söndag 2 augusti 2015

Ljungbeck: Riksdagen och Regeringen gör sig skyldiga till folkrättsbrott. Hur tar vi hand om våra barn undrar trött mamma.

 Olle Ljungbeck:

Genom att lagstifta om kvotering av invandrare till alla grundskoleklasser (inkl förskolorna) gör den nuvarande regeringen sig skyldig till folkrättsbrott..

Ovanstående lagstiftning är en våldtäkt på svenska barn.

I praktiken innebär lagstiftiningen att alla skolor på förskole- och grundskolenivå är skyldiga att ta emot invandrarelever.

Mot bakgrunden av den destruktiva, negativa, vidskepliga värdegrund invandrarbarn från muslimska länder bär med sig är det närmast att betrakta som psykisk misshandel (med men för livet) att tvinga svenska barn till samvaro med dessa under skoltid.

Svenska barn får generellt med sig från spädbarnsåldern den värdegrund, vi lagstiftat om, och som svenska folket anser är grundläggande för ett humanistiskt samhälle.

Invandrarbarnen från de muslimska länderna blir från spädbarnsåldern indoktrinerade med de kulturella och islamska värderingar Koranen och Islam bygger på. Dessa värderingar är på intet sätt humanistiska utan närmast människofientliga. Islam kan inte betraktas annat än som en människofientlig, primitiv och destruktiv rörelse.

Men Islam är inte enbart homofobisk, antisemitisk utan också motståndare till alla de värden som hör ihop med demokrati och varje människas rätt att forma sitt eget liv så länge hon inte skadar andra. Detta gift får inte spridas och påtvingas svenska barn.

Svenska barn får tidigt lära sig empati mot djur och förmanas att aldrig vara elaka mot dem. De får också lära sig att vårda naturen etc.

Motsatt förhållande råder i den muslimska kulturen. Djur utsätts för en grym tortyr när de skall avlivas genom Halalslakt.
(Jo halalslakt är tortyr det går inte att förneka). Denna grymhet lär sig de muslimska barnen se som något naturligt. I den muslimska kulturen är musik, sång, konstnärlig förmåga etc ofta förbjuden. Avbildning av religiösa och andra personer är straffbart och kan leda till döden. Sålunda så långt ifrån en skapande kultur man kan komma.

Pojkarna i de muslimska länderna får tidigt lära sig att flickor är andra klassens medborgare. De får utsättas för kränkningar och våld utan att det leder till någon form av straff. 

I Sverige har redan flera fall förekommit där invandrarpojkar i förskoleålder sextrakasserat svenska småflickor som en följd av kultur/religion.

Att utsätta svenska barn i förskoleåldern och uppåt för detta är inte endast grymt utan ett folkrättsbrott. Det är inte mindre brutalt än vad nazister, och kommunister utsatte vissa grupper för. Därför tvekar jag inte att påstå att om detta blir verklighet är de svenska politikerna fullt jämförbara med de nazister de påstår sig avsky.

Därför uppmanar jag er föräldrar, men även mor- och farföräldrar att till varje pris bekämpa och förhindra denna fruktansvärda psykiska misshandel av era barn och barnbarn.

Om ni tillåter det ske, har ni svikit era barn på ett sådant sätt, att ni inte är värda att kallas föräldrar eller mor- och farföräldrar.

Många av de svenska barn som utsätts för denna terror kommer att få men för livet. Det är inte otroligt att sådana "kvotklasser" kan bestå av mellan 25-75 procent inkvoterade invandrarbarn.

Svensson, älskar Du ditt barn finns endast ett alternativ - vägra acceptera detta nazistiska och inhumana beslut från demokratins dödgrävare - regering och riksdag.

Till ovanstående kan tillfogas att en stor del av invandrarbarnen är analfabeter. I dagarna har seriösa forskare kommit fram till att de usla resultat som redovisats rörande den svenska skolan till mycket stor del är orsakade av att invandrarelever ingår i det statistiska underlaget.

Ovanstående beslut av Regering och riksdag skall inte enbart fördömas utan måste upphävas omgående.

Men inte endast i detta fall tar Regering och Riksdag inte det ansvar vi har rätt att kräva av dem.

1.Våldet från invandrargrupper eskalerar alltmer. Snart er det en normal händelse att granater exploderar i folktäta områden i våra städer. Mord, rån, våldtäkter, överfall etc sker dagligen utan att Statschefen eller Justitieministern agerar. Sverige ligger nu i topp vad gäller olika slag av kriminalitet.

Med andra ord är politikerna på väg att skapa ett Europas Mexiko. De har för länge sedan passerat gränsen för vad som kan kallas terror mot det egna folket.

2.Ständigt växer nya parallellsamhällen upp där Koranen och Sharialagar tar över de svenska lagarna. Men Stefan Löfven, Morgan Johansson och övriga PK- eliten sover.

3.Mellan 40-60000 invandrarkvinnor är könsstympade. Jag har i ett års tid kämpat med myndigheterna om att de skall bestraffa utövarna då brotten utförts i Sverige. Jag har av dessa myndigheter fått svaret, att de inte kommer att agera då detta kan reta upp förövarna och härigenom skapa problem för politiker och myndigheter.
Självklart kommer denna brottslighet därför att fortsätta. Hur mycket tror Du Svensson, förutom ett enormt lidande för kvinnorna det ekonomiskt kommer att kosta sjukvården under dessa kvinnors liv?

4.Inom den muslimska världen är kusingifte snarare regel än undantag. Avkomman är oftast genetiskt skadad vilket kan yttra sig i form av lyten eller defekter, fysiska och psykiska handikapp som efterblivenhet etc. Ofta så grava att vederbörande inte kan klara sig själv utan måste få  vårdnad av samhället. Vad kommer detta att kosta? När kommer en lagstiftning som förbjuder dessa giften?

5.Barngifte förekommer fortfarande trots att detta är förbjudet i lag. Vad gör Regeringen?
 Bildresultat för barngiftermål

6.Det tar i snitt 8 år för dagens invandrare att komma i  sysselsättning. Hur kan detta generera vinst?

7.För en muslim innebär religionen en låsning och hindrar han/henne att integreras eller assimileras i ett modernt samhälle. Detta gör att sannolikheten för att de som praktiserar Islam som i hemlandet aldrig kommer att integreras eller bli nyttiga i det moderna samhället. De kommer i stället att samlas i parallellsamhällen och bli socialfall.

8.De muslimska kvinnorna/flickorna är i stort sett lika ofria och förtryckta av de egna männen/pojkarna som i sina hemländer! Det var ju detta Stefan Löfven fick uppdraget av FN-chefen att göra något åt. Borde han inte börja i Sverige? Nej det gör han inte, eftersom handlingsförlamningen är total.

Slutligen: Regeringen, Sjuklöverpartierna, PK-journalisterna missar aldrig ett tillfälle att kritisera Sverigedemokraterna (SD) hur liten en fråga än är om man därmed kan skymfa eller förolämpa en Sverigedemokrat. När hörde ni ovannämnda ta tag i frågor som ovanstående. Aldrig! Med hänsyn till sin makt måste de då rimligen betraktas som medansvariga till att
ovanstående inte åtgärdas.

Man brukar tala om stora och små människor både i fysisk och intellektuell etc mening. Håller vi oss till den intellektuella delen etc  måste regeringsledamöterna, PK-politiker, chefredaktörer  och journalister i PK-pressen vara mycket små, eftersom de aldrig tar tag i de stora och viktiga frågorna som demokrati, en ärlig beskrivning av verkligheten etc.

I dag påstod regeringen att det kommer in för lite skatter innebärande att det saknas resurser för alla utgifterna? 

Jag tvivlar att det förhåller sig så. Är inte orsaken en annan, nämligen att kostnaderna för massinvandringen nu fått sådana proportioner att nuvarande skatteuttag inte räcker?

Jag skickar frågan till Aftonbladets stjärnreporter Helin med hopp om resultatbärande grävande journalistik!

Olle Ljungbeck, Gävle.

Nedanstående insändare är intressant att läsa. Säger en del om hur många barn har det idag. Lämnas vind för våg och hoppas på att någon ansvarsfull person, i det här fallet en mamma som nu har fått nog, ska ta ansvaret för barnen. Det är samma föräldrar som reser till bl.a. Thailand några veckor innan skolan är slut för sommaren för då är det billigare resor. Varför mår så många svenska barn dåligt? Är barnen bara en chic accesoir?

”Trött mamma har fått nog. Ordet fritt 
Jag är en helt vanlig mamma som inte orkar mer. Jag har pusslat för att kunna ta ut långledigt i sommar för att kunna vara tillsammans med mina barn på sommarlovet. Tyvärr verkar detta faktum utnyttjas av andra föräldrar i området som använder mitt hem som någon form av sommarfritids. Mitt hem gästas av en strid ström av barn som vill leka med mina. Min ytterdörr öppnas och stängs i ett kör – från 9-tiden på morgonen fram till kvällen. Det förväntas att jag ska ge dessa barn mat, underhålla och plåstra om dem med mera. Föräldrarna ringer aldrig för att kolla upp sina barn, eller för att be dem komma hem på lunch. Nu har mitt hem börjat fyllas upp av mina barns kompisars småsyskon också.

Jag är naturligtvis glad för att mina barn har många kamrater, men det känns som att jag måste fly mitt hem för att få lugn och ro tillsammans med mina barn. Jag vill fråga er föräldrar som skickar iväg era barn på morgonen och sedan inte får hem dem förrän på kvällen - undrar ni inte var era barn är och gör under dagen? Vill ni inte umgås med dem?
Ibland berättar barnen för mig att deras föräldrar jobbar och har lämnat dem ensamma hemma. Är det meningen att jag ska ta hand om dem under min semester? Även om det kanske inte är meningen är det detta som händer. Hur kan jag låta bli att ge mat till ett hungrigt barn eller plåstra om och trösta ett barn som slagit sig? Sommarfritidsbarnen har därtill följt med mig och mina barn till det lokala badet där jag förväntas se till så att de inte drunknar för "mamma har sagt att jag bara får bada om en vuxen följer med mig". Orkar inte mer.”Trött mamma ÖC


2 kommentarer:

  1. Det ser mörkt ut,Komvux i Gävle har som exempel på den nya tidens strömningar,som praxis att ge de sökande till barnskötarlinjen med sämre betyg förtur till platserna, framför de som med flit och goda betyg borde ha kvalificerat sig,vilken framtid väntar Sverige med en sådan utbildningspolitik?

    SvaraRadera
  2. Exakt som den trötta mamman hade jag det under mina barns uppväxt. På storhelger fick jag köra iväg mina barns kompisar för att vi skulle få fira i lugn och ro. Både kompisarna och deras föräldrar blev väldigt förvånade då jag satte gränser allt som oftast, det verkade inte finnas i deras värld att inte deras barn var andras ansvar. Att mina barn hade en mamma med gränser.

    Det finns mycket att berätta om ointresset från vuxna gentemot sina barn. Jag hoppas att de barn jag hade hemma ändå fick något med sig på vägen, att vuxna tar hand om barn och bryr sig. Att de i sin tur som vuxna bryr sig om de barn som föräldrarna slänger ut på morgonen och möjligen säger hej till innan de lägger sig på kvällen./V

    SvaraRadera