tisdag 7 juli 2015

Ljungbeck: 7-klöverpartierna har mycket gemensamt med nazismen och antidemokratiska rörelser.Sveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.
Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia, kommuner, landsting och alla myndigheter. Tidigare kommentar på denna blogg

En av de värsta landsförrädarna – Maud Olofsson som dansar disco i Almedalen…


Glömt är att Olofsson – som första politiker på flera decennier – vägrade infinna sig till förhör i riksdagens konstitutionsutskott.
Det känns svårt för mig att kunna komma till KU och svara på alla frågor, så många år efteråt”, 
skriver förre Centerledaren i ett brev. .”Det känns svårt för mig att kunna komma till KU och svara på alla frågor, så många år efteråt”, skriver förre Centerledaren i ett brev.


”Det är obscent, det är anstötligt, det är vedervärdigt. Att se landsförrädare dansa och roa sig i det land som de har förstört för miljoner människor är faktiskt mer än jag klarar av.”Julia Caesar – I Almedalen blir allting tydligt

Olle Ljungbeck:

Historia.

1922 grundades rasbiologiska institutet med stöd av flertalet av den tidens partier ur vilka de flesta av sjuklöverpartierna har sitt ursprung. Steriliseringsprogrammet startade 1934 och pågick fram till 1990-talet. Under perioden genomfördes 63000 steriliseringar. Sverige är det land näst Tyskland som steriliserat flest medborgare! Flertalet av dåtidens partier stödde besluten.

Dessa partier var alla utom kommunisterna starkt influerade av nazismen vilka i stället oreserverat stödde tyranniet i Sovjet.

Bondeförbundet som var föregångare till Centern hade inskrivet antisemitism i partiprogrammet.

Rolf Clarkson som satt i riksdagen för moderaterna fram till 1984 var under trettiotalet ledare för den naziorienterade, "Fosterländsk enad ungdom", FEU.

Högern tvingades på 1940- talet av folkopinionen att utesluta ungdomsförbundet pga dess öppna nazism.

1941 gav Folkpartiet tillsammans med  Socialdemokraterna, Högern och Bondeförbundet sitt stöd åt transitering av nazisterna genom Sverige. Det skulle gå att räkna upp ett stort antal ledande nazister bland samtliga dessa partier. Men det skulle ta för stort utrymme. Trots att kristdemokraternas föregångare etablerade sig betydligt senare än de övriga fanns det även där ett flertal nazister.  
  
Föraktet för grundlag och demokrati skiljer sig i dag inte mycket från nazismen.

För det första tillåts inte svenska folket ha inflytande i så viktiga frågor som t ex massinvandringen. Folkomröstning i denna kanske vår viktigaste fråga någonsin borde vara en självklarhet.

Grundlagsbrott har blivit regel sedan 15 år tillbaka. Nämnas kan bl a, Riksbankens överstatlighet 1998, Statskuppen 2002 då grundlagen ändrades i strid med lagen om grundlagsförändring. Att ändringen stred mot grundlagen har Lagrådet verifierat. Ändringen innebar att regering och riksdag utan att fråga folket kan överföra mer makt åt EU. 2006 års godkännande av Lissabonfördraget utan höra folket stred också klart mot grundlagen.

Decemberöverenskommelsen 2014 som inneburit upphävande av parlamentarismen och därmed demokratin var ett klart grundlagsbrott. 

Överenskommelsen innebär att sjuklöverpartierna enats om att den största gruppen av "De rödgröna" alternativt Alliansen skall inneha regeringsmakten. Någon hänsyn tas därmed inte till parlamentarismens grundregel att en regering skall ha majoriteten bakom sig för att kunna regera.

Detta är en skymf mot demokratin men helt i linje med hur nazisterna steg för steg undergrävde demokratin för skapandet av nazistdiktaturen.

Lierat sig med antidemokratiska förtryckargrupper.

Nazisterna gav våldsförhärligande grupper som stödde nazisterna, fritt spelrum att hota och våldföra sig på grupper som kämpade för demokrati. Detta är ju samma undfallenhet som sjuklöverpartierna i dag visar mot mot fundamentalisterna inom islam.

I dag stöder sjuklöverpartierna våldsförhärligande grupper inom islam som vill störta det demokratiska samhället, såväl ekonomiskt som propagandistiskt. Islamister tillåts i moskeer
uttala sig mot staten Sverige som utan vidare skulle rendera en svensk medborgare bestraffning. Terrorister som strider för IS och andra terrorgrupper lovas bostad, arbete och utbildning när de återvänder.

Förföljelse av oliktänkande.

Knappast i något annat land i Europa - trots lagen om åsikts- och yttrandefrihet - förnekas kritiker av massinvandringen, integrationen och islam att uttrycka sina åsikter som i dagens Sverige.

Jag har själv blivit förhörd två gånger av Säpo och en gång med våld bortförd från torget i Gävle när jag demonstrerade mot bland annat dessa företeelser.

Första gången blev jag kallad till Säpo för att jag kritiserat Göran Persson för bland annat stölden av 250 miljarder ur AP-fonderna.

Andra gången var när jag skrev brev till bland annat Cecilia Malmström och kallade den borgerliga regeringen för ohyra.

Vid detta tillfälle upphov numera förste vice partiordföranden för Centern tillika läkaren A W Jonsson sin stämma och utbrast, "Bravo Säpo". Sedan hör det till saken att i båda fallen förklarade Säpo att jag varken hotat eller brutit mot Åsikts- och Yttrandefrihetslagen. De ville enbart uppmärksamma mig på att jag riskerade att överskrida gränsen för yttrandefrihet. Detta stod att läsa i lokaltidningarna.  Men det ignorerade Hr Jonsson. 

De uttalanden som jag gjorde är ju en västanfläkt mot vad islamister tillåts göra i dag utan att någon politiker eller myndighet reagerar!

Om han däremot som läkare slagit larm om könsstympningen av invandraflickor eller våldet och förtrycket mot kvinnor och flickor inom invandrargrupperna och därmed kanske fått Säpo och andra myndigheter att agera hade han levt upp till sin läkaretik. 

När jag för ett år sedan hade placerat mig på torget i Gävle med en skylt där jag fördömde massinvandringen, våldet från invandrargrupper och ondskans religion blev jag handfast bortförd (jag är 83 år) av två poliser. Med ett stadigt grepp i vardera arm fördes jag bort några kvarter därifrån. Där fick jag veta, samtidigt som mitt plakat omhändertogs, att någon anmält mig för hets mot folkgrupp och hädelse. Denne anmälare lär ha varit en folkpartistisk politiker. Trots detta kände han inte till att hädelseparagrafen är avskaffad. Återigen fick jag bekräftat hur okunniga politikerna är. Inte heller de båda dagstidningarna som basunerade ut att, " polisen grep en man som hetsat mot folkgrupp och hädat" ändrade sig när jag tre veckor senare fick besked från åklagaren att jag inte brutit mot någon lag och därför var helt oskyldig. Jag upplystes då också om att jag kunde komma och hämta min skylt.

Jag nämner denna händelse därför att i moskeer och på andra platser kan utövare av islam uttrycka vilka som helst hot och förbannelser mot Sverige, svenskarna, demokratin etc utan att bli lagförda. Mig kunde man gripa trots att jag helt höll mig inom grundlagens ram. Den nitiske polischefen som beordrade gripandet brydde sig inte om att undersöka om jag bröt mot grundlagen. Som den karriärist och rövslickare han troligen är var det viktigare att följa pöbelns krav än försvara åsikts- och yttrandefriheten!

Sammanfattning.

Sverige är inte längre en demokrati. Medborgarna saknar totalt inflytande.

Före 2018 kommer världens mest beundrade välfärdssamhälle ha kollapsat.

Regeringen kan inte längre kontrollera invandrarnas kriminalitet och brottslighet. Denna är nu så utbredd att man med fog kan påstå att de svenska medborgarna numera lever under krigstillstånd. Användandet av skjutvapen och sprängmedel har nu blivit så vanligt i invandrarområden men också i icke sådana att det endast är fråga om dagar innan en förlupen kula träffar oskyldiga svenska medborgare.

Regeringen har lämnat fritt fram för islamister att hota och våldföra sig på såväl sina egna som svenska medborgare.

Ett stort antal områden (förorter etc) styrs nu av islamistiska fundamentalister, som kräver lydnad och levnadssätt av  de där boende enligt "islamsk lag". Dessa fundamentalister som ostraffat får sprida budskap som strider mot såväl demokrati som de värderingar vi lagstiftat om har bara ett mål. Att ta över Sverige! Detta får ske utan att regeringen eller sjuklöverpartierna agerar.

I regeringen har vi en islamistisk minister som i stort bryter mot alla de värderingar om jämställdhet mellan könen som vi lagstiftat om. Det skulle varit omöjligt för en etnisk svensk att inneha denna "befattning" om han/hon varit bärare av de värderingar Mehmet Kaplan står för.

Många svenska medborgare är självklart oförstående hur denna förstörelse av Sverige får fortsätta. Sett mot sjuklöverpartiernas bakgrund  blir det givetvis lättare att förstå.

För dig och mig och alla andra som vill ha ett demokratiskt, fritt, fredligt välfärdssverige finns endast ett att göra. Nämligen ge vår röst åt Sverigedemokraterna innan det är försent. Och det kan vara försent ganska snart.

Dagens regering, riksdag och sjuklöverpartierna har inte ditt bästa för ögonen. Deras prioritet är invandrarna även om massinvandringen blir demokratin och välfärdsstatens död.

Olle Ljungbeck, Gävle

PS! Du som vill skaffa dig kunskap om olika slag av brott etc kan gå in på google under brottsförebyggande rådet m fl. DS!
P O Sundman, död 1992, medlem i Svenska akademin och aktiv ungnazist under andra världskriget.
 Trivialiserad terror i Almedalen
Socialdemokraten "För tro och solidaritet", Peter Weiderud:
  ”Kristdemokrati är lika konstigt som det som IS håller på med”

Den kanske mest utslitna av alla metaforer är den om att "någon fiskar i grumliga vatten", men frågan är om det inte är just vad Socialdemokrater för tro och solidaritet sysslar med här. 

Samma dag som Kristdemokraterna presenterade sina konkreta åtgärdsförslag för att stoppa rekryteringen till IS bjöd Socialdemokrater för tro och solidaritet in till seminarium i Almedalen på temat Mellanöstern och Europa och Europa i Mellanöstern.
Enligt inbjudan skulle diskussionen handla om religionens roll i Europas förorter och i konflikterna i mellanöstern.
....Medan Stefan Löfven utlovar svensk trupp till Irak och Kristdemokraterna driver frågan om att IS-terrorister som har rest från Sverige ska nekas att återvända, påstår ordföranden för Socialdemokrater för tro och solidaritet att ”kristdemokrati är lika konstigt som det som IS håller på med.
Stackars Löfven. Med sådana vänner behöver han inga fiender.” Hela artikeln

Här kan du ladda ner och läsa om socialdemokraternas sanna natur


 
 

6 kommentarer:

 1. 7Klöverns politiker vet sen årtionden tillbaka att de kan behandla det blåögda och naiva Svenska Folket som det behagar dem. Det som kan hända att de förlorar inflytande men det för inte med sig att de hamnar på fattighuset precis. De har sitt på det torra i alla lägen. Jag ser inget inom överskådlig framtid som kommer att ändra på något för Sverige och Svenskarna till det bättre utan snarare tvärt om det kommer att bli bra mycket jävligare framöver. Nu har de apatiska invanrarungarna återuppstått efter att ha legat i dvala ett antal år så nu kommer hjärteskärande inslag om dessa skådespelare att stå som spön i backen.framöver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller helt med men man bör påpeka att 1941 hade kungen - den sk V-gurra mycket att säga till om och det var han som givit tillstånd för tyskarna att transitera Sverige. Han var då gift med tyska.
   Så har jag uppfattat det som förklaring till varför Sverige tillät detta.
   Heima

   Radera
  2. Skulle Sverige ha nekat tysken transporter genom landet hade han helt sonika bara kört över oss på ett nafs. Min far låg inkallad under kriget och han har berättat att de inkallade gick i månader utan både kläder och vapen. Sverige var då som nu helt utblottat militärt. Jag vet ej om det är sant men det påstås att när de Tyska transporterna närmade sig Trelleborg samlade man ihop vad man hade av militära fordon och körde i konvoj på väg 9 för att slå i Tyskarna att vi var bra rustade..Svenskarna trodde i si enfald att Tyskarna ombord kollade med kikare mot land. Tysken visste långt tidigare att invadera Sverige var som att gå in genom sin egen bostadsdörr. I Skåne var det vid den tiden lättare att räkna vilka som inte var nazister än de som var det.

   Radera
 2. I en annan tid och annat land skulle fängelserna fyllas av personer ,ingen nämnd eller glömd !

  SvaraRadera
 3. Jag tänkte på Hedegards bok "Muhammeds flickor", där han menar att islam inte kan överleva utan denna familjesharia.

  Tänk om det är samma sak med svenska familjer och vår svenska kultur? Vi kanske skulle ta och börja fostra våra kvinnor att ta avstånd från feminismen, skälla ut dem utav bara fan för att de sticker upp. Det hade varit ett bra sätt att bekämpa feminiseringen av männen dessutom.

  En man behöver känna att han är starkare än kvinnor, och en kvinna behöver känna att det är viktigt för henne att vara sams med mannen. Det är den enda möjlighet jag kan se att rädda vårt land och vårt folk från undergång.

  Allt börjar i hemmet, inte bara för muhammedaner utan även för oss svenskar.

  Kvinnor har deklarerat krig mot männen länge nog nu. Det är dags att ta den utmaningen och visa att den kvinna man vill ha goda relationer med (och alla kvinnor) är den kvinna som vet hut!

  En uppkäftig kvinna ska ha en utskällning, oavsett man känner henne eller inte!

  SvaraRadera
 4. Demokratbloggen - nu har du väl skämtat???

  Inte kan du mena att en uppkäftig kvinna ska ha en utskällning. Håller din fru med dig??
  Du har förstås ingen fru!!
  Heima

  SvaraRadera