söndag 20 september 2015

Europas öde. Ljungbeck anmäler Mehmet Kaplan och Stefan Löfven för DO. Sandor Herold om plundringen på SJ-tågMan kan fundera över var Göran Rosenbergs lojalitet finns, född som han är i Sverige!

”Dagens Nyheter: ”Författaren Göran Rosenberg fick en lång applåd för sitt tal om Europas mångkulturella öde.”

Rosenberg sade sig hysa gott hopp om att Europa ”skulle övervinna sin historia och den europeiska unionen bli det hus som till sist skulle lyckas härbärgera Europas mångkulturella öde – att bli ett hus för många hem.”
Någon problematisering av den aktuella invasionen hördes inte från honom.

Som tidigare konstaterat här på bloggen är Göran Rosenberg en kulturmarxistisk ideolog med stort inflytande, hans tänkande har styrt den förda invandringspolitiken. Jan Millds blogg

Om kulturmarixism kan man läsa mer om på här

Olle Ljungbeck:
Anmälan av bostadsminister Mehmet Kaplan och statsminister Stefan Löfven till Diskrimineringsombudsmannen.

Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot " FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor".

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor.

Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster.

Ovanstående bild från en moske i Sverige visar bostadminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen.

Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt nämnda FN-konvention. Men detta är inte allt. Inom moskens "ramar" sker härutöver en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön. Vissa moskeer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärtvättas att alltid vara mannen underdånig.

Det är särskilt allvarligt att en svensk minister genom sin närvaro, medlemskap i mosken, men också genom sin auktoritet, sanktionerar denna diskriminering av kvinnor. Det strider helt mot de grundlagsfästa värderingar varje minister men inte minst Sveriges statsminister omutligt måste hävda.

Statsminister Stefan Löfven måste därför också hållas ansvarig för denna kränkning av kvinnor eftersom han är Kaplans chef. Att han låter detta ske är inte bara en kränkning av kvinnor utan också ett våldförande på och skändning av de värderingar vi grundlagsfäst men också lagfäst genom allmän lagstiftning. Eftersom en majoritet av svenska folket ser dessa som grunden i en demokrati är det särskilt allvarligt att diskrimineringen får fortsätta utan att statsminister Stefan Löfven agerar men också att ansvariga myndigheter inte heller gör det! Frågan som ovillkorligen måste ställas är då.

"Är man rädd för att utmana de islamistiska antidemokratiska krafterna"?

 I så fall är det en feghet som klart diskvalificerar honom som statschef i en demokrati.

Men Stefan Löfven skymfar också FN eftersom han av FN.s generalsekreterare anförtrotts uppdraget att internationellt verka för kvinnors jämlikhet med män.

Genom att acceptera en islamist som minister kränker han därmed kvinnor världen över, men också de jämlikhetssträvanden som Sverige gjort sig känt för. Hans totala likgiltighet att inte minst göra slut på det utbredda kvinnoförtryck, som pågår inom islamistiska kretsar i förorter och parallelsamhällen i många av våra städer och större orter tyder allra minst på någon slags utvecklad humanism, vilken han med stora ord så gott som dagligen försöker få oss att tro att han är bärare av.

Därför kräver jag att Diskrimineringsombudsmannen utan att fly undan sitt ansvar med hänsyn till nämnda personers ställning omgående verkar för att den diskriminering jag pekat på undanröjs på ett tydligt och verkningsfullt sätt.

Genom studier av grundlagen och förarbetena till denna framgår det tydligt att Stefan Löfven bryter mot denna. Han har därför två val. Endera att entlediga Mehmet kaplan omgående. Alternativt att Kaplan tydligt tar avstånd från den diskriminering av kvinnor som sker i mosken, men också lämnar sitt medlemskap så länge inte kvinnorna ges samma rättigheter som männen. Något allvarligare brott än brott mot grundlagen existerar knappast vare sig för en statsminister eller annan minister.

Till dig svensk vill jag säga.

 "När statsledningen inte längre följer grundlag och andra lagar utan bryter mot dessa har vi nåtts av ett förfall som måste brytas.

Varje medborgare som vill hävda demokratin måste därför bekämpa detta förfall innan det är för sent".

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Till:
Från: Sandor Herold

Erik Johannesson, ordförande SEKO-SJ förhandlingsorg.

 
Du skriver att du är stolt över att jobba i ett företag som visar mänskliga värderingar i tider av oro ute i världen och att ni skulle vilja göra ännu mer för människor på flykt.

Jag undrar om du tycker att det är rätt av flyktingar som påstår sig ha flytt undan våld och förföljelse att bete sig som de tydligen har gjort på ett SJ-tåg och som nu ledningen försöker att tysta ner. Klicka på raden här under!

Jag har jobbat på SJ i Malmö sedan 1970 och blev lokförare 1980. Tog ut tjänstepension vid 60 års ålder och har sedan dess jobbat som timanställd hos Arriva  tåg i Malmö där jag fortfarande är.

Jag kom som fyraåring till Sverige 1956 efter att mina föräldrar flydde till Österrike samma år på hösten. Märk väl, dodem flydde till närmaste grannland och kom till Sverige sedan dodem hade anmält sig hos den svenska delegationen på flyktinglägret utanför Wien där vi befann oss. Vi kom med svenska bussar till Sverige, alltså flydde inte mina föräldrar till Sverige, de reste hit. Deras status som flyktingar upphörde när de lämnade Österrike, efter det var de resenärer på väg till Sverige.

De tog sig alltså inte som dagen s k flyktingar genom 8-9 länder för att sedan söka asyl i ett land som man redan i förväg valt ut.

I mina ögon är dessa Syrier eller varifrån de nu kommer inga flyktingar när de beträder svensk mark efter att ha rest genom Turkiet, Grekland, Makedonien,Serbien, Ungern, Österrike, Tyskland och Danmark. Varför har de inte sökt asyl i något av dessa åtta länder innan de har kommit till det förlovade och i förväg utvalda landet Sverige  på sin påstådda flykt? Ingen av dessa har flytt från Syrien till Sverige. De har flytt till Turkiet, det närmaste grannlandet, sedan har de därifrån på frivillig väg rest till Sverige. Ingen har tvingat dem att fly därifrån.

Dessa människor som nu med mer eller mindre våld passerar gränsen till t ex Ungern och Kroatien och Slovenien är inget annat än illegala invandrare. Dessa länder gör helt rätt i när man hindrar dem från att komma in. Särskilt när man ser hur de beter sig genom sin stenkastning och andra våldsyttringar mot den lokala befolkningen, där de drar fram. Jag minns särskilt en filmsekvens där dessa mer eller mindre vildar började kasta sten mot ett lok på en ungersk station där lokpersonalen fick stänga igen fönstren för att undvika att bli träffade av dessa vildars uppvisning i tacksamhet.

Jag reagerar också över dessa s k flyktingars beteende när det gäller att skräpa och skita ner där de drar fram. Motorvägen utanför Budapest efter deras påbörjade vandring mot Österrike fick i jämförelse sopstationen Spillepengen i Malmö att närmast framstå som ett välskött naturreservat.

Vad det gäller gratisåkande på SJ för dessa s k flyktingar så undrar jag om jag skulle kunna hänvisa  att jag också är flykting och åka gratis på SJ tåg? Visserligen så är det snart 60 år sedan vi flydde från Ungern till Österrike men det kanske inte är för sent att åberopa detta och utnyttja samma förmån som dagens s k flyktingar har på mitt gamla företag där jag jobbade i 41 år, varav 31 som lokförare. Kanske kan jag till och med gå in i bistrovagnen och plocka till mig av utbudet där utan att behöva betala och åberopa flyktingstatus?

Tacksam för svar på dessa frågor.

För att du med säkerhet skall kunna fastställa, om du vill , att mina uppgifter vad det gäller min anställning på SJ stämmer så hänvisar jag till Michael Holst i Malmö som var min närmaste chef.
Har faktiskt funderat på att ta kontakt med honom angående eventuell anställning som flyktingtågsförare.

 M V H
 Sandor Herold, Malmö
 

Asylsökare plundrade SJ-tåg  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar