fredag 18 september 2015

Ljungbeck: Anders Lindberg om köpta SD-väljare. Regeringsförklaringen har blivit dummare.Olle Ljungbeck skriver till en av de absolut värsta journalisterna i Sverige. Läs först artikeln.

Aftonbladet – Anders Lindberg


Han har köpt SD:s väljare
I de fina salongerna är det viktigare att bevara flödet av skattepengar ur välfärden.
Till den rosenkindade gossen med det troskyldiga (och naiva) utseendet Anders Lindberg, Aftonbladet.

Du Anders Lindberg påstår att någon Peje Emilsson, Kreab köpt mig och andra SD- väljare? Hur vet Du det? Vi känner inte varandra. Och jag känner inte denne Peje Emilsson. Så med andra ord går Du ut med beskyllningar mot mig och många andra trots att vi är helt okända för dig och vice versa. Det tyder inte på någon större respekt för sanningen. 

Jag har varit personalchef och, rekryterare av alla slags människor och yrken.
När jag någon gång orkar läsa dina skriverier slår det mig alltid att de aldrig är sakligt underbyggda och analyserande. De är rätt och slätt påståenden utan någon som helst sanningshalt, vilka Du gör oavsett problemets art. Min bakgrund gör att jag inte behöver läsa många av dina rader förrän jag avslöjat dig. Med andra ord skulle du röjt dig direkt vid en anställningsintervju och då inte fått ett eventuellt jobb Du sökt. Jag tror inte heller jag skulle anställt den person som rekryterat dig, för sådana grova missar får inte en rekryterare göra. 

Vad beror detta förenklade och ointellektuella förhållningsätt på. Det vittnar inte om någon nämnvärd begåvning eller moral, ja jag skulle vilja säga att det snarare visar brist på sådant. Men framförallt en feghet som borde vara främmande för en riktig journalist. Men nu är Du ju inte en sådan utan bara en psudo sådan. 

Jag har också märkt att Du alltid står på etablissemangets sida och aldrig har någon avvikelse från det resonemang vi får ta del av från den sk PK-eliten. Denna din opportunism visar ju att Du inte är en riktig journalist. Den riktige journalisten (tyvärr är Du inte ensam eftersom de riktiga journalisterna numera nästan är utdöda) söker ju sanningen. Men sådana som Du är inte intresserad av denna utan endast av att stå väl med makten och etablissemanget. Den grupp som varje sann journalist borde ha som huvudfiende.

Med andra ord, blir Du så tröttande att läsa eftersom Du låter som ett självspelande piano med ständigt samma melodi att man sällan orkar läsa hela din artikel.

Därför tycker jag att Du skall försöka höja ambitionen. Någon bra journalist kan Du aldrig  bli eftersom Du fruktar sanningen. Men trots att media numera bildat symbios med makten så finns det ännu ett antal personer Du kan lära av om Du verkligen har viljan.

Jag vill särskilt nämna två personer. Du kan självklart, hur Du än försöker aldrig nå upp till deras klass (kanske till "anklarna"). Men det vore väl ändå något att sträva mot.

De två jag vill nämna är Alice Teodorescu, Göteborgsposten och Marika Formgren, fri skribent.
De måste anses som Sveriges skickligaste journalister med hänsyn till begåvning, analytiskt tänkande, sanningslidelse, oräddhet och realism. Det är en njutning att höra dem. Inte nödvändigtvis för att jag oftast håller med dem utan för att deras resonemang är så intellektuellt högtstående. Ta t ex häromdagen när Alice totalt krossade din chef Karin Pettersson med sina skarpsinniga inlägg. 

När Du nu genom ovanstående fått klart för dig på vilken nivå Du befinner dig som "journalist" förutsätter jag att Du vill förkovra dig.

Därför skall jag ge dig ett antal frågor och problem Du snarast kan ta dig an.Genom att angripa dessa kan Du visserligen komma i onåd hos din chef men en riktig journalist skall våga utmana och därmed leva farligt.

1. Berätta (gärna med statistik) hur många svenska kvinnor som utsatts för våldtäkt/gruppvåldtäkt av invandrare. Dölj inte att vi nu toppar statistiken i Europa ja kanske i världen.

2. Ge en skildring av det våld svenska kvinnor, män, barn utsatts för av invandrare i form av mord, rån, grovt våld, stöld. Men också den terror många svenskar lever under i sitt eget land pga invandrare.

3. Berätta om vad massinvandringen inneburit i försämrad sjukvård, åldringsvård och skola etc.

4. Tvinga myndigheterna att ta tag i könsstympningen av invandrarkvinnor/flickor. Jag har försökt i över ett års tid men slutligen fått beskedet av myndigheterna att man inte kommer att agera därför att det kan irritera utövarna och deras religiösa ledare. Därför kommer denna ohyggliga stympning att fortsätta.

5.  Arbeta för att de islamistiska friskolorna förbjuds. De är inget annat än koranskolor där flickor från förskoleåldern får lära sig att de är mannens slavinna.

6.  Tvinga myndigheterna att agera i de förorter där islamisterna skapat parallellsamhällen och infört såväl sharialagar som hederskultur. Peka på den underminering av demokratin som islamisterna står för.

7. Verka för att tvångs- och barngifte upphör. Jo de är förbjudna i lag men efterlevs inte.

8. Verka för att grundlags- och lagfästa värderingar skall efterlevas av muslimer.

9.  Skildra integrationens totala misslyckande men förklara också det omöjliga i dagens massinvandring.

10. Slutligen kan Du väl skriva en rad om varför sossarna höjer avgiften för hemtjänsten! Jag förstår väl att det behövs pengar till massinvandringen.
Men varför skall pensionärerna stå för dessa?

Ovanstående kan bli en mätare på din verkliga humanism och inte som nu en eftergivenhet åt de som liksom Du inte vågar skildra verkligheten som den är. Den självrespekt som varje människa behöver för att känna harmoni och som Du måste sakna, skulle med ens kunna bli verklighet för dig. I stället för ett självspelande piano skulle Du kunna bli en god grävande journalist som dina barn kan känna stolthet över.

Jag ger även din chef möjlighet att ta del av detta. Han som i sin tidning blandar pornografi och låtsad medkänsla för flyktingar på ett sätt som inte tyder på någon högre moral eller medkänsla. Men allting går att sälja med mördande reklam, eller hur.

Olle Ljungbeck, 80591 Gävle


Regeringsförklaringen har blivit dummare
…En snabb genomskumning lämnar läsaren med en vag känsla av att regeringsförklaringen har blivit… dummare. Har den det? Även om kultursidorna av tradition har gjort en dygd av att upphöja subjektiva känslor till allmängiltighet kan det vara uppfriskande med lite statistik som omväxling.

…Vi ignorerar styckeindelningen – den senaste ser på regeringens hemsida ut som någonting ur Lättläst Förlags katalog – eftersom den tycks vara en ofrånkomlig konsekvens av att människor numera klickar sig genom livet på alltför små skärmar.

Det finns en massa knep för att ta reda på hur avancerad en text är – genomsnittlig ordlängd är ett vedertaget sådant. 
Sedan 1985 har den krympt från 6,2 bokstäver till 5,9. Med detta sagt vinner Fredrik Reinfeldt klart fördumningligan med en stark bottennotering på 5,4 ord i 2011 års regeringsförklaring – trots illustra ord som ”överskottsmålen”, ”säkerhetsmarginaler” och “ansvarstagande”.

…Snittmeningen i årets regeringsförklaring rymmer 10 förhoppningsvis väl valda ord (”Sverige” kommer på plats nummer 10 i ordfrekvens, om någon nu glömt var vi befinner oss).…

…Det ädla semikolonet – som Palmes talskrivare visste att använda för att undvika pinsam satsradning – saknas helt i Löfvens tal. I gengäld får vi dessa styggelser, uppdelade på två hela stycken:

”Detta är vårt gemensamma framtidsprojekt.
Så bygger vi ett Sverige att vara stolt över.”

…”Barns kulturskapande prioriteras”, deklarerar Löfven, efter att ha gjort sin enda litterära referens – till barnboken ”Gittan och gråvargarna”.Hela artikeln

 Bildresultat för gittan och gråvargarnaInga kommentarer:

Skicka en kommentar