torsdag 23 juli 2015

Ljungbeck: Det hjärntvättade svenska folket. Sandor Herold om Sydsvenskans journalister
 

Olle Ljungbeck:
Visst pågår en hjärntvätt av svenska folket. Det som fått mig att skriva detta är en artikel i dagspressen som ungefärligen lyder:

"Våra fördomar uppstår i hjärnan. (Som om inte allt tänkande uppstår där!) Ny forskning ökar vår förståelse för hur människor blir främlingsfientliga. Tidigare studier visar att vi kan förknippa rädsla med människor som har en annan hudfärg än vi själva. Nu har "forskare" vid Karolinska institutet visat hur denna partiskhet uppstår i hjärnan".

Man kallar det partiskhet. Jag kallar det självbevarelsedrift utifrån de kunskaper jag skaffat mig om olika kulturer, religioner, värderingar i andra kulturer inte minst avseende man/kvinna men också respekten för djur och natur etc etc. Denna tveksamhet inför främlingar som representerar andra kulturer, religioner är självklar och sund.

Det är ju bara att titta bakåt i historien. Tusentals år av folkvandringar, erövringståg med åtföljande terror mot lokalbefolkningen har självklart etsat sig fast i hjärnans minnesfunktioner. Vi behöver endast se tillbaka på mongolernas, hunnernas, romarnas, vikingarnas, arabernas, korstågens etc härjningar för att förstå att det i människans hjärna utvecklats en naturlig och sund tveksamhet inför främmande människor och kulturer. Denna tveksamhet beror inte på hudfärg utan grundas på vilken kultur/religion vederbörande har hämtat sina värderingar från.

Det förhåller sig inte annorlunda i dag trots att det är makthavarna som frivilligt släpper in de individer som jag inte drar mig för att erkänna att jag känner främlingsfientlighet inför. Därmed inte sagt att jag känner sådan fientlighet inför alla kulturer och nationaliteter.

För främlingar från den Europeiska kulturen har jag inte denna negativa känsla. Trots att det ibland dessa funnits med en inte liten grupp grovt kriminella har flertalet integrerats och assimilerats i vårt land. Detta därför att kultur och värdegrund har så mycket gemensamt inom Europa.

Annorlunda förhåller det sig med de grupper som kommer från kulturer och religioner utanför Europa. Jag kan bara nämna några, Somalier, Eritreaner, Kurder, Irakier, Iranier, Afghaner, Syrier etc. Merparten av dessa representerar en religion - Islam - som är människofientlig men också vidskeplig och primitiv och vill förslava
inte bara sina egna utan även de folk hos vilka de påstår sig söka skydd. Religionen formar ju oftast värderingar och eftersom en stor del av de individer som har Koranen och Islam som rättesnöre också är analfabeter blir de lätt   hjärntvättade med denna religions värderingar.

Självklart är jag och måste vara fientlig till individer som bekänner sig till en religion som i stort sett står i motsatsförhållande till demokrati, jämlikhet mellan könen, bekämpar alla de värderingar vi lagstiftat om och, som majoriteten av svenska folket anser är grundläggande i ett civiliserat samhälle.
Med andra ord är begreppet främlingsfientlighet som det används av PK-eliten missvisande om det bara syftar på hudfärg. I stället handlar det om en sunt, friskt och civiliserat förhållningssätt från de som nu av "PK-eliten" benämns främlingsfientliga. Det mångkulturella samhället där grundläggande värderingar skiljer sig starkt mellan lokalbefolkning och de inkommande är konfliktskapande och bör därför bekämpas.

Skulle vi inte vara fientliga till den anstormning av asylsökande och invandrare, som representerar kulturer/religioner vars värderingar avseende såväl människor som djur närmast måste betraktas som barbariska skulle vi självklart sakna självbevarelsedriften i vår hjärna. Då skulle vi ej heller skapat samhällen med en rättsordning som minimerade konflikter mellan samhällsmedborgarna.

Vi ser och hör om detta dagligen. Aldrig tidigare har Sverige varit utsatt för så mycket kriminalitet och våld som efter 2006 då massinvandringen urartade. Aldrig tidigare har svenska kvinnor/flickor utsatts för så många våldtäkter att Sverige nu toppar statistiken. Aldrig tidigare har lokalbefolkningen i våra städer och samhällen levt under så otrygga förhållanden som efter 2006. 

Självklart måste vi som civiliserade individer känna fientlighet mot en religion/kultur som kränker människors rätt att leva sitt eget liv (även om detta inte innebär den vedertagna normen) så länge de inte skadar andra. Självklart måste vi känna fientlighet mot en religion/kultur som tillämpar hedersvåld, giftermål mellan nioåriga flickor och vuxna män.
Självklart måste vi känna fientlighet mot en religion/kultur som plågar djur extremt för att upprätthålla religiös vidskepelse.

Självklart måste vi reagera mot massinvandring av analfabeter som lever kvar och tar med sig värderingar och sedvänjor vars grund är vidskepelse, som hör hemma i en långt avlägsen tid då öga för öga tand för tand präglade människors vardag.

I artikeln nämns bl a att man kommit på att vi invandringskritiska enbart grundar främlingsfientlighet på hudfärg. Detta stämmer givetvis inte. Jag skulle aldrig känna fientlighet mot en person, vare sig den är svart, vit, röd, gul etc om jag vet att denna person alltsedan strax efter födelsen fått växa upp i ett land och familj, som representerar t ex de värderingar vi lagstiftat om och som svensken generellt håller för grundlaggande för mänsklig gemenskap.

De "forskare" och övriga PK-eliten som vill skrämma oss invandrakritiker till tystnad genom konstruerad vetenskap kommer inte att lyckas. Deras tillrättalagda "forskning" är alltför genomskinlig för att de skall lyckas. Uppgiftslämnare för den nämnda artikeln heter Tanaz Molapour!
Olle ljungbeck, Gävle 

Läs artikeln:
Mellan skuggor, shorts och tolerans
 Kvinnor som kommer hit på flykt undan fundamentalism ska inte mötas av nya väktarråd i förorten. Sverige måste stå upp för allas frihet.”Sydsvenskan
”From: heidi.avellan@sydsvenskan.se
To: sandorherold@hotmail.com
Date: Thu, 23 Jul 2015 14:25:27 +0000
Hej,
Ingen aning vad du talar om, fortsätter därför lin semester och sätter punkt.
Med vänlig hälsning,
Heidi Avellan
politisk chefredaktör 
Sydsvenskan
20505 Malmö
+46-40-281236
+46704222149
Twitter: @heidiavellan
23 jul 2015 kl. 16:08 skrev Sandor ... <sandorherold@hotmail.com>:
Från Sandor Herold:
Men Heidi Avellan på Sydsvenskan, vad är problemet?
Du är ju en av dem som är skyldig till allt det som du nu beklagar dig över i artikeln. Det var ju detta du ville ha, du och alla dina medarbetare på tidningen.
Du är ju en av dem skyldig till att Sverige går mot den utveckling som råder i de MENA-länder därifrån du med öppna armar har tagit emot hundratusentals s k flyktingar som har en mentalitet och respekt för liv som inte hör hemma i ett än så länge civiliserat samhälle som Sverige.

Än så länge Heidi, men inte länge till om det får fortsätta så här som det t ex gör i vår egen stad Malmö. Inte länge till om du och andra journalister inte ens vågar eller vill skriva sanningen om vilka grupper som står för majoriteten av all grov kriminalitet som begås i landet. Inte länge till om ni även fortsättningsvis behandlar oss som i årtionden har skrivit om detta öppet som simpla rasister, fascister och nazister och lögnare. Särskilt när många av oss, som jag, aldrig har skrivit under något annat än vårt riktiga namn och stått för våra åsikter.

Malmö är inte längre en svensk stad utan håller på att förvandlas till något som snart kan kallas för ett svenskt kalifat. Dagliga sprängningar och skjutningar är något som idag är ett mer eller mindre naturligt inslag i vad jag kallar för "vildarnas stad". Antagligen så är det bara en tidsfråga innan den första självmordsbombaren uppvisar sina färdigheter.

Hur många gånger har jag inte skrivit till dig om den censurjournalistik som ni på Sydsvenskan bedriver när det gäller kriminalitet som begås av invandrare eller s k mångkulturella? Det senaste exemplet på detta är när ni inte avslöjar att samlingslokalen dit en handgranat slängdes på Norra Grängesbergsgatan  drivs av irakier.

Skall jag tolka att din artikel är ett bevis på att du under alla år faktiskt har varit medveten om vart utvecklingen i det mångkulturella Sverige är på väg någonstans men att du av ren feghet inte utåt har vågat agera annat än på ett politiskt korrekt sätt?

I så fall så är det ännu mer beklagansvärt att du inte tidigare har vågat ta dig mod att agera mot vad som håller på att ske. Du och andra på tidningen har behandlat sådana som mig mer eller mindre som luft eller i bästa fall kommit med spydiga och dryga kommentarer på vad vi har skrivit.

Att få en insändare eller en debattartikel publicerad är för oss idag en omöjlighet  vad det gäller sydsvenskan och även dom flesta andra tidningar. Vi behandlas  som parias helt enkelt och detta har naturligtvis också resulterat att man i rent vredesmod och frustation ibland har skrivit mindre lämpliga saker till er.

Din artikel hade som jag ser det kunnat vara skriven av mig själv till stora delar och jag kan bara beklaga att varken du eller någon annan journalist skrivit liknande tidigare.
Men sent skall syndaren vakna, Heidi, heter det ju. Och tyvärr så är det allt för sent. Den skada som du och andra, journalister som politiker, har åsamkat Sverige och svensken med er journalistik och med den invandringspolitik som påförts  i ca 30 år är nog oreparerbar. Det har gått för långt.

För att gå rakt på sak, vi har fått in alldeles för många primitiva varelser komna från de lägst stående samhällsbildningar och kulturer och som har en sådan syn på det mesta för att detta landet skall kunna bli vad det en gång har varit.

Jag beklagar, Heidi,men jag kan inte förlåta vare sig dig eller någon av dina medskyldiga kollegor  till raseringen av detta en gång så fina land. Du liksom jag har utländskt påbrå men den stora skillnaden mellan dig och mig är den att jag i motsats till dig har gjort det jag har kunnat för att förhindra förstörelsen av landet och att det inte skall bli ett mångkulturellt kaosland som det har blivit.

Med din finska påbrå och med tanke på vad ditt eget land har genomgått genom åren så hade man kunnat förvänta sig ett annorlunda beteende från din sida samt att du hade värdesatt landet Sverige på ett bättre sätt.

Jag har inget dåligt samvete för det jag har skrivit och gjort, men du och många andra borde ha det.

Till sist kan jag bara skriva följande, arma våra barn och barnbarn. Vi klarar oss tack vare vår ålder undan det totala sammanbrottet för detta land, men hur ska det gå för dem?

 Sandor Herold, Malmö
 
Ni förtjänar vad som kommer men era barn och barnbarn gör det inte och det är de som kommer att betala priset för er oansvariga enfald och feghet.
 De skall svära ve och förbannelse över vad ni gjort dem – speciellt kvinnorna – ni ett folk av förrädare,
 ni ett samhälle avlämlar, ni – ett skepp av narrar. Detta är på allvar, Sverige.” Pat Condell

1 kommentar:

  1. Hehe, vad kul att min översättning av Pat kom till ytterligare användning. :)

    SvaraRadera