söndag 27 september 2015

Ljungbeck: Flyktingkatastrofen skapad av USA, Natoländerna men också Sverige. Merkel och Löfven bl.a. Europas dödgrävare


Ljungbeck:
"Flyktingkatastrofen"!

Det finns nu inte längre minsta tvivel om att det är USA, Natoländerna men också Sverige som skapat "Flyktingkatastrofen".

Genom störtandet av Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi, kriget mot Bashar al-assad och fiaskona i Afghanistan står det klart att USA, Natoländerna men även Sverige är skyldiga till den flyktingkatastrof och massflykt som nu pågår till Europa. Helt klart är dock att inte alla "flyende" är flyktingar utan en stor del är också ekonomiska immigranter.

Genom att störta Hussein och Gaddafi  men också genom krigsinsatserna mot Assad har man öppnat för terrorismen att härja fritt i Afghanistan, Irak, Libyien och Syrien m fl stater.

Så länge diktatorerna hade makten tilläts inga grupper att frondera utan de slogs obönhörligt ned av de förstnämnda. Jag försvarar inte diktatur. Men det måste finnas ett mer begåvat sätt att göra dessa stater demokratiska än att med krig störta diktatorerna och därmed som skett - öppna slussarna för de mest väldsbenägna terroristerna som Talibanerna, Jihadisterna och Islamiska staten bl a.

Dessa stater var inte ett hot mot världsfreden därför hade diktatorerna på sikt kunnat  "eliminerats" utan krig. Men den viljan har aldrig funnits hos USA.
Oljan bl a var för åtråvärd. Men även självständighetssträvanden från USA som bl a Gaddafi kämpade för kunde USA inte acceptera.

Genom störtandet av diktatorerna blev det fritt spelrum för alla slag av terrorgrupper. 
Sannolikt består kärnan i de ledande terrorgrupperna av underhuggare till diktatorerna. När dessa inte längre hålls i strama tyglar av diktatorerna har de fått fritt spelrum. 

Störtandet av Gaddafi innebar att man totalt förstörde ett av världens främsta välfärdsland. En välfärd som var högre än t o m Sveriges när den stod som högst. Libyien kännetecknas nu av ett stort antal inbördes stridande terrorgrupper, som gjort landet till ett helvete för dess invånare. Därför flyr man. Skapandet av detta skräckvälde är Sverige också delaktig i.

Det råder ingen som helst tvekan om, att ifall vi haft en objektiv krigsförbrytardomstol så skulle USA, medverkande Natoländer och Sverige förklarats som krigsförbrytare.

USA är ondskans supermakt. Inget annat land har tillnärmelsevis orsakat så mycket lidande, elände och flyktingkatastrofer som USA efter andra världskriget.


Vill Sverige återigen bli inblandat i krig skall vi givetvis ha militärsamarbete med USA och ansluta oss till Nato. Vill vi däremot leva i fred skall vi inte ha några som helst militärallianser med någon part minst av alla - Nato och USA.

Samtidigt måste också klargöras att Ryssland inte på något sätt är en fara för Sverige eller andra östersjöstater. Den fruktansvärda propaganda som nu förs mot Ryssland från politiskt håll och från medierna har inte ett uns av sanning. Det är ju bara att jämföra dessa båda stater. USA kan nästan förgripa sig hur man vill på andra stater helt godtyckligt och politiker och medier tiger.

På Guantanamobasen placerade man människor i decennier utan att man kunde beslå dem som varande brottslingar eller inte. Något tal om att de skulle få en ärlig prövning av vad de anklagades för var det inte tal om. Västliga politiker och medier slöt helt upp på USA.s sida om denna närmast inkvisitoriska "rättstillämpning".

När man nu hör de fyra Allianspartierna förorda ett medlemskap i Nato måste man fråga sig om de är både döva och blinda och om de är mer för USA än för sitt eget land.  Den som förordar ett sådant medlemskap är inte demokrat utan en person som medvetet riskerar att Sverige dras in i helt oförsvarbara krigssituationer. Dessa personer vill inte i första hand fred utan konfrontation.

Ryssland är inte ett hot mot vare sig USA eller några Östersjöländer. USA är däremot ett hot mot många stater men framförallt mot världsfreden.

Den lögnaktiga propaganda allianspolitikerna understödda av medierna stått för de senaste åren är synnerligen komprometterande för dem själva eftersom varje människa kan genomskåda osanningarna i denna.

När nu även centern på sin stämma röstar för Nato-medlemskap är detta ytterligare ett bevis på att centern alltmer fjärmar sig från en realistisk och vettig politik.

Vill vi svenskar leva under ständigt konflikthot skall vi givetvis ansluta oss till Nato. Vill vi däremot leva i fred med inte minst Ryssland skall vi vägra medlemskap och i stället inleda samarbete med detta land på alla områden.

USA har inget intresse av att verka för fred. Detta land styrs helt och hållet av maktpolitiska strävanden. När nu de Sydamerikanska politikerna frigjort sig från USA.s förtryck vänder sig detta land mot andra länder för att söndra och härska.

USA är ett land Sverige inte skall ha något som helst militärt samarbete med. Detta gynnar världsfreden, motsatsen leder till krig.
Olle Ljungbeck, Gävle 

”Publius Tacitus
Naturens vilja kontra Europas dödgrävare
Naturen har en inneboende vilja att ständigt, blint och utan känslor utveckla alla varelser och växter. Denna naturlag har utvecklat oss från bakterier till människor. Naturlagen har vidare utvecklat oss till allt högre stående människor. I norra Europa har människans utveckling nått högst. 
Den nuvarande nordiska (germanska) befolkningen på Jorden uppgår uppskattningsvis till max 2 % av alla människor. Dessa 2 % har skapat den moderna civilisationen, läkekonsten och tekniken. 

Om människans utveckling till det högre och lidandet på Jorden ska minska så måste dessa 2% av ren nordisk härstamning bevaras och öka i antal. Detta begriper intelligenta människor. Och detta vill de intelligenta som har en hög moral och god karaktär. De står i samklang med Naturens vilja.

De politiker som styr Europa, med undantag av Ungerns statsminister Viktor Orban, fattar nu beslut som går tvärt emot Naturens vilja och minskandet av lidande. Dessa fullständigt okunniga, ointelligenta, hycklande och moraliskt lågstående politiker importerar miljontals människor från Afrika, Afganistan och Mellanöstern till Europa.
……Statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel är den europeiska och nordgermanska befolkningens  främsta dödgrävare. De tror sig vara humana och "vill hjälpa" de aggressiva utomeuropeiska horderna  -  men i verkligheten arrangerar de utrotning av den nordeuropeiska folkstammen och skapar ett framtida ofantligt lidande i Europa och resten av Jorden.
…Just nu skriver Europa ett nytt kapitel i sin historia;  
Undergången av den europeiska civilisationen”Demokratbloggen

Här kan man se mer av muhammedansk barbarism
Detta är utan tvekan hitintills det värsta jag sett vad det gäller dessa varelsers beteende. Jag skriver varelser för dessa kan inte kallas ens för djur. Än mindre människor.
.. Kanske någon av dom naiva blåögda stackare som nu hälsar "flyktingarna" välkomna börjar förstå vad vi har att vänta oss i framtiden. Med varje nyanländ s k flykting från dessa våldskulturer så tar vi ännu ett steg närmare att vi själva får uppleva sånt här.

Kulturutövning som snart finns på en plats nära dig!
 WELCOME REFUGEES!!

Citerar text från Invandring och Mörkläggning, som handlar om bl.a. Anders Borgs besök i USA 2012.

Mörkrets hjärta

Han konstaterar att vi tar emot fler invandrare än Frankrike, Tyskland och England, trots att Sverige inte ens har tio miljoner invånare. När han säger detta ser han mycket nöjd ut. Det är alldeles uppenbart att invandringen till Sverige ser ut som Anders Borg vill att den ska se ut. För att han inte ska verka för skrytsam tar han upp den höga svenska ungdomsarbetslösheten, som han säger ligger över tjugo procent. Och värst är det för unga invandrare med en ännu mycket högre arbetslöshet. Därefter skämtar han till det och säger att det finns ett samarbete mellan USA och Sverige. ”You make war and we get refugees”. Hela artikeln


Det du inte ska veta
…Fråga till Anders Borg: Vad fick du för direktiv om Sveriges ekonomiska styrning och utveckling när Wallenberg bjöd in dig till Bilderbergmötet i Turkiet 2007?Läs mer

Inte bara USA är ondskans imperium
Sverige –ondskans imperium och svenska politikers ondska mot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar