pigga köttätare per år...

Men åter till den nya skitlagen. Man kan ju tycka att folk skulle fnysa och skaka på huvudet åt den. Men enligt artikeln är de flesta positiva till lagen. Att sedan nya bryggor och latrinpumpar höjer avgifter och skatter tycks man inte riktigt fatta. Att detta bara gäller fritidsbåtar och inte de stora färjorna som trafikerar Östersjön, vet man förmodligen inte. Inte heller att försvaret kan dumpa bensin och olja i vattnet utan den minsta lilla skitlag.

Och apropå landsbygden. Lotta Gröning skriver idag om utsvältningen av svenska bönder:
"Tittar vi historiskt på hur politiker och böndernas egna organisationer har behandlat näringen finns det anledning att bli mörkrädd. Industrialismens tro på storskalighet och rationella enheter har gjort livsmedelsindustrin till ett monster. Dålig djurhållning, mycket antibiotika i maten, långa och många transporter som tär på miljön. För att nå dit har små jordbruk med politikernas bifall konkurrerats ut eller tvingats att lägga ner. Svenska politiker har alltid tillhört de mest hängivna centralisterna."

Samma historia upprepar sig. De stora jättarna i livsmedelsindustrin behandlas med silkesvantar och ständigt underlättande lagar medan småbönder, precis som småföretagare, tvingas att begå självmord efter det att man förlorat strider, pengar och sin egen självrespekt när man har tvingats in i bidragsberoende och "socialt skydd". Allt medan jättarna blir groteskt ännu större och tuggar i sig gård efter gård. Allt med statens och politikernas goda minne.
.. .
Ännu färre vet förmodligen att färskmaten till oss alla bara skulle kunna levereras i tre dagar om transporterna skulle stoppas, t ex vid ett militärt krigstillstånd, naturkatastrof eller oljekris. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har emellertid lugnat ner regeringen genom att påpeka att det faktiskt finns konserver.... En svensk tiger som bekant. 


Sverige – den humanitära stormakten. 
Reinfeldt som hjälpte till att krossa Libyen.USA


”Kontrollerar du oljan,
kontrollerar du nationer.
Kontrollerar du livsmedlen,
kontrollerar du människorna.”
Henry Kissinger (s.37)

 …Den GMO-orienterade s.k.”gröna revolutionen” som genomfördes av Rockefeller Foundation ”hade i betydande utsträckning förstört den rika mångfalden av ris under en period av 30 år, genom de så kallade högavkastande sorterna, vilka drog in Asiens bönder i strömvirveln runt världshandelssystemet och den globala marknaden för gödselmedel, högavkastande utsäden, pesticier, mekanisering, konstbefattning, kredit-och marknadsföringssystem, vilka hade paketerats för bönderna av den västerländska agroindustrin” (s. 139).

De frön som manipulerades fram med genteknik kunde inte användas igen. De ”begicksjälvmord” och kallas därför för ”terminatorfrön” efter filmerna om Terminator”som var fulla av råhet och död”

I händerna på en regering som ville använda livsmedel som vapen var terminatortekniken”ett verktyg för biologisk krigföring som nästan ’var för bra för att vara sant’ skriver Engdahl (s. 220).

Bönderna blev tvungna att köpa nya frön varje gång de skulle så. De hade tidigare sparat egna frön till utsäde. Dessutom var ”livsmedelsbistånd” kopplade till krav, exempelvis att acceptera Rockefellers agenda för ”utveckling” av jordbruket och att dörrar skulle öppnas för ”intresserade amerikanska investerare” (s. 109). En viktig effekt av den s.k. gröna
revolutionen var att ”avfolka landsbygden på bönder, vilka tvingades fly till slumområden och kåkstäder... det var en del av planen för att skapa pooler av billig arbetskraft för de förestående amerikanska multinationella producenterna” (s. 111). ”(sidan 2 av 11)Pia Hellertz

Omvälvande Studie:
GMO ackumulerar cancerframkallade formaldehyd

En  banbrytande ny studie avslöjar att GMO soja ackumulerar det cancerframkallande kemiska formaldehyd, ifrågasätter dess säkerhet och tanken att GMO är väsentligen likvärdigt med sina konventionella motsvarigheter.” Hela artikeln

Forskare har funnit 287 giftiga kemikalier hos NYFÖDDA!

Dagens barn i världen föds in i ett giftigt  kemikaliebad innan de någonsin äter GMO.
Forskare har funnit 287 giftiga kemikalier i nyfödda och ...
180 cancerframkallande kemikalier i nyfödda
217 av dessa kemikalier är kända för att skada hjärnan och nervsystemet
208 av dessa kemikalier är kända för att orsaka fosterskador och onormal utveckling
Var kommer dessa kemikalier ifrån? Från luften som modern andas, maten hon äter och det hon dricker och vattnet hon duschar i.
 Om små bebisar  är fyllda med alla dessa kemikalier hur många finns i din kropp just nu?
Om du har hjärtproblem. Diabetes, cancer, astma eller mystiska symptom som läkare inte kan förklara – kan problemen, åtminstone delvis, bero på  alla dessa kemikalier in din kropp.” Hela artikeln


Våg av självmord bland indiska bönder på grund av GMO


 Cecilia Malmström – handelskommissionär inom EU -  Vi behöver ditt engagemang för att lyckas
”I klartext berör detta handelsavtal ALLA medborgare – i allra högsta grad.
I potten ligger GMO (GenManipulerade Organismer) som om det införs i Sverige kommer att slå undan fötterna på svenskt lantbruk som kommer att dö sotdöden. Med GMO skulle makten över vår mat och våra liv att överföras till en handfull privata bolag som äger GMO via patent på de genmanipulerade grödorna.

På våra tallrikar skulle ligga MRSA-kött, antibiotika och GMO-livsmedel (utan att vi vet om det), som bland annat ger cancer och infertilitet. Som också visat sig ge mindre hjärna och njurskador för att nämna något. GMO slår även ut djur och förstör miljön. Detta för att en handfull företag (Monsanto m.fl.) ska bli ofantligt rika och kunna kontrollera vår mat och därmed vårt folk.” Hela artikeln

Ryssland
Ryssland säger nej till GMO-grödor. Målet för livsmedelsförsörjningen är "renast i världen"

- Framtiden för jordbruket i Ryssland kommer inte att innefatta genetiskt modifierade (manipulerade) organismer (GMO), säger landets vice premiärminister Arkady Dvorkovich. För att bevara kvaliteten och integriteten hos sin livsmedelsförsörjning planerar Ryssland att behålla odlingsmetoder som skyddar jorden och öka avkastningen naturligtvis, ett drag som Dvorkovich säger kommer att göra sitt lands mat bland de "renaste i världen." Läs mer

Syrien
Syrien och Den nya världsordningen
Syrien har förbjudit genmodifierade (GMO) frön - Bashar Assad förbjöd genetiskt modifierade livsmedel i syfte "att bevara människors hälsa", med full vetskap om att Monsanto runt om i världen är ute efter att styra hela den globala livsmedelsförsörjning, eftersom kommande globala kriser inte bara kommer att rör sig om olja utan även om hur mycket mat länderna kommer att kunna sätta på medborgarnas bord.

4) Syriens befolkning är väl informerad om den nya världsordningen - Dess media och universitet debatterar öppet den globala maktelitens inflytande på händelserna. Detta innebär att de till fullo förstår det faktum att den verkliga makten i väst inte ligger hos Vita huset, 10 Downing Street i London, hos kongressen eller parlamentet, utan snarare med komplexa och kraftfulla rutnät av elitens tankesmedjor som leds av Rådet för utrikes Relationer i New Yorks, Bilderbergmötena, Trilaterala kommissionen, Amerikanska samfunden, Det Globala Ekonomiska Forumet och Londons Kungliga Institut i Internationella affärer, som alla samspelar med megabankirer, massmedia, universitet, militären, multinationella företag och företag över hela världen.”Hela inlägget

Läs mer om vad ”eliten” förbereder för världen

Massvaccination och vaccineringar som ett led i Den nya Världsordningen
Vad är Codex Alimentarius och vad vill Bilderberggruppen.
Hur skall de gå för planeten Jorden?
Att stjäla en planet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar