måndag 31 augusti 2015

Nobelpristagare om Europas självmord. Klimathysteri. Massvaccineringar och NWO.Nobelpristagare i litteratur:

"Muslimerna översvämmar, ockuperar och förstör Europa"-

Den ungersk-judiske författaren och förintelseöverlevaren Imre Kertész, som fick nobelpriset i litteratur 2002, riktar nu skarp kritik mot det västerländska etablissemangets beslut att låta Europa byta befolkning genom massinvandring från länder i tredje världen.

Det är i boken Den sista tillflykten som Kertész väljer att kraftigt fördöma det som makthavarna gör med Europa just nu.” Fria Tider

Imre Kertész om Europas självmord
Av Thomas Nydahl

I sin nya (av Ervin Rosenberg) till svenska översatta bok, Den sista tillflykten, skräder Imre Kertész sannerligen inte orden om det som sker med Europa i relation till och underdånighet inför islam. Jag återkommer längre fram förstås, men vill bara ge er två citat som tål att tänkas på:
“Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.” (sidan 177)

och:

“Jag borde säga några ord om politiken också (…) Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockuperar, i klara verba, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin (…) Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är stånd att försvara sig, utan där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sin egen fiende.” (sidan 180)

Imre Kertész blir med ord som dessa, så vitt jag kan se, den förste Nobelpristagare i litteratur som tar till ord om en av tidens avgörande frågor. Han har dragit slutsatsen att man inte kan tiga och låtsas vara en blid och i allt tillåtande människa. 

Han skriver:
“… goda manér är lika med lögn och total självuppgivelse.” (sidan 180)
Det enda som återstår är klarspråket och försöken att tala sanning. Det är uppfordrande. – (Se også Luk grænserne AfMersiha Cokovic.) Occident och Snaphanen

Antropocene:
”Klimathysterin och migrationen
Med fortfarande mycket höga födelsetal i stora delar av Afrika och Mellanöstern föds massor av nya människor till fattigdom och låg utbildning. Dessa, ofta analfabeter, söker sig till Europas välfärdsstater för att få del av välfärden. De kommer till länder där deras möjligheter att hitta ett jobb minskar för var dag, i takt med att enklare jobb snabbt försvinner och ersätts av robotar och datorer. De blir beroende av välfärdsystem som är finansierade av en relativ krympande skara som har riktiga jobb och betalar skatt. Vi måste gå till botten med dagens migrationsproblem, innan Sverige åter förvandlas till ett fattigt U-land, därför att skatteunderlaget inte längre räcker till för att betala. Skattebaserna flyttar från landet eller stryps av för höga skatter.

Det finns inga alternativ. Vi måste inse att den enda hållbara vägen för att kunna bromsa upp migrationsströmmar från Afrika, delar av södra Asien och Sydamerika, är att snabbt bygga bort fattigdomen där den finns kvar. Att lösa de globala migrationsproblemen handlar om att hitta ekonomiska lösningar som eliminerar fattigdomen. Klarar vi inte det kommer migrationen från fattigdom till välfärd att fortsätta tills resurserna klappar ihop och även de välutvecklade samhällena övergår i kaos och fattigdom.

…..Omställningen från fossil energi är inte så överhängande som alarmister hela tiden påstår i sina domedagspredikningar. I snart 20 år har inte den globala temperaturen stigit trots stigande koldioxidhalt och den hittillsvarande effekten av det senare är faktiskt övervägande positiv. Växtligheten och skördarna på jorden har ökat och klimatet är lite angenämare med 0,8 grader varmare. Vi har faktiskt tid att under ordnade omständigheter bygga bort fattigdomen för att senare ta itu med klimatfrågorna. De krav som idag ställs av s.k. miljöorganisationer och gröna politiska partier är helt enkelt inte hållbara.”Hela artikeln 

Vill du veta mer om Vaccinet som dödar?
Du har väl läst Julia Caesar och Mardrömmen om nedanstående journalister och hur de bär sig åt?
2 kommentarer:


  1. Dessa tre i var sin lyktstolpe hade varit en syn för gudarna..

    SvaraRadera
  2. Vem sade maktens kolportörer?

    SvaraRadera