onsdag 5 augusti 2015

Ljungbeck: Slå vakt om vår grundlagsfästa värdegrund. SD:s kampanj om tiggarnaEn bild säger mer än tusen ord
Islamisten Mehmet Kaplan – Sveriges bostadsminister första raden till vänster


Ovanstående bild skulle kunna vara en illustration till medeltida åtskillnad mellan kvinnor och män. Ändå är det inte så, utan speglar företeelser från dagens Sverige. Det anmärkningsvärda är emellertid att tredje man till vänster är en "svensk" minister - Mehmet Kaplan -, som inte endast av en tillfällighet finns med på bilden, utan som islamist verkar för denna åtskillnad mellan könen.

Så långt har det sålunda gått att i Sveriges regering, ledd av Stefan Löfven ingår en person som representerar en "religion/kultur" vars ideologi är återgång till faktisk ojämlikhet mellan könen. Och i det fallet är det kvinnorna, som skall vara underordnade och inte tillerkända samma rättigheter som männen. Det bör noteras att regeringsalliansen består av Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänstern. Men genom "Decemberöverenskommelsen" stöder Alliansen den rödgröna regeringen och dess politik. Därmed stöder man också Mehmet Kaplans strävan att i strid med grundlagen och övriga lagar verka för ojämlikhet mellan könen.

I Jämställdhetslagen står bl a följande.

"Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör ÅTSKILLNAD mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet diskriminering är underförstått att åtskillnad innebär något negativt för den drabbade. Det anses diskriminerande att göra ÅTSKILLNAD på grund av sådana egenskaper som anses medfödda."

Självklart är kvinnligt kön medfött!

Rätten att i allt väsentligt bli behandlad lika, anses vara en mänsklig rättighet, i enlighet med FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Nu bryter regeringen Löfven inte enbart mot jämställdhetslagen utan mot flera andralagar vad gäller att hävda jämställdhet mellan kvinnor och män och därigenom inte diskriminera de förra.

Sålunda bryter han öppet mot 1998 års lag om förbud mot könsstympning av kvinnor.

Detta gör han genom att inte verka för att de som i Sverige utfört och utför könsstympning på bl a invandrarkvinnor/flickor inte ställs inför rätta och bestraffas. (Ungefär mellan 40-60000 invandrakvinnor beräknas stympade). Självklart kommer Regeringen Löfvens underlåtenhet att innebära fortsatt stympning och ett fruktansvärd lidande för
de som drabbas.

Här skulle kunna räknas upp ett ytterligare antal områden där den människofientliga religionen/kulturen Islam fått carte blanche att i strid mot svensk grundlag och lag verka för en återgång till medeltida förhållanden. Något som i hög grad
drabbar såväl svenska som invandrarkvinnor.

Av dessa kan bl a nämnas tvångs- och barngifte. Islamska/muslimska skolor som inte är annat än koranskolor som genom "utbildningen" kränker eleverna och förhindrar integrering. Men också passiviteten inför islamisternas kränkning
och hot av invandrarkvinnor som vill integreras och assimileras i det svenska samhället.

Eftersom knappast någon politiker tidigare som Stefan Löfven ljugit så för medborgarna kan det ibland kännas meningslöst att av en sådan person kräva ärlighet och ansvarstagande. Jag kommer emellertid att fortsätta eftersom det bland
Riksdagens 349 ledamöter måste finnas ett antal som förr eller senare inser att detta maktmissbruk och ödeläggelse av svensk värdegrund inte kan få fortsätta om Sverige skall framstå som en demokratisk och progressiv stat.

De som i dag gläds åt de rådande förhållandena är givetvis de extrema islamisterna. Ingen hade väl för några år sedan kunnat tro eller ana att en islamist - motståndare till den värdegrund vi grundlagsfäst och som delas av majoriteten av svenska folket skulle få en plats i Sveriges regering!

Men detta innebär ju också att regeringen Löfven - understödd av Alliansen - brutit och bryter mot kärnan i den värdegrund svenska politiker kämpat för i hundra år! Det är ett brott mot såväl gångna generationer som dagens svenskar.

Jag hade tänkt att på denna artikel sätta rubriken: "Var finns ni feminister" Men då slog det mig att några feminister finns inte i dag. Endast slagordsförkunnare!

Olle Ljungbeck, Gävle

Läs:


3 kommentarer:

 1. Är det bostadsministern Muslimen Mehmet Kaplan som vill ta de stugor som var ämnade till våra pensionärer och ge till asylsökande?
  Rösta bort denne förrädare vid nästa val.!!
  Heima

  SvaraRadera
 2. Javisst är det OERHÖRT att vi i vår riksdag har en minister som är utövande islamist.
  Dessutom bostadsminister och jag tänka att när hans landsmän ber honom om hjälp med bostad så sker det på svenskars bekostnad. Jag har inga bevis för detta men det är mycket som sker numera i vårt land som vi inte gillar men som vi inte har bevis för.
  Heima

  SvaraRadera
 3. Hur kunde någon med normalt tänkande rösta på 7-klövern 2014 det är en gåta för mig.
  Är verkligen svenska folket så oerhört naiva och blåögda eller det är rädslan för vad andra ska tänka och tycka.
  Tänk om man lägt sin röst på SD som är det enda demokratiska partiet i Sveriges riksdag.
  Majoriteten av svenska folket röstade för Sveriges och sin egen undergång och fattar inte detta då är man en idiot.

  SvaraRadera