tisdag 21 juli 2015

Ett folkbrott pågår mot svenska folket.


Olle Ljungbeck:
Visst pågår det sedan 2006 ett folkbrott mot svenska folket.

De skyldiga är regeringar och riksdag (exkl Sverigedemokraterna. SD).

Deras folkbrott inte endast tangerar de brott som såväl nazisterna som kommunisterna utförde utan är i dag fullt jämförbara med vissa av dessa.  De innebar bland annat att man "förvisade" den etniska befolkningen från vissa områden i sina egna eller ockuperade länder till förmån för egna "lojala" grupper. Inte alltid med våld utan genom att tillåta "fientliga grupper" att ta över.

I Sverige tar detta sig uttryck i att regering och riksdag allt-sedan 2006 tillåter en helt oreglerad invandring till flera av våra städer och större orter av starkt kriminella. Det sker i sådan omfattning att den etniska befolkningen ständigt riskerar att bli utsatt för grovt våld, som mord, rån, våldtäkter etc i sådan utsträckning att de tvingas flytta. De som fortfarande bor kvar på dessa orter gör det med fara för eget och sina anhörigas liv. Det är ungefär samma terror som nazisterna använde sig av för att "rensa" bort vissa grupper.

Ett tydligt exempel på denna "rensning" är regeringens godkännande av allt fler parallellsamhällen. De blir fler och fler. Därmed har regering och myndigheter accepterarat en fortgående "utträngning av etniska invånare i dessa samhällen.  

Jag håller det inte för osannolikt att politikerna med denna "rensning" vill försäkra sig om framtida valboskap för att kunna behålla makten. Den svenska väljarkåren har ju blivit alltmer "trolös" mot sina gamla partier vilket oroar dessa.

Sett emot detta fruktansvärda folkbrott är det närmast ett hån mot svenska medborgare när inrikesministern Ygeman går ut och förklarar att man skall skärpa insatserna mot brott mot tiggarna. Självklart skall ingen kunna gå ostraffad om den medvetet skadar andra människor vare sig de tillhör den egna befolkningen eller kommer utifrån.

Men det är en skymf mot alla de tusentals svenska kvinnor/flickor som utsatts för och kommer att utsättas för våld i form av våldtäkt/gruppvåldtäkt etc etc. av invandrare, men som politikerna inte ens talar om. Inte minst de ensamkommande "pojkarna" kommer att vara en ständig potientiell risk för överfallsvåldtäkter.

I sin iver att tysta all kritik mot oss som riktar kritik mot massinvandringen. uppförstorar man nu också näthatet (självklart skall ingen behöva utsättas för sådant) och är beredd att satsa ännu mer resurser för att bekämpa detta.

Däremot satsas inga resurser på mångdubbelt allvarligare kränkningar som

Våldtäkt/gruppvåldtäkter mot svenska kvinnor/flickor. Sverige toppar nu statistiken i Europa, 
Barnäktenskap,
Hedersrelaterat våld mot invandrarkvinnor/flickor,
Kvinnlig könsstympning. Här har jag myndigheternas ord på att man inte kommer att agera efter som det kan irritera islamister,
Olika slag av brott mot äldre,
Tvångsindoktrineringen av elever i muslimska friskolor som omintetgör integrering och är en oförsvarlig kränkning av de barnen,
Kampen mot islamistiska fundamentalister i städernas förorter som våldför sig på och kränker invandrare (framförallt kvinnor) som vill integreras i det svenska samhället,

Inte heller agerar man mot imamerna som i moskeerna kan uttala vilka hot och kränkningar som helst mot alla de värderingar som vi lagstiftat om. Inte ens när de trotsar lagen och påstår att Islam står över den svenska grundlagen och de värderingar svenska folket anser vara grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Ja inte ens när de uttalar sympatier för jihadister och på alla sätt motarbetar det demokratiska samhället. Trots detta erhåller de årligen rejäla anslag från skattemedel.

Agerandet eller bristen på handling från landets justitieminister Morgan Johansson är en skamfläck. Han är mer oroad över att i kommande lagstiftning (som verkar sitta långt inne) riskerar övertramp som drabbar våldsverkarna än han är över att svenska medborgare dagligen utsätt för våld och terror.

Det finns säkert de som påstår att det är överdrift vad jag här skriver. Betänk då följande brott som politikerna genomfört sedan flera år tillbaka. Jag skall här bara nämna några av de värsta.

Grundlagsbrotten 1998, 2002, 2006 och 2014. Det senaste gäller:

Decemberöverenskommelsen som innebar avskaffande av parlamentarismen. Den kanske viktigaste grundstenen för demokratin. Den främste granskaren av våra lagar och efterlevnaden av dessa - Lagrådet - tydliggjorde att 2002 års ändring var ett klart grundlagsbrott. Men även några av våra mest framstående jurister kallade det en statskupp. 

 Dåvarande statsminister Göran Persson yttrade följande efter beslutet. "Det visste jag inte att vi hade tagit ifrån svenska folket så mycket makt. Det måste vi ändra på". Någon ändring till ursprungslydelsen har emellertid inte skett. Historien upprepar sig. Lögnen är politikerns främsta redskap!

Ett synnerligen grovt brott från regeringens sida (och samtycket från riksdagen) är när man ensidigt delegerade rätten till Immigrationsverkets generaldirektör att ensam besluta om permanent uppehållstillstånd för bl and andra syriska medborgare. Detta strider inte bara mot praxis utan även mot Regeringsformens bokstav.

De som till inte liten del bär ansvaret för detta förfall men också för urholkningen av grundlagen och därmed demokratin är Statsvetarna. Även om de inte regelrätt kan förhindra felaktiga beslut gällande grundlag och statsskick har de ett ansvar för att påpeka dessa.

När jag en gång nämnde detta för en av våra mest stridbara juristprofessorer fick jag svaret. "Men Olle, inte tror Du väl att de sätter hävdandet av grundlag och konstitution framför karriären"! Han hade självklart rätt. Den som har lyssnat på TV när man kallat in statsvetare - såväl unga kvinnor som män med troligt hygglig IQ - men i avsaknad av begåvning. (Begåvningsvariabel är t ex sådant som omdöme vilket ofta saknas). En statsvetare skall främst vara saklig och följa grundlagen strikt. Kännetecknande för dessa oftast unga såväl män som kvinnor är deras känslomässiga förhållningssätt men också deras klart deklarerade ståndpunkt var de hör hemma politiskt. Oftast är denna, där det lättast går att göra karriär. 

Lägg därtill Stefan Löfvens närmast mytomana (sjuklig lögnaktighet, som även många andra politiker är drabbade av) läggning och Du inser att det knappast finns någon begränsning hos flertalet av politikerna hur långt de kan gå för att behålla makten men också svika folket och demokratin.

Ansvaret för medborgarnas säkerhet, välfärd och demokratin blir för dem ovidkommande, vilket verkligheten visat och visar dagligen.

Regeringarnas brott sedan 2006 är så grova och allvarliga att när vi en dag får en demokratisk riksdag denna ovillkorligen måste ställa de ansvariga inför domstol och beivra de brott som utförts och utförs mot det egna folket.
I dag är Sverige helt klart det minst demokratiska landet bland de stater i Europa som anses vara demokratier. Med andra ord är demokratin endast formell inte reèll.

Olle Ljungbeck, Gävle

Ni förtjänar vad som kommer men era barn och barnbarn gör det inte och det är de som kommer att betala priset för er oansvariga enfald och feghet.
 De skall svära ve och förbannelse över vad ni gjort dem – speciellt kvinnorna – ni ett folk av förrädare,
 ni ett samhälle avlämlar, ni – ett skepp av narrar. Detta är på allvar, Sverige.” Pat CondellInga kommentarer:

Skicka en kommentar